Put između Dječjeg vrtića i Gradske dvorane

PITANJE: 

Poštovani, ovim putem želim ukazati na potrebu rješavanja sanacije puta između objekta dječjeg vrtića i gradske sportske dvorane koji je godinama u lošem stanju.

Tom vezom između spomenutih objekata svakodnevno prolazi priličan broj pješaka (ponajviše učenici), a nažalost, sve više vozila, iako je prije više godina prolaz bio fizički onemogućen postavljanjem metalnog stupčića.

Prije nekoliko godina je taj put bio saniran nasipavanjem, te je prilaz vozilima bio zapriječen, no stupčić je u međuvremenu isčupan i vozila su tu prometnicu ponovo pretvorila u blatni put.

Iz priloženih fotografija je vidljivo da pješaci sve više moraju hodati po blatnoj travi dok vozila i dalje koriste taj prolaz (tako skraćuju put do parkirališta oko i ispred dvorane, inače o parkiranju u blizini same dvorane unatoč izričitim znakovima zabrane radije ne bih ovaj put). 

Mišljenja sam da bi se kratkoročno s malo sredstava moglo put bar nasuti, i naravno fizički ponovo zapriječiti prolaz vozilima između zgrade dječjeg vrtića i dvorane jer ovaj zahvat u protivnom nema smisla. Zahvaljujem na odgovoru, a još više na eventualnoj sanaciji.

ODGOVOR:

Upoznati smo s problemom i jedan je od prioriteta skorog rješavanja. Put će bit saniran i zatvoren (opet) za vozače.

Naime, put nije namijenjen vozilima, ali su lančići koji su spriječavali prometovanje tim putem pokidani, te će biti postavljeni.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević

 

POSTAVITE PITANJE              POTRAŽITE ODGOVOR