– Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Sjednica održana 13. prosinca 2019.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Izostanak opravdala: Željka Pejša Božić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Kozlović.
Predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Aktualni sat

M. Pavković: Ima li gradonačelnica informaciju kada i u kolikom postotku sufinanciranja će biti novi natječaj za energetsku obnovu i hoće li Ministarstvo regionalnog razvoja dodatno sufinancirati taj trošak građanima?
Gradonačelnica: Ne zna ništa više od onog što je bilo u medijima, sve odrađuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
M. Pavković: Pitanje je postavljeno jer gradonačelnica vjerojatno ima više informacija od građana i nada se da će, kao i zadnji put, dobro izlobirati sufinanciranje.
Zgrada bivšeg Komiteta je nekada bila namijenjena za potrebe Grada, sada je tamo preselio sud. Je li Grad i koliko sredstava uložio u obnovu te zgrade i hoće li se ta sredstva vratiti Gradu?
Gradonačelnica: Od 2013.g. Grad nije ništa uložio, možda gđa Čar ima više informacija. Sredstva koja su prije uložena iz nekog su od fondova EU.
Dostaviti će pisani odgovor.
K. Milek: Izgradnja trga se zahuktala i izgleda sjajno. Hoće li javnost imati uvid u novu regulaciju prometa i broj parkirnih mjesta?
Gradonačelnica: Iz jedne od mjera ruralnog razvoja dobili smo 100%-tno financiranje izrade Strategije prometa, koju nam izrađuje Prometni fakultet. Prije nekoliko dana prezentirali su nam svoja mjerenja prometa i zaključke, a čim dobijemo prijedlog Strategije, dati ćemo ju Gradskom vijeću i predstavnicima gradskih mjesnih odbora na uvid.
D. Marin: Postoji li način da se vlasnici derutnih objekata na ulazima u grad potaknu da ih obnove i urede i kakav je ritam uklanjanja preostalih ruševina?
Gradonačelnica: Mislite li na ruševine ili objekte koje treba obnoviti? Do sada je uklonjeno 200-tinjak ruševina i dalje imamo dogovor o suradnji sa MORH-om. Što se tiče obnove nečije imovine, nije korektno zadržati se samo u gradu, jer i u ostalim naseljima ima potreba za obnovom.
Grad čini i činiti će sve što može da potakne građane na obnovu, pa se uvodi i nova mjera kojom će se dodjeljivati poticaji za obnovu poslovnih prostora.
D. Marin: Mislio je na uređenje objekata u zaštićenoj zoni.
Gradonačelnica: I tu imamo planove i namjere, intenzivno se razgovara sa Ministarstvom kulture, koje bi moglo sudjelovati u obnovi u tom dijelu.
D. Marin: Znači li povećana naknada za korištenje šuma istu takvu eksploataciju, kao što je bila ove godine?
Gradonačelnica: Iznos šumskog doprinosa nije vezan uz eksploataciju šuma, već uz udio, a sada cijeli iznos pripada Gradu.
Z. Krejči: Tko je snosio troškove nove vizure bivše robne kuće? Ako je Grad, mogu li i ostali poduzetnici očekivati takvu pomoć?
Gradonačelnica: Imamo Ugovor o zakupu sa PPK Bjelovar. Poziva i ostale poduzetnike da se udruže i da se ta ruševina do kraja sakrije.
Nažalost, od vlasnika svake dvije godine dobijemo odgovor da će u slijedeće dvije nešto učiniti sa objektom.
Z. Krejči: Kolika je cijena zakupa?
Gradonačelnica: Ukupan trošak je do 30.000,00 kn.
Dostaviti će pisani odgovor.
Z. Krejči: U kojoj je fazi projekt obnove stare psihijatrije?
M. Čar: Prošli tjedan je projektant donio na uvid glavni projekt i sada slijedi postupak izdavanja građevinske dozvole.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red
Predsjednik: Predlagatelj je predložio micanje 10. točke sa dnevnog reda.
Pročelnik: Radi se o tehničkoj prirodi, odnosno odgađanju odluke do izrade nove parcelacije.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, ako i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
10. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca,
11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.,
13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac,
15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Predlaže objedinjavanje rasprave o prve tri točke dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2019.g.,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa sva tri prijedloga.
V. Pečanić: Podloga za izradu rebalansa je izvršenje proračuna sa 25. 11. 2019.g. Ovim prijedlogom prihodi se smanjuju za 2,5%, a rashodi povećavaju za 1%, dok je razlika sredstava osigurana prenesenim viškom prihoda iz prethodnog razdoblja.
Gradonačelnica: Izvorni prihodi su veći od planiranih, kao nikada do sada i s tim sredstvima možemo mirno raspolagati i raditi. Ovakva stabilnost nam daje pravo na planiranje dobrih prihoda i mogućnost da vodimo brigu o građanima. Ne odustajemo niti od jednog projekta, već se prenose u slijedeću godinu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju. Obzirom na javnu nabavu i sve što ona nosi, rebalans se očekivao i ranije.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Zašto je došlo do nerealizacije stavaka od Ministarstva graditeljstva, Ministarstva demografije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva poljoprivrede, stavke za staru kuglanu, za zonu i inkubator, društvene domove, vodoopskrbu, aglomeraciju?
Gradonačelnica: Od ovih projekata se nije odustalo, većina je prebačena u 2020.g.
Ministarstvo graditeljstva – sredstva za dvoranu, Fond za zaštitu okoliša – dvorana, Ministarstvo poljoprivrede – trg, stara kuglana – čekamo rezultate, društveni domovi – nemamo rezultate, aglomeracija ide iduće godine zbog javne nabave, projekt Omanovac nije prošao.
D. Marin: Zadovoljan je odgovorom.
Pozicija 460 (računalne usluge) u iznosu od 95.000,00 se čini previsoka, zašto?
V. Pečanić: Radi se o sredstvima iz projekta „Naučimo brinuti o okolišu“, koja su predviđena za izradu aplikacije.
D. Marin: Zadovoljan odgovorom.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 1. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik: Predlaže objedinjavanje rasprave o 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 12. točki.

4. Prijedlog Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2020.g.,
6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2020.g.,
12. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa svim prijedlozima.
V: Pečanić: Proračunski prihodi planirani su u iznosu od 43,4 mil. kuna, a rashodi 44,9 mil. kuna. Većina neizvršenih stavaka iz ove godine prenosi se u slijedeću, a neki projekti protežu se kroz nekoliko proračunskih godina.
Gradonačelnica: Naš proračun je realan, razvojan i socijalan, kakav i treba biti. Veseli nas što možemo pratiti višegodišnje projekte, što nam sigurnost i stabilnost dopuštaju da pratimo i sport i kulturu, vatrogasce, HCK, što možemo sufinancirati i njihove projekte. Radi se puno, ne samo u gradu, već i u naseljima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.
Proračun je realan, ujednačen i stabilan. Težak period je iza nas i stižu bolja vremena za gospodarstvo i kvalitetu života.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub ima selektivan pristup, proračun se ne prihvaća zbog neukidanja niti smanjivanja prireza, dok se svi ostali prijedlozi prihvaćaju.
M. Popović Damjanović: SDSS prihvaća sve prijedloge u cilju daljnjeg razvoja komunalne infrastrukture i nada se još boljoj suradnji iduće godine.
Gradonačelnica: Osobno je predložila šefu financija ukidanje prireza, ali odustala od te populističke mjere. Ukidanje bi automatski značilo i smanjivanje fiskalnog izravnanja iz Državnog proračuna, što nam nije cilj. Većina građana ne plaća prirez, a iznos za one koji ga plaćaju nije prevelik jer se radi o pristojnim plaćama.
Što se tiče razvoja komunalne infrastrukture, postoje naselja koja trebaju direktnu pomoć države, ako što je slučaj sa investicijom HEP-a u naselje sa samo tri naseljene kuće. Nada se nastavku dobre suradnje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 4. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 3 protiv, 1 suzdržan),
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
8. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radimo sve što možemo da pomognemo mladim ljudima i poboljšamo im uvjete života. Nije to ništa novo, to rade mnogi gradovi, jedino po čemu se naš prijedlog razlikuje je to što se odnosi i na one koji se žele doseliti u Pakrac, ne samo na one koji već žive ovdje. Nada se da će prijedlog zaživjeti i da ćemo povećavati predviđena sredstva.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ako i sve što je prosocijalno i prodemografski.
D. Marin: (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Lani je SDP predložio takvu mjeru, nije prihvaćena uz obrazloženje da postoji državna mjera. Raduje nas što je Grad odlučio samostalno pomoći mladima. Možda je odluka trebala biti detaljnija, sa konkretnim mjerama i kriterijima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Do prijedlog je došlo odličnom suradnjom sa Udruženjem obrtnika i u razgovorima sa poduzetnicima. Konkretan poticaj bila je zainteresiranost jednog poduzetnika za zakup lokala Borova, koji je potrebno urediti. Nadamo se da će poticanjem uređenja lokala i buduća pješačka zona biti ljepša.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava sve što može unaprijediti poduzetništvo.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1 u k.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radi se o zakupu starog restorana Papuka-a. Postoje zainteresirani poduzetnici i veseli nas što smo došli do upravne zgrade, koja nije ove godine bila u planu. Taj prostor ima šanse za razvoj, a sutra započinje i asfaltiranje u tom dijelu zone male privrede.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i veseli nas što ima zainteresiranih.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Ne sumnja u dobronamjernost, ali postoji li mogućnost da odluke gradonačelnice budu javno prezentirane u medijima ili na gradskoj stranici (čl. 28)?
Gradonačelnica: Pročelnik je pisao odluku i ne zna trebaju li te odredbe biti u odluci.
Pročelnik: Takva odredba treba biti u odluci zbog nepredviđenih situacija koje se mogu dogoditi.
Gradonačelnica: Nije problem javno potpisivati ugovore sa poduzetnicima ili dovesti bebe i novinare.
D. Marin: Cilj je da građani znaju što se radi i možda na taj način potaknemo i druge na aktivnosti.
M. Ivančić: Sjednice Gradskog vijeća su otvorene za medije, vijećnici uvijek mogu sve pitati, imamo gradsku stranicu, nema potrebe dodatno sve iznositi u javnost.
D. Marin: Radi se o sredstvima građana i nitko ne bi bio ugrožen.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Pročelnik: Sukladno Zakonu o knjižnicama i Statutu Gradske knjižnice Pakrac, objavljen je javni natječaj u Večernjem listu, na koji je stigla samo jedna prijava. Predlaže se prihvaćanje prijedloga za imenovanje M. Lucić Fider ravnateljicom knjižnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz čestitke ravnateljici.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspješnim nastavkom rada.
Možda bi u budućnosti trebali dobiti i prijave u materijalima, da se vidi i kvaliteta.
M. Ivančić: Zna se što je posao Gradskog vijeća, što gradonačelnice, što gradske uprave i ne treba dovoditi u pitanje rad ravnateljice.
D. Marin: Ima visoko mišljenje o ravnateljici, govorio je samo o namjeri u budućnosti, ako bude više kandidata.
Gradonačelnica: Osobno nije niti znala da je natječaj u tijeku, sve je odradio pročelnik. Općenito smatra da gradonačelnica ima pravo izabrati najuže suradnike s kojima će provoditi svoju politiku.
K. Milek: U ovom slučaju nije bilo bitno dostaviti prijavu, jer se radi o samo jednoj kandidatkinji, dok smo za ravnateljicu vrtića imali više kandidatkinja i dobili smo sve prijave u materijalima.
N. Garača: Svi prijedlozi su dobronamjerni, ali se možda percipiraju kao doza zlobe.
Gradonačelnica: Ne misli da su namjere zlobne, često prihvaća prijedloge, ali mora reći svoje mišljenje i stav.
N. Garača: Onda smo se u svemu složili.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva vijećnike da posjete događanja tijekom Adventa. Nažalost, u prosincu imamo i tužnih obljetnica, koje trebamo zajedno obilježiti.
V. Eck: Poziva sve na Božićni sajam u Prekopakri 14. prosinca.
M. Pavković: Podsjeća na sutrašnji planinarski pohod Fokinom stazom.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
X
Skip to content