– Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 21.04.2021., KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-2, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca objavljuje


 
 
OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda


 
Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-2, objavljenog na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Pakraca i na web stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr  21.04.2021. godine provest će se dana 17.06.2021. godine u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pakraca, u dvorištu kurije Janković.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov sadržaj. 

Javno otvaranje ponuda provest će se uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

KLASA: 945-01/21-01/6
URBROJ: 2162-05/09-21-6
Pakrac, 10.06.2021. g.

Povjerenstvo za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Pakraca

Back to top
X
Skip to content