Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 30. siječnja 2019.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdala: Mihajla Pavković.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, direktor tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac Josip Bišćanin, predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.
Aktualni sat

R. Matijašević: U kojoj je fazi projekt izgradnje trga i kada možemo očekivati početak radova?
Gradonačelnica: Javna nabava je napokon završena, početak radova planira se 15. ožujka i trajati će oko godinu dana.
V. Eck: Ponavlja pitanje o izdizanju vodoslivnika u Pihirovom sokaku, jer je predugo čekati da prođe aglomeracija.
Također bi trebalo sanirati rešetku pored prijelaza preko željezničke pruge. Može li se to izvesti u što kraćem roku?
Gradonačelnica: Ulica D. Duchača je županijska i redovito im pišemo i tražimo da interveniraju, što ćemo i sada opet učiniti.
D. Marin: Pohvala radnoj grupi na više nego dobro odrađenom poslu u Ulici M. Držića.
Stipendiranje studenata je jako dobro i pohvalno. Prati li se učinkovitost te mjere, zna li se koliko je završenih stipendista i onih koji su se zaposlili na području našeg grada?
Gradonačelnica: Pratimo provođenje mjere, brinemo o našim stipendistima, znamo da neki od njih primaju i druge stipendije, ukoliko dobiju posao drugdje, oslobodimo ih od obveze vraćanja stipendije. Dostaviti će pisano izvješće sa traženim podacima.
D. Marin: Cilj je potaknuti praćenje mjere.
Plinska mreža je u lošem stanju, stara je 40-ak godina. Što Grad i distributer čine na obnovi mreže?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor o tome što se radilo i što se planira.
M. Ivančić: Tvrtka Pakrac-plin još nije bila na Gradskom vijeću, bilo bi dobro da dostave izvješće.
Gradonačelnica: Osnivač te tvrtke je Komunalac, a ne Grad, ali možemo pozvati direktora da nam dostavi izvješće.
Z. Krejči: Dok smo imali dubiozu u proračunu, jedna od mjera štednje bila je gašenje javne rasvjete tijekom noći. Sugrađani su primjetili da rasvjeta u gradu opet ne svijetli cijelu noć. O čemu se radi?
Gradonačelnica: Vjerojatno se radi o nekakvom kvaru, jer od 2017.g. nije naložena nikakva promjena režima javne rasvjete. Na gradskoj stranici postoji link na koji svatko može prijaviti konkretan kvar ili problem sa javnom rasvjetom.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, radi se o novoj led rasvjeti.
Prošlo je 12 mjeseci od kada vodomat nije u funkciji. Bio je raspisan natječaj za zakup, što se nakon toga desilo?
M. Širac: Nitko se nije javio na javni poziv u prosincu, sada će se raspisati još jedan i nakon toga natječaj za prodaju.
M. Popović Damjanović: Postoji li mogućnost da se nasipa parkiralište kod groblja na Gavrinici?
M. Čar: Radi se o županijskoj prometnici i već godinama to pokušavamo riješiti sa ŽUC-om, ali sami ćemo nasipati spomenuto parkiralište.
M. Popović Damjanović: Pored uklonjenog objekta Društvenog doma u Kusonjima vrši se pretovar drva i taj prostor služi kao parkiralište. Može li se tamo postaviti znak zabrane parkiranja?
Gradonačelnica: Da, to će odraditi komunalni redar.
J. Delorenci: Kakva je dinamika radova na vodoopskrbi zapadnog bazena?
Gradonačelnica: Radovi su započeli 27. 12. 2018., rok završetka po ugovoru je 300 dana i 100% se financira iz Mjera ruralnog razvoja.
N. Garača: Čišćenje snijega puno govori puno o nama. Prolaz baruna Trenka koji je u I. zoni, počeo se čistiti kasno, tek oko 8h, a nogostup u toj ulici uopće nije očišćen. Mogli smo vidjeti da je Nadcestarija odlično odradila posao i njihove ulice su bile potpuno čiste do jutra. Ljudi se trude, ali nisu dovoljno tehnički opremljeni.
Hoće li stanovnici Prolaza baruna Trenka zbog ovoga platiti manju komunalnu naknadu za I. tromjesečje i hoće li se iduće zime promijeniti organizacija zimske službe?
Gradonačelnica: Neće se platiti manja komunalna naknada. Intencija je da Vlastiti pogon u potpunosti preuzme čišćenje snijega, ali još nisu dovoljno opremljeni. Imamo 600-800 km cesta plus nogostupi i moramo uzeti koncesionara. Ni sama nije u potpunosti zadovoljna radom koncesionara i već smo bili pred raskidom ugovora.
N. Garača: Prvim odgovorom nije, ali drugim dijelom je zadovoljan i smatra da bismo mogli biti primjer drugima.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.,
2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.,
3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca,
5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.,
6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.,
10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića,
12. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.

M. Lucić Fider: Osim navedenog u izvješću, dodala bi još povećanje sredstava Ministarstva kulture za građu, II. fazu klimatizacije, MultiPak, Pakračko kulturno ljeto, digitalizaciju i nabavku informatičke opreme.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje da se i ostvari.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Knjižnica je zadržala visoku razinu rada i ima jako dobru suradnju sa ustanovama, što je za svaku pohvalu.
Z. Krejči: Jeste li zadovoljni brojem zaposlenih i jeli prostor u Spahijskom podrumu adekvatan za preseljene knjižnice?
M. Lucić Fider: Nije zadovoljna brojem zaposlenih i izvjesno je da će se povećati. Prostor u Spahijskom podrumu je odlična vijest za knjižnicu i biti će jako dobro iskorišten.
Gradonačelnica: Prije oko godinu dana povećan je broj zaposlenih u Muzeju, što se danas vidi u njihovom radu. Knjižnica ima nedostatak kadra, zatražili zapošljavanje osobe na dječjem odjelu, što ćemo realizirati bar sa jednom osobom srednje stručne spreme.
Naše ustanove u sinergiji rade odličan posao, pružaju nam puno sadržaja, izlaze iz svojih osnovnih okvira i djelatnosti.
Zahvaljuje im i podržava uz želju za nastavkom uspješnog rada.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.

J. Hihlik: Muzej radi punom parom, sad ih ima troje i puno je lakše raditi. U suradnji sa drugim ustanovama uspješno provodimo projekte.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Muzej konstantno radi na visokoj razini i nastavlja uspješnu sinergiju sa drugim ustanovama.
Postoji li mogućnost da se u program rada uvrsti obilježavanje značajnijih godišnjica npr. holokausta ili antifašizma, kao što to rade i škole?
J. Hihlik: Prihvaća prijedlog. Tema holokausta i Židova u Pakracu je vrlo aktivna i dosta se istražuje.
Z. Krejči: Jeste li spremni na vođenje i stručno prezentiranje arheološkog nalazišta, kada bude uređeno?
J. Hihlik: Presretni smo zbog arheoloških istraživanja, zaposlena je arheologinja i stručno smo kapacitirani. Ako bude potrebe i mogućnosti, rado ćemo još nekoga zaposliti.
Gradonačelnica: Rad našeg Muzeja se vidi i mi ga podržavamo. Brinemo za arheologiju, usmjeravamo arheologinju da radi na tome i u budućnosti preuzme vođenje kada istraživanje završi.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

Od 1. ožujka 2018.g. radi se novi obračun cijene otpada po količini. U odnosu na 2017.g. evidentirano je 32% više odvojeno sakupljenog otpada, a ukupna količina otpada pala je za oko 10%.
30. studenog 2018.g. završeni su radovi n a „Crkvištu“ i sada nam predstoji uređenje reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, te nabavka dodatnih spremnika za plastiku.
Također je potrebno konstantno educirati građane o odvajanju otpada.
K. MIlek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Napravili smo iskorak sa sortiranjem otpada i želimo da reciklažno dvorište što prije zaživi.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se podržava i pozdravlja rad čija je kvaliteta primjetna. Raduje se početku rada reciklažnog dvorišta.
K. Milek: svima nam treba vremena da naučimo reciklirati i da ti postane način života. Ne bi bilo loše opet izraditi edukativne letke i podijeliti ih građanima.
J. Bišćanin: Slaže se sa prijedlogom, u suradnji sa Gradom, novi materijal je već u pripremi.
D. Marin: Jeli na „Crkvištu“ sva infrastruktura završena?
J. Bišćanin: Da, svi radovi su završeni, nabavljena je oprema za reciklažno dvorište i biti će postavljena nakon tehničkog pregleda.
Z. Krejči: Reciklažno dvorište je za svaku pohvalu. Kakvo će mu biti radno vrijeme, obzirom da većina ljudi radi dopodne? Postoji li potreba za novim zapošljavanjem i hoće li zbog tog poskupjeti cijena odvoza otpada za građane?
J. Bišćanin: Kada reciklažno dvorište krene sa radom, koristiti ćemo svoje resurse i vidjeti kako to funkcionira. Radi se procjena budućih troškova i trenutno misli da nije nemoguće očekivati korekciju cijene.
Z. Krejči: Korekcija na više ili niže?
Predlaže da reciklažno dvorište radi bar jedan dan tijekom vikenda.
J. Bišćanin: Rad reciklažog dvorišta će iziskivati troškove, ali stalno se radi na optimalizaciji ostalih troškova. Razumije potrebu za drugačijim radnim vremenom i imati će obzira kod organizacije.
Gradonačelnica: Kada smo razgovarali o cijenama, neki od vas su rekli teške riječi i izvrtali moje. Komunalac je u međuvremenu zabilježio pad prihoda, ali građani to nisu osjetili. Stvarno se trudimo da cijene budu realne i vodimo računa o tome.
N. Garača: Komunalac može podnijeti pad prihoda do 10% i ne treba još očekivati korekciju cijena.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Ovo je zakonska obveza. Do sada je paušalni porez iznosio 300,00 kn uz koeficjent 0,7, a prošlogodišnji prihod Grada iznosio je 684,00 kn.
Predlaže se da novi iznos paušala bude minimalnih 150,00 kn kako bismo potaknuli ljude da urede smještajne kapacitete.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Pozdravlja se smanjenje paušala i nada se pozitivnom učinku poticaja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju da urodi željenim ciljem.
N. Garača: Plaća li se na ovaj paušal prirez?
Gradonačelnica: Prirez se plaća samo na porez na dohodak.
M. Ivančić: Ovoje lijepa gesta i idemo u dobrom smijeru.
D. Marin: Obzirom da je lani bilo 4000 noćenja, tko je oslobođen od plaćanja paušala?
Gradonačelnica: Hotel, apartmani.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
V. Pečanić : Radi se o kratkim pokazateljima onog što smo odradili i financijskim obvezama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za što manje posla.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

V. Pečanić: Prijedlog je ponovno na Gradskom vijeću ne našom krivnjom, već zbog Hrvatskih šuma.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje slijedećih članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
Igor Matek, Vera Jandrić, Dajana Vacek, Dominika Babac.
Gradonačelnica: Zakon ne propisuje struku članova povjerenstva,a li predlažemo da to budu agronomi.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Možda bi bilo dobro i da imamo nekog građevinske struke, jer štete ne nastaju samo na poljoprivrednim površinama.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

V. Pečanić: Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu propisuje donošenje ovakve odluke. U odnosu na prijašnju , nije toliko detaljizirana, jer postoji pravilnik koji regulira pojedinosti u provođenju propisa.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz nadu da ćemo uskoro imati i poljoprivrednog redara.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Ivančić: Još nitko nije bio kažnjen za neuređeno poljoprivredno zemljište i možda bi sankcijama potakli ljude da obrađuju zemlju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.

M. Čar: Izrada ovakvog dokumenta je naša zakonska obveza svake četiri godine i u njemu je popis činjenica i smijer u kojem idemo.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo je izuzetno kvalitetan i ozbiljan dokument, koji sadržava činjenice o kojima smo govorili. To su odljev stanovništva i negativan natalitet, ali uzrok toga nije samo kod nas, već se radi o problemu na državnoj razini.
Kao grad možemo dići glas i stvoriti uvjete da ublažimo ovakvu situaciju, npr. možemo održati sjednicu na tu temu. Kao oporba također prihvaćaju odgovornost i žele nešto učiniti.
M. Ivančić: Gradska vlast godinama kontinuirano radi na tome da spriječi odlazak ljudi različitim demografskim i gospodarskim mjerama. Jednom tematskom sjednicom nećemo ništa postići, jer se radi o problemu iseljavanja na razini ne samo naše države, već i Europe. Nitko dobronamjeran ne može reći drugačije.
D. Marin: Nije mu bila namjera ukazivati ni na koga, niti uputiti kritiku vladajućima, već dobronamjerno ponuditi da se zajedno nešto napravi.
K. Milek: Nije najoptimističnija osoba, ali stalna priča o odlasku ljudi zaista deprimira. Činjenica je da smo u EU, da su granice otvorene i da ljudi odlaze. Mediji konstantno stvaraju negativnu sliku, a svi bi trebali biti malo realniji i optimističniji. Sigurna je da će u budućem razdoblju pokazatelji biti puno bolji.
D. Marin: Ne želi širiti pesimizam, samo biti realan i upozoriti na činjenice. Puno se radi, ali idemo vidjeti što još možemo učiniti.
N. Garača: Iz recesije smo davno izašli, a ljudi se već dugo iseljavaju. I puno bogatiji od nas uče svoju djecu da su siromašni i ograničeni resursima. Ovaj dokument je jako dobar i može biti podloga za puno toga. Ne možemo biti zadovoljni time gdje jesmo, a Pakrac ej iz puno razloga zaslužio posebno mjesto u Hrvatskoj.
K. Milek: Nisam sigurna da su ljudi svjesni gdje žive i koje su prednosti života u Pakracu. Za to smo dijelom i sami krivi i s malo optimizma ih trebamo osvijestiti. Ja ne želim više nikad živjeti nigdje drugdje.
M. Ivančić: Slaže se sa vijećnicima Garačom i Milek, ovo je prekrasan grad sa divnim ljudima i sami možemo puno toga promijeniti.
Gradonačelnica: Ovo je odličan dokument koji nam može reći što smo napravili dobro, što loše i što još možemo napraviti.
Broj zdravstveno osiguranih osoba u Pakracu na dan 31. 12. 2018. bio je 7785.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
M. Čar: Do prijedloga je došlo zbog novog Zakona o komunalnom doprinosu. Gradsko vijeće može odlučiti o cijenama po zonama i oslobađanju,a za korisnike se novom odlukom ništa ne mijenja.
Gradonačelnica: Jedino razmišljanje pri izradi prijedlog je bilo kako ostaviti isti izračun za korisnike.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
N. Garača: U čemu je razlika između komunalnog doprinosa i komunalne naknade? Zašto oni koji su oslobođeni od komunalne naknade nisu oslobođeni i od komunalnog doprinosa? Do koje mjere Gradsko vijeće može na to utjecati i mogu li oslobađanja biti i veća od predloženih?
Gradonačelnica: Radi se o sasvim različitim stvarima. Komunalna naknada plaća se za već izgrađeni prostor (stan, kuću, poslovni prostor), a komunalni doprinos plaća se za izgradnju objekta. Zbog toga su i oslobađanja potpuno različita.
M. Čar: Prihod od komunalne naknade služi za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, a od doprinosa za izgradnju komunalne infrastrukture.
N. Garača: Sada mu je puno jasnije. Zašto oslobađanja nisu veća?
Gradonačelnica: Zato što je ovakva praksa dobra i nastaviti ćemo ju. Moramo imati sredstava kojima ćemo raditi, graditi i održavati komunalnu infrastrukturu. Ako sve oslobodimo od svega, ne cijenimo sebe i ne treba nas ni biti ovdje.
D. Marin: U čl. 12. piše da Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika može osloboditi od plaćanja, ali ovisno o iznosu, dok se u čl. 13. kod oslobađanja gradonačelnika taj iznos ne spominje.
M. Čar: Čl. 12. odnosi se na izgradnju objekata od javnog i društvenog interesa, što je rijetko, a članak 13. na poduzetništvo i nešto sa čim se često srećemo.
D. Marin. Moli pisano pojašnjenje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Prema zaključku sa prošle sjednice, zatraženo je tumačenje DIP-a, dobili smo odgovor i obvezni smo donijeti ovu odluku.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content