Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 8. studenog 2022.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnica Ivana Šušnjić, pročelnici Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, referentica za naplatu gradskih prihoda Mirela Ivičić, ravnateljica OGŠ Pakrac Alfreda Petani Grafina, direktor LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Vladimir Gazić, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Alojz Herout i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

M. Andrijanić: Hoće li ove godine biti isplaćena božićnica za umirovljenike i kolika?

Gradonačelnica: Pozdravlja sve nazočne i čestita novinaru Dinku Kličeku na nagradi.

Božićnica za umirovljenike je predviđena proračunom, trenutno prikupljamo podatke i isplatiti će se u istom iznosu kao i lani.

T. Novinc: Kolika je cijena ovih 200 sadnica koje se trenutno sade i kakvo je stanje zelenila u gradu nakon aglomeracije?

M. Malogorski: 100 kom. sadi GGD u sklopu aglomeracije u ulicama Kralja Tomislava, Strossmayerovoj i I. Gundulića (javor, lipa, bagrem), 43 kom. Sadimo u Ulici A. Janković uz sufinanciranje (ukrasne trešnje i šljive), 30 kom. kestena u sklopu male komunalne akcije u Aleji kestenova, zatim u Bolničkoj ulici, Ulici hrvatske policije iz Domovinskog rata, kod kapelice Sv. Josipa 4 kom.

Stabla su visoka 4m, izuzetno su skupa, između 2.500,00 i 3.000,00 kn po stablu sa sađenjem.

Gradonačelnica: Vodimo brigu o hortikulturi, angažirali smo ovlaštenu tvrtku za analizu tla i prijedloge koja stabla treba saditi u takvom tlu. Sadimo nova stabla odmah po uklanjanju starog, sadimo nova gdje ih nije bilo, a nakon završetka aglomeracije još više ćemo voditi računan o zelenilu.

T. Vujanić: Iz medija je saznala da Presoflex gradnja ide u predstečaj. Kako i koliko će to utjecati na radove i rok za završetak obnove Spahijskog podruma?

Gradonačelnica: Nema pouzdane informacije, osim da im dolazi novi investitor. Pod ugovorom smo, nakon sastanaka sa direktorima tvrtke rečeno nam je da će radovi biti nastavljeni. U razgovorima sa nadležnima u SAFU i Min. regionalnog razvoja dobili smo informaciju da se rok za završetak može produžiti do kraja 2023.g.

T. Vujanić: Što je Grad poduzeo da se ne zatvori viša škola za fizioterapiju? Nema službenih informacija o zatvaranju, rečeno je samo da je interes za upis smanjen, što se ne može zaključiti iz razgovora sa učenicima.

Gradonačelnica: Dislocirani stručni studij nije zatvoren i nije problem interes učenika kod nas, već smanjen interes za njihov studij u Zagrebu, jer su dobili konkurenciju u Libertas-u. Zato su povukli naše studente u Zagreb.

Još jedan problem je što studenti moraju ići na dio prakse u Zagreb, jer mi nemamo sve odjele koje moraju proći.

Zajedno sa pročelnik Šircem aktivno se surađuje sa Zdravstvenim veleučilištem, radimo na zajedničkom projektu i u razgovorima razmišljamo o uvođenju još jednog smjera. Nada se da će poboljšanjem stanja upisa u Zagrebu sve biti vraćeno na staro.

T. Vujanić: Dislocirani studij se treba izvoditi kod nas, a dozvolili smo da studenti odu u Zagreb. Učenici žele upisati studij u Pakracu jer je jeftiniji i treba nešto učiniti.

Gradonačelnica: Slaže se i Grad je puno napravio. Nadležno ministarstvo treba razmisliti jeli potrebno dati toliko dopusnica za rad istim studijskim smjerovima. Šteta što naša djeca upisuju studij npr. u Varaždinu, a ne u Pakracu.

Z. Krejči: U nekoliko navrata je rečeno da će se Hotel Pakrac, kojim trenutno upravlja Poduzetnički centar, opremiti u tri faze i što prije dati u zakup. Dali se oglašava davanje u zakup i ako ne, zašto ne?

Gradonačelnica: Čim završe spomenute faze opremanja, raspisati ćemo natječaj za zakup, očekuje da će to biti u proljeće. Hotel je trenutno jako dobro popunjen i voljela bi da što preuzme privatni poduzetnik. Ovim putem poziva zainteresirane da se jave Gradu ili Poduzetničkom centru.

Z. Krejči: Treba naglasiti da se što prije želi ići u novi zakup i da se Grad i PCP ne trebaju baviti hotelom.

Lipik ide u izgradnju novog hotela sa većim kapacitetom i mi moramo povećavati kapacitet svog.

Gradonačelnica: Slaže se, trenutno pregovaramo sa Županijskim uredom za gospodarstvo o mogućnosti proširenja i kategorizaciji. Treba nam hotel sa minimalno 50 ležajeva, od budućeg zakupoprimca se očekuje da se širi i pokaže poduzetničku inicijativu.

I prošli zakupoprimac je imao obvezu proširiti smještajni kapacitet, ali nije to napravio.

Z. Krejči: 9. 3. 2018., 8. 6. 2018., 19. 7. 2018., 16. 10. 2018., 30. 1. 2019., 3. 6. 2019., 9. 3. 2020., 12. 10. 2020. i 5. 10. 2021.g. postavljao je pitanje o vodomatu. Od tada se svašta desilo, ali odgovora i rješenja nema. Kada će se i kako završiti priča o tom aparatu?

Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor, trenutno nema sve informacije.

N. Todorović: Može li Grad uputiti zahtjev Hrvatskim vodama da naprave dva manja mosta kako bi se moglo doći do groblja u Branešcima?

Gradonačelnica: Poslati će stručne službe na teren da provjere radi li se o obvezi Hrvatskih voda ili se može riješiti na drugi način.

M. Vujić: Hoće li se aglomeracija završiti u roku i postoje li sredstva ako se ne završi?

Koji je rok za priključenje svih domaćinstava na kanalizaciju?

M. Malogorski: Rok za završetak radova na aglomeraciji je 21. 12. 2022. i izvođač nas uvjerava da će tako i biti.

Što se tiče priključaka, nakon dobivanja uporabnih dozvola, građani mogu zatražiti priključenje, a dinamika će ovisiti o Vodama Lipik i njihovim kapacitetima.

K. Lahovsky Kobetić: Moli da se uputi pitanje Komunalcu mogu li na RKT groblju postaviti spremnike za papir i plastiku.

Kada će završiti radovi u Ulici A. Janković?

M. Malogorski: Radovi u toj ulici su već trebali završiti, ali je greškom izvođača došlo do oštećenja cijevi, pa su to morali sanirati o svom trošku. Rok je 16. 11., ali realno je da će završiti do kraja mjeseca.

Gradonačelnica: Inicijativa za postavljanje spremnika je dobra i uputiti ćemo ju Komunalcu.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 8. Sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Predlaže zamjenu redoslijeda 7. i 8. točke i objedinjenu raspravu o točkama 3. do 7., jer se sve odnose na rebalans.

Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni, kao i slijedeći

Dnevni red

  1. Izvješće o radu za šk. god. 2021./2022. godinu – OGŠ Pakrac
  2. Izvješće o radu za 2021. godinu  – LRA PCP
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca za 2022. godinu
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini
  7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022. godini
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca
  9. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu za šk. god. 2021./2022. godinu – OGŠ Pakrac

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće  je jednoglasno usvojeno.

A. P. Grafina: Iz izvješća ističe samo 2 online koncerta za razliku od godine prije, odličnu suradnju sa župom i pakračkim župnikom, 3. Festival „Croatio, iz duše te ljubim“, organizaciju Županijske smotre zborova sa 300-tinjak sudionika, nastavak suradnje sa Ministarstvom kulture i medija, suradnju sa Glazbenom školom Daruvar, a posebno suradnju sa Muzejem grada Pakraca i Gradskom knjižnicom Pakrac. Godišnji plan i program rada su u potpunosti izvršeni.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale radu koji oplemenjuje život u našem gradu.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Moli da izgled izvješća bude malo ozbiljniji, treba dodati tekst uz fotografije i pripaziti na formu dokumenta. Ogroman trud je uložen u rad OGŠ i bilo bi šteta dokumentom narušiti tu sliku.

K. Lahovsky Kobetić: Kao roditelj pohvaljuje rad škole.

Kako se nabavljaju instrumenti?

A.Petani Grafina:  Nabavka instrumenata kao i ostalog pribora za nastavu se dogovara početkom svake školske godine i to po pojedinim odjelima u školi sukladno njihovim potrebama. Upućuju se i roditelji da u nekom vremenu, nakon završetka 1.ili 2. razreda nabave instrument svom djetetu. Škola ima određeni broj instrumenata na raspolaganju, za čiji godišnji najam od 500 kn, na bazi 6 godina 3.000 kn se može kupiti kvalitetni instrument. Instrumenti se uvijek mogu i prodati, a ima ih i u boji namještaja (električni pianino). Škola je član Euro Unita, na osnovu naše potvrde instrumenti se  u toj trgovini mogu kupiti po posebnim cijenama, a uvijek ima i dodatnih popusta( za Božić). Djeci se sugerira da, prilikom obiteljskih okupljanja, “razbijaju” tremu nastupom pred rodbinom uz prigodno sakupljanje novca za kupovinu instrumenta. Trenutno nabavljamo instrumente potrebne za natjecanja (brač, gitara), trubu, miksetu sa mikrofonima i drugu opremu potrebnu za školski bend.

Gradonačelnica: Pohvale radu OGŠ Pakrac koja daje dodanu vrijednost našem gradu.

Župnik jako hvali suradnju sa školom, nastavlja se suradnja sa Ministarstvom kulture, Tamburaški orkestar opet nastupa, imamo i školski bend. Jedini problem škole je fluktuirajući kadar.

Najveća posebnost je Nagrada Marko Turčan, jer škola nije dopustila da se jedno talentirano dijete zaboravi.

Stoji na raspolaganju i još jednom pohvaljuje rad škole.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu za 2021. godinu  – LRA PCP

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

V. Gazić: Aktivnosti tvrtke bile su u skladu sa očekivanjima osnivača i na visokom nivou.

Razvojni odjel je ostvario najveći broj kontakata sa poduzetnicima, inkubator je 100% popunjen i stalno nam nedostaje prostora, Tržnica i Pakrački list su radili standardno i zadovoljavajuće dobro.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća u nadi da će se pojaviti natječaji na koje se može aplicirati i tako povećati broj zaposlenika. Projekti nam obogaćuju život u gradu.

A. Skalnik: Jeli došlo do neke promjene i kakvo je stanje od kada je komunalni pogon prešao u Poduzetnički centar?

V. Gazić: Iznenadio se koliko imaju posla i koliko je područje koje moraju pokrivati. Razina njihovog rada je visoka, kadrovski su se ojačali i sve je u redu.

Z. Krejči: Možemo li svi raspravljati o ovoj godini ili se trebamo držati teme, odnosno izvješća za 2021.g.?

Predsjednik: Do sada smo bili fleksibilni, ali držimo se teme u budućnosti.

Pohvaljuje rad i trud djelatnika PCP-a. Tvrtka je na tržištu, ali unatoč tome puno toga odrađuju besplatno za udruge.

Koliki je tijekom 2021.g. bio broj zaposlenih u Zoni male privrede?

V. Gazić: 450-500 zaposlenih.

Gradonačelnica: Predlaže da se neka od sljedećih sjednica Gradskog vijeća održi u PCP-u.

Pohvaljuje rad tvrtke, veliku zainteresiranost za sve poduzetnike, odnos sa poduzetnicima, sve veću otvorenost prema masama i udrugama i brigu za apliciranje na natječaje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca za 2022. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022. godini

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Gradonačelnica: M. Ivičić će dati stručne odgovore, ona je izrađivala rebalans.

Ističe da su prihodi porasli za 11%, a rashodi za 10%, što znači da je proračun i dalje stabilan.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prihvaćaju se prijedlozi od 3. do 7. točke dnevnog reda.

Izražava se zabrinutost zbog izvršenja proračuna sa samo 30%.

M. Ivičić: Izvršenje proračuna je točno, ali po naputku revizije morali smo u proračun uvrstiti prihode i rashode proračunskih korisnika koje ne financiramo.

Misli da će do kraja godine izvršenje biti puno bolje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen

4. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen

5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen

6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen

7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Ovo je tehnička odluka, odnosno usklađenje sa novim zakonom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Predlaže da se sljedeća sjednica održi u prostoru Poduzetničkog centra.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:16 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                                              

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content