– AGLOMERACIJA Rok produžen do rujna

????????????????????????????????????
BOJANJE ŠUŠKOVE

Gorenjsko gradbenoj družbi, izvođaču radova na pakračko-lipičkoj aglomeraciji, rok za izvođenje s kraja lipnja produžen je do početka rujna, a razlog je kasniji dvomjesečni početak  radova izazvan epidemiološkim mjerama u proljeće 2020. godine. Marijan Pierobon, direktor Voda Lipik, formalnog investitora ovog projekta vrjednijeg od 250 milijuna kuna, naglašava da su ostali samo manji radovi na završetku radilišta poput asfaltiranja raznih prekopa, postavljanja ivičnjaka, zamjena poklopaca na šahtama i spajanje po kojeg hidranta. Nekih većih kopanja više neće biti pa će građani manje osjetiti ovaj produžetak. U trećem tjednu lipnja odrađen je zahtjevniji posao na ocrtavanju horizontalne prometne signalizacije u ulicama Gojka Šuška i Bolničkoj te Trgu dr. Franje Tuđmana, a isti takvi radovi još su preostali u ulicama braće Radić i Lisinskog. Većina preostalog vremena će biti potrošena na pripremi tehničke dokumentacije i ispitivanju za tehničke prijeme. Do sada su obavljena 4 tehnička prijema od predviđenih 15 i izdane su dvije uporabne dozvole, no Vode Lipik još nisu preuzele na upravljanje niti jedan sustav.

On ne očekuje, bez obzira na znatno sofisticiraniji sustav, poteškoće u njegovom upravljanju. Osim što je, primjerice kanalizacijska mreža proširena s oko 90 na 120 kilometara, u nju je ugrađeno i 14 prepumpnih stanica, a od sada nije bila niti jedna. Takvih bitnih tehničkih novosti i zahtjevnosti ima još, kao i drugih tehnoloških unapređenja na praćenju funkcionalnosti i jedini problem u praćenju njihove funkcije bi mogao biti sada nedovoljni broj stručnog osoblja za dnevni nadzor što će morati rješavati s vlasnicima, gradovima Pakrac i Lipik jer dodatno zapošljavanje bi značilo i povećane troškove. Troškovi su inače ovog proljeća porasli zbog porasta troškova energije pa tako mjesečni račun za električnu energiju koji je lani iznosio 23.000 kuna ovog proljeća je narastao na više od 60.000 kuna. 

Na redu pročišćivač u Dobrovcu

S pakračkih i lipičkih ulica radovi na projektu aglomeracije sele se na pročišćivač u Dobrovcu gdje će ovih dana austrijska tvrtka dosadašnji isključivo mehanički uređaj nadograditi s mogućnošću biokemijskog pročišćavanja tako da će se voda iz kanalizacije u Pakru vraćati posve pročišćena. Taj zahvat koštat će 54 milijuna kuna i planirano je da radovi traju dvije godine te još godinu dana za uhodavanje sustava.

 

 

Back to top
X
Skip to content