Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova - Izvanredno održavanje NC 3038 (Ulica Ivana Gorana Kovačića, Pakrac) - Grad Pakrac


EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 66/23

Poziv na dostavu ponude
IGK Pakrac Projekt
Troškovnik
Prilog I. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva na dostavu ponuda
Prilog II. – Ponudbeni list
Prilog III. – Izjava o tehničkoj i stručnoj sposobnosti
Prilog IV. – Izjava o integritetu

 

 

Back to top
Skip to content