– Dnevni red 11. sjednice Gradskog vijeća

Temeljem odredbe članka 38. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  i članka 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

11. (jedanaestu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Pakraca, koja će se održati u

u srijedu, 30. siječnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati

u Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković

 

 • AKTUALNI SAT

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019.g.,
 2. Prijedlog plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.,
 3. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca,
 5. Prijedlog analize sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2018.g.,
 6. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 8. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
 9. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017.g.,
 10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
 11. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupe birača Vjekoslava Anušića,
 12. Prijedlozi i inicijative.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Pored vijećnika na sjednicu pozivam:

 • gradonačelnicu, gđu Anamariju Blažević,
 • zamjenike gradonačelnice, g. Marijana Širca i g. Nikolu Ivanovića,
 • vijećnike s područja Grada Pakraca u Skupštini Požeško-slavonske županije, gđu Ljerku Švajghart i g. Marija Selešija,
 • pročelnika i voditelje odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 • upravitelja Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 • višu stručnu suradnicu za poljoprivredu, gđu Dominiku Babac,
 • ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac, gđu Moniku Lucić Fider,
 • ravnateljicu Muzeja grada Pakraca, gđu Jelenu Hihlik,
 • direktora tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac, gdina Josipa Bišćanina,
 • predsjednika Savjeta mladih Grada Pakraca,
 • „Pakrački list“, „Compas“, „Požeška kronika“, „Radio Daruvar“,
 • predsjednika Vijeća češke nacionalne manjine, predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Pakraca.
Back to top
X