Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada - Grad Pakrac

Ukupna vrijednost projekta: 123.800,00 kn
Iznos sufinanciranja: 99.040,00 kn
Izvor sufinanciranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Iznos vlastitog sufinanciranja: 24.760,00 kn
Razdoblje provedbe: od 9.8.2022. do 9.8.2023.

Opis projekta: Provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine” broj 3/17,) i Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine („Narodne novine” broj 1 /22), čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada, a u koju svrhu će se nabaviti komunalna oprema (kontenjeri) za odvojeno sakupljanje otpada. Važnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom ima edukacija šire javnosti te će se na primjeren način i putem pravilno odabranih komunikacijskih kanala educirati razne dobne skupine kako bi se postigao kvalitetniji učinak u edukaciji stanovnika šireg područja.

 

 

Back to top
Skip to content