Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 19. srpnja 2018. godine s početkom u 17 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Ivan Frićer,
Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Dragan Marin, Neven Garača, Vjekoslav Anušić
Izostanak opravdale: Kristina Milek, Željka Pejša Božić, Mihajla Pavković i Mirsada Popović Damjanović
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, direktorica LRA Poduzetničkog centra Pakrac,
Predstavnici medija: Pakrački list, Kompas

Predsjedavajući pozdravlja nazočne, čestita Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i izborniku Daliću na osvojenoj srebrnoj medalji . Primjer kako se kroz zajedništvo sve može ostvariti.

Aktualni sat:

R.Matijašević: U kojoj je fazi rekonstrukcija trga u Pakracu, i kada će se krenuti sa radovima?
Gradonačelnica: U fazi smo pripreme dokumentacije za objavljivanje natječaja kroz postupak javne nabave koja će biti u kolovoz, ako ne bude iznenađenja na natječaju, radovi bi mogli krenuti početkom slijedeće godine.
I.Cavalli: na sastanku MO u travnju razgovaralo se o nadstrešnici na autobusnom stajalištu. Što se poduzelo po tom pitanju? U Banovcu sada ima 20 djece.
M.Čar: ne može dati konkretan odgovor jer se radi o županijskoj cesti, te se treba ići preko Županije, i razgovarati sa g. Jozakom, voditeljem ŽUC-a. Do rujna mjeseca će se znati konkretan odgovor.
D.Marin: uređenje ulice M.Držića, granje bagrema ide na ulicu, smeta za promet. Moli da Vlastiti pogon to riješi.
Gradonačelnica. Ovo ljeto je puno zelenila i guste trave. Treba sve temeljito uredit. U Vlastitom pogonu je do sada radilo pet ljudi, od 16.07.smo krenuli sa Javnim radovima i novih 15 ljudi. Ulica će se očistiti.
Z.Krejči: na portalu Gradonačelnik. hr objavljeno je da je Grad Lipik prvi po povlačenju sredstava iz EU, i čestitam im na tome. Ne vidim nigdje Pakrac. Na kojem smo mi mjestu? Što se poduzima?
Gradonačelnica: Gradonačelnik.hr je stranica Udruge gradova i općina koja se plaća, Grad Pakrac to ne plaća, i zato nema naših podataka.
Grad Pakrac je do sada povukao 129 mil.i 593 tisuće kuna. To je veliki iznos za naš grad, i ne znam da li smo među prvih deset. Mi smo oprezni pri pisanju projekata, jer svi natječaji traže sufinanciranje Grada od 15-40%, a ne želimo se više dovesti u situaciju od prije da ne možemo pratiti projekte. Moramo paziti na stanje gradskih financija. Sveukupno je to za 16 projekata.
Z.Krejči: nisam znao da to nije službena informacija.
Z.Krejči: što je sa Vodomatom? Prošlo je 6 mjeseci od kako nije u funkciji. Prije 6 tjedana je bila sjednica Gradskog vijeća kada je rečeno da će se to riješiti.
Gradonačelnica: Dala sam to mom zamjeniku da to riješi.
M.Ivančić: Gradsko vijeće je dalo suglasnost za kupnju kupnju objekata u „ Papuku“. U kakvom su stanju kupljene nekretnine, i kakvi su planovi?
Gradonačelnica. Zahvaljuje na potpori Gradskog vijeća. U zoni sada imamo oko 160 tisuća kvadrata. Nisu još riješena imovinsko pravna pitanja. Upravna zgrada je u dobrom stanju, problematična je kuhinja. Obišli smo prostore stare sušare, no postoje zgrade koje će se morati ukloniti. Moramo početi što prije prikupljati dokumentaciju, prijaviti se na natječaj za komunalnu infrastrukturu. Mene posao na tom veseli. Razgovaramo sa poduzetnicima, morali smo ih odbiti jer nismo imali prostora. Imamo potencijal za napredak.

M.Ivančić: mišljenja je da će to biti puno prije.
Gradonačelnica: kada nam budu dolazili investitori moramo im imati što za ponuditi da budu
što zadovoljniji.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7.sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći
Dnevni red:

1. Izviješće o radu i financijsko izviješće za 2017.godinu PCP d.o.o.Paktrac
2. Prijedlog odluke o proširenju obuhvata poduzetničke zone „ Zona male privrede Pakrac“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti udruzi „ Dobrovoljno vatrogasno društvo pakraca“ za provedbu ulaganja „ ENEREGETSAK OBNOVA ZGRADE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA PAKRAC“,
4. Prijedlog Odluke o davnju suglasnosti udruzi „ Hrvatska žena Prekopkara“ za provedbu ulaganja „ GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“,
5. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017.g. PCP d.o.o. Pakrac

J.Delorenci ( Odbor za financije i proračun) – suglasni sa izvješćem.
Gradonačelnica. Zatražila sam da ovo izvješće bude sada zbog trudnoće direktorice, i da pitanja koja imate budu upućena njoj.
Uvodno izlaganje: direktorica LRA Poduzetničko centra Pakrac.
Organizacija rada: razvojno projektni odjel, inkubatori, Tržnica i Pakrački list. Ukupno 11 zaposlenih.
Rad razvojnog odjela: pripremljeno 58 projektnih prijava, odobreno 32 ( 55%), vrijednost odobrenih projekata je 53,3 mil.kuna, nije odobreno 8,1 mil kuna. Radi se za Grad, Gradske ustanove,Gradske tvrtke, udruge, poduzetnike, OPG-e, i za sebe. Natječaji za koje se kandidiralo su iz programa ruralnog razvoja, Europskih fondova za reg. razvoj, Europski soc.fond+ nacionalno ministarstvo ( MRRFEU). Osigurala su se sredstva za djelatnike.
Inkubator: sa 31.12.2017. 6 poduzetnika, danas 5 poduzetnika, u narednih dva mjeseca predviđa se da će ih biti 7.
Tržnica- 4 zakupljena prostora, 1 u 2018.godini.
Centar je u 2017.godin poslovao sa 1,3 mil.kn prihoda, rashoda 1.9 mil. kuna, gubitak poslovne godine je 582,669 kn. Ne treba uspoređivati sa 2016.godinom jer prihode nisu činili isti pokazatelji.
Glavni uzrok smanjenja prihoda je vremenski period između pripreme i provedbe projekta, neprovođenje vlastitih projekata kroz koje financiran rad. Otpisali smo neka potraživanja odlaskom knjigovodstva,pa je tako realan gubitak 260 tisuća kuna. 2018.godine potpisani su novi ugovori, tako da ne bi trebalo biti problema sa poslovanjem.
Detaljni su planovi dodatno se otvoriti prema poduzetnicima u smislu informiranja i obavještavanja. Jačanjem kapaciteta to će biti moguće gdje ćemo moći specijalizirati pojedine djelatnike za određena područja. Pripremljeno je 6 natječaja, 2 su dobila pozitivne odluke.
V.Eck: Klub vijećnika HDZ-a – Klub vijećnika prihvaća izvješće o radu i financijsko izvješće PCP-a d.o.o. Pakrac za 2017. godinu. Pohvaljujem ovih nešto više od 53 milijuna kuna odobrenih sredstava za napisane projekte u 2017.godini, s obzirom da samo 9 milijuna kuna nije odobreno, što predstavlja vrlo dobar omjer. Ovim putem klub vijećnika HDZ-a daje punu podršku i potporu LRA Poduzetničkom centru Pakrac na čelu sa direktoricom Ivanom Orban, sa naglaskom da treba raditi na boljoj i direktnoj komunikaciji s poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ima, posebno s područja Grada Pakraca.
D.Marin ( Klub vijećnika SDP-a): podržavamo izvješće, mada nismo zadovoljni sa rezultatima. Smatramo da je Centar još u sivoj zoni, Da li je napravljena bilanca, kada će se nadoknaditi manjak? Treba agresivnije izaći na tržište, ne samo očekivati novce od nekoga.
N.Garača: Ne možemo se oteti dojmu da se i Pakrački list smanjuje, da se nešto događa. Da li ste razmišljali da se i oni osposobe i rade na projektima?
I.Orban: Nismo na taj način razmišljali. Mislim da ne treba podcjenjivati poslove. Sad krećemo na osposobljavanju naših djelatnika, specijalizirati se da imamo čovjeka koji će raditi samo pripremu, i jednog koji će raditi na provedbi.
N.Garač: Ovo je moja ideja, treba razmisliti.
I.Frićer: Da li ste razmišljali da priđete bliže poduzetnicima, da idete u firme?
I.Orban: Jesmo. Radila sam planove. Plan je da jedan djelatnik ide na teren, izradi plan poduzetnika i upozna se sa potrebama poduzetnika.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Prijedlog Odluke o proširenju obuhvata poduzetničke zone „ Zona male privrede Pakrac“

Uvodno izlaganje: gradonačelnica
V.Eck ( Klub vijećnika HDZ-a) – Prihvaća se Odluka.
D.Marin ( Klub vijećnika SDP-a) – Prihvaća se Odluka. Predlažu da se dobije plan i program što se može očekivati u tom prostoru. Pomoći će sa svojim prijedlozima.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje Odluku na usvajanje.
Odluka je usvojena jednoglasno.

3.Prijedlog Odluke o davnju suglasnosti udruzi „ Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakrac“ za provedbu ulaganja „ ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA PAKRAC
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti udruzi „ Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „ GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“

J.Delorenci: Odbor za financije i proračun je suglasan.
Gradonačelnica. Novi natječaji mjere 7.4.1. – imamo dva pripremljena projekta, Gradsko vijeće mora donijeti Odluku.

V.Eck ( Klub vijećnika HDZ-a) Prihvaća se.
D.Marin ( Klub vijećmika SDP-a) –Prihvaća se.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje Odluke na usvajanje.

3.točka.- prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno.
4.točka-prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno

5. Prijedlozi i inicijative
Gradonačelnica želi svima ugodan odmor i poziva na obilježavanje Dana pobjede koje će se održati 04.08.2018.godine.
I.Fričer: treba osposobiti čistilicu kako bi se i s njom moglo raditi.

Završeno: 17:49.

Zapisnik vodila: Snježana Špelić
Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content