Dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m
9. (devetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u utorak, 16. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

  • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:

a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2017./2018.,
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.,

3. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac u školskoj godini 2017./2018.,

4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine,

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.,

8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

9. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

  • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
  • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
  • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
  • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
  • ravnateljicu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac, gđu Višnju Klobučar,
  • ravnateljicu Osnovne glazbene škole Pakrac, gđu Alfredu Petani Grafina,
  • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
  • „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
  • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.