Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeće Grada Pakraca - Grad Pakrac

Computer.

Sjednica održane 14. lipnja 2021.g., s početkom u 16h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Marijan Širac, pročelnik Tomislav Petrač.

Predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Pročelnik otvara sjednicu, čestita svima na izboru i predlaže dopunu dnevnog reda točkom 15. Odluka o produljenju važenja Strategije Grada Pakraca 2013. do 2020.

Dopuna je jednoglasno usvojena, kao i slijedeći

Dnevni red

 1. Izbor Mandatne komisije,
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,
 3. Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
 5. Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
 6. Izbor Komisije za statut i poslovnik,
 7. Izbor Odbora za financije i proračun,
 8.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac d.o.o.“ u kapitalu društva „Pakrac Plin d.o.o.“,
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“,
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 12. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2020. g.,
 13. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. g.,
 14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.  g.,
 15. Prijedlog Odluke o naknadi za rad u gradskom vijeću Grada Pakraca i njegovim radnim tijelima,
 16. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca,
 17. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije Grada Pakraca od 2013. do 2020.,
 18. Prijedlozi i inicijative.

1. Izbor Mandatne komisije

Pročelnik: Sukladno Poslovniku, prikupljeno je 10 potpisa podrške imenovanju slijedećih vijećnika u Mandatnu komisiju: Vlado Eck, za predsjednika, Marijo Seleši, za člana, Mile Vujić, za člana.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
– utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– svečana prisega članova Gradskog vijeća

V. Eck (Mandatna komisija): Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca je 20. svibnja 2021.g. utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora za članove/članice Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Temeljem čl. 84. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta sa slijedećim brojem vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca su:

 1. Hrvatska demokratska zajednica – 9 članova (Anamarija Blažević, Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik ),
 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – 3 člana (Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić),
 3. Samostalna demokratska srpska stranka – 1 član (Nikola Ivanović).

Sukladno čl. 79. Zakona o lokalnim izborima, GO HDZ-a Pakrac dostavio je obavijest da će Anamariju Blažević, kojoj mandat miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti, u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamijeniti Katarina Lahovsky Kobetić.

Temeljem iste zakonske odredbe GO SDSS Pakrac dostavio je obavijest da će Nikolu Ivanovića i Mirsadu Popović Damjanović zbog obnašanja nespojivih dužnosti u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamijeniti Nada Todorović.

Temeljem članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ). Budući se radi o osobi kojoj mandat miruje zbog obnašanja dužnosti gradonačelnice, sjednicom će predsjedavati slijedeći član sa liste Hrvatske demokratske zajednice, Miroslav Ivančić.

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

Predsjedavajući: Pisanom podrškom 10 vijećnika, predlaže se imenovanje slijedećih vijećnika u Komisiju za izbor i imenovanja: Tamara Vujanić, za predsjednicu, Vlado Eck, za člana, Karlo Rek, za člana, Marijo Seleši, za člana, Nada Todorović, za članicu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Izbor Komisije za statut i poslovnik

T. Vujanić (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se da se u Komisiju za statut i poslovnik imenuju:

Miroslav Ivančić, za predsjednika, Katarina Lahovsky Kobetić, za članicu, Tomislav Novinc, za člana, Mile Vujić, za člana, Nada Todorović, za članicu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izbor Odbora za financije i proračun

T. Vujanić (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se da se u Odbor za financije i proračun imenuju:

Kristina Milek, za predsjednicu, Anita Skalnik, za članicu, Mihael Andrijanić, za člana, Zoran Krejči, za člana, Nada Todorović, za članicu.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

T. Vujanić (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje Miroslava Ivančića za predsjednika Gradskog vijeća.

Za prvog potpredsjednika predlaže se Vlado Eck, za drugog potpredsjednika Zoran Krejči.

Glasovanje: Jednoglasno je usvojen prijedlog za imenovanje Miroslava Ivančića predsjednikom Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen prijedlog za imenovanje Vlade Ecka potpredsjednikom Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen prijedlog za imenovanje Zorana Krejčija potpredsjednikom Gradskog vijeća.

Gradonačelnica: Svima čestita na izboru i veseli se zajedničkom radu.

Sukladno čl. 43. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, za osobu koja će ju mijenjati u slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti imenuje Miroslava Ivačića.

Predsjednik: Zahvaljuje svima na povjerenju, pozdravlja sve nazočne i predlaže nastavak sjednice radnim dijelom.

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac d.o.o.“ u kapitalu društva „Pakrac Plin d.o.o.“

Gradonačelnica: Na skupštini se već neko vrijeme razgovara o ovoj temi i potrebno je o tome raspraviti i odlučiti na Gradskom vijeću.

J. Bišćanin (Komunalac): Pakrac plin je tvrtka kćer Komunalca, a zbog zakonskih izmjena i stanja na tržištu angažirali smo konzultanta za izradu analize i procjene poslovanja tvrtke.

M. Umičević (konzultant): Izrađena je studija koja pokazuje stanje u tvrtki, a ovaj postupak koji se predlaže je potpuno jasan i transparentan, sa potpunom kontrolom odlučivanja od strane vlasnika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

K. Milek: Možete li reći nešto o novom opskrbljivaču plinom (E-ON), koliko je zaposlenih u Pakrac plinu i hoće li taj broj ostati isti i nakon prodaje tvrtke?

J. Bišćanin: Nakon provedenog javnog natječaja, tvrtka E-ON je ponudila najnižu cijenu opskrbne marže i najnižu cijenu plina, te je HERA odlučila da su najpovoljniji ponuditelj.

Svaki korisnik može opskrbu dogovoriti sa drugim dobavljačem prema tržišnim uvjetima.

U Pakrac plinu trenutno radi 7 osoba i ti će ljudi i dalje biti neophodni za obavljanje posla.

M. Umičević: Zaposlenici su dio dogovora i Pakrac je trenutno u poziciji da određuje uvjete, jer postoji više zainteresiranih za preuzimanje ovakvih tvrtki.

Z. Krejči: Nije razumio kakva je procjena, jeli naša tvrtka profitabilna i jeli pravi trenutak za prodaju?

Kakva su iskustva sa dosadašnjim preuzimanjima, dolazi li do povećanja ili smanjenja cijene plina nakon toga, što je sa ulaganjem i održavanjem mreže? Postoji li ograničeno vrijeme za zadržavanje zaposlenika?

M. Umičević: Ovo je dobro vođena tvrtka i preporuča se traženje strateškog partnera.

Regulatorni uvjeti više ne idu u korist male tvrtke, HERA traži nove tehnologije, porastom energetske učinkovitosti smanjuje se potrošnja plina i bez novog, velikog gospodarskom potrošača teško će doći do porasta potrošnje. Cijene na tržištu su dobre i ovo je pravo vrijeme da se to iskoristi.

Što se tiče cijene plina, nju diktira tržište, ali veliki sustavi su u boljem položaju i do povećanja cijene sigurno neće doći.

Radi se o malom broju zaposlenika, a zaštiti ih se može ugovorom, koji u pravilu ima neki rok.

Z. Krejči: Cijena plina kod nas je relativno povoljna u odnosu na druge gradove.

Kakva je procjena vrijednosti tvrtke?

M: Umičević: Moguće je napraviti procjenu, ali to nije i cijena, zato i treba provesti ovaj postupak koji će pokazati koliko tvrtka u stvari vrijedi.

M: Ivančić: Pakrac plin dugo nije ulagao u proširenje mreže. Može li i to biti dio pregovora kod preuzimanja tvrtke?

M. Umičević: Preporuča se priložiti investicijski plan koji je već prihvatila HERA. Teško je reći što će kupac prihvatiti, ali veliki sustav bolje i brže upravlja i investira.

Gradonačelnica: Ovo je jedna od važnijih odluka u ovom sazivu, ne radi se o prodaji, već o pokretanju postupka koji će dovesti do prodaje. Premali smo da ostanemo sami, u EU nema sredstava za ulaganja u plinsku mrežu.

Bolje da do prodaje dođe sada kada tvrtka ima neku vrijednost.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“

Gradonačelnica: Ovo je uobičajena tehnička odluka, kako bismo se mogli prijaviti na natječaj. Imamo pravo na prijavu dva projekta i na slijedećoj sjednici će biti prijedlog za suglasnost na drugi.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz nadu da ovakva ulaganja neće stati na Prekopakri, već će se ulagati i u druga područja.

V. Eck: Posebno ga raduje što će najveće selo sa puno udruga  dobiti svoj dom.

M. Ivančić: ovoje dobra stvar, u Prekopakri radi puno udruga i zaslužuju imati svoje mjesto za rad. U ostala naselja se također puno ulagalo i tako će se i nastaviti.

Gradonačelnica: Radi se o zahtjevnom projektu sa puno ulaganja.

U ostale društvene domove možemo ulagati svojim sredstvima i sredstvima iz ministarstava i sa tom praksom nastavljamo. Tako će Kusonje i Omanovac dobiti nove domove, a uredili smo domove u Kraguju i Šumetlici.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Pročelnik: Ovo je također tehnička odluka kojom je potrebno imenovati dva nova predstavnika Gradskog vijeća u Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta.

Gradonačelnica: U novom sazivu trebamo i nove članove Povjerenstva. Predlaže se imenovanje Karla Reka i Vlade Ecka.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o točkama 10., 11. i 12.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2020. g.,
11. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. g.,
12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.  g.

Gradonačelnica: Svi znamo kakva je bila 2020.g. u kojoj smo nastavili racionalno postupati sa proračunskim sredstvima i još uvijek imamo višak od cca 421 tisuću kuna.

V. Pečanić: Prihodi u 2020.g. ostvareni su sa 91,4%,  a rashodi 91%. Preneseni višak sredstava smanjen je na 421 tisuću kuna.

Sukladno zakonskoj odredbi, gradonačelnica je na kraju 2020.g. napravila preraspodjelu proračunskih sredstava u iznosu od 71.500,00 kn.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se sve tri točke uz pohvalu gradonačelnici i gradskoj upravi što su u teškoj godini zadržali pozitivno poslovanje.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Osobno se prvi put susreće sa ovakvim financijskim izvješćem i djeluje komplicirano.

Z. Krejči: Gdin Pečanić je svake godine sve bolji i precizniji u izradi izvješća.

Prihvaća da je prošla  godina bila teška i nada se da ćemo i u ovoj biti još oprezniji, bez dodatnih zaduženja. Vidimo da se i višak sredstava smanjuje.

M. Ivančić: Još nikada nije čuo niti doživio da je izvršenje proračuna u 100%-tnom iznosu, smatra da je ovih 90-ak% savršeno, a vijećnik Krejči je malo prezahtjevan.

Z. Krejči: Nismo se dobro razumjeli, nikoga nije prekoravao, samo ukazao na činjenicu. Uvijek postoji pozicija i opozicija koja može bar ukazati na brojke.

V. Pečanić: Lani kada je počela korona kriza, imali smo jako loša predviđanja, ali se srećom nisu ostvarila. Unatoč krizi, Grad je svojim gospodarstvenicima dao više od 800 tisuća kuna samo u prošloj godini.

Gradonačelnica: Mnogi su je čudno gledali kada je lani odlučila uz postojeće, uvesti i  nove mjere potpore gospodarstvenicima i mladim obiteljima. Kada bi se gradska sredstva pribrojila besplatnim uslugama Poduzetničkog centra, došli bi do oko milijun kuna uloženih tijekom prošle godine u podršku gospodarstvu, jer su nam domaći poduzetnici najvažniji.

Nažalost nismo održali sajam niti obilježili Dan Grada kako bi trebali, ali ta su sredstva preusmjerena na važne stvari.

Porez na promet nekretnina raste i sigurno je rezultat naših mjera potpora za mlade obitelji.

Ponosna je i zadovoljna izvršenjem proračuna.

Potaknuta mišljenjem vijećnice Vujanić, predlaže da se organizira edukacija o izradi proračuna za nove i sve zainteresirane vijećnike.

Z. Krejči: Slaže se sa većim dijelom izlaganja, drago mu je što je dobar dio zemljišta bivšeg Papuka prodan i nema ništa protiv domaćih poduzetnika. Ipak će i dalje inzistirati na poticanju proizvodnje većeg nivoa i plaća i trebali bi se konačno odmaknuti od cijepanja i piljenja drva.

Što se tiče doseljavanja i odseljavanja, pravo stanje će pokazati popis stanovništva.

Gradonačelnica: Imamo prostora i za druge djelatnosti i za napredak. Grad stvara uvjete, a sve ostalo je na poduzetnicima i njihovim inicijativama. Nikoga ne treba podcjenjivati, potičemo poduzetnike na izradu finalnih proizvoda, kako bi unaprijedili proizvodnju.

M. Ivančić: Nedavno je i Klub vijećnika HDZ-a predložio da prednost pri zakupu poslovnog prostora u poduzetničkom inkubatoru imaju oni poduzetnici sa plaćama većim od prosječne plaće u RH. Naravno, ne treba nikoga podcjenjivati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o naknadi za rad u gradskom vijeću Grada Pakraca i njegovim radnim tijelima

Pročelnik: Ova Odluka je usklađivanje sa izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji određuje visinu naknada za članove gradskih vijeća.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca

Gradonačelnica: Predlaže amandman na čl. 6. st. 3 zbog greške kod pisanja Odluke, budući Vlastiti pogon ima svoju odluku o ustrojstvu.

Ovom Odlukom ustrojavaju se 4 upravna odjela, koja će voditi 4 pročelnika. Posla je sve više, trebamo biti bolji, brži, učinkovitiji, transparentniji  i nemoguće je da jedan pročelnik odrađuje sav posao.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, to će olakšati rad gradonačelnici i pristup građanima.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Nada se da neće biti većih dodatnih troškova,a prostora za poboljšanje i približavanje građanima uvijek ima.

K. Milek: Nada se da će i gradska web stranica pratiti promjene i biti razvidnija.

Gradonačelnica: Vijećnice su u pravu, službenici su se uljuljali u svoja radna mjesta i treba nam osvježenje.  Također očekuje i pomoć nadležnog ministarstva kako bismo bili što transparentniji.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje amandman i prijedlog Odluke na usvajanje.

Glasovanje: Amandman je jednoglasno usvojen.

Glasovanje o prijedlogu: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije Grada Pakraca od 2013. do 2020.

Gradonačelnica: Da bi se i dalje mogli prijavljivati na natječaje EU fondova, moramo imati važeću Strategiju, pa se predlaže produljenje važenja postojeće do 31. 12. 2021.g.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlozi i inicijative

Pročelnik: Vijećnici mogu od sutra preuzeti prijenosna računala u gradskoj upravi.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17:35 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet 
Predsjedavajući: Tomislav Petrač 
Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content