– Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. g.

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2019.g., dana 28. ožujka 2019.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. godine

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 12.
Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.
Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Radno vrijeme: 7-15 sati
Prijevoz: ima u cijelosti.
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca.
Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • zamolba,
  • kopija osobne iskaznice,
  • OIB,
  • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 8. travnja 2019. godine.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

Back to top
X
Skip to content