– Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s a z i v a m

14. (četrnaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u u utorak, 3. rujna 2019. godine s početkom u 20:00 sati u Velikoj vijećnici (II. kat) na Trgu bana J. Jelačića 18

– AKTUALNI SAT
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu za 2018.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac,
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
7. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

  • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
  • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
  • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart, gđu Višnju Klobučar, g. Marija Selešija,
  • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
  • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
  • direktora Voda Lipik d.o.o. Pakrac, g. Marijana Pierobona,
  • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
  • „Pakrački list“, „Kompas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
  • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.
Back to top
X
Skip to content