– Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017. godine

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2017.g., dana 2. svibnja 2017.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2017.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.
Broj traženih radnika: 20.
Razina obrazovanja traženih radnika: NSS, SSS
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Pakraca

Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– kopija osobne iskaznice,
– OIB,
– dokaz o posebnom statusu (rješenje, potvrda i sl.).

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 10. svibnja 2017. godine.

Back to top
X