Javni natječaj za privremeno korištenje poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda