Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 3064 – Ulica Svetog Roka - Grad Pakrac

Ukupna vrijednost: 621.737,50 kn
Iznos sufinanciranja: 400.000,00 kn
Izvor sufinanciranja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije
Iznos vlastitog sufinanciranja: 221.737,50 kn
Razdoblje provedbe: od 20.11.2022. do 31.12.2023.

Opis projekta: Nerazvrstana cesta u ul. Sv. Roka je dijelom asfaltirana u širini od 3 metra sa bankinama od 0,5m i odvodnim kanalom sa jedne strane ceste. Asfalt u ulici je oštećen u tolikoj mjeri da je potrebna kompletna sanacija, odnosno nije isplativo niti je tehnički moguće izvesti krpanje udarnih rupa i saniranje pukotina. Na pojedinim dijelovima potrebno je zamijeniti nosivi sloj ceste od drobljenog kamenog materijala. Dio ulice je neasfaltiran i cesta je izvedena kao makadam, planirano je asfaltirati taj dio ceste i izraditi novu kamenu podlogu.

 

 

Back to top
Skip to content