– Započet postupak izlaganja katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom

DCIM100MEDIADJI_0009.JPG

Temeljem čl. 15. Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 59/2020.), Zajedničko povjerenstvo Državne geodetske uprave i Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu donosi:

OBAVIJEST

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama i zainteresirane stranke koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: PAKRAC i PREKOPAKRA
Jedinica lokalne samouprave: Grad Pakrac
Naselje: Pakrac i Prekopakra

da je započet postupak izlaganja katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige.

Datum početka izlaganja: 1.10.2020.
Mjesto na kojem će se izlaganje obavljati:
PAKRAC, TRG PAPE IVANA PAVLA II br.1 , 2. KAT , SOBA 12 i 13
Radno vrijeme sa (pozvanim) strankama: od ponedjeljka do petka 09:00 do 14:00 h
Telefon: 034 511 100

Na ročište-raspravu potrebno je donijeti originale i fotokopije svih isprava koje se odnose na posjedovno stanje i one koje mogu poslužiti utvrđivanju istovjetnosti sadašnjih oznaka parcela sa prijašnjim oznakama nekretnina, sve isprave koje služe kao dokaz o pravu vlasništva i o teretima, kao i isprave koje se odnose na način stjecanja nekretnina i ovlaštenja (rješenja o nasljeđivanju, presude, ugovore, brisovne dozvole i sl.) te akte kojima se dokazuje legalnost građevina.

DRŽAVNA GEODETSKA 
Područni ured za katastar Požega
Odjel za katastar nekretnina Pakrac 

UPRAVA OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
Stalna služba u Pakracu
Zemljišno-knjižni odjel

Back to top
X