Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Zapisnik

8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca,
održane 6. studenog 2014.g. s početkom u 16h

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Izostanak opravdali: Neven Garača i Alen Dumančić.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, predstavnici medija: „Pakrački list“ (Iva Milinčević i Darko Baronica), 034portal (Mario Barać), Radio Daruvar (Martina Marošević), Kronika Požeško-slavonske županije (Gordan Vukić), „Compas“.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

Ž. Troha: Postoji li mogućnost da se smeće iz drugih županija dovozi na naše odlagalište?

Gradonačelnik: Ne, istina je potpuno drugačija. Deponija će se u potpunosti sanirati i izgraditi reciklažno dvorište. Po zakonu se deponija treba zatvoriti 2018.g., reciklažno dvorište će ostati, a otpad koji nije recikliran odvoziti će se na regionalno odlagalište Šagulje kod Nove Gradiške, jer u Požeštini očito nije bilo interesa.

M. Ivančić: Što je sa Veteranskim centrom?

Gradonačelnik: U ovom trenutku, Veteranski centar se neće graditi u Pakracu. Nakon našeg zahtjeva za darovanje zemljišta, ministar Varga nas je uputio na Sanacijsko vijeće OŽB Požega. Sanacijsko vijeće je odbilo našu zamolbu i nakon preporuke Ministarstva zdravlja, sa obrazloženjem da ničim ne jamčimo kako će se predmetno zemljište uistinu upotrijebiti za potrebe uspostave Veteranskog centra, a isto zemljište može biti uporabljenu u svrhu kvalitetnijeg pristupa i pružanja zdravstvenih usluga. Ovo je dokaz da sa ovakvim projektima ne treba ići u javnost, dok ne dobijemo konačnu odluku, a i nije prvi projekt koji stopira aktualna politička vlast. Ima ljudi koji nam ne žele dobro i koji su političkim putem zaustavili ovaj projekt, ali i neke druge (npr. vodozahvat Šumetlica). Unatoč svemu, ne odustajemo od Veteranskog centra, imamo drugu lokaciju, samo treba pametno, mudro i tiho raditi.

M. Ivančić: Ovo je još jedan dokaz kako nam požeška bolnica ne donosi dobro. Što je sa spomenutom Veteranskom bolnicom?

Gradonačelnik: Prijedlog za uspostavu 3 veteranske bolnice dala je Udruga 100%-tnih invalida i realno postoji mogućnost da jedna od njih bude u Pakracu, što je podržao i naš počasni građanin general Markač. Ovo je još jedan način da naša bolnica opstane, ali da ne bude samo za veterane, već bi taj dio bio nadopuna. To je tek početak i inicijativa i vjeruje da Ministarstvo zdravlja ne bi imalo ništa protiv.

M. Ivančić: Ideja je dobra i ovo je dokaz da ono što rade braniteljske udruge u našem gradu daje neke rezultate.

M. Pavković: Prilikom nedavnih poplava bilo je puno problema sa bujičnim vodama. Može li se to i u kojim rokovima riješiti? MO Pakrac centar isto je predložio u svom planu rada za slijedeću godinu.

Gradonačelnik: Nažalost, ova situacija se ponovila tri puta ove godine. Dobro je što je g. Novinc bio na terenu, uočene su sve kritične točke i pokrenute su neke aktivnosti. Velika sredstva Hrvatskih voda usmjerena su u krajeve koji su u poplavama prošli puno gore od nas i teško je govoriti o rokovima za realizaciju.

M. Čar: Za rješavanje bujičnih voda potrebno je vrlo kvalitetno tehničko rješenje. Problem je što nemamo odvojenu kanalizaciju fekalnih i bujičnih voda, a i putni kanali na periferiji se ne održavaju uredno. To se neće skoro riješiti, sada trebamo krenuti sa tehničkom pripremom i idemo sa zahtjevom prema Hrvatskim vodama.

M. Pavković: Što je sa inicijativom za obilježavanje mjesta na kojem se nekada nalazila sinagoga, da li je upućen prijedlog Židovskoj zajednici, ako nije, zašto nije i kada će biti?

Gradonačelnik: Odgovoriti će pisanim putem. Aktivnosti sa Židovskom zajednicom otišle su u drugom smjeru, budući su tražili uređenje židovskog groblja, što smo predložili kao prioritet za razminiranje. To ne znači da se inicijativa vijećnice neće pokrenuti.

N. Peić: Kada i kojom dinamikom će se cjelovito sanirati nogostupi i kolnici?

Gradonačelnik: Cjelovita obnova u užem centru grada ići će nakon provedbe projekta aglomeracije Pakrac – Lipik, u sklopu kojeg će se obnoviti stari vodovodi i kanalizacija i izgraditi 7 novih dijelova kanalizacije. Trenutno gradovi rješavaju imovinsko-pravne odnose na više od 1400 čestica, a Hrvatske vode pripremaju kandidiranje u fondove EU. Prije kandidiranja, do proljeća iduće godine, moramo riješiti više od 80% imovinsko-pravnih odnosa, unaprijed obeštetiti vlasnike i novac za to nam postaje problem. Po završetku aglomeracije ići će se u rekonstrukciju nogostupa i kolnika (2016. i 2017.) i Ulica hrvatskih velikana pretvoriti će se u šetnicu.

N. Peić: 24. listopada 2014.g. Hrvatska udruga bolničkih liječnika organizirala je konferenciju na kojoj je gradonačelnik bio gost. To je bila prva smišljena, konkretna i korektna konferencija o bolnicama nakon spajanja. Kakvi su dojmovi i spoznaje o statusu naše bolnice?

Gradonačelnik: Do održavanja konferencije bili smo jedini grad koji je uputio primjedbu u tijeku javne rasprave (od ukupno 6 primjedbi), a koja se odnosi na pripajanje bolnica. I do sada smo bili funkcionalno spojeni sa bolnicama u Požegi i Zagrebu, sa organskim spajanjem se ne slažemo, a i financijski rezultati nakon spajanja naše i požeške bolnice su loši. Predlaže se da se sa organskim spajanjem ustanova ne ide dalje dok se ne dobiju analize i ocjena postojećeg modela 2017.g., što je predugo za čekati. Hrvatska udruga bolničkih liječnika u većoj mjeri podržava naše prijedloge i nada se da će biti zdrave pameti i političke mudrosti za rješavanje ovog problema.

N. Peić. Možda izgleda da je trava kod susjeda zelenija, ali nije. Može se raditi bolje uz više ljudi i ne treba nikoga omalovažavati, kao na 034portalu.

D. Marin: Predlaže sustavno i dugoročno uređenje Aleje kestenova, u etapama.

Gradonačelnik: Nakon tri godine održali smo sastanak sa MO Pakrac-sjever, koji je prošao u konstruktivnom i prijateljskom tonu. Slaže se sa parcijalnim uređenjem Aleje kestenova, jer je 90% stabala za uklanjanje. U proračunu za slijedeću godinu predložiti će sredstva za realizaciju ovog projekta, odnosno za uklanjanje stabala i uređenje nogostupa do rampe. Također će podsjetiti udruge proistekle iz Domovinskog rata na njihovu spremnost da sudjeluju u nabavci sadnica, o čemu je već bilo riječi, a trebalo bi uključiti i druge u radnu akciju i kupovinu sadnica.

M. Čar: Već duže vrijeme radimo na ovome i postoji tehnički problem između benzinske postaje i Konstruktora, gdje ljudi nemaju pristup kućama (automobilom), već se voze po nogostupu, što bi također trebalo riješiti.

D. Marin: Imamo li informacije o štetnosti zračenja odašiljača za mobilnu telefoniju na Marinkovcu?

M. Čar: Grad nije nikada bio uključen u izdavanje dozvola za postavljanje odašiljača.

D. Marin: Možemo li dobiti informacije o načinima mjerenja i sami ih realizirati?

Gradonačelnik: Dozvole za postavljanje odašiljača su izdane od strane stručnih službi, što znači da je netko procijenio štetnost. Možemo pokušati istražiti i eventualno provesti mjerenja.

D. Marin: Radi se o monopolnim investitorima, a mi ipak vodimo brigu o ljudima.

Z. Krejči: Sa 31. 10. 2014.g. trebala je biti zatvorena cesija sa HCK i otplaćen kredit. Kakva je sada situacija u proračunu i da li je od prošle sjednice bilo ikakvih blokada?

Gradonačelnik: Danas ili sutra će biti otplaćena zadnja rata cesije, a stanje kreditnih obveza je oko 930.000,00 kn. Potpisao je izjavu da će do kraja studenog kredit biti u cijelosti otplaćen. Od prošle sjednice Gradskog vijeća nije bilo blokada.

Z. Krejči: Srpska pravoslavna crkva tužila je Grad zbog eksplozije plina u kojoj je poginuo pravoslavni svećenik. Postoji li presuda u ovom slučaju, tko je kriv, odgovoran, tko će i koliko sredstava morati platiti?

Gradonačelnik: Sudski postupak je u tijeku, kada presuda bude pravomoćna, pisano će odgovoriti na pitanje.

M. Mandić Čolić: Može li se „Komunalcu“ ukazati na redovito održavanje i pranje kontejnera iz kojih se širi neugodan miris?

M. Čar: Održavanje kontejnera je obveza „Komunalca“, osim pražnjenja, obvezni su ih prati 2 puta godišnje. Do kraja ove godine konačno će profunkcionirati kvalitetnije sakupljanje otpada, urediti će se 15 zelenih otoka, nabavljeno je 2000 novih smeđih kanti i kontejneri za bio-otpad.

M. Mandić Čolić: Dječji vrtić graniči sa neuređenim prostorom u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Postoji li mogućnost da se to uredi?

G. Labus: Nije baš nadležan za to, ali može uputiti dopis SPC-i koja upravlja tim prostorom. Već je bilo nekih aktivnosti, a SPC nema ništa protiv da netko uredi taj prostor, bar onaj dio koji graniči sa vrtićem.

M. Delač: Dali su neki građani već dobili socijalnu pomoć za ogrijev i hoće li ju dobiti i ostali?

Gradonačelnik: Prošle godine smo na listu korisnika pomoći za ogrijev mogli uvrstiti i korisnike naše socijalne pomoći. Ove godine je sa liste skinut 101 korisnik, uz obrazloženje da pomoć za ogrijev mogu dobiti samo korisnici Centra za socijalnu skrb. Ovo je očito mjera štednje, radi se o ljudima koji su korisnici naše socijalne pomoći i neki od njih ove godine neće imati sredstava za grijanje.

N. Ivanović: Što će se konkretno predložiti Hrvatskim vodama za slijedeću godinu? Traži pisani odgovor. Hoće li se povećati sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva?

Gradonačelnik: Sve kritične točke su evidentirane, Hrvatske vode su to primile na znanje, a oni će odlučiti o prioritetima i sredstvima. Što se tiče nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, otvara se mogućnost za sufinanciranje iz EU fonda (mjera 7), a mi ćemo planirati najmanje ovoliko sredstava kao i do sada, pripremati projekte i tražiti sredstva za sufinanciranje. Iz spomenutog fonda možemo kandidirati samo jedan projekt, a ostale ćemo ponuditi npr. vrtiću, vatrogascima i dr. da kandidiraju.

Ž. Kiš: Može li se što skorije ukloniti ruševina kuće Grgurić, koja nanosi štetu i ugrožava prolaznike? Što je napravljeno sa regulacijom prometa na raskrižju kod hotela Pakrac?

M. Čar: Regulacija je napravljena po pravilima struke. Za uklanjanje kuće Grgurić obratili smo se nadležnoj inspekciji, ali niti nakon požurnice nismo dobili odgovor.

Gradonačelnik: I ove godine smo kuću Grgurić kandidirali u Ministarstvo kulture, ali opet smo dobili odbijenicu, kao i za još tri projekta.

A.Skalnik: Zašto rasvjeta na groblju nije radila na blagdan Svih Svetih i da li je to u nadležnosti „Komunalca“?

M. Čar: Groblje smo dali „Komunalcu“ na upravljanje, nismo nadležni niti ovlašteni za njihovo poslovanje.

A. Skalnik: Znači li to da javna rasvjeta na groblju ne mora niti svijetliti?

M. Čar: To nije javna rasvjeta, nismo nadležni za nju, a „Komunalac“ je upozoren na problem.

D. Colosetti: Da li radovi na Toranjskom putu znače da će vodovod doći do Badljevine i kada će doći i do zapadnog dijela Grada?

Gradonačelnik: Da, radi se i II. fazi vodoopskrbe, za koju smo obvezni osigurati 200.000,00 kn, a trajati će do ljeta iduće godine. III. faza obuhvaća SZ dio Grada, od Hrvatskih voda zatražili smo da što prije osiguraju sredstva i započnu sa radovima, jer građevinska dozvola vrijedi do ožujka 2015.g.

D. Colosetti: Plin ide u  Badljevinu, vodovod i kanalizacija također, u zapadni dio opet ništa, o čemu govori već 8 godina i prvi je to zatražio. Treba li se dogoditi još jedan rat da se nešto napravi?

Gradonačelnik: Kriterij Hrvatskih voda je gustoća naseljenosti, a u Badljevini živi više ljudi nego u svim selima zapadnog bazena.

D. Colosetti: U Badljevini se 15 korisnika priključilo na plin, a u zapadnom dijelu je 100 ljudi pristalo na priključenje.

Predsjednik zaključuje aktualni sat i otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.

 

A. Blažević: Predlaže skidanje 4. točke ( Prijedlog Odluke o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca) sa dnevnog reda.

T. Petrač: Na snagu je stupio novi Zakon o savjetima mladih, što u stručnim službama nije uočeno na vrijeme. Budući ima dosta promjena, predlaže da se za slijedeću sjednicu pripreme nove odluke, a današnja skine sa dnevnog reda.

D. Marin: Da li je to propust pravne službe ili onih koji na tome rade?

T. Petrač: Propust stručne službe u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2013./2014.,

2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:
   a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2013./2014.,
   b) Godišnji plan i program rada za školsku 2014./2015.g.,

3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb,

4. Prijedlozi i inicijative.


1. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2013./2014.

A. P. Grafina: Iz uobičajenog izvješća o radu i aktivnostima OGŠ Pakrac ističe:

–  projekt „Otisak srca“, koji je odrađen u suradnji sa udrugom „Latica“ i za koji je škola dobila nagradu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Radi se o volonterskoj akciji, u sklopu koje je održana radionica, na kojoj su izrađivani instrumenti od papira za djecu sa posebnim potrebama,
– akciju prikupljanja sredstva za kupovinu instrumenta, koji je učenici Klari Rajković uništen u poplavi; u suradnji sa gradovima Pakracom i Lipikom i Poduzetničkim centrom Pakrac prikupljeno je dovoljno sredstava, a ovim putem zahvaljuje KPD „Sloga“ na prostoru za održavanje mjuzikla,
– tjedan cjeloživotnog učenja,
– prva smotra stvaralaštva hrvatskih branitelja,
– tjedan frankofonije,
– stručni skup o dr. Šreteru, te ostale, redovite aktivnosti škole (smotre, natjecanja).

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale i podršku u radu.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, pohvaljuje i podržava rad škole.

D. Špančić: Ispričava se zbog kašnjenja na sjednicu. Podržava rad OGŠ, svake godine su sve bolji i nada se vraćanju vlastitog kadra u školu. Vidi se da je ovaj projekt bio itekako opravdan, zahvaljujući školi, ličimo na grad. U ime KPD „Sloga“ nudi prostor Hrvatskog doma za aktivnosti škole, a nastojati će biti povoljni kao i do sada.

A. Blažević: Djelatnost OGŠ je glazbeno obrazovanje, a naša škola provodi cijeli niz dodatnih aktivnosti i vrlo su aktivni u javljanju na sve natječaje. OGŠ Pakrac je prva škola koja se prijavila na projekt „Otisak srca“ i dobila nagradu za volonterstvo.

D. Marin: Postoje li problemi sa stručnom zastupljenošću?

A. P. Grafina: Da, puno je problema sa kadrom i ove će godine opet biti fluktuacije. To nije neuobičajeno,  a nada se da će se netko od naših učenika vratiti sa školovanja i raditi u Pakracu.

D. Špančić: Treba stimulirati i osigurati sredstva za kadrove, prvenstveno one koji rade u gradskim ustanovama, a moglo bi se desiti da, kao i u bolnicu, dođu kadrovi iz drugih zemalja.

Gradonačelnik: Čestitke ravnateljici i ekipi u OGŠ, koji rade u teškim uvjetima, što se tiče kadrova, ali i financija. Grad će i dalje pomagati rad škole putem stipendiranja i dodjele kadrovskih stanova po izuzetno povoljnim uvjetima. Iduće godine ćemo izdvojiti i veća financijska sredstva, jer zbog ukidanja nekih decentraliziranih sredstava moramo pomoći ustanovi kojoj smo osnivač.

A.P. Grafina: Zahvaljuje na pohvalama i nada se nastavku dobre suradnje. Poziva sve na koncert Tria Orlando, koji će se održati 12. 11. 2014.g. u 18:30 sati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na glasovanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


2. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac:
   a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2013./2014.,
   b) Godišnji plan i program rada za školsku 2014./2015.g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće i Godišnji plan su jednoglasno usvojeni.

V. Klobučar: Po prvi put dostavljeno je i financijsko izvješće, iako to nije obveza ustanove.

Osim redovitog programa, vrtić provodi program male škole, učenje engleskog i talijanskog jezika, te glazbeni vrtić u suradnji sa Osnovnom glazbenom školom.

Od ove godine, a temeljem zakonskih promjena, vrtić je postao ustanova sa javnim ovlastima, a mala škola je obvezna i financira ju nadležno ministarstvo.

U vrtiću je smješteno 195 djece na 5 lokacija, sa 39 zaposlenih.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Uz sve pohvale, izvješće se prihvaća. Iz medija možemo saznati da neki vrtići nemaju sredstava niti za osnovne potrebe.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove.

Ž. Troha: Postoji li mogućnost obnove matičnog vrtića?

V. Klobučar: Matični vrtić obnovljen je 1995.g., a jaslice su dograđene 1998.g. Ravni krov, stolarija i kotlovnica su u lošem stanju i pokrenute su aktivnosti za obnovu u sklopu projekta energetske učinkovitosti. Prvenstveno nam je potrebna projektna dokumentacija, koja košta oko 100.000,00 kn, koje je Grad pristao osigurati.

M. Mandić Čolić: Može li se postaviti video nadzor zbog uništavanja imovine od strane mladeži koja se tamo okuplja i skače po krovu?

V. Klobučar: Da, spomenuta obnova uključuje i postavljanje video nadzora.

M. Mandić Čolić: Kakvi su financijski pokazatelji nakon nove gradske odluke o cijenama vrtića?

V. Klobučar: Došlo je do povećanja prihoda od oko 6.000,00 kn mjesečno. Za drugo dijete plaća se 25% cijene i trenutno je 30 djece koja ulaze u ovu kategoriju. Zanimljivo je istaknuti da kod npr. samohranih roditelja nema puno razlike u cijeni za prvo i drugo dijete.

D. Marin: Ovakva situacija se mogla preduhitriti simulacijom prije donošenja odluke i predlaže da se drugi put temeljitije pripremimo. SDP je predložio skalu za izračun cijene, a predlagatelj 75% oslobađanja za drugo dijete.

Gradonačelnik: Vrtić je najznačajnija ustanova u gradu, koja vodi brigu o više od 200 djece, a naš je posao osigurati im materijalne uvjete za rad. Niti jedno dijete nije ostalo neupisano i raduje što broj djece nije u padu. Vrtiću ide više od 3 mil. kuna godišnje iz gradskog proračuna, a osigurati ćemo i sredstva za projektnu dokumentaciju za obnovu matičnog vrtića.

Vijećnik Marin je spomenuo da ovakve cijene nisu bile prijedlog SDP-a, ali ih je podržao predsjednik Gradskog vijeća. Predlaže da pričekamo 6 mjeseci, analiziramo pokazatelje i vidimo treba li opet mijenjati cijene.

V. Klobučar: Sudjelujemo u cjeloživotnom obrazovanju, izmjenjujemo iskustva, poštujemo zakonom propisane standarde. Posebno veseli što smo u rad uključili djecu sa posebnim potrebama.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće i Godišnji plan na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće i Godišnji plan jednoglasno su usvojeni.


3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Gradonačelnik: Zbog sufinanciranja 13 projekta (u privitku odluke) i izostanka pomoći iz državnog proračuna, predlaže kratkoročno zaduženje u iznosu od 1,5 mil. kuna. Nakon provedene bagatelne nabave, PBZ je bila najpovoljniji ponuditelj.

Prijedlog je upućen ove godine zato što ćemo sa 31. 12. 2014.g. izgubiti status područja od posebne državne skrbi i omjer sufinanciranja projekata će biti daleko veći za Grad.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Žali zbog ukidanja područja od posebne državne skrbi i činjenice da neki nisu prepoznali da pojedini dijelovi Hrvatske ne mogu sami nositi sav teret. Zbog sufinanciranja projekata prihvatiti će prijedlog, iako nitko nije sretan zbog zaduživanja.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava i žali što isto nije napravljeno i lani. Ne sumnja u dobre namjere, ali voli transparentnost.

Raduje što će se realizirati niz projekata, ipak netko razmišlja o nama, a i mi sami znamo razmišljati. Podržao bi i veće zaduženje u istu svrhu.

Gradonačelnik: Podržava dugoročno planiranje, ali do danas nismo dobili niti smjernice za izradu proračuna, što je bilo uobičajeno u kolovozu.

D. Marin: Upućuje kritiku takvom odnosu.

D. Špančić: Mogli smo i ovo skinuti sa dnevnog reda, jer je bez naše suglasnost došlo do puno većih zaduženja Grada. Ništa neće prejudicirati, ali o tome će revizija reći svoje mišljenje.

Osobno će podržati zaduženje zbog projekata koji su na dobrobit Grada.

Da li je otplaćen postojeći kredit i koliko trenutno dugujemo?

Z. Krejči: Kasnili ste, pa niste čuli odgovor na ovo pitanje na aktualnom satu.

Gradonačelnik: Do 30. 11. 2014.g. otplatiti ćemo još oko 900.000,00 kn kredita.

D. Špančić: Radi li se o namjenskim sredstvima ili se novcem od kredita može platiti i nešto drugo?

V. Pečanić: To su namjenska sredstva, za sufinanciranje navedenih projekta.

N. Ivanović: Podržava prijedlog i nada se namjenskom trošenju sredstava. Prema prijedlogu novog Zakona o regionalnom razvoju, spadamo u II. skupinu potpomognutih područja, čime dobijamo porez na dobit, rudnu rentu, naknadu za zaštićena područja. Ima li više informacija o sufinanciranju projekata na potpomognutim područjima, jer po sadašnjim pokazateljima to će ovisiti o politici i financijskim mogućnostima?

Gradonačelnik: 13. listopada 2014. uputili smo primjedbe na javnu raspravu o spomenutom zakonu, od kojih su dvije upravo spomenute. Zakon je loš, čeka nas teška godina, ne dobijamo ništa, a gubimo u najgorem slučaju 4,5 mil. izvornih prihoda. Nada se da će se neka od naših primjedbi uvažiti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Prijedlozi i inicijative

Z. Krejči: Udruga ukrajinsko-hrvatskog prijateljstva poziva sve da 16. 11. 2014.g. u 18h dođu u Hrvatski dom na prigodni program. Cijena ulaznice je 20,00 kn.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:10 sati.


Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content