Zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 14. lipnja 2022.g. s početkom u 16h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihale Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Mile Vujić, Nada Todorović.

Izostanak opravdala: Tamara Vujanić

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnica Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Širac, Marijan Malogorski, Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za financije Adriana Pepić, viša stručna suradnica za poljoprivredu Andrijana Grčević, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, tajnik VZ Pakrac-Lipik Zlatko Zerdin i predstavnici medija: Pakrački list i Kompas.

Predsjednik otvara sjednicu , moli vijećnike i izvjestitelje za što ekspeditivniju raspravu zbog obveza gradonačelnice u 18h.

Aktualni sat

T. Novinc: Stanovnici Ulice I. G. Kovačića žale se zbog loše izvedenih radova na aglomeraciji. Kada će sve biti vraćeno u prijašnje stanje i mogu li očekivati asfaltiranje ulice?

Gradonačelnica: Stanovnici te ulice su se obratili gradskoj upravi, rok izvođača za povrat u prijašnje stanje je 74 dana. Sve gradske ulice asfaltiraju se u skladu sa financijskim mogućnostima, nemamo sredstava da odmah sve budu riješene, ali u slijedeće 2 godine doći će na red sve koje su kritične.

K. Lahovsky Kobetić: Što je sa zemljištem koje se prodaje u zoni „Pakrac 2“?

Gradonačelnica: Natječaj je završen, imamo jednog ponuditelja koji je ponudio nešto više od početne cijene i zemljište je prodano.

K. Lahovsky Kobetić: Planira li se prilagođavanje ivičnjaka osobama s invaliditetom i dječjim kolicima?

M. Malogorski: Da, ivičnjaci će se prilagoditi. Što se tiče Trga bana Jelačića, čekamo početak radova na županijskoj prometnici i imamo puno problema sa izvođačem radova, Poduzećem za ceste.

N. Todorović: Hoće li početi raditi javna rasvjeta u Glavici koja je na državnoj cesti i hoće li se sanirati most u naselju Romanići?

Gradonačelnica: Što se tiče javne rasvjete, provjeriti će postoje li svi preduvjeti, ako postoje, nema zapreka da ne počne raditi.

M. Malogorski: Dostaviti će pisani odgovor što se tiče mosta i rasvjete.

A. Skalnik: U kojoj je fazi spajanje Voda Lipik sa požeškom Tekijom?

Gradonačelnica: Zbog tužbe nekoliko jedinica lokalne samouprave, Pravilnik Vlade je na Ustavnom sudu, koji još nije donio rješenje . Trenutno se ništa na tome ne radi.

M. Vujić: Može li se nešto napraviti da se uklone vrane iz centra grada, koje postaju sve agresivnije?

M. Malogorski: Vrane su zaštićene i ne smijemo ih dirati, ali raspitati će se može li se nešto učiniti.

M. Vujić: Jeli točno da se ide u sanaciju plinske mreže i prekopavanje novog asfalta?

M. Malogorski: Nema nikakvih informacija o tome.

Gradonačelnica: Također ne zna ništa o tome. HEP je kupio plinsku mrežu i teško da će odmah investirati.

Z. Krejči: Ako nam Ustavni sud da mogućnost da biramo hoće li Vode Lipik biti samostalne ili pripojene Tekiji, kakvo je razmišljanje gradonačelnice o tome?

Gradonačelnica: Teško je prejudicirati odluke Ustavnog suda, ali osobno bi voljela da Vode Lipik ostanu samostalna tvrtka. Ako i dođe do toga, neće moći odlučiti sama, već u dogovoru sa drugim suosnivačem.

Z. Krejči: Raspisana su tri natječaja za direktora Turističke zajednice, pretpostavlja da se na prva dva nije nitko javio. Što ako se i sada nitko ne javi na natječaj? Ako se javi neka treća osoba, kako će se namaknuti dodatna sredstva za plaće?

Gradonačelnica: Direktor je taj koji treba misliti kako će doći do sredstava.

Na prva dva natječaja se nije nitko javio, nada se da sada hoće, a rok za izbor direktora je 30.6.2022.g.

Ne bi voljela da se Turistička zajednica zatvori po sili zakona.

Z. Krejči: Slaže se da je posao direktora da nađe sredstva i za to ima puno mogućnosti. Ako dođe do problema, predlaže da se razmisli o opciji spajanja sa Lipikom.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Daje na usvajanje prijedlog za dopunu točkom 20. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu, čime bi dosadašnja 20. točka postala 21.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i sljedeći

Dnevni red

 1. Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2021. Godinu
 2. Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan rada za 2023. godinu Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik
 3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. Godinu
 4. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2022./2023. OGŠ Pakrac
 5. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa
 6. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
 7. Prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi
 8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac
 9. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“
 10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca
 11. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. Godinu
 12. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu
 13. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. Godini
 14. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini
 15. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2021. Godinu
 16. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice za srpanj-prosinac 2021. Godinu
 17. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 18. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 19. Obavijest vezana uz provedbu Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. Godinu
 20. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu
 21. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu društva Vode Lipik d.o.o. za 2021. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

                (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje pozitivno financijsko poslovanje u zahtjevnoj poslovnoj  godini.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, kao i svake godine, napisano je fer i korektno.

Kakve su osobne impresije direktora o megaprojektu aglomeracije, obzirom na puno nezadovoljstava građana zbog loše odrađenih radova? Jeste li zadovoljni i jeli sve onako kako ste prije dvije godine mislili da će biti? Tko će platiti razliku vezanu uz troškove izgradnje separatora, građani ili netko drugi?

M. Pierobon: U krajnjoj smo fazi izdržljivosti, svakodnevno primamo pritužbe građana koje odmah dostavljamo izvođaču radova. Imamo situacije kada je bila aktivirana i polica osiguranja.

Ukupan dojam je da smo mogli proći i puno gore obzirom na veličinu projekta. Bolje se radilo na područjima sa stranim izvođačima, nego domaćim. Projekt će biti završen u roku, odobreno je produženje samo za razdoblje kada izvođač zbog pandemije nije mogao doći u Hrvatsku. Ako ne bude sve napravljeno kako treba, možemo aktivirati bankovnu garanciju od 15 mil. kuna.

Što se tiče projekta ugradnje pročistača, on će rezultirati drastičnim povećanjem cijene, kao što je bilo i predviđeno studijom koja je prethodila izgradnji. Sustav treba moći održavati, amortizirati i za 30 godina obnoviti, za što su potrebna dodatna sredstva.

Gradonačelnica: Stvarno smo mislili da će biti puno gore u građevinskom smislu. Voljela bi da je puno bolje i sa što manje problema, ali sada imamo novu i kvalitetnu infrastrukturu. Sada slijedi uređenje, novi nogostupi i nove ceste.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan rada za 2023. godinu Vatrogasne zajednice područja Pakrac-Lipik

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće i plan rada se prihvaćaju.

Z. Zerdin: Ističe zadovoljstvo suradnjom i financiranjem iz proračuna Pakraca i Lipika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz zahvalu na radu i trudu vatrogasaca u proteklom razdoblju.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pohvale vatrogascima koji su danas puno više od vatrogasaca.

Jeste li u kontaktu sa austrijskim donatorom i hoće li biti još donacija?

Z. Zerdin: Kontaktiramo sa donatorom iz Tirola, zadovoljili smo svoje potrebe, a projekt se proširio na druge županije.

Gradonačelnica: Sve pohvale i zahvale vatrogascima i inicijativi da za vrijeme pandemije održavaju združene vježbe prema mjestu nadležnosti. Sredstva za vatrogastvo su povećana, ulažemo u njihov razvoj i prvenstveno u propisanu zaštitnu opremu.

Predsjednik: Pridružuje se čestitkama na kvalitetnom radu.

Zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

(Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće s prihvaća i pohvaljuje entuzijazam i trud mladih ljudi.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Sve pohvale aktivnostima, ipak se kreće nakon 20 godina.

Gradonačelnica: Bravo za svaku inicijativu, stojimo na raspolaganju za razgovor i suradnju. Savjet mladih može biti dobar pokretač politike za mlade u gradu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2022./2023. OGŠ Pakrac

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Ovo je zakonska obveza Gradskog vijeća, cijena se nije mijenjala nekoliko godina.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Sukladno zakonu, dobili smo ponudu Croatia osiguranja za kupovinu objekta za 2,2 mil. kuna, što je za nas preskupo i predlaže da ne iskoristimo pravo prvokupa. Nada se da vlasnik ima kupca.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama

M. Malogorski: Radi se u usklađivanju sa novim Zakonom o cestama.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi

M. Malogorski: I ovo je usklađenje sa Zakonom o grobljima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Gradonačelnica: Kako bismo mogli ulagati, moramo riješiti imovinsko-pravne odnose na grobljima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

M. Malogorski: Ovaj prijedlog je također zakonska obveza.

Gradonačelnica: Da bismo mogli ući u neki projekt i za njega dobili građevinsku dozvolu, moramo imati urbanistički plan uređenja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o osiguranju sredstava za nabavu: „Realizacija stalne izložbe i opremanja interijera (Izgradnja i opremanje Spahijskog podruma)“

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Nakon provedene javne nabave za opremanje interijera Spahijskog podruma, ovo je najpovoljnija ponuda i moramo donijeti odluku o osiguravanju proračunskih sredstava.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Biti će suzdržani ne zato što su protiv završetka projekta, već zato što ne mogu prihvatiti jedan papir bez obrazloženja kako će se osigurati sredstva u iznosu od 11,5 mil. kuna. Svjesni su velikog povećanja cijena, ali 11,5 mil. kuna za opremanje interijera je stvarno previše.

Gradonačelnica: Slaže se da je to puno novaca, ali ako ih ne osiguramo, moramo vratiti sve što smo do sada dobili za Spahijski podrum. Postoji više načina financiranja, imamo kratkoročno zaduženje koje nismo nikada koristili i danas smo u plusu. Ne možemo utjecati na rast cijena, ali imamo hrabrosti nastaviti s projektom.

K. Milek: Stekla je dojam da je taj projekt g. Krejčiju važan, što se sada promijenilo?

Z. Krejči: Dosta toga se promijenilo, za ovaj iznos do sada nismo ni znali, nema obrazloženja kako ćemo doći do sredstava.

T. Petrač: Ovo je tehnička odluka da ćemo osigurati sredstva i zato nema dodatnih obrazloženja.

Predsjednik: Bilo bi neodgovorno sada odustati od projekta i naša je odgovornost napraviti sve da građanima bude bolje i ljepše. Gradonačelnica je naglasila da postoji više načina financiranja.

Z. Krejči: Ponavlja da nisu protiv projekta, već će biti suzdržani kod odlučivanja o 11,5 mil. kuna jer nije jasno gdje ćemo ih naći.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana).

10. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

T. Petrač: Zbog usklađivanja prakse na području RH i po preporuci inspektorata, predlaže se izmjena naziva jednog upravnog tijela, Ureda Grada u Upravni odjel za poslove Grada.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik: Predlaže se objedinjavanje rasprava o točkama 11. do 15.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu
12. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu
13. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
14. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.godini
15. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2021. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Svih pet prijedloga se prihvaća.

Gradonačelnica: I dalje čvrsto stojimo na nogama i dobro funkcioniramo.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se svi prijedlozi uz pohvale planu i izvršenju proračuna. Naša gradonačelnica sve drži pod kontrolom.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Dokumenti izgledaju malo drugačije i treba više vremena da se pohvataju konci, ali sve se vidi do detalja.

Raduje ga što  gradonačelnica čvrsto stoji na zemlji u ovim vremenima.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
13. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
14. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
15. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice za srpanj-prosinac 2021. godinu

Gradonačelnica: Ovo je zakonska osnova i teško je prikazati polugodišnji rad kada se sve veže za razdoblje prije i kasnije.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Sve pohvale radu, trudu i tehničkoj izvedbi izvješća. Gradonačelnica možda stoji i prečvrsto na zemlji i može si dati malo oduška i slobode. Nemamo razloga sumnjati u njene odluke.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): SDP će tradicionalno biti suzdržan. Nema primjedbi  na točnost podataka, ali opet ispada da nemamo nikakvih problema u gradu, npr. rezultati popisa stanovništva nam ne idu u prilog.

K. Milek: Ovo je zakonsko izvješće o radu u kojemu piše što je gradonačelnica radila i ne shvaća kako se tu uklapa viđenje gradonačelnice o demografskoj politici. Što očekujete od ovog izvješća?

Z. Krejči: Da je tako, ne bismo trebali ni glasovati o izvješću. Vi ste zadovoljni sa svim učinjenim  i to je vaše pravo, mi mislimo da je trebalo spomenuti i probleme, jer nije sve veselo i dobro.

K. Milek: Postoji li zakonska norma koja govori što treba pisati u izvješću?

Gradonačelnica: Nema nikakvih uputa, neki gradonačelnici izvješće podnose usmeno.

Svjesna je svega, pa tako i problema i preuzela je odgovornost za sve dobro i loše što se dešava u gradu. Sa svojim timom radi najbolje što može kako bi našoj djeci bilo bolje. Podatak da nam je izvorni proračun oko 10 mil. kuna, a ukupni 70 mil. kuna puno govori o našim sposobnostima.

Rezultate popisa stanovništva još čekamo, a ovo je tek jedno polugodišnje izvješće o radu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 suzdržana).

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predsjednika o objedinjavanju rasprava o točkama 17. i 18.

17. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

18. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

A. Grčević: Pojedini ponuditelji nisu htjeli potpisati izjavu  o odustajanju od površine preko maksimuma,  a zakonom nije riješeno što napraviti u takvoj situaciji. Na inicijativu gradonačelnice, otišli smo na sastanak sa ministricom poljoprivrede, gdje je utvrđeno kako ej zakon nedorečen i nema rješenja za ovu situaciju. Pravna služba Ministarstva poljoprivrede utvrdila je da povjerenstvo ne može odlučiti umjesto ponuditelja i da treba poništiti natječaj.

Prema novim zakonskim izmjenama, raspisati će se novi, elektronički javni natječaj sa drugačijim načinom bodovanja i nadamo se da će biti brži, pravedniji i konačno rezultirati davanjem zemlje našim poljoprivrednicima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Ovo je saga koja se vuče još od prošlog mandata. Tehnički je sve dobro odrađeno od strane Grada, ali očito zakonodavac vuče za nos naše poljoprivrednike.

Postoji li garancija da će 4. natječaj rezultirati  dobrim završetkom?

A. Grčević: Nema odgovor na to pitanje, jer još nije donesen Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i ne znamo hoće li regulirati slučajeve kada poljoprivrednik ne želi potpisati izjavu o odustajanju od površina preko maksimuma.

Z. Krejči: Postoji li vremenski rok kada moramo raspisati natječaj ili možemo čekati taj Pravilnik pa onda krenuti u proceduru?

A. Grčević: Imamo rok od 6 mjeseci.

Gradonačelnica: Ovo je grozno i vuče se više od 3 godine. Na svom primjeru pokazali smo Ministarstvu poljoprivrede što valja, a što ne valja. Zakonom nije sve dobro uređeno i mi smo aktivno sudjelovali u prijedlozima za izmjenu zakona. Imamo puno poljoprivrednih površina koje su veliki prihod gradskog proračuna i sa nestrpljenjem čekamo spomenuti Pravilnik.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

17. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
18. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

19. Obavijest vezana uz provedbu Javnog poziva poduzetnicima s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Gradonačelnica: Ovo je obveza dužnosnika u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Predsjednik: Obavijest samo primamo na znanje, bez glasovanja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Obavijest se prima na znanje.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prima se na znanje.

20. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

Gradonačelnica: Dosadašnji zakupoprimac nas je obavijestio da izlazi iz prostora i ovo je preduvjet da raspišemo novi natječaj za zakup.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

(Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Što piše u vlasničkom listu, radi li se o hotelu, poslovnom prostoru, stambeno-poslovnom?

Obzirom da su Grad i zakupoprimci uložili sredstva i opremili hotel, hoće li dosadašnji korisnici sve odnijeti iz prostora? Postoji li mogućnost da se budući zakupoprimac obveže na povećanje smještajnih kapaciteta?

T. Petrač: U vlasničkom listu piše da je to hotel.

Gradonačelnica: U više navrata smo sa zakupoprimcem kompenzirali troškove ulaganja sa troškom najamnine i to je sada u gradskom vlasništvu. Imali su uvjet da prošire smještajni kapacitet, ali ga nisu ispoštovali.

Primopredaja će se napraviti uz zapisnik, a natječajem i ugovorom ćemo definirati sve ostalo.

Z. Krejči: Znači li to da nemamo potraživanja prema sadašnjim zakupoprimcima?

Gradonačelnica: Ne zna jesu li kupili i nešto izvan kompenziranog dijela ulaganja, ali sve će se utvrditi zapisnikom i usporedbom sa onim kada su ulazili u prostor. Predlaže i da netko od vijećnika bude nazočan primopredaji.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

21. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva sve da aktivnije sudjeluju u programima „Pakračkog ljeta“.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17:43 sati.

Zapisnik vodila:  Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content