Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2023.g. - Grad Pakrac

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjere aktivnog zapošljavanja u 2023. „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2023.g., dana 9. lipnja 2023.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2023.g.

1. Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 3.
Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.
Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

2. Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • zamolba,
  • kopija osobne iskaznice,
  • kopija svjedodžbe,
  • potvrda o radnom stražu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • rješenje o utvrđenom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • dokaz o posebnom statusu, odnosno pripadanju ciljanoj skupini i to:  roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi prijavljeni u Evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-e, osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

3. Prijave se mogu podnijeti poštom, elektroničkom poštom (tatjana.nemet@pakrac.hr) ili osobno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ najkasnije do 17. lipnja 2023.g.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag.oec.

 

 

Back to top
Skip to content