Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Pakraca - Grad Pakrac

Zapisnik
12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca,
održane 9. rujna 2015.g., s početkom u 16:05 sati

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti  Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Mladenko Soldo, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Zlatko Bahnik, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Obrad Ivanović, predstavnici medija: Pakrački list, Kompas, Radio Daruvar, Kronika Požeško-slavonske županije.

Z. Krejči: Poziva sve da minutom šutnje odaju počast nedavno preminuloj bivšoj gradskoj vijećnici gđi Blanki Erjavec.

Zapisnik

N. Ivanović: U raspravi pod točkom 1. dnevnog reda prošle sjednice nije rekao da se od groblja na Gavrinici ne prihoduje puno, već da se sredstva ne troše ravnomjerno.

Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen.

Aktualni sat

M. Pavković: Pješački most kod Vatrogasnog doma je u jako lošem stanju,  dali je nešto učinjeno?

Gradonačelnik: Obišao je most sa stručnim službama i napravljeni su nužni popravci. Most zahtjeva ozbiljniju rekonstrukciju, o čemu se razgovara sa Hrvatskim vodama.

M. Pavković: Da li je izrađen projekt uređenja parka (sadnje novog drveća) i koliko će sve koštati?

Gradonačelnik: Ne može dati ukupnu procjenu troškova, jer će taj dio centra grada biti obuhvaćen jedinstvenim projektom uređenja, a raditi će se po fazama, nakon aglomeracije. Projekt sadnje novog raslinja je gotov i započeti će ove jeseni.

M. Pavković: Nada se da će naši sugrađani biti o tome obaviješteni putem javne rasprave.

Gradonačelnik: Prilikom uređenja Venecije imali smo javni uvid u projekt, ali kakve god naše želje bile, Konzervatorski odjel će dati konačno stručno mišljenje.

Ž. Troha: Izlaz na prometnicu prema Požegi iz smjera Pilanskog puta je nepregledan zbog nečijih voćaka. Može li se što učiniti?

M. Čar: Stručne službe će provjeriti i reagirati ako bude potrebno.

Ž. Troha: Može li se ukloniti tzv. Velika kuća, budući se zarušava?

Gradonačelnik: Prva ideja je bila da Grad ukloni objekt o svom trošku, ali je preskupo (minimalno 75.000,00 kn). Druga ideja je bila raspisivanje natječaja za uklanjanje objekta, bez naknade, na način da poduzetnik koji bi obavio radove, u zamjenu uzme sav građevinski materijal. Natječaj je otvoren, još nije bio ozbiljnih ponuđača, a naša obveza je osigurati prometovanje i sigurnost građana.

N. Peić: Da li je istina da će se Vode Lipik ugasiti i pripojiti požeškoj Tekiji i što to znači za nas i vodozahvat Šumetlica?

Gradonačelnik: Nažalost, prema novom zakonu, dolazi do spajanja i okrupnjavanja tvrtki koje gospodare vodama. Većina jedinica lokalne samouprave nije zadovoljna ovakvim zakonskim rješenjem i reagirali smo putem Udruge gradova. Prema ovom rješenju, Vode Lipik se spajaju sa Tekijom, u najboljem slučaju možemo biti njihova podružnica, bez veće moći odlučivanja.  Problema će biti i ne znamo kako ćemo u tom slučaju nametnuti svoje projekte i provesti one za koje već imamo sve potrebne dozvole, a i cijena vode će doći u pitanje. Nada se da će se zakon promijeniti, jer je 99% gradova i općina u situaciji sličnoj našoj i nisu zadovoljni.

N. Peić: Ova situacija ni malo ne raduje, posebno stoga što radi u ustanovi koja je prisilno „udana“ za većega.

M. Delač: Vijećnici su dobili dopis grupe stanovnika V. Banovca vezan uz kupovinu poljoprivrednog zemljišta od strane D. Colosettija. O čemu se tu radi i da li je pronađeno nekakvo rješenje?

Gradonačelnik: U to vrijeme, država je prenijela pravo raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na jedinice lokalne samouprave. Izrađen je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost. Nakon što je nekoliko poljoprivrednika (među njima i D. Colosetti) iskazalo interes za kupovinu, proveden je javni natječaj u skladu sa zakonskim odredbama. Ne znajući, jer nije bilo obveze terenske provjere, u natječaju je bila i čestica na kojoj je selo u međuvremenu napravilo igralište. Nakon što je g. Colosetti ishodio utvrđivanje međa, vidio je da se na njegovoj čestici nalazi igralište i o tome obavijestio gradonačelnika. U međuvremenu se Gradu obratila grupa stanovnika V. Banovca, kojima je g. Širac, kao nadležna osoba, dostavio odgovor.

Na kraju, D. Colosetti poklanja spomenuto zemljište DVD-u V. Banovac, kao najodgovornijoj organizaciju u tom naselju.

M. Delač: Mogu li se ovakve situacije spriječiti odlaskom na teren?

Gradonačelnik: Zakonodavac nije propisao takvu obvezu, ali nema niti zapreke da to učinimo. Naš utjecaj vezan uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem je danas malen i bez ingerencije.

M. Delač: Tko vrši nadzor nad izgradnjom vodovoda u Badljevini, jer su hidranti postavljeni na sredini nogostupa?

M. Čar: Nadzor je Eko-mlaz, a o problemu ćemo obavijestiti investitora.

A. Skalnik: O problemima sa kanalizacijom u Prekopakri spomenutima na prošloj sjednici, obaviještene su Vode Lipik, ali ni nakon tri mjeseca nisu nikoga poslali. Može li Grad reagirati?

Gradonačelnik: Vode Lipik znaju za ovaj problem i riješiti će ga ovaj tjedan.

A.Skalnik: Pružni prijelaz u Pihirovom sokaku je propao, može li se nešto napraviti, obzirom da se radi o županijskoj prometnici?

Gradonačelnik: ŽUC je o tome obaviješten, to im je u planu, ali sredstva su im smanjena za 9 mil. kuna i nije realno očekivati da će ovaj posao odraditi ove godine, već nagodinu.

M. M. Čolić: U gradu je sve više kućnih ljubimaca koji šeću, ali vlasnici ne čiste za njima. Može li se što napraviti da se to ne dešava?

M. Čar: Držanje kućnih ljubimaca uređeno je gradskim odlukama, za čiju provedbu je zadužen komunalni redar. Gotovo je nemoguće nešto napraviti, jer je potrebo zateći prekršitelja u činjenju prekršaja. Sve ostalo je stvar kulture.

Gradonačelnik: To je nemoguća misija i poziva građane da se pridržavaju odluke.

M. Vacek: Planira li se izgradnja pristupne staze za invalide kod poprsja dr. I. Šretera, budući 100%-tni invalidi, koji su došli na obilježavanje 19. 8. nisu mogli doći do spomenika?

Gradonačelnik: Bili smo sretni što smo osigurali sredstva za uređenje okoliša i pristupne staze i ove godine neće biti izgrađena rampa za invalide. Dugoročno da, rampa će se izgraditi.

M. Vacek: Zid iza robne kuće je srušen do pola, a  ostatak je pokriven mrežom. Tijekom ovog ljeta srušio se i zapadni zid, a građevinski otpad pada na stazu koja je vrlo prometna. Prolaz je ruglo u centru grada i treba nešto poduzeti. Prijateljski grad Lipik pokazao nam je kako se od ruševine može napraviti i nešto dobro.

M. Čar: Već godinu dana pokušavamo se dogovoriti s vlasnikom oko sanacije tog zida u I. zoni, bez čije suglasnosti ne smijemo ništa poduzeti. Sve ostalo zahtjeva financijska sredstva.

Ž. Kiš: Što je sa obnovom pješačkog mosta na početku Kusonja?

M. Čar: Hrvatske vode su nas odbile i traže da se svi mostovi maknu, budući se radi o vodnom dobru na kojem ne smijemo sami postavljati mostove.

Ž. Kiš: U kojoj je fazi uređenje Kranjčevićeve ulice?

M. Čar: Ta ulica je u međuvremenu ušla u projekt aglomeracije i ako sami tamo napravimo kanalizaciju, u pitanje može doći cijeli projekt.

Gradonačelnik: Cesta i kanalizacija idu istom trasom, ako sada napravimo cestu, nagodinu ćemo ju morati micati zbog aglomeracije.

N. Ivanović: Stanovnici istočnog dijela konstantno negoduju zbog sanacije prometnica uništenih elementarnom nepogodom. Koje ceste su u planu sanacije, koliko sredstava ćemo dobiti od Vlade i može li se vidjeti projekt?

Gradonačelnik: Čudi ga negodovanje, jer nikada za istočni dio Grada nije više napravljeno nego u posljednje dvije godine. Za sanaciju prometnica uništenih elementarnom nepogodom odobreno je 8 mil. kuna za našu županiju, od toga 1,7 mil. kuna za Grad Pakrac. Sredstva će se realizirati putem Hrvatskih voda, koje već provode mjerenje i izrađuju geodetsku podlogu za projekt sanacije. Mi smo svoj posao odradili i osobno bih bio sretan da radovi krenu na proljeće.

N. Ivanović: Slaže se da je dosta učinjeno, ali uvijek može i više.

Može li se utjecati na Ministarstvo poljoprivrede da poveća broj odstrela i drugih divljih životinja, osim lisica, koje stvaraju probleme stanovnicima? Pozdravlja inicijativu Grada Lipika i stanovnika koji su se organizirali, pozvali medije kako bi riješili problem sa lisicama.

Gradonačelnik: Veoma rado bi udovoljio zamolbi, ali njegov utjecaj u Ministarstvu poljoprivrede je malen. Slijedeće godine našim lovačkim društvima izlaze 10-ogodišnji ugovori, donose se nove lovno-gospodarstvene osnove i  društva idu prema povećanju broja odstrela u idućem 10-ogodišnjem razdoblju.

Naš komunalni redar je u kontinuiranoj vezi sa lovnim inspektorom, vezano uz problem sa lisicama, dobro radi svoj posao i nazire se rješenje problema.

D. Marin: Veseli ga rad Zdravstvenog veleučilišta, ali da bi nastavili sa radom, treba zadovoljiti neke materijalne i kadrovske uvjete. Kakva je trenutno situacija?

A. Blažević: To nam je prioritet, radi se na domaćem kadru, suradnja je proširena i na požešku bolnicu. Ne zna točno, ali blizu smo 50% domaćih predavača i oko 90% domaćih asistenata. Ovaj mjesec održati će se zajednički sastanak sa Zdravstvenim veleučilištem na tu temu.

D. Marin: Traži pisani odgovor. Veseli ga ovakva situacija, ali zna što se zbog brojki može desiti i zakomplicirati u nadležnom ministarstvu.

Natječaj za izbor tajnika Sportske zajednice je imao preusko postavljene uvjete i „bode oči“, jer daleko širi profil ljudi to može raditi. Zašto je uvjet baš VSS – diplomirani ekonomist?

A.Blažević: Sportska zajednica je udruga, čiji je predsjednik izrazio potrebu za zapošljavanjem tajnika. U opisu posla su prijave na natječaje, vođenje blagajne i drugi poslovi u domeni ekonomske struke, pa je vjerojatno iz tih razloga zatražena spomenuta struka.

Z. Krejči: U N. Gradišci je otvoren izvanredni dislocirani Stručni studij sestrinstva, prilikom čega se gradonačelnik obvezao osigurati prostor i sufinancirati rad studija. Prilikom otvorenja našeg studija fizioterapije, rečeno je da je sestrinstvo slijedeći korak. Znači li ovaj studij u N. Gradišci da nam  je plan propao i ako je, tko je za to kriv?

Gradonačelnik: Studij u N. Gradišci je u sustavu Medicinskog fakulteta u Osijeku, a naš u sustavu Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i jedan drugome nisu konkurencija. Ne odustajemo od studija sestrinstva, ponudili smo prostor, ali za sada nemamo zeleno svjetlo od Zdravstvenog veleučilišta, budući  idu u reorganizaciju svojih djelatnosti. Nitko za sada nije za ništa kriv i trebamo se malo strpiti. Trenutno nam je prioritet dobiti dopusnicu za nastavak dislociranog studija fizioterapije.

Z. Krejči: Koliko je to vremenski?

Gradonačelnik: Da je u Zdravstvenom veleučilištu sve riješeno, danas.

Z. Krejči: Ruševina kuće Grgurić i bivša Robna kuća izgledaju otužno na ulazu u grad. Kod Grgurićke postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali bi bilo zgodno kontaktirati vlasnika, PPK Bjelovar i napraviti nešto s tim objektom, kao npr. u Lipiku. Slaže li se gradonačelnik s prijedlogom i hoće li otići razgovarati sa vlasnikom?

Gradonačelnik: Za 2-3 tjedna biti će aktivnosti na Robnoj kući, ukloniti će se neki dijelovi. Što se tiče kuće Grgurić, poslali smo požurnicu za uklanjanje objekta Ministarstvu graditeljstva.

M. Čar: Od Domovinskog rata se dopisujemo sa svim vlastima, ali nema pomaka sa kućom Grgurić.

Direktor PPK Bjelovar je bio dva puta na razgovoru i rekao da ruševine stoje već 20 godina, pa mogu i dalje.

N. Garača: Imaju li gradske vlasti projekt za eventualni prihvat izbjeglica?

Gradonačelnik: To nije u našoj ingerenciji, već državnoj, ako dobijemo kakve smjernice, reagirati ćemo prema njima.

 M. Ivančić: Ogorčen je skrnavljenjem česme, kao spomenika kulture, prije 10 mjeseci, kada je na njoj bio plakat jednog predsjedničkog kandidata. Plakat je uklonjen, ali ožiljci su ostali. Da li je Grad nešto poduzeo?

Gradonačelnik: Nismo ništa poduzeli, ali hoćemo. Bilo je primjedbi zbog ljepljenja plakata i nastojati ćemo sačuvati taj objekt u budućnosti.

M. Ivančić: Da li su gradonačelnik ili koordinacija udruga dobili ikakav zahtjev za davanje mišljenja o imenovanju koordinatorice za branitelje u bolnici? Postoji li takva osoba i u bolnici u Lipiku, gdje realno ima više potreba za tim?

Gradonačelnik: O imenovanju koordinatorice smo čili iz medija, nitko nas nije ništa pitao. Nije mu poznato postoji li takva osoba i u lipičkoj bolnici.

M. Ivančić: Nije bitno o kome se radi, ali ubuduće bi trebalo tražiti mišljenje branitelja kada se radi o njihovoj problematici.

D. Špančić: Ispričava se što će zbog festivala filmova o Domovinskom ratu, koji se održava u Hrvatskom domu, otići ranije sa sjednice. Zajedno sa g. Dovranićem žali što se jučer nitko od lokalnih vlasti nije pojavio na projekciji filma.

Prije nekoliko godina pitao je za mogućnost izgradnje kružnog toka na križanju kod hotela Pakrac i dobio je odgovor da za to nema tehničkih uvjeta i ne može biti na državnoj cesti, a nakon toga su „osvanuli“ kružni tokovi u Badljevini i Dobrovcu. Apelira da se započne pregovarati sa Hrvatskim cestama i napravi kružni tok.

Gradonačelnik: Na naš upit, Hrvatske ceste su se očitovale da nema tehničkih uvjeta za izgradnju kružnog toka kod hotela.

Što se tiče nedolaska lokalnih čelnika na projekciju filmova o Domovinskom ratu, apelira da se takva događanja ne organiziraju u isto vrijeme kada se kod nas nalaze izaslanik predsjednice RH, predstavnici županije i drugi gosti.

D. Špančić: Traži pisani odgovor i presliku dopisa Hrvatskih cesta.

Od 2006. do 2015. gradski proračun je dužan oko 31 mil. kuna. Odlazak mladih je alarmantan, ne stvaraju se uvjeti za njihov ostanak u gradu, u srpnju ove godine odselilo je 6 odličnih studenata. Pozdravlja stipendiranja studenata i otvaranje visokoškolskih ustanova, ali kome će se ostaviti grad, kad uz ovakvo vođenje ne možemo očekivati ništa dobro?

Što će Grad poduzeti da nam visokoobrazovani mladi ljudi ostanu u Pakracu?

V. Pečanić: Pojedinačni podaci o godišnjim minusima u proračunu su točni, ali oni se ne zbrajaju i ne iznose zajedno 31 mil. kuna.

Gradonačelnik: Dolaskom na mjesto gradonačelnika naslijedio je manjak u proračunu od 3,7 kuna. Za ostalo će dostaviti pisani odgovor.

D. Špančić: To je neistina.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2014./2015.,
 2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“  Pakrac za pedagošku godinu 2014./2015.,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana,
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,
 5. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
 8. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima dužnosnika,
 10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca,
 11. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika,
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2015.g.
  1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.,
  2. Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infrastrukture za 2015.g.,
  3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika,
 14. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2014./2015.

P. Grafina: Pozdravlja sve nazočne.

Uz dosta problema sa kadrovima, škola radi odlično, čak se možemo pohvaliti jednom profesoricom, koja se nakon studiranja vratila u Pakrac i sada radi u školi. Škola organizira veliki broj kulturnih događanja, iako to nije obveza ustanove. Suradnja sa roditeljima, udrugama, ustanovama, Ministarstvom kulture je jako dobra. Uspješno je proveden jedan bilateralni projekt sa Bugarima, niz koncerata i natjecanja učenika.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale radu i aktivnostima škole.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Vidi se rezultat velikog rada i puno aktivnosti uz sve one redovne. Čestitke učenicima na osvojenim nagradama.

D. Špančić: Pridružuje se lijepim riječima HDZ-a i SDP-a i čudi ga što to prihvaćaju i oni koji su nekada  uzgajali piliće i borove.

Z. Krejči: Upozorava vijećnika Špančića zbog neprimjerenog izražavanja.

D. Špančić: Ispričava se.  Osnovnoj glazbenoj školi bez naknade nudi dvoranu u Hrvatskom domu za održavanje koncerata.

A. Blažević: Čestitke školi na dobrom radu, novim programima, velikom broju koncerata, novoj publici, a posebno volonterskom radu i nagradi koju su zbog toga osvojili. Raduje i povratak bivše učenice koja je danas profesorica u OGŠ.

Treba spomenuti i da je u protekle dvije godine zbog puknuća glavnog cjevovoda, u školi nastala znatna šteta.

Gradonačelnik: Izvješće je vrlo dobro, radi se puno, djeca su zadovoljna i svake godine je sve više nagrađenih. Posebno nas veseli što se jedna bivša učenica vratila u školu kao profesorica.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2014./2015.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

V. Klobučar: Ističe zadovoljstvo činjenicom da su sva djeca zbrinuta (njih 234). U vrtiću je zaposleno 40 osoba, 2 su na stručnom osposobljavanju, a radi se u 5 objekata.

Na inicijativu kolegica iz D. Obriježi i Badljevine, u suradnji sa mjesnim odborima i Gradom, te donacijama, obnovljena su dječja igrališta u područnim vrtićima.

U sklopu projekta energetske učinkovitosti, obnoviti će se zgrada matičnog vrtića, na čemu posebno zahvaljuje M. Čar, T. Petraču i zamjenici gradonačelnika.

Tijekom godine vrtić sudjeluje u brojnim događanjima, a najposjećenija je završna svečanost.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale radu i ulaganju u sve višu kvalitetu usluga.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, napravljeno je korektno i pohvaljuje se rad ustanove.

Ž. Troha: Da li se broj djece smanjuje ili povećava?

V. Klobučar: Popunjenost vrtića je kontinuirana, otprilike isti broj djece godišnje ode i bude upisano u vrtić.

A. Blažević: Zadovoljstvo je imati ovakve odgojno-obrazovne ustanove, posebno zato što su sva djeca upisana u vrtić.

Gradonačelnik: Ističe zadovoljstvo radom vrtića, posebno završnom priredbom. Međusobna suradnja je jako dobra, zajedničkim projektom rekonstrukcije i obnove matičnog vrtića uvjeti za rad će biti još bolji. Veseli nas što broj djece ne opada, unatoč najavama egzodusa.

Čestita vrtiću na održavanju imovine, vrtić je najveća i najbogatija ustanova koju je Grad osnovao.

Grad osigurava više od 70% troška boravka djeteta u vrtiću, što je velika pomoć roditeljima.

Z. Krejči: Pridružuje se čestitkama, zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana

M. Soldo: Do prijedloga je došlo zbog izmjena Zakona o prostornom uređenju, koji nas obvezuje na usklađivanje prostornih planova.

Radi se o definiciji neizgrađenog građevinskog zemljišta i uvjetima koje treba zadovoljiti da bi se mogla ishoditi građevinska dozvola.

Za neka naselja (Badljevina, D. Obrijež, Ploštine, Kusonje, Prekopakra), u kojima je predviđena gospodarska zona treba napraviti poseban plan uređenja, a za Pakrac urbanistički plan uređenja.

Gradonačelnik: Zbog zakonskih promjena može se desiti da netko iz npr. Grahovljana ne dobije građevinsku dozvolu, što nije naša krivnja. Dobro je da ovaj dokument radi g. Soldo odnosno županijski Zavod za prostorno uređenje, jer poznaju naš teren. Slijedeće godine u proračunu će se pojaviti značajniji troškovi za izradu urbanističkih planova.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Zahvaljuje g. Soldi na dolasku i prihvaća prijedlog. Ovo nije prvi put da ispaštamo zbog lošeg zakona.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, radi se o usklađivanju sa zakonom, u čiju kvalitetu ne ulazi. Predlaže da se obrazloženje slijedeći put prikaže i  na platnu, zbog lakšeg praćenja.

M. Soldo: Ovo je jedini zakon koji se mijenja sa svakim ministrom, posao je na tržištu i ne rade ga u cijeloj RH samo županijski zavodi za prostorno uređenje.

N. Ivanović: Znači li ovo da se u selima u kojima nema električne energije ne može dobiti građevinska dozvola?

M. Soldo: Ne, sve se može, ali na nečiji trošak: pojedinaca ili jedinica lokalne samouprave.

N. Ivanović: Što je sa lokalnim vodovodima, zadovoljavaju li oni kriterije?

M. Soldo: Zakon je propisao uvjete, malo je ljudi zakinuto, ali to će ih koštati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

M. Pavković (Komisija za statut i poslovnik): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

T. Petrač: Objediniti će izlaganje o 4., 5., 6. i 7. točki dnevnog reda, budući se radi o istoj problematici.

Izmjena Statuta je zakonska odredba koja određuje da se mjesni odbori osnivanju statutom.

Dobili smo valjane prijedloge stanovnika iz nekoliko naselja, gradonačelnik ih je prihvatio i predlaže Gradskom vijeću usvajanje prijedloga.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, radi se o tehničkom usklađenju.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Ivanović: Podržava prijedlog.

G. Labus: Prihvaćanjem ovog prijedloga sva naselja su u poziciji da se formalno organiziraju i izaberu svoje predstavnike. Ne znači da će se to stvarno i desiti, ali imaju za to mogućnost.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


Z. Krejči: Predlaže objedinjavanje rasprave o 5., 6. i 7. točki dnevnog reda.

Prijedlog je prihvaćen.

5. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora

T. Petrač: U godini smo kada se provode izbori za mjesne odbore i ovim odlukama se propisuju načini i postupci  provođenja. Datum provođenje izbora je na dan parlamentarnih izbora, ako to bude moguće, ili  13. prosinca 2015.g.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Provođenje izbora je zakonska obveza i svi prijedlozi se prihvaćaju.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje (5. točka): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Glasovanje (6. točka): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ž. Kiš (Komisija za izbor i imenovanja): Za Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora predlažu se: Tomislav Petrač, za predsjednika, Mario Seleši, za člana, Dragan Marin, za člana, Zlatko Ančić, za člana, Boro Černi, za člana.

Glasovanje (7. točka): Prijedlog je jednoglasno usvojen.


8. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu Pakrac

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Gradonačelnik: Nakon svih događanja, došli smo u situaciju da imamo zainteresiranog poduzetnika za zakup hotela. Hotel je danas opremljen, uložili smo u njega više oko 180 tisuća kuna, a  natječaj će biti objavljen u „Pakračkom listu“ 11. rujna.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Raduje interes privatnika i nada se dobrom poslovanju. Moli da se prilikom sklapanja ugovora pazi na jamstva, zbog eventualnih dugovanja i naplate potraživanja.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, napravljen je korektno i precizno.

D. Špančić: Pozdravlja ovakvu odluku uz napomenu o gubicima u poslovanju za vrijeme dok je Poduzetnički centar upravljao hotelom.

Tko je i sa koje stavke podmirio ta dugovanja?  Traži pisani odgovor.

Može li se hotel dati u podnajam (čl. 15. Odluke)?

T. Petrač: Ne bez suglasnosti vlasnika.

D. Špančić: Predlaže brisanje te odredbe, jer onaj tko je dobio zakup, treba tamo i raditi.

Z. Krejči: Da li je to amandman?

D. Špančić: Da, ako ga može usmeno podnijeti.

M. Ivančić: Postoji mogućnost da zakupoprimac da nekome u podzakup npr. kuhinju, ako ne može obavljati tu djelatnost.

D. Špančić: Ne protivi se kooperaciji, već mogućnosti da netko drugi radi u hotelu, a ne onaj tko je ušao u zakup.

Gradonačelnik: Predlaže da se u čl. 15. riječ „zakupodavca“ zamijeni riječima „Gradskog vijeća Grada Pakraca“.

Prijedlog gradonačelnika je prihvaćen i postaje sastavni dio prijedloga.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima dužnosnika

T. Petrač: Radi se o usklađenju sa uputama Ministarstva uprave,  a provođenje odluke ne stvara dodatne troškove.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Mišljenja je da niti do sada nije bilo nikakvog kršenja zakona, ova uputa je nakaradna, nije to mišljenje struke, već jednog čovjeka. Bitno je da nas to neće dodatno koštati.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, to je usklađenje sa uputom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

V. Pačanić: Polugodišnje izvještavanje je zakonska obveza. Što se tiče prihoda, izvršenje u prvih 6 mjeseci je 29% ili nešto više od 7 mil. kuna, a rashoda oko 40%, odnosno oko 10 mil. kuna.

Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja je 3,4 mil. kuna i smanjen je na 2,9 mil. kuna.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća. Posebno veseli smanjivanje proračunskog manjka i vjeruje da se ide u dobrom smjeru.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća.

D. Špančić: Ne prihvaća izvještaj. Nalaze li se u manjku od 3,4 mil. kn i nepodmirene obveze prema npr. Komunalcu, cesije sa Vodama Lipik i sl.?

V. Pečanić: Proračunski manjak i nepodmirene obveze su dvije različite kategorije, jedna na drugu utječu, ali se ne poklapaju.

D. Špančić: Kada će biti plaćeno dugovanje Komunalcu od 700.000,00 kn?

V. Pečanić: Ne može znati taj podatak.

M. Ivančić: Ovakva rasprava nije u skladu sa Poslovnikom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je usvojen većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 protiv).


11. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika

Gradonačelnik: Izvještavanje je zakonska obveza gradonačelnika i nema nikakvih tajni niti nejasnoća.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće e prihvaća, to je zakonska obveza, a birači će rad ocijeniti na izborima.

N. Ivanović: Koji su to pripremljeni projekti za EU fondove?

Gradonačelnik: Radi se o oko 150 mil. kuna vrijednim projektima: vodozahvat Šumetlica, odlagalište otpada „Crkvište“, te manji projekti u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša, zatim Spahijski podrum, studentski hostel, obnova stare bolnice za visoku školu i studentski dom, ski-bike park na Omanovcu, aglomeracija.

N. Ivanović: Imaju li svi projekti studije izvodljivosti i ostalu potrebnu dokumentaciju?

Gradonačelnik: Da, sve potrebne dokumente.

Z. Krejči: U izvješću nema ni riječi o bolnici, a o tome su se „lomila koplja“. Što se dešava sa Zonom V, u kojoj je poduzetnik kupio zemljište,a li nije izgradio objekt. Zašto, zbog gradonačelnika, infrastrukture ili nečeg drugog?

M. Ivančić: Kako da gradonačelnik piše o bolnici, kada ne može niti ući u nju?

Gradonačelnik: Zabranjen mu je pristup u bolnici, nije mogao sudjelovati u nekim aktivnostima, ali ga iskreno veseli svaki pomak i aktivnosti, te radovi na izgradnji parkirališta, za koje se borio kao saborski zastupnik.

G. Bartoš u proteklih 6 mjeseci nije imao nikakvih aktivnosti na svojoj parceli, a sastanci nisu dali očekivane rezultate.

Z. Krejči: Ravnatelj bolnice je g. Glavić, gradonačelnikov stranački kolega i sigurno ne bi bilo nikakvih problema da gradonačelnik ode u bolnicu.

D. Špančić: Osjeća se povrijeđeno, jer je upozoren, a tko će prekoriti predsjednika koji može govoriti kako hoće?

Z. Krejči: Vi bez problema izgovorite 99% onoga što želite reći.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 protiv).


12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2015.g.
  1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.,
  2. Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infrastrukture za 2015.g.,
  3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Gradonačelnik: Od bitnih izmjena ističe: usklađivanje sa povratom poreza na prihodovnoj strani, a na rashodovnoj promjene na stavkama:  Pakrački list (povećanje zbog portala i vlasništva); manjinski projekt koji financira Vijeće Europe; ulaganje u hotel Pakrac (182.200,00 kn), sufinanciranje projekta sušare, u suradnji sa PCP-om; nogostup u Zoni V (100.000,00 kn); smanjenje sredstava za sanaciju deponije, jer još nije potpisan ugovor sa izvođačem; rekonstrukcija javne rasvjete, uređenje parkirališta kod hotela Pakrac. Treba napomenuti i to da sami rješavamo imovinsko-pravne odnose na 1250 katastarskih čestica, bez angažiranja vanjskih suradnika.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je realnost. Na početku godine nismo imali sve pokazatelje i bilo je dosta nejasnoća.

Ponavlja svoje nezadovoljstvo što nismo ušli u program obnove malih, ratom stradalih gradova, vrijedan 25 mil. eura.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Vidi se da je do rebalansa došlo zbog sufinanciranja projekata, što pokazuje da se država ne odnosi maćehinski prema Pakracu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


13. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Gradonačelnik: Na nagovor stručnih službi, a ulaskom u EU, pristupanje ovom Sporazumu nam otvara vrata za dodatna sredstva iz europskih fondova, vezana uz opisanu djelatnost. Predlaže prihvaćanje prijedloga,  a provedba ne iziskuje dodatna proračunska sredstva kao za npr. članarinu i slično.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ulazimo u asocijaciju koja nas ne košta.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Raduje što gradonačelnik ima djelatnike koji misle unaprijed.

Gradonačelnik: Zahvaljuje vijećnicima na korektnoj sjednici i normalnom tonu, obzirom da smo u predizbornom vremenu. Raduje što se bavimo lokalnim problemima i što nam je Pakrac svima na prvom mjestu.


14. Prijedlozi i inicijative

N. Ivanović: Državni ured za stambeno zbrinjavanje ukinuo je uredovne dane u Pakracu i preselio u Požegu, zbog previsokih troškova ureda u Pakracu (na tržnici). Također su rekli da bi došli raditi u Pakrac jednom mjesečno, ako im osiguramo jedan ured. Može li Grad nešto napraviti?

Gradonačelnik: Da, možemo im osigurati jedan ured.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:10 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content