Zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 18. svibnja 2020.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Ivona Sandrin, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

R. Matijašević: U kojoj je fazi i kada će biti završena obnova potkrovlja bolnice, obzirom da je u tijeku energetska obnova objekta?
Gradonačelnica: Bolnica se samostalno prijavila na jedan program i dobila sredstva u iznosu od 1.000,000,00 kuna (700.000,00 od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 300.000,00 od osnivača, PSŽ). Obnova potkrovlja nikada nije niti završena od Domovinskog rata, radovi traju, ali čeka ih još dosta posla.
N. Garača: U Pakračkom listu objavljen je tekst o protekloj, elektronskoj sjednici Gradskog vijeća, a g. Petrač je samo njega naveo imenom i prezimenom kao vijećnika koji je glasovao protiv, dok su ostali rezultati glasovanja navedeni samo brojčano. Nakon toga je GO SDP reagirao u medijima, nakon čega je reagirala i gradonačelnica.
Zašto gradonačelnici smeta kada oporba reagira u medijima?
Gradonačelnica: Apsolutno joj ne smeta reakcija, a svatko ima pravo izraziti svoj stav, što je i ona učinila.
N. Garača: Temeljem kojeg propisa je gradonačelnica svojom odlukom oslobodila polaznike OGŠ Pakrac od 50% participacije?
Pročelnik: Odluka je donesena temeljem našeg Statuta i zakona koji regulira djelatnost OGŠ.
Dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: PD „Psunj“ dobilo je 365.000,00 kn za projekt koji uključuje uređenje park šume Kalvarija, na čemu treba zahvaliti svima koji su sudjelovali u pripremi projekta, posebno Turističkoj zajednici i Poduzetničkom centru. Park šuma Kalvarija nalazi se u gradskoj Strategiji razvoja turizma i prilično je devastirana. Kada će se ozbiljnije krenuti u njenu obnovu i hoće li se predvidjeti značajnija proračunska sredstva za tu svrhu?
Gradonačelnica: Nejasno je što vijećnik misli da Grad treba napraviti, budući su šume u ingerenciji Hrvatskih šuma.
Z. Krejči: Ako se Kalvarija nalazi u našoj strateškom planu razvoja turizma, onda se moramo pobrinuti da bude u uporabnom stanju. Svaka inicijativa Grada je potrebna, a ako budemo čekali na Hrvatske šume, od plana neće biti ništa. Tko bi trebao održavati šetnice koje se također nalaze u strategiji?
Gradonačelnica: Sami ne smijemo ništa napraviti, za svaki projekt moramo imati suglasnost Hrvatskih šuma.
Z. Krejči: Sve više gradova ukida prirez, koji nikome značajno ne utječe na proračun. Kada i dali se planira ukidanje prireza?
Gradonačelnica: O tome se razgovara.
M. Pavković: U tijeku je uređenja trga, uskoro kreće obnova Spahijskog podruma uz sufinanciranje od 4,3 mil. kuna i aglomeracija uz sufinanciranje od 2,8 mil. kuna.
Na koji način će se to financirati, hoće li se Grad zaduživati i hoće li to biti veliko opterećenje za gradski proračun?
Gradonačelnica: Za sada nema problema sa sufinanciranjem spomenutih projekata, oni kreću kada se završe postojeći. Ako bude potrebno, možemo se zadužiti sa vrlo niskim kamatama ili koristiti dozvoljeno prekoračenje po računu, koje još nismo koristili. Ako dođe do zaduženja, odluku će donijeti Gradsko vijeće.
Ukupan iznos sufinanciranja ne znači da ćemo ga sami platiti u cijelosti, jer očekujemo pomoć iz nekog od fondova.
M. Pavković: To znači da u projekciji nema kreditnog zaduženja.
Rečeno je da će Grad financirati projektnu dokumentaciju za nogostup u Ul. D. Duchača u Prekopakri sa 250.000,00 kn, koji je zaista potreban zbog opasnosti za pješake, posebno djecu. Što se napravilo i u kojoj je to fazi?
Gradonačelnica: I dalje smo spremni financirati projektnu dokumentaciju, razgovarali smo sa ŽUC-om i radi se o vrlo kompliciranom projektu.
M. Čar: Cijelo vrijeme pokušavamo iznaći sredstva za financiranje izgradnje tog nogostupa. Radi se o vrlo zahtjevnom i skupom projektu zbog klizišta i velike visinske razlike.
D. Marin: Grad je donio niz mjera da olakša poslovanje poduzetnika u ovoj situaciji. Kako bi bili još transparentniji, hoće li se objaviti kome je i koliko sredstava dodijeljeno, kao što je to učinila i država?
Ne sumnja u poštenje poslovnih subjekata, ali objava bi bila pozitivan iskorak prema javnosti i građanima.
Gradonačelnica: Obvezni smo objavljivati registar ugovora na gradskoj stranici i u njemu se sve vidi, možemo napraviti link da registar bude vidljiviji. Također objavljujemo izvješće o izvršenju proračuna, pa se i tamo mogu vidjeti svi podaci o financiranju.
D. Marin: Zašto na ovoj sjednici nema rebalansa proračuna, kada možemo očekivati rezove poslije izbora? Mogli smo to predvidjeti i preduhitriti, ovako se održava stanje kao da je sve normalno.
Predsjednik oduzima riječ vijećniku D. Marinu.
D. Marin. Vijećnik ima pravo obrazložiti svoje pitanje, a ponašanje predsjednika je nekorektno.

Zapisnik

N. Garača: U zapisniku piše da je sjednici nazočilo 13 vijećnika, a kod glasovanja 14. Ako je u Pakračkom listu naveden imenom i prezimenom kao vijećnik koji je glasovao protiv, onda neka tako piše i u zapisniku.
Pročelnik: Sjednice Gradskog vijeća su javne, uz nazočnost medija. Nam pitanje novinara o rezultatima glasovanja odgovorio je onako kako je bilo.
Provjeriti će broj nazočnih vijećnika i ispraviti, možda se radi o tiskarskoj pogrešci.
Zapisnik 18. sjednice jednoglasno je usvojen.

Dnevni red
Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprava o 1. i 2., te 4. i 5. točki.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca,
3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu,
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.,
7. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije COVID-19,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima odluka.
Gradonačelnica: Do prijedloga je došlo u suradnji sa Poduzetničkim centrom, Udruženjem obrtnika i nekim poduzetnicima koji su nam prenijeli svoja iskustva.
V. Pečanić: Što se tiče prve točke, radi se o slijedećih devet mjera:
1. oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu,
2. odgoda od plaćanja obveza prema Gradu,
3. odgoda slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate,
4. besplatne usluge LRA PCP,
5. sufinanciranje zakupa poslovnog prostora,
6. sufinanciranje nabavke opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti,
7. sufinanciranje novog zapošljavanja,
8. sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta,
9. sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojim upravlja LRA PCP.
Kod drugog prijedloga radi se o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju, pomoći će poduzetnicima i ublažiti nastalu štetu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Načelno se prihvaća 1. točka, nakon rasprave će donijeti odluku. Druga točka se prihvaća, na tragu je SDP-ovih prijedloga.
N. Garača: Prvi prijedlog je dobra osnova za raspravu, ali treba naglasiti da se radi samo o prijedlogu, gradski vijećnici donose konačnu odluku i to je odgovoran posao.
Poduzetnicima najviše mogu pomoći i pomažu im Vlada i HNB. Ove mjere su simbolične, ali imaju svoju težinu.
Zašto rokovi nisu isti kod mjere 1.?
Zašto se uvode usluge PCP-a?
Zašto je svima predviđen isti iznos od 5.000,00 kod mjere 6.?
Do kada traje mjera 7.?
Zašto se mjera 9. odnosi na 4-5 godina unaprijed?
Gradonačelnica: Mjera 1. – rok do 31. 10. 2020. se odnosi samo na pravne osobe u turizmu, koje za sada nemaju najavljenih gostiju.
PCP je gradska tvrtka, ali ima svoj cjenik usluga.
Mjera 6. – predvidjeli smo maksimalno 5.000,00 kn, odnosno 50% troškova, a sigurno je da će manji subjekti potrošiti manje sredstava.
Mjera 9. – odnosi se na one koji su u zakupu u prostorima PCP-a, s kojim potpisuju ugovor, nakon čega, kao i prije, PCP zatraži sufinanciranje dijela od Grada.
K. Milek: Mjere nisu simbolične, već konkretne.
N. Garača: Ovlasti lokalne samouprave su nažalost ili na sreću takve kakve jesu, a prava pomoć može stići samo iz Vlade i HNB-a.
D. Marin: Hoće li PCP naplatiti od Grada svoje usluge iz mjere 4.? Predlaže da ih naplati, kako ne bi imali problema kod financijskog izvješća, a za Grad je to trošak poticanja poduzetništva.
Nakon stanke za Klub vijećnika SDP-a, predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 1. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik: Uvidom jer utvrđeno da je prošloj sjednici nazočilo 14 vijećnika, greškom je ispušteno ime Ž. Pejša Božić.

3. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Uskoro kreću radovi na aglomeraciji, neće biti dovoljno mjesta za parkiranje i nema smisla vršiti naplatu i plaćati održavanje sustava. Nakon završetka svih radova, opet ćemo razgovarati o naplati.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravlja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, također je na tragu SDP-ovog prijedloga.
M. Ivančić: Ispada da sve što danas radimo, radimo na prijedlog Kluba vijećnika SDP-a.
D. Marin: Prijedlog pod točkom 2. spomenut je na tiskovnoj konferenciji, a na Gradskom vijeću smo govorili o ukidanju naplate parkiranja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.
I. Sandrin: Ovo je zakonska obveza, proveli smo javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, a prijedlog Strategije izradila je tvrtka MOBES KVALITETA Ilok.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
N. Garača: Pozdravlja izradu ovih dokumenata. Ono što je navedeno kao vizija treba biti misija i obratno.
Ono što se ne može riješiti strategijom je vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem i to je problem.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 4. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020./2021.

Gradonačelnica: Kao i svake godine, Gradsko vijeće treba dati suglasnost na iznos participacije.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
N. Garača: Od kada vrijedi ova odluka, a do kada ona koju je donijela gradonačelnica?
Gradonačelnica: Ovo vrijedi za šk. godinu 2020.2021.
Odluke gradonačelnice odnose se na vrtić, produženi boravak u OŠ i OGŠ Pakrac. Ne znam zašto ste danas agresivni prema stručnim službama i aludirate da ne rade po zakonu, što nije točno. U gradskoj upravi radi malo ljudi i svi uz svoj posao rade i puno više. Ovakva rasprava joj nije nimalo ugodna.
Pročelnik: Odlukom gradonačelnice nije smanjen iznos participacije, već roditelji plaćaju 50%, a ostatak do pune cijene će platiti Grad, na zahtjev OGŠ.
N. Garača: Također se osjeća neugodno, jer nije navikao na ovakve tonove i predsjednik bi trebao na to paziti.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlozi i inicijative

K. Milek: Zahvaljuje Stožeru civilne zaštite i g. Šircu jer su uspjeli prebroditi krizu i bili na usluzi svim ustanovama i građanima, te se nada da ih nećemo ponovno trebati.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:16 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content