Zapisnik 23. e-sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 22. prosinca 2020.g,. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Katarina Ranogajec, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, stručna suradnica za društvene djelatnosti Dubravka Špančić, viša stručna suradnica za poljoprivredu Dajana Čavlović i predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Grafit.

Aktualni sat

K. Milek: Obzirom na situaciju i način održavanja sjednice, Klub vijećnika HDZ-a danas neće postavljati pitanja na aktualnom satu.

D. Marin: Kakve projekte Grad planira realizirati sredstvima EU za zelenu tehnologiju i IT industriju u predstojećem razdoblju?

Gradonačelnica: Većina naših projekta već j usmjerena na takvu tehnologiju i pametna rješenja (npr. punionica električnih automobila i bicikala, pješački prijelazi). Dobro smo pripremljeni za naredno razdoblje i neki naši projekti već su poslani.

D. Marin: Zadovoljan je odgovorom i raduje se realizaciji projekata.

Nogostup kod bivše Pedagoške akademije je poprilično oštećen nakon izvođenja radova, nastao je veliki procjep opasan za pješake.

M. Čar: Nije upoznata sa problemom, provjeriti će i poduzeti radnje da se problem otkloni.

Z. Krejči: Kakav je stav Grada o 5G mreži i planira li se njeno uvođenje?

Planira li se postavljanje optičkih kablova kao što to čine gradovi diljem RH?

Gradonačelnica: Što se tiče 5G mreže, još se nitko nije javio i iskazao interes za uvođenjem. Ako se pojavi investitor, stručne služe će reći svoje. Osobno podržava razvoj, ali ako je neškodljiv za stanovnike.

Optički kablovi se proizvode u Pakracu i pazimo da u svojim projektima predvidimo pripremu za postavljanje tih kablova. Osobno mislio da je to dobra stvar koju treba podržati.

Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom i apelira da se to što brže realizira.

18. prosinca u Lipiku je osnovana postrojba civilne zaštite, te su im dostavljene i odore. Jeli takva postrojba osnovana i u Pakracu, tko ju sačinjava i iziskuje li to dodatna sredstva iz proračuna?

M. Širac: Istog dana takva je postrojba osnovana i u Pakracu, ima 6 članova koji će vršiti nadzor nad provođenjem odluka nadležnog stožera CZ. Neće nikoga kažnjavati, već upozoravati.

Gradonačelnica: I naša postrojba ima odore, radi se o osobama koje rade volonterski i neće opteretiti gradski proračun. Što se tiče sastava postrojbe, ne zna točno imena svih i dostaviti će pisani odgovor.

Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom.

Bez rasprave, jednoglasno su usvojeni zapisnici 21. i 22. sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik: U prijedlogu dnevnog reda slučajno je izostavljena 20. točka (prijedlozi i inicijative).

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Izvješće Mandatne komisije – ostavka i zamjena vijećnice Mihajle Pavković,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata,
 3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra,
 6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o  obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvođenju riznice,
 9. Prijedlog Odluke o gradskim porezima,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna grada Pakraca za 2020.g.,
 11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.
 12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
 13. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2021.g.,
 14. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.,
 15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2021.g.,
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g.,
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021.g.,
 18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2021.g.,
 19. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka,
 20. Prijedlozi i inicijative.
 1. Izvješće Mandatne komisije – ostavka i zamjena vijećnice Mihajle Pavković

Ž. Pejša Božić (Mandatna komisija): Dana 12. studenog 2020.g. zaprimljena je pisana ostavka gđe Mihajle Pavković iz Pakraca, Ulica I. G. Kovačića 12, na mjesto vijećnice u Gradskom vijeću Grada Pakraca. Mandatna komisija utvrđuje da je ostavka pravovaljana i pravodobna. Temeljem čl. 81. st. 2. Zakona  o lokalnim izborima, Gradski odbor SDP-a dostavio je dana 19. studenog 2020.g. obavijest o zamjeni vijećnice, prema kojoj će dosadašnju vijećnicu Mihajlu Pavković u Gradskom vijeću zamijeniti gđa Katarina Ranogajec iz Pakraca, Ulica J. J. Strossmayera 75. Mandatna komisija utvrđuje da nema zapreka da početak mandata Katarine Ranogajec u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Predsjednik čita prisegu na koju vijećnica Katarina Ranogajec priseže.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata

Gradonačelnica: Prvo želi čestitati novoj vijećnici na mandatu i zaželjeti joj uspješan rad. Zahvaljuje gđi Mihajli Pavković na prepoznatljivom radu i svemu što je učinila za dobrobit svog grada.

Izmjenama Odluke o stipendiranju želimo se prilagoditi promjenama na tržištu rada, omogućiti im primanje stipendija za izvrsnost uz mirovanje i bez obveza vraćanja gradske stipendije, želimo im omogućiti zapošljavanje izvan Pakraca uz zadržavanje prebivališta na našem području, te prilagoditi imovinski cenzus za stipendije po socijalnom kriteriju.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

D. Špančić: Obrazlaže prijedlog.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava svako olakšavanje studiranja našim studentima.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava, a materijal je vrlo kvalitetan. Odluka je jako dobra i svaka čast na smjeru u kojem ide.

Zašto namjenski prihodi kao što su božićnica, regres, putni troškovi i ostale neoporezive naknade ulaze u ukupni prihod temeljem kojeg se izračunava pravo na primanje stipendije i može onemogućiti ostvarivanje prava na stipendiju?

Gradonačelnica: Na ovaj način pokušavamo izbjeći situacije koje su nam se dešavale. Zahvaljujući poreznoj reformi, sada su neoporeziva davanja koja mnogi poduzetnici isplaćuju radnicima znatno veća i čine značajniji prihod. Ovaj cenzus odnosi se isključivo kod stipendija koje se dodjeljuju temeljem socijalnog kriterija.

D. Špančić: Postoje primanja koja su kod zaista uskog kruga ljudi ponekad znatno veća od plaće.

D. Marin: Nije u potpunosti zadovoljan odgovorom, jer se radi o namjenskim prihodima.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

D. Čavlović: Cjelokupna dokumentacija ide na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede i na uvid Požeško-slavonskoj županiji i biti će javno dostupna.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Jesu li svi sudionici natječaja dobili povratnu informaciju i jeli bilo žalbi?

D. Čavlović: Najpovoljniji ponuditelji su obaviješteni, neki su odustali, a oni koji nisu dobili zakup biti će obaviješteni javnom objavom na gradskoj web stranici.

J. Delorenci: Dodijelili smo zemlju trojici iz Bjelovarsko-bilogorske županije i to neće biti dobro. Grad Lipik je donio odluku da poljoprivredno zemljište mogu dobiti samo oni sa područja Grada Lipika.

Gradonačelnica: Grad Lipik sigurno nije donio odluku koja nije u skladu sa zakonom. Jedino dosadašnji posjednici mogu dobiti u zakup poljoprivredno zemljište i ako nisu sa područja Grada Pakraca, to je propisano zakonom i niti jedan grad to ne može regulirati drugačije.

Osobno je za to da zemlju dobiju  naši ljudi, a naša odluka je u potpunosti u skladu sa zakonom.

Ova Odluka ide na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede i županiji, pa ako nešto nije u redu, vratiti će se. Tek nakon izdavanja suglasnosti ide se u potpisivanje ugovora.

Predsjednik: Svi želimo da naši sugrađani dobiju sve što zaslužuju, ali ne možemo postupati protuzakonito.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Suglasni su sa prijedlogom.

Gradonačelnica: Stručne službe se trude redovito pripremiti natječaje, čim se steknu uvjeti.

D. Čavlović: Od svih očitovanja potrebnih da bi se mogao raspisati natječaj, mali problem stvaraju ona Hrvatskih šuma.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o ukidanju javnog dobra

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

O kojoj se čestici radi?

M. Čar: Odvojak u Frankopanskoj ulici u Pakracu sa kojeg će se skinuti oznaka javnog dobra, jer više nema potrebe za tim.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o  obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: U važećoj odluci nehotice je izostavljena jedna kategorija hrvatskih branitelja i sada to želimo ispraviti, te se oslobađanje od plaćanja ograničava na nekretninu u kojoj obveznik ima prebivalište.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravlja.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvođenju riznice

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

V. Pečanić: Riznica je već uspostavljena, ali nismo do kraja riješili informatičku podršku za korisnike, pa se predlaže da to bude do 1. 1. 2022.g.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, šteta što je došlo do odgode, ali razlozi su objektivni.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o gradskim porezima

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Predlaže se smanjivanje prireza na 7%, to je I. krug smanjenja i naš doprinos poreznoj reformi. Treba reći da prirez plaćaju samo oni koji plaćaju porez na dohodak.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pohvaljuje.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Stav Kluba iskazan je kroz amandman kojim se predlaže ukidanje prireza, kako bi svi građani osjetili porezno rasterećenje. Glasovanje će ovisiti o njegovom prihvaćanju.

Gradonačelnica: Amandman se ne prihvaća. Ponavlja da prirez ne plaćaju svi građani, tako oni sa npr. neto plaćom od 10.000,00 plaćaju 57,07 kn prireza.

N. Garača: Porezno rasterećenje od 2,00 kn nije rasterećenje. Najveći dio građana ne plaća prirez jer nažalost ne plaća niti porez na dohodak.

Gradonačelnica: Istina je da se radi o malim sredstvima, ali voli biti oprezna i imati proračun pod kontrolom. Razumije želju za ukidanjem prireza, ali od oko 800 tis. kuna prireza ove smo godine uplatili oko 500 tis. kuna pomoći mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje.

M. Ivančić: Neki gradovi ukidaju prireze, ali ne i oni koji su se morali dizati iz pepela kao Pakrac.

N. Garača: Slaže se da smo jako stradali u ratu, zato smo i bili područje od posebne državne skrbi, a tako bi trebalo biti i dalje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje amandman Kluba vijećnika SDP-a na usvajanje.

Glasovanje: Amandman nije prihvaćen (4 za, 12 protiv).

Predsjednik daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 4 protiv).

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog predsjednika za objedinjavanje rasprave o točkama 10., 11. i 12., te točkama 13., 14., 15., 16, 17., 18., 19.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna grada Pakraca za 2020.g.,

11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Rebalans je ono što je ostvareno, vidi se da je proračun planiran realno i prihodi su smanjeni za tek oko 1%.

Značajnije smanjenje rashoda vidi se kod sredstava za manifestacije koje se nisu realizirale zbog epidemije.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Rebalans je minoran u ovako izazovnoj godini.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Zašto nije realiziran porez od samostalne djelatnosti i očekuje li se do kraja godine?

V. Pečanić: U prosincu obično dolazi do realizacije ovog prihoda i isplata različitih naknada.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2021.g.,

14. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.,

15. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2021.g.,

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.g.,

17. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021.g.,

18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2021.g.,

19. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Proračun je najvažniji dokument koji donosimo, iznos od oko 55 mil. kuna je realan i rezultat je rada i sufinanciranje projekata. Prijedlog proračuna je stabilan, normalan, razvojan i socijalan i za 44% veći od 2019.g.

V. Pečanić: Sjeća se vremena kad je proračun bio oko 18 mil. kuna i ovo je zaista rezultat rada.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

Proračun je konstruktivan, razvojan, socijalan i vidi se da lokalna vlast vodi brigu o svim građanima.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Ne sumnja u dobre namjere i težnje proračuna, a svaki član Kluba će samostalno odlučiti o podršci proračunu. Svi ostali prijedlozi uz proračun se prihvaćaju.

N. Garača: Proračun zaista raste, puno je dobrih projekata. Uz sitne razlike u stavovima, podržati će proračun.

M. Ivančić: Dugo je u Gradskom vijeću i sjeća se malih proračuna i upitnih realizacija. Sada proračun raste i grad je konačno postao veliko gradilište.

Puno je dobrih argumenata za podršku proračunu, kojega trebamo svi zajedno pokušati realizirati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 13. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 3 protiv),

14. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

15. točka –  prijedlog je jednoglasno usvojen,

16. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

17. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

18. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

19. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

20. Prijedlozi i inicijative

K. Milek: Čestitke KPD „Sloga“ na osvojenoj nagradi.

Gradonačelnica: Zahvaljuje vijećnicima na suradnji uz želju za zdravijom i uspješnijom novom godinom.

Uz pohvalu na odlično odrađenoj sjednici u ovim uvjetima, predsjednik zaključuje sjednicu u 18:52.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                                                            

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content