Zapisnik 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 12. rujna 2022.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnica Ivana Šušnjić, pročelnici Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, direktor Komunalca d.o.o. Josip Bišćanin, upravitelj LAG-a „Zeleni trokut“ Igor Matek, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Višnja Klobučar, viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU fondove Zrna Garača, referentica za naplatu gradskih prihoda Mirela Ivičić i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

N. Todorović: Mogu li se u Španovici postaviti kontejneri, jer nema organiziranog odvoza otpada?

Gradonačelnica: Da, možemo u dogovoru sa Komunalcem postaviti kontejner i moli da netko iz Mjesnog odbora kaže na koju lokaciju da se postavi.

Ovo je savršen primjer male komunalne akcije.

N. Todorović: Na groblju na Gavrinici postoji tzv. bolničko groblje koje je zapušteno. Planira li se urediti?

Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor ako kasnije ne dobijemo odgovor od direktora Komunalca.

Nismo to do sada imali u planu, nekoliko grobalja je prešlo u našu nadležnost i za uređenje su nam potrebna dodatna sredstva.

A.Skalnik: Što je sa Hotelom Pakrac, jeli se netko javio na natječaj?

Gradonačelnica: Na dva natječaja se nije nitko javio, oni koji su bili zainteresirani su odustali zbog neizvjesnih cijena energenata.

Hotel smo dali Poduzetničkom centru na upravljanje, od danas imaju kategorizaciju hotela sa tri zvjezdice i primaju goste. Zadatak PCP-a i Turističke zajednice je brendiranje i promocija hotela, kako bi pomogli budućem zakupoprimcu.

T. Vujanić: Planira li se povećanje iznosa stipendija obzirom na sve veće troškove života?

Gradonačelnica: Bilo je razgovora o tome, želimo povećati iznose ili napraviti novi program stipendiranja. Trenutno nismo u mogućnosti povećati stipendije zbog velikog broja projekata koje sufinanciramo, ali slaže se da to treba promijeniti.

T. Vujanić: Slaže se sa dobrom idejom o restrukturiranju stipendija.

M. Vujić: Hoće li se ulice G. Viteza, M. Lovraka i I. Meštrovića asfaltirati u sklopu završnih radova nakon izgradnje kanalizacije?

M. Malogorski: Asfaltira se samo dio uništen prilikom aglomeracije, a te ulice će nakon sanacije biti u boljem stanju nego prije.

U gradu imamo još ulica koje uopće nemaju asfalt i one su prioritet.

M. Vujić: Kome da se građani jave zbog otpadanja žbuke sa objekata u gradu (Borovo, stara zubna ambulanta)?

M. Malogorski: Zajedno sa komunalnim redarom redovito obilazi grad i upućuju se dopisi vlasnicima koje je moguće naći da urede svoje objekte. Problem nastaje kada ne možemo doći do vlasnika i kada se radi o zaštićenim objektima, odnosno kulturnom dobru. Što se tiče obnove pročelja zgrada u centru grada tu ćemo morati biti strpljivi.

Gradonačelnica: Građani se trebaju javiti komunalnom redaru.

Z. Krejči: Čestita novinaru Darku Baronici na nagradi HND-a, koja je velika stvar za njega osobno i za naš Pakrački list.

HŽ mjesecima vrši pretovar kamena u kasnim noćnim satima do ranog jutra, što stvara veliku buku i prašinu. Imaju li sve potrebne dozvole za taj posao i može li se razgovarati sa HŽ-om o promjeni vremena pretovara?

Može li Grad učiniti nešto kako bi se obnovila stara lokomotiva i postala turistička atrakcija kao u mnogim drugim gradovima?

M. Malogorski: Problem nam je poznat, kontaktirali smo policiju, poslali komunalnog redara, koji u ovom slučaju nema nadležnost. Što se tiče buke, tu je nadležan sanitarni inspektor, koji radi do 15h.

Gradonačelnica: HŽ i Kamen Sirač imaju ugovor, razumije da ljudima smeta buka, ali žalimo se i kad idu i kad ne idu vlakovi. Što se tiče buke, uputili smo dopis 14. srpnja, nakon čega su promijenili termin utovara i sada rade do 22h. Problem je što se teretni promet mora uklopiti u redovito prometovanje vlakova i pruga mora biti slobodna.

Već nekoliko godina pokušavamo dogovoriti obnovu stare lokomotive, ali bez odgovora iz HŽ-a. Nastaviti ćemo se truditi doći do europskog novca, u to smo uključili udruge i sve zainteresirane.

Z. Krejči: Puno upornosti valjda će uroditi plodom.

Što se dešava sa voditeljima Odsjeka za financije, u manje od godinu dana dvoje je dalo otkaz? Što je uzrok, jeli raspisan natječaj za novog voditelja i kada?

T. Petrač: Oboje su kod otkaza naveli razlog osobne prirode zbog odlaska na drugo radno mjesto.

Gradonačelnica: To je težak i stresan posao, a prošli voditelji su odbili premještaj na drugo radno mjesto. Osobe VSS imaju male plaće u gradskoj upravi i strahuje da će otići drugdje raditi, slaže se da plaće treba povećati, ali trenutno nemamo mogućnosti.

Nismo raspisali natječaj za voditelja jer imamo referenticu koja je na prošlom radnom mjestu radila poslove voditelja, a dio poslova su preuzeli drugi zaposlenici.

Još jednom čestitka D. Baronici na zasluženoj nagradi HND-a, to je priznanje njegovom radu, nepristranosti, ali i Pakračkom listu, na što je ponosna.

Z. Krejči: Nije baš uobičajeno da dva voditelja odu u kratkom vremenu, a nemamo treću osobu da ih zamijeni. Nada se da Grad neće imati posljedice jer nema stručnu osobu na mjestu voditelja.

Predsjednik: U kojoj je fazi projekt „Zaželi“?

Gradonačelnica: HCK je prijavio projekt za zapošljavanje 25 osoba u kojemu smo partneri, prošli su provjeru i očekuju potpisivanje ugovora ovaj tjedan.

Grad je prijavio projekt za 30 osoba koji je u fazi provjere i očekujemo potpisivanje ugovora do kraja mjeseca.

LAG „Zeleni trokut“ je također prijavio projekt i zaposliti će još 2 osobe sa našeg područja.

K. Milek: Pomaže li Grad i kako sportaše koji postižu iznimne uspjehe kao npr. Sendi Štrbac?

Gradonačelnica: Da, konkretnu sportašicu pomažemo financijski mi i Turistička zajednica.

Imamo pravilnik koji temeljem kategorizacije sportaša od strane Hrvatskog olimpijskog odbora određuje pravo na mjesečnu novčanu naknadu. Dobar primjer za to su reprezentativci streličari, a sad je u reprezentaciju pozvan i Alen Grafina.

Pročelnik Širac će pripremiti podatke i dostaviti vijećnicima.

M. Andrijanić: Jesu li poljoprivrednici informirani i dolaze li prijaviti štetu od suše?

M: Širac: Do danas imamo 102 prijave, očekujemo oko 200.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Dobili smo dopune dnevnog reda i to: 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma za klimu i energiju, te 2. d) Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ i 2.e) Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“.

Glasovanje o dopunama: Dopune su pojedinačno jednoglasno usvojene, kao i sljedeći

Dnevni red

 1. Izvješće o radu za 2021. godinu, Komunalac d.o.o.
 2. Dječji vrtić Maslačak
 3. Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2021./2022.
 4. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2022./2023.,
 5. Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2022./2023.
 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Maslačak
 7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak,
 8. Izvješće o radu za 2021. godinu, LAG „Zeleni trokut“  – informacija
 9. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca
 11. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice (siječanj – lipanj 2022.)
 12. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d.
 13. Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k. č. br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“
 14. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca
 15. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu prijavljenih programa i projekata iz područja kulture
 16. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2023. Godinu
 17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju,
 18. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu za 2021.g., Komunalac d.o.o.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

J. Bišćanin: Od svega navedenog u izvješću ističe promjene u sektoru plinskog poslovanja, proces je trajao cijelu godinu i završen je.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, napisano je jednostavno, konkretno i iscrpno.

T. Novinc: Hoće li opet biti natječaja za energetsku obnovu stambenih zgrada?

J. Bišćanin: Ove godine je bio natječaj na koji smo prijavili sve zgrade koje su izrazile želju. Trenutno znamo da su dvije prošle, a suvlasnici trebaju odlučiti hoće li ići dalje u postupak. Omjer financiranja je 60% (Fond)-40% (vlasnici), cijene su porasle.

Neke zgrade su dobile negativno rješenje, radilo se o „najbržem prstu“, a cijeli natječaj je trajao 1,7 sekundi.

K. Lahovsky Kobetić: Nekadašnji zeleni otoci postali su divlja odlagališta. Hoće li se u potpunosti maknuti ili postaviti znakovi zabrane odlaganja otpada?

J. Bišćanin: Zeleni otoci su cijelo vrijeme bila mini odlagališta i tome se nije moglo stati na kraj. Postavljani su znakovi, jedan zaposlenik Komunalca je dežurao i upozoravao ljude, ali bez rezultata. To je javna površina i bez kažnjavanja vjerojatno neće biti rezultata. Samo nam edukacija može pomoći.

Predsjednik: U Vukovarskoj ulici je ostao kontejner za staklo, ali ljudi svakodnevno odlažu sve i svašta pored njega. Predlaže da se sve makne, uključujući betonsku podlogu.

J. Bišćanin: Taj kontejner je ostao jer ljudi kod kuće nemaju spremnike za staklo.

K. Milek: Što je sa kontejnerom za tekstil?

J. Bišćanin: Taj kontejner je u dvorištu Komunalca, jer se u njega odlagalo svašta i često je bio uništavan.

Z. Krejči: Koje zgrade su prošle u projekt energetske obnove? Ako stanari odustanu, hoće li upasti neka druga zgrada? Hoćemo li koliko platiti kaznu zbog povećanja komunalnog otpada? Jeli Komunalac prihodovao od prodaje Pakrac plina?

J. Bišćanin: U energetsku obnovu su prošle zgrade u ulicama A. Hebranga 8 i Matice hrvatske 7. Ne zna što će biti ako stanari odustanu, pretpostavlja da neće automatizmom upasti neka druga zgrada iz Pakraca, već će to ovisiti o bodovanju.

Povećanje količine otpada nije od kućanstava, već od gospodarstva. Godišnja poticajna naknada računa se prema formuli i ove godine će biti oko 50 tis. kuna.

Transakcija vezana uz prodaju Pakrac plina je završena 26. Lipnja, sredstva su prebačena i još su na računu Komunalca.

Z. Krejči: Znači li to da će ovaj manjak iz izvješća biti višak kada se ubroje sredstva od prodaje?

J. Bišćanin: To će biti vidljivo 2023.g.

Gradonačelnica: Komunalac je jedna od najboljih gradskih tvrtki, radimo puno zajedničkih projekata, puno ulažemo i odlično komuniciramo.

Treba raditi na odgoju najmlađih i ljudima objasniti što je reciklažno dvorište i koje su koristi od njega.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Dječji vrtić Maslačak

a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2021./2022.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2022./2023.,
c) Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2022./2023.
d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Maslačak
e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Svi prijedlozi se prihvaćaju.

V. Klobučar: Zahvaljuje svim zaposlenicima vrtića, posebno odgojiteljima koji su odradili odličan posao za vrijeme korone.

Radi se u 6 objekata, povećani su kapaciteti, djeca sa posebnim potrebama i djeca iz Ukrajine su integrirani u redoviti program.

Što se tiče Statuta i Pravilnika, radi se o usklađenju sa novim zakonom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se svi prijedlozi, pohvaljuje izvješće i rad vrtića.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju, pohvaljuje se rad odgojitelja i tehničkog osoblja.

Z. Krejči: Koliko košta jedan korisnik vrtića, koliko od toga sufinancira Grad i jeli to dovoljno?

V. Klobučar: Ekonomska cijena vrtića po korisniku je 2.011,00 kn, uz pomoć Grada nam je sufinanciranje dovoljno.

Gradonačelnica: Grad financira 71%, a roditelji 29% ekonomske cijene vrtića. Naša obveza kao osnivača je da podmirimo njihove troškove, bez obzira na inflaciju. Pretpostavlja da će ekonomska cijena biti veća, ali ona za roditelje će ostati 600,00 kn plus ostali benefiti.

Predsjednik: Pohvaljuje rad vrtića, povećanje kapaciteta i projekte koje provode.

Zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

a) prijedlog je jednoglasno usvojen,
b) prijedlog je jednoglasno usvojen,
c) prijedlog je jednoglasno usvojen,
d) prijedlog je jednoglasno usvojen,
e) prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Informacija – Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ za 2021.g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Informacija se prima na znanje.

Predsjednik: O ovom izvješću se ne glasuje, samo primamo informaciju na znanje.

I.Matek: Zahvaljuje na prilici da pokaže što i koliko LAG „Zeleni trokut“ radi.

Radi se puno i uspješno, plan je realiziran sa 96%, provedeno je 9 natječaja i 62 projekta u ruralnom razvoju.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Informacija se prima na znanje.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Informacija se prima na znanje.

Predsjednik: Što je sa projektom „Zaželi“?

I. Matek: Projekt je odobren i raditi će 2 osobe sa područja Pakraca.

Gradonačelnica: Godinama su Pakrac,Lipik i Novska sufinancirali rad LAG-a. Dana su  na stabilnim nogama, radimo zajedno nekoliko projekata, ulažemo i dobijamo sredstva. Benefite mogu koristiti i oni koji nisu članovi LAG-a.

I.Matek: Trenutno je u tijeku poziv za prijavu projektnih ideja za sljedeće programsko razdoblje i poziva sve zainteresirane za ulaganje u ruralnom razvoju sa se jave. Bitno je dobiti povratnu informaciju što je potrebno na terenu i imati dobru strategiju.

4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. Godine

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

Gradonačelnica: Indeksi su slični kao i lani u ovom razdoblju, porezni prihodi su veći, što nas raduje.

M. Ivičić: Imamo povećanje poreznih, odnosno naših izvornih prihoda, oko 500.000,00 kn više od zakupa, od prodaje zemljišta u ZMP. Došlo je i do povećanja materijalnih rashoda, većih ulaganja u adaptacije društvenih domova, nerazvrstane ceste, energetsku učinkovitost javne rasvjete, socijalna davanja i gotovo 1 mil. kuna za projekt „Svijet graševine“.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, na tragu smo prošlogodišnjeg izvršenja. Pohvaljuje se sadržaj i tehnička izvedba izvješća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Bez obzira na nepodržavanje proračuna, imamo povjerenja u korektnost izvješća.

Z. Krejči: Vesele nas veći porezni prihodi. Unatoč tome manjak je povećan na 1,3 mil. kuna i apelira na oprez kod investiranja zbog svega što se dešava sa cijenama.

Gradonačelnica: Financijski smo stabilni, danas više nismo u minusu. Znamo što nas čeka, ne idemo u nove investicije, već završavamo postojeće i vršimo neophodna održavanja. Projekte moramo unaprijed financirati i čekati povrat sredstava.

Što se tiče cijena energenata, na natječaju za nabavu struje sa dosadašnjih 600.000,00 kn dobili smo ponudu na 4,6 mil. kuna, a nakon mjera Vlade to će biti oko 1,2 mil. kuna. Još u lipnju smo našim ustanovama poslali dopis da racionalno koriste energiju, što činimo i sami.

Predsjednik: Inflacija traje čitavu godinu i solidno se nosimo s tim. Ne znači da neće biti nekih šokova, ali svima nam je u interesu da nas što manje pogode. Možemo biti blago optimistični.

Zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

5. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Zbog potkapacitiranosti u Upravnom odjelu za pravne poslove i financije nismo u mogućnosti provesti Odluku, pa smo se odlučili na ukidanje.

Gradonačelnica: Ne mislimo odustati od riznice, ali svjesni smo ljudske i tehničke potkapacitiranosti.

Moramo se u potpunosti digitalizirati, budući zaposlenici nisu bili zadovoljni programskim rješenjima koje nam je ponudila tvrtka LIBUSOFT, idemo u nadogradnju postojećih programa.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se ne prihvaća, rokovi za provedbu su već prolongirani. Zalažu se za uvođenje riznice, razumiju razloge zbog kojih se Odluka ukida i raduje ih što se ne odustaje od riznice u budućnosti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za , 3 protiv).

6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice (siječanj – lipanj 2022.)

Gradonačelnica: Teško je napisati polugodišnje izvješće, jer se stvari dešavaju tijekom cijele godine.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, pohvaljuje se rad gradonačelnica i sama izrada izvješća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Biti će tradicionalno suzdržani. Ne radi se o manjku povjerenja, već o nenavođenju problema i poteškoća kojih je zasigurno bilo.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće se usvojeno većinom vijećničkih glasova (10 za, 3 suzdržana).

7. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Radi se o produžavanju minusa po gradskom žiro-računu, koji imamo kako bismo povremeno mogli premostiti pretfinanciranje projekata i isplatu plaća prije 15. u mjesecu, budući da fiskalno izravnanje iz državnog proračuna dobijamo svaki mjesec 15. Prije nekoliko dana smo bili u minusu, danas smo u lijepom plusu.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Ovo koriste sve jedinice lokalne samouprave koje provode projekte, a nismo niti obvezni tražiti suglasnost Vlade, odnosno Ministarstva financija.

Predsjednik: Šteta što udruge nemaju tu mogućnost jer je ovako preteško provoditi EU projekt i vjerojatno u svojoj udruzi to više neće raditi.

Zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k. č. br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Natječaj se pod istim uvjetima kao i prošli uz dodatak statusa hrvatskog branitelja kod bodovanja. Uvijek ima zainteresiranih investitora u Zoni male privrede i ovo je rezultat dobrog posla i odluke da Grad kupi imovinu bivšeg Papuk-a. U Zoni smo postavili trafo stanicu koja je preduvjet za investicije. Da bi se poduzetnik javio na natječaj za neka sredstva, mora biti vlasnik parcele i na ovaj način ćemo im u tome pomoći.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik: Raduje ga što je kriterij o visini plaće zadržan i uvedena kategorija hrvatskih branitelja koji to zaslužuju.

Zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

M. Malogorski: Odluka je usklađena sa novim Zakonom o cestovnom prometu.

Gradonačelnica: Imali smo zahtjeve i upite zainteresiranih, ali su odustali zbog neisplativosti. Uskladili smo Odluku sa zakonskim promjenama i tako ćemo biti spremni ako se opet pojavi netko tko bi želio obavljati ovu djelatnost.

10. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu prijavljenih programa i projekata iz područja kulture

M. Širac: Odluka je usklađivanje sa novim zakonom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2023. godinu

M. Širac: Još jedna tehnička odluka koja propisuje postupak i rokove donošenja programa javnih potreba, raspisivanje javnog poziva i uvrštavanje u proračun.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Z. Garača: Radi se o tehničkoj odluci koja je preduvjet za izradu Akcijskog plana za klimatske promjene. To nam je potrebno prilikom prijava na EU natječaje.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Prijedloga i inicijativa nije bilo i predsjednik zaključuje sjednicu u 19:07 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content