Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine - Grad Pakrac


Referentna stranica, Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnikaPDF
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.12.2022.PDF
Bilanca na dan 31.12.2022.PDF
Ras funkcijski na dan 31.12.2022.PDF
P-vrio na dan 31.12.2022.PDF
Izvještaj o obvezama 01.01.-31.12.2022.PDF
Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2022.PDFXLS
Bilješke uz financijsko izvješće 31.12.2022.PDFDOC

 

 

Back to top
Skip to content