– Dnevni red 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09)

s a z i v a m
20. (dvadesetu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u
u petak, 10. ožujka 2017. godine sa početkom u 17:00 sati
u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Gradske knjižnice Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Muzeja Grada Pakraca,
3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016. g.,
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.,
5. Statut Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pakraca,
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja 2017. g.: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ i „Pečat Grada Pakraca“,
7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.,
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. g.,
10. Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“,
11. Odluka o otpisu potraživanja – Stolarija Barić,
12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,
13. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
14. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 01.07. – 31.12. 2016. g.,
15. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Zoran Krejči

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:
– obnašateljicu dužnosti gradonačelnika, gđu Anamariju Blažević,
– zamjenika gradonačelnika, g. Gorana Labusa,
– vijećnike sa područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, g. Marija Selešija i g. Ivicu Mateša,
– pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
– „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
– ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
– ravnateljicu Muzeja Grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
– direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, g. Zdravka Vostrija,
– predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca, g. Denisa Relotu,
– predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca

Back to top
X
Skip to content