– GRADSKO VIJEĆE PAKRAC Uskoro gradski poticaji za poljoprivrednike

Program potpore u poljoprivredi nova je mjera Grada Pakraca koja ima za cilj razvoj poljoprivrede i unapređenje ruralnog prostora te poticanje osnivanja novih i jačanje postojećih poljoprivrednih gospodarstava, odlučili su na sinoćnjoj sjednici gradski vijećnici što je bila i najvažnija odluka ove, vjerojatno posljednje sjednice  Gradskog vijeća u ovom sazivu.

GV veljačasvi

Kako je pojasnio Vinko Pečanić, voditelj odsjeka za financije i gospodarstvo, Program u dva segmenta, potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju  i potpore za ruralni razvoj ima 14 podmjera kojima je predviđeno da iz gradskog proračuna se sufinancira sve što čini poljoprivrednu proizvodnju od nabave nove mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata, prihrane pčelinjih zajednica, edukaciju poljoprivrednika, preradu poljoprivredne proizvodnje, stvaranja robnih marki, sudjelovanje na sajmovima…. s tim da jedan čimbenik u istoj kalendarskoj godini može iz proračuna povući maksimalno 30.000 kuna. Prije raspisivanja javnog poziva Program mora još dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Prije izglasavanja Programa u kratkoj raspravi sudjelovali su samo dva vijećnika SDP-a: Dragan Marin se založio za veću kontrolu učinka subvencija, a Neven Garača se izjasnio da će ostati kod glasovanja suzdržan redi preporuka Europske unije i pitanja opravdanosti takvih mjera u pogledu njihova učinka.

Premalo sortiramo otpad

U 2020. godini Komunalac je  sakupio i deponirao na gradsku deponiju Crkvište 1955 tona miješanog komunalnog otpada. U odnosu na 2015. godinu to je tek oko 9 tona manja čime smo daleko od planiranog cilja postavljenog Uredbom te godine koja je zahtijevala deponiranje miješanog otpada za čak 42 posta manje, što znači da smo ostvarili tek desetinu tog plana. S druge strane prisutan je i porast odvojenog sakupljanja otpada što je najvećim dijelom zasluga lani otvorenog reciklažnog dvorišta i zelenih otoka, odnosno sakupljanje papira u odvojenim kantama čime smo tako sakupili 346 tona što je porast u odnosu na prethodnu godinu od 55 posto, izvijestio je vijećnike Josip Bišćanin, direktor Komunalca. U raspravi samo je dr. Kristina Milek (HDZ) pitala za sudbinu prikupljenih lijekova i azbesta na što je dobila odgovor da zbog malih prikupljenih količina te vrste nisu predavane otkupljivačima.

GV veljača Bišćanin

Priznanja za petero osoba

Javna priznanja Zlatna plakata „Grb Grada Pakraca“ za 2020. godinu će idućeg mjeseca biti uručena  Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana, za područje zdravstva i socijalne skrbi; Dubravki Špančić za područje kulture; Marijanu Prohaski za područje fizičke kulture i  Silviji Svjetličić  za područje drugih društvenih djelatnosti. Istovremeno  „Pečat Grada Pakraca“ za prošlu godinu će biti dodijeljen Gradskoj straži Požega. Sva priznanja su izglasana jednoglasno, a u raspravi je sudjelovala samo gradonačelnica  Blažević  koja je uz čestitke dobitnicima zahvalila predlagačima koji su u tome sudjelovali, ali izrazila i žalost što lanjskim dobitnicima još uvijek priznanja nisu uručena što će biti učinjeno zajedno s ovogodišnjim idućeg mjeseca na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada koja će biti zbog epidemioloških mjera znatno reducirana u odnosu na ranije.

Vijećnici su s malo rasprave prihvatili gradonačelničino izvješće o radu u drugoj polovini ove godine kroz koje je ona na 14 stranica i pet tablica iskazala svu svoju aktivnost i aktivnost gradske uprave u tom razdoblju. Reagirala je  dr. Milek izrazivši se izrazito pohvalno  o radu u tom razdoblju, ali i ocjenom da gradonačelnica može biti ponosna na način kako je odradila ovaj mandat koji je na isteku. Dragan Marin je također pohvalio i stil izvješćivanja i rad, mada je istaknuo da ponovo ne dostaje malo kritičkog osvrta te poneka područja poput rada javnih poduzeća ili stožera civilne zaštite.  

Kako mandat Gradskog savjeta mladih ističe u lipnju vijećnici su s ove sjednice uputili javni poziv za kandidiranje potencijalnih članova Savjeta. Obadva predsjednika kluba vijećnika, dr. Milek i Marin, su pozvali mlade da se angažiraju pri čemu to ne smatraju bavljenje politikom nego kreiranjem života u gradu, naročito na njima interesantnim sadržajima.

Vijećnici su u ovoj neuobičajeno kratkoj sjednici koja je trajala po dnevnom redu samo jedan sat i dodatnih 50 minuta za aktualni sat donijeli i više tehničkih odluka vezanih uz rad civilne zaštite, javne vatrogasne postrojbe. Uskladili su gradski statut s novim zakonskim odredbama o čemu smo detaljno već pisali. Gradonačelnici je odobreno kratkoročno zaduživanje po računu Grada do dva milijuna kuna, što je praksa već nekoliko godina, ali kako je rekao Pečanić, nikada do sada nije konzumirana već je ona prisutna kao rezervna varijanta  privremenog usklađivanja rashoda i prihoda sredstava u proračunu.

Vijećnici su izmijenili  odluku o gradskim porezima čime je na zahtjev Porezne uprave smanjena gradskoj upravi nadzor kontrole plaćanja poreza na kuće za odmor, a na tu temu interesantnu informaciju je dao Miroslav Ivančić (HDZ) da taj porez u Gradu Pakracu plaća tek jedna osoba, što je poražavajuće.

GV veljača Ivančić

Ovo je bila 24. sjednica Vijeća u ovom mandatu, vjerojatno i zadnja radna jer su izbori u svibnju. U povodu toga na kraju sjednice gradonačelnica Anamarija Blažević je zahvalila vijećnicima na dobrom mandatu i kvalitetnim odlukama  što je rezultiralo dobro obavljenim poslom u ovim uvjetima u kojima smo radili, naročito zadnju godinu. Cilj je odrađen; pokušali smo i digli kvalitetu života u gradu, ocijenila je Blažević te još jednom zahvalila na odličnoj suradnju.

Od vijećnika se oprostio i predsjednik Miroslav Ivančić izjavom da je rad protekao bez zle krvi i da se nada takvoj atmosferi i  u idućem mandatu, ali i da je presretan što je mogao biti predsjednik Vijeća u takvoj atmosferi. 

AKTUALNI SAT GV PAKRAC Najviše pitanja oko velikih projekata

GV veljača izvršna

Radovi na aglomeraciji te sudbina zamišljenih velikih projekata su bile središnje točke aktualnog sata jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Pakrac.

Dr. Kristina Milek (HDZ) je pohvalila činjenicu da je izvođač radova na aglomeraciji napokon počeo posredstvom lokalnih medija izvješćivati o tijeku radova. No  pitala je zašto i dugo vremena nakon što radnici i strojevi odu iz neke ulice ostanu u njoj razne rupe, kao i zašto se površine na kojima je prije kopanja bila trava nakon toga zasipaju šljunkom.

Odgovorila je Marija Čar, voditeljica odsjeka za stambeno-komunalne poslove izjasnivši se da je Grad kao vanjski čimbenik projekta nemoćan. I ona postavlja na koordinaciji takva pitanja, ali adekvatnog odgovora nema. Naglasila je da i ona nakon završetka radova želi sve zelene površine nazad, kao i svako srušeno drvo ili uklonjen znak. Izvođač ima rok od tri godine za povratak na takvo stanje.

Obnova starih bolničkih objekata

Zoran Krejči (SDP) je pitao s obzirom na kraj mandata za dva velika projekta koji se spominju tijekom cijelog njegovog trajanja. Jedan se odnosi na  projekt obnove i prenamjene zgrade Prve zemaljska bolnice koji je sada u izradi projektne dokumentacije vrijedne 2,3 milijuna kuna, a drugi na zgradu bivše psihijatrije. Postoji li vizija kada će oni biti završeni i tko će financirati njihov rad, upitao je Krejči.

Gradonačelnica Anamarija Blažević je odgovorila da se sadašnji troškovi izrade projektne dokumentacije financiraju iz programa „Slavonija“  a realno je za očekivati da će troškovi izgradnje i opremanja, oko 120 milijuna kuna biti sufinanciran iz sredstava EU. Ona vjeruje da je planirani projekt  koji spaja znanost i turizam samoodrživ, a kadra za njegovo provođenje ima dovoljno u Zdravstvenom veleučilištu Zagreb koje je već prisutan u Pakracu i našoj bolnici. Objekt bivše psihijatrije ima građevinsku dozvolu, a financiranje njene obnove je također zamišljeno sredstvima EU.

Drugo Krejčijevo pitanje odnosila se je na već davno najavljenu projekt izgradnje zatvorenih bazena na što je gradonačelnica rekla da takav projekt nije otpisan, ali, kao financijski samostalno neodrživ, niti živ i da Grad sada još uvijek nema takav fiskalni potencijal koji bi financirao njegov rad.

GV veljačasvi

Dragan Marin  je pitao u kojoj fazi je osamostaljivanje naše više fizioterapeutske škole koja sada djeluje u sklopu Zdravstvenog veleučilišta Zagreb na što mu je gradonačelnica odgovorila da bi se formiralo zasebno ustanova su neophodna  tri studija za što je sada problem prostor, a rješenje je već spomenuti zdravstveni-turistički centar u staroj bolnici. Drugo Marinovo pitanje se odnosilo na njegovu omiljenu temu, a to je pad broja stanovnika i probleme financiranja komunalne infrastrukture u uvjetima kada je sve manje potrošača. I gradonačelničin odgovor je već nešto što smo čuli da se ona po pitanju broja stanovnika ne oslanja na procjene Državnog zavoda za statistiku nego broj zdravstvenih osiguranika, kao i da problem broja stanovnika nije od jučer nego od Domovinskog rata, a infrastruktura se mora unapređivati.   

Ivan Fričer (HDZ) je tražio informaciju u kojoj je fazi projekt katastarske izmjere na što je dobio odgovora da je projekt završen što tiče terenskog rada  i financiranja te je sada na redu katastar i gruntovnica  na što Grad nema utjecaja. Miroslav Ivančić (HDZ) je pohvalno govorio o projektu „Poučne staze na Kalvariji“ na kojoj ima šetača pa problem postaje kapela sv. Vida koja prijeti urušavanjem  na što je Ana rekla da u suradnji sa župnikom je u planu njeno urušavanje u čemu će pomoći gradski komunalni pogon.

Za rušenje je predviđena i objekt bivše kuglane na pilani, proizlazi iz odgovora gradonačelnice na pitanje Zorana Hofmana (HDZ) jer bi na njenom mjestu trebao biti izgrađen montažni objekt za potrebe zimskog rada streličara. No ideja je svježa tako da konkretnih informacija nema.  

Neven Garača (SDP) je upozorio na jako loše stanje na parkirališnom prostoru ispred groblja na Gavrinici koje još uvijek nije asfaltirano, ali nije riješen niti problem odvodnje oborinskih voda, kao i na potrebu boljeg uređenja središnje staze kroz groblje.

I gradonačelnica priželjkuje rješenje problema parkirališta koje je u nadležnosti Županijske uprave za ceste i ističe da svake godine pišu na tu temu ŽUC-u te ih je jako obradovala informacije da to ide ove godine. Što se tiče staza problem je što na tom groblju jako mali broj korisnika plaća naknadu za održavanje što Komunalac u tom segmentu dovodi u financijski minus pri čemu je dodatni problem što Grad nije jedini vlasnik Komunalca.

Back to top
X
Skip to content