Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Zapisnik
6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca,
održane 10. lipnja 2014.g., s početkom u 17:10 sati

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damor Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Izostanak opravdao: Nikola Ivanović

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, tajnik VZ Pakrac-Lipik Zlatko Zerdin, direktor „Voda Lipik“ Marijan Pierobon, „Pakrački list“ (D. Baronica), „034portal“ (M. Barać), „Radio Daruvar“ (M. Marošević), „Kompas“ (M. Barčan), „Kronika Požeško-slavonske županije“ (G. Vukić).

Z. Krejči: Poziva nazočne da minutom šutnje odaju počast bivšim gradskim vijećnicima Zvonku Pavlenajaku i Miroslavu Čataku koji su nedavno preminuli.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

M. Ivančić: Kakvo je stanje gradskog proračuna, obzirom da opet kruže negativne priče, koje štete ovom gradu?

Gradonačelnik: Prije pola godine najavljivan je krah i propast gradskog proračuna, 2013. nije bila laka, nije niti ova, ali nismo ni blizu pričama koje kruže. Proračunski manjak je smanjen sa 5 na 3,9 mil. kuna sa tendencijom smanjenja, obveze sa 4,7 na 2,9 mil. kuna, ukupni prihodi na današnji dan su 9,8 mil. kuna i proračun ide u dobrom pravcu. Poteškoća ima, a kredit se vraća. Moli one koji šire dezinformacije da to ne rade, jer nije istina ono što govore.

M. Ivančić: Kakvi su učinci nove odluke o cijeni korištenja dječjeg vrtića, da li je odaziv roditelja manji ili veći?

A. Blažević: Nema promjena u broju upisane djece u dječji vrtić i dalje ih je oko 200.

M. Delač: U kojoj je fazi i iz kojih će se sredstava financirati izgradnja dječjeg igrališta u Badljevini?

A. Blažević: Udruga žena Badljevina izradila je, kandidirala projekt izgradnje dječjeg igrališta i dobila 40.000,00 kn na natječaju PBZ-a, što je dovoljno za izgradnju i uređenje okoliša.

M. Delač: Da li je dogovoreno financiranje NK „Hajduk“, obzorom na ulazak u viši rang natjecanja?

Gradonačelnik: U svoje ime i u ime Gradskog vijeća obećao je potporu NK „Hajduk“, treba ih podržati, posebice mlađe kategorije. Rebalansom se planira povećanje sredstava, što neće utjecati na sredstava namijenjena drugim udrugama, jer će doći do smanjenja nekih drugih proračunskih stavaka. Nada se da će i Sportska zajednica prihvatiti ovakav prijedlog.

Ž. Troha: da li su table sa nazivima ulica pravilno postavljene, jer su nepregledne?

M. Čar: Da, po zakonu i uredbi.

D. Colosetti: Kanal između V. Banovca i D. Obriježi nije u cijelosti iskopan, voda izlazi, pravi štetu i uništila je most. G. Novinc je obećao da će  Hrvatske vode to sanirati, još nisu. Također treba očistiti kanal kod groblja i uz poljske puteve.

Gradonačelnik: Most K. Polje – Ploštine biti će izgrađen, Grad je već kupio građu, most D. Obrijež – Toranj biti će saniran. Što se tiče putnih kanala, problem treba prijaviti gđi Čar, kako bi troškovnih uvrstili u sanaciju od poplave, što ćemo kandidirati u Europski fond solidarnosti. Za problem sa kanalom V. Banovac – D. Obrijež nije znao, predlaže da se sa predstavnicima mjesnih odbora zatraži od Hrvatskih voda rješavanje problema.

D. Colosetti: Hoće li i kada biti asfaltirana Ulica hrvatskih branitelja u G. Obriježi?

Gradonačelnik: Grad je napravio pripremu, asfaltiranje je ušlo u program ŽUC-a, župan je obećao realizaciju i ulica bi trebala biti asfaltirana do obljetnice pogibije 6. listopada.

A. Skalnik: Hoće li se uskoro obnoviti mostić kod bolnice?

Gradonačelnik: Postoji veliki interes za obnovu tog mosta, on je uklonjen, prodan za 6.272,00 kn, za što će se kupiti materijal. Hrvatske vode rade projekt, a završetak novog mosta očekujemo do jeseni, odnosno početka slijedeće školske godine.

N. Peić: Hoće li se i kada sanirati rupe na prometnicama koje su nastale tijekom zime?

M. Čar: Napravljena je specifikacija, od izvođača radova („Ceste“ d.d. Bjelovar) očekujemo podatke o koštanju radova, a rupe će biti sanirane do kraja ovog mjeseca.

D. Marin: Pozdravlja ideju o javnom gledanju nogometne utakmice. Financira li to Grad ili HDZ, budući da stranka isti dan ima godišnjicu?

Gradonačelnik: Prije 3 mjeseca pozvao je udruge da se uključe u organizaciju sa Turističkom zajednicom, javila se samo mladež HDZ-a. Troškove video-zida, i ograničene količine piva i sokova financira Turistička zajednica, odnosno indirektno Grad, a tamburaše i hranu HDZ. Na plakatima se nigdje ne spominje stranka i opet poziva udruge da se uključe u organizaciju gledanja utakmice sa Meksikom.

D. Marin: Politička stranka ne bi trebala sudjelovati u ovome. Traži pisani odgovor.

Da li izgradnja akumulacije Kamensko (prema riječima saborskog zastupnika Lucića) predstavlja opasnost za našu Šumetlicu?

Gradonačelnik: U programu stranke je izgradnja Šumetlice i projektiranje Kamenskog, a jedno ne isključuje drugo. Imamo obećanje Hrvatskih voda da će se rebalansom osigurati sredstva kako nam ne bi propala građevinska dozvola, a jedna njemačka banka je zainteresirana za financiranje projekta. Žali zbog poništavanja natječaja, do kojeg nije došlo zbog nedostatka sredstva već iz nekih drugih razloga.

D. Marin: Traži pisani odgovor.

N. Garača: Može li se regulirati signalizacija kod hotela Pakrac, koja sve češće ne radi?

M. Čar: Zahtjev je upućen Hrvatskim cestama i ne možemo utjecati na njihove odluke.

N. Garača: Stipendije za 10. 11. i 12. mjesec 2013.g. isplaćene su sa 3 mjeseca zakašnjenja, slijedeće opet sa zakašnjenjem. Kojim ritmom će se isplatiti preostale?

Gradonačelnik: Imate odlične informacije iz računovodstva. Uvijek se u siječnju isplaćuju 3 stipendije, za ugovore koji se potpisuju u prosincu. U 6., 7. i 8. mjesecu isplatiti će se sva dugovanja. Zbog problema u financiranju i predlažemo donošenje nove odluke.

N. Garača: Traži pisani odgovor.

M. Vacek: Trg 76. bataljuna i Ulica P. Preradovića spojeni su prolazom nad koji se nagnuo zid objekta u privatnom vlasništvu, te predstavlja opasnost za veliki broj djece koja se tamo okupljaju. Predlaže da Grad utvrdi stanje i sa vlasnikom pokuša iznaći rješenju.

M. Čar: Vlasniku objekta već je poslano rješenje za uklanjanje.

D. Špančić: Moli da se razmotri mogućnost izgradnje kanalizacije, nasipavanja i održavanja Psunjske ulice.

M. Čar: Trenutno se radi veliki projekt aglomeracije Pakrac-Lipik, kojim je obuhvaćena i Psunjska ulica. Ceste se održavaju u skladu sa financijskim mogućnostima.

D. Špančić: Kada će aglomeraciji biti realizirana?

M. Čar: Projekt će biti spreman za reviziju do kraja godine, trenutno rješavamo imovinsko-pravne odnose, a radovi će biti izvedeni za 3 godine.

D. Špančić: Koliko anuiteta je otplaćeno za obadva kredita?

V. Pečanić: Plaćeno je 320.000,00 kn, drugi anuitet još nije plaćen.

Z. Krejči: Zahvaljuje na korektnim usmenim i pisanim odgovorima na vijećnička pitanja. Da li je prvi kredit otplaćen u roku (do 31. 12. 2013.), kakva je urednost otplate drugog kredita? Plaćamo li zatezne kamate ako otplata nije uredna, koliko iznose i tko je za to odgovoran?

V. Pečanić: Prvi kredit je otplaćen do 31. 3. 2014.g., bilo je zateznih kamate, trenutno nema podatak u kolikom iznosu.

Z. Krejči: Traži pisani odgovor o zateznim kamatama.

Može li banka, prema ugovoru o kreditu, blokirati gradski račun i naplatiti cijeli iznos kredita, ukoliko se kredit ne vraća uredno i kakva bi, u tom slučaju, bila sudbina proračunskih korisnika?

V. Pečanić: Kašnjenje sa plaćanjem je jedan od razloga da banka raskine ugovor i u cijelosti se naplati. Teško je reći što bi tada bilo sa proračunom, zasigurno bi došlo do poteškoća.

Krejči: Traži pisani odgovor.

M. Pavković: Da li je, koliko i kojim udrugama uplaćeno od onih sredstava koja su im obećana dopisom gradonačelnika?

Gradonačelnik: Dobili ste opsežan odgovor vezan uz dopis udrugama, koji sadrži čak i rukopis koji nije službeni akt. Udrugama nije još ništa isplaćeno, da smo dobili sredstva iz državnog proračuna, to bi se realiziralo. Ako se situacija popravi, doznačiti ćemo sredstva.

M. Pavković: Traži pisani odgovor.

Koja je najstarija obveza Grada, koliko ih je i s kojim rokovima plaćanja?

V. Pečanić: Oko 2,9 mil. kuna, trenutno nema podatke o ročnostima, ali ima dosta starih računa. Ostale obveze (Šumetlica, proračunski korisnici, cesije, JVP i dr.) iznose oko 900.000,00 kn.

M. Pavković: Traži pisani odgovor.

Ž. Kiš: Pozdravlja intervencije tijekom poplave u Kranjčevićevoj ulici i na Leptirovom brdu. Problem postoji i u Ul. S. Širca u Prekopakri, kada će se riješiti?

M. Čar: 25. svibnja smo obišli tu ulicu, za koju je nadležna ŽUC. Problem su zatrpani putni kanali, za što su u većem dijelu krivi stanovnici. ŽUC će iskopati kanal uz suglasnost stanovnika, a stanovnici će kupiti cijevi.

Ž. Kiš: Postoji li mogućnost postavljanja nadstrešnica na autobusnim stajalištima?

M. Čar: već 3-4 godine pokušavamo od ŽUC-a i Hrvatskih cesta ishoditi nadstrešnice i opet ćemo pokušati.

A. Dumančić: Može li gradonačelnik utjecati na župana da sredstva (2 mil. kuna) koja je rekao da ima za parkiralište oko bolnice u Požegi, preusmjeri na izgradnju parkirališta kod naše bolnice, za što je potrebno 1 mil. kuna?

Gradonačelnik: Dok je bio predsjednik Upravnog vijeća bolnice, napravljen je projekt, sada više ne može utjecati na to, a sredstva koja je župan dobio su namjenska i ne mogu se njegovom voljom preusmjeriti na nešto drugo. Kada se vrati ekipa u Zagreb, to će biti riješeno.

A.Dumančić: Mogu li vas držati za riječ?

Gradonačelnik: Možete.

A. Dumančić: Postoji li dugovanje Grada prema LAG-u? Ne pita zbog novaca, već zbog vjerodostojnosti prema partnerima.

Gradonačelnik: Nema podatke, dostaviti će pisani odgovor.

Aktualni sat

M. Pavković: U ime Kluba vijećnika SDP-a predlaže da se 3. točka makne sa dnevnog reda, budući se radi o trgovačkom društvu koje ima svoja tijela (direktora i skupštinu) i Gradsko vijeće nije nadležno donijeti predloženi zaključak.

Glasovanje o prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 protiv).

Većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 protiv) usvojen je slijedeći

 D N E V N I    R E D

 1. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013.g., VZ Pakrac-Lipik,
 2. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013.g., „Komunalac“ d.o.o. Pakrac,
 3. Prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
 4. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama,
 5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca,
 6. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac,
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Novom Majuru,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,
 9. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u hotelu Pakrac,
 10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2013.g.,
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2014.g.,
 12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2014.g.,
 13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.,
 14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.g.,
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca,
 16. Prijedlog izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca,
 17. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca,
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za šk. godinu 2014./2015., Osnovna glazbena škola Pakrac, 

1. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013.g., VZ Pakrac-Lipik

Z. Zerdin: 2013.g. bila je mirna, provedene su sve planirane aktivnosti (obuke, skupštine, združena vježba, natjecanja). Prvi put smo provodili odluku o zabrani paljenja na otvorenom i na tome imali jako dobru suradnju sa Gradom.

Financiranje je realizirano u dosadašnjim okvirima, a Grad nam je pomagao i na druge načine tijekom godine.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvještaj je jednoglasno usvojen.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća. Sve pohvale radu, kako stručnom tako i doprinosu u društvenom životu.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Sve pohvale stoljetnoj aktivnosti. Rad vatrogasaca ostavlja dojam organiziranosti, što garantira uspješan rad i nastavak tradicije našeg kraja.

D. Colosetti: Zahvaljuje na pohvalama, ali vatrogascima je svaki dan sve teže. Zašto se smanjuju sredstva za vatrogastvo, a ima novaca za povećanje stavke NK „Hajduk“? O vatrogascima treba više pisati u medijima.

Gradonačelnik: Pohvale svim vatrogascima, kod kojih se svake godine vidi napredak. Sredstava za vatrogastvo su smanjena, osnovana je JVP kako bi se rasteretio gradski proračun, ali Grad i dalje pomaže donacijama vozila i sl., a mladež se posebno podupire proračunskim sredstvima.

Pohvala za intervencije tijekom poplave.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.


2. Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2013.g., „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

M. Pierobon: Tvrtka je 2013.g. ostvarila dobit od 180.000,00 kn, odnosno 30.000,00 kn nakon oporezivanja, prihodi i rashodi su realizirani u granicama proteklih godina, poslovanje je bilo stabilno, bez većih problema.

„Komunalac“ nema zaduženja osim nabavke vozila na leasing; nije dovedeno u pitanje obavljanje niti jedne djelatnosti, ali još nema mogućnosti za razvoj.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvještaj je jednoglasno usvojen.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća. Lijepo je vidjeti da tvrtka pozitivno posluje bez povećanja cijena usluga.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća. Tvrtka odgovara zahtjevima naše sredine, stanje nije idealno, ali je zadovoljavajuće. Dijeljenje tvrtke trebalo bi donijeti kvalitetu poslovanja.

Z. Krejči: Pohvale na poslovanju sa dobiti, ali bi bio sretniji da su sredstva utrošena na edukaciju, zapošljavanje i sl., umjesto na veliki iznos poreza.

Dosta nezapaženo prošla je informacija da će jedini opskrbljivač vodom u našoj županiji biti „Tekija“. Znači li to da „Vode Lipik“ više neće biti samostalne, da li je to dobro ili loše za nas, hoće li potrošači u tom slučaju imati vode i po kojoj cijeni?

Zahvala Hrvatskim vodama i nadležnom ministarstvu na nastavku radova na vodocrpilištu Gaj.

M. Pierobon: Također žali zbog velike uplate poreza, ali to se nije moglo izbjeći zbog povezanosti društava.

Strategija razvoja vodoopskrbe ide u cilju okrupnjavanja subjekata koji će moći sudjelovati u kandidiranju za sredstava iz EU. Nećemo biti dio „Tekije“, ali postoji mogućnost osnivanja novog društva. Na nama je da izborimo što bolji položaj, a tehničko povezivanje za sada nema ekonomsku opravdanost.

Z. Krejči: Poučen raznim povezivanjima na području naše županije, primjećuje da nema niti jednog ravnatelja ili direktora koji nije iz Požege, pa se nada da će se to u ovom slučaju promijeniti.

Gradonačelnik: Ističe zadovoljstvo radom tvrtke i suradnjom. Osnivanje novih tvrtki dovesti će do povećanja troškova i za krajnjeg potrošača i osobno to ne podržava. Od 150.000,00 kn poreza 144.000,00 je uzeo Linić, a 6.000,00 kn je pripalo gradskom proračunu. Strategiju vodoopskrbe se temelji na nizozemskoj studiji, koja je vjerojatno vrhunski dokument kao i ostale strane studije. Nećemo biti ravnopravni sa „Tekijom“, ali ćemo se boriti.

D. Špančić: Čestitke direktoru i djelatnicima na prihodu većem od Grada, a bez zaduživanja. Koliko iznosi dugovanje Grada prema „Komunalcu“ sa 31. 12. 2013. i sa današnjim danom?

N. Garača: U radu tvrtke vidi se osobiti doprinos g. Pierobona. Rad „Komunalca“ doživljava od ekstremno pozivnog do ekstremno negativnog (brza i pažljiva intervencija, ali i nepokošeno groblje na Gavrinici pred Uskrs). Apelira da se groblje uredi, čempresi su preveliki, ograda gotovo srušena, nema parkirališta, a sve je to slika grada.

M. Ivančić: Treba uzeti u obzir da je vrijeme bilo poprilično loše. Koliko i što ste kao predstavnik srpske nacionalne manjine poduzeli na povećanju naplate grobnih mjesta?

N. Garača: Kao netko što zna nešto o tržištu može reći da ga nitko nije učio da tržište ima veze sa nacijom. Problem jesu oni korisnici koji ne plaćaju obveze. Može li organizacija nacionalne manjine urediti nešto na groblju?

M. Pierobon: „Komunalac“ održava 28 grobalja, usluge i cijene su za sva groblja iste, bez obzira na naplatu. Niti jedno nije izostavljano, sve se kosi, ali ovaj put se jednostavno desilo da neka ostanu nepokošena, bez ikakve diskriminacije. Vrlo rado bi bolje održavali groblja, cijena nije mala, ali ova situacija je danak preslabe naplate.

Ne zna podatak o trenutnom dugovanju Grada, a sve obveze proistekle iz sufinanciranja projekata prenose se ugovorima o cesiji.

D. Špančić: Traži pisani odgovor.

G. Labus: Suradnja sa „Komunalcem“ je kvalitetna i po prvi put imamo izvještaj o održavanju groblja sa financijskim pokazateljima, kojima nije zadovoljan. Groblje prati sudbina cijele infrastrukture i to se ne može brzo riješiti. Na tom groblju se nalazi 5 jedinica i trebalo bi razgovarati sa SPC-om, Udrugom antifašista i dr. kako bi zajednički prostor doveli u red.

Nudi suradnju na pronalasku obveznika koji moraju plaćati naknadu.

Ž. Kiš: Hoćete li u medijima ili putem zaposlenika pojasniti ljudima nove račune, jer su zbunjeni?

M. Pierobon: Promjene su već najavljene u medijima, a na poleđini svakog računa ima objašnjenje.

Gradonačelnik: Moli medije da to još jednom objave.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.


3. Prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

M. Čar: Prijedlog je usuglašen sa „Komunalcem“ i Gradom Lipikom.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo je jedna od značajnih odluka za građane, jer će se odraziti na njihove financije. Traži pojašnjenje vezano uz naplatu, odnosno koliko će plaćati korisnici koji ne iskoriste predviđenih60 l?

M. Čar: Cilj je maksimalno smanjenje otpada razdvajanjem i u tu svrhu građani će dobiti 2 kante, a cijena će ovisiti o tome koliko puta tu kantu iznesete, odnosno napunite. Ne znamo kako će to funkcionirati, jer još nema pozitivne prakse. Nabavku kanti aplicirali smo u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

M. Ivančić: Hoćemo li biti spremni na provođenje odluke?

M. Čar: Naša zakonska obveza je da do 1. srpnja donesemo odluku i ustrojimo sustav.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnik: Do 31. prosinca smo područje od posebne državne skrbi i apliciranje projekata u Fond za zaštitu okoliša nam je povoljnije, kada više ne budemo PPDS, sufinancirati ćemo projekte sa 50%.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

T. Petrač: Radi se o usklađenju sa zakonom i podzakonskim aktom, budući ima dosta promjena, predlaže se donošenje nove odluke.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Colosetti: Što znači „jak vjetar“ u čl. 20 i zašto se određuje zabrana paljenja u satima, kada je paljenje na otvorenom zabranjeno od 1. 5. do 1. 9.?

T. Petrač: Tekst odluke je određen zakonom.

D. Špančić: Ima li Grad poljoprivrednog redara? Kako će se naplatiti kazna nekome tko nije ovdje i hoće li se voditi evidencija? Oni koji održavaju svoje zemljište su u neravnopravnom položaju.

T. Petrač: Nemamo poljoprivrednog redara, dio posla obavljao je komunalni redar. Izdavanjem rješenja obvezniku se određuje rok za izvršenje, ako ne ispuni obvezu, slijedi kazna, u skladu sa zakonom. Ako te osobe nema ovdje, postoji prisilna naplata.

D. Špančić: U čiji proračun se uplaćuje kazna?

Traži pisani odgovor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).


6. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pakrac

T. Petrač: Donošenje ove odluke je obveza po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


7. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u Novom Majuru

T. Petrač: Gradsko vijeće nadležno je za donošenje ove odluke, a postupak natječaja i odluku o najpovoljnijoj ponudi provodi gradonačelnik. Postoji zainteresirani korisnik tog prostora

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, naravno da ćemo pomoći domaćem poduzetniku.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,

T. Petrač: Postoji interes za kupovinu, a Gradsko vijeće je nadležno donijeti odluku.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, iako sumnja da će se nekretnine prodati po prilično visokim cijenama. Ako se ne proda, predlaže smanjenje cijena.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u hotelu Pakrac

Gradonačelnik: Prema uvjetima iz zadnje odluke, hotel nije iznajmljen, sada se predlažu 3 opcije najma. Do danas je postojao jedan ozbiljan kandidat, sada predlaže najam od 1 kn mjesečno prvih 5 godina, nakon toga ovisno o dobiti.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, nada se realizaciji.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, odluka je fleksibilna i nada se da će se netko javiti na natječaj.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


10. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2013.g.

Gradonačelnik: Proračunski manjak od 5,3 mil. kuna nastao je zbog kreditnog zaduženja koje je trebalo biti pokriveno povratom iz IPA-e do 31. 12. 2013. i zbog ukidanja tekuće pomoći iz državnog proračuna od gotovo 2 mil. kuna.

U trenutku dizanja prvog kredita, revizija nije imala primjedbe, pa je odlukom gradonačelnika podignut i drugi kredit. Ističe zadovoljstvo što smo zbog toga uspjeli realizirati sredstva iz EU i nismo ih morali vratiti.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvještaj je prihvaćen sa 3 glasa za i 1 protiv.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća, ali nitko nije zadovoljan ovakvim stanjem. Svjesni realnih okolnosti u kojima živimo, morali smo platiti račune.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Kreditna zaduženja su bila hrabar potez, ali i kršenje propisane procedure. Trebalo je sazvati Gradsko vijeće, koje bi zasigurno podržalo odluku, a ne ga zaobići, zbog čega se osjeća povrijeđenim kao vijećnik.

Iz edukativnih razloga neće podržati ovo izvješće.

Gradonačelnik: Prilikom donošenja odluke o prvom zaduženju, Gradsko vijeće nije bilo konstituirano, nije bilo druge mogućnosti i da se nismo zadužili, morali bi vratiti sredstva. Dokumenti o kreditu Grada čitali su se po kafićima, došli do nekih službi, najavljivane su i kaznene prijave, ali do danas ih nema.

Da opet dođe u takvu situaciju, napravio bi isto u interesu Grada.

D. Marin: Nije sporan prvi, već drugi kredit, kada je Gradsko vijeće bilo konstituirano. Ne smatra da je novac potrošen nerazumno, ali je povrijeđena procedura.

N. Garača: Da li je za ovo kriv projekt „Stazama lipicanca i kune“ i kakva je korist od njega?

Gradonačelnik: Ne radi se o više EU projekata, između ostalog i „Stazama lipicanca i kune“, a najveći iznos je za izgradnju inkubatora.

Korist od projekta je velika, građani i ostali gosti su oduševljeni, a zahvaljujući obnovi PD „Omanovac“ biti ćemo domaćini Europskog prvenstva u streličarstvu.

D. Špančić: Jasno je kako su podignuti krediti, gradonačelnik sigurno zna zašto je to ovako učinio. Bilo je lako sazvati Gradsko vijeće i imali bi većinu za donošenje odluke. Koliko sredstava od kredita je išlo za inkubator, koliko za projekt „Stazama lipicanca i kune“? Da li je 17 mil. kuna iznos vlastitih prihoda Grada?

Raduje smanjenje proračunskog minusa, ali što će se dogoditi ako banka odluči naplatiti potraživanja zbog kašnjenja anuiteta?

Z. Krejči: Tema je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, ne ovo o čemu govorite.

M. Vacek: Podržati će izvješće jer je siguran da je svaka kuna utrošena u interesu  Grada i građana i ne bi svaki gradonačelnik donio ovakvu odluku.

Za kredit su svi znali, uključujući i predsjednika Gradskog vijeća.

Imate li i vi, kao predsjednik, nekakvu političku odgovornost?

Z. Krejči: Pitanja se mogu postavljati gradonačelniku, zamjenicima i stručnim službama i ne može odgovarati na pitanja i na taj način zlouporabiti svoj položaj.

Pokušali smo ukazati na problem kod podizanja kredita.

M. Ivančić: Predsjednik je mogao odgovoriti vijećniku replikom. Znali ste za kredit, mogli ste postavljati pitanja, ovo sada je politički nekorektno.

V. Pečanić: Obveze za projekt „Stazama lipicanca i kune“ su bile 975.852,41 kn, a za inkubator 6.711.417,07, što piše u godišnjem obračunu.

Gradonačelnik: Projekt izgradnje inkubatora je išao u nekoliko faza, a ukupna vrijednost je oko 8 mil. kuna. Prvi kredit iskorišten je za sufinanciranje projekata, drugi je išao direktno izvođačima i dobavljačima, a svaka kuna je namjenski utrošena.

D. Špančić: U kojem postotku je Grad bio obvezan sufinancirati projekt?

Gradonačelnik: 25% plus projektna dokumentacija.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).


11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2014.g.,
12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2014.g.,
13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.,
14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014.g.

Z. Krejči: O točkama 11. do 14. će se provesti objedinjena rasprava i zasebno glasovanje.

Gradonačelnik: Sastavni dio rebalansa su izmjene programa i obrazloženje. Najvažnije je istaknuti da je 26,2 mil. kuna „provozano“ kroz proračun za ulaganje u imovinu „Voda Lipik“, a od značajnijih sredstava su ona iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. O ostalim investicijama ne želi prejudicirati prije nego se ostvare. Sredstva pomoći iz državnog proračuna nismo dobili, stavka Ministarstva gospodarstva je maknuta, unatoč svemu, nismo smanjili sredstva za poticanje poduzetništva, vatrogasce i sl. Štedimo gdje možemo, smanjili smo reprezentaciju, obilježavanje Dana Grada organizirano je prijenosom sredstava Turističkoj zajednici.

Što se tiče drugog kredita, moglo se sazvati Gradsko vijeće, osobno je imao ekonomsko prepucavanje i neslaganje oko toga sa g. Pečanićem, a li vođen prijašnjim iskustvom, samostalno je donio odluku.

Ne treba širiti paniku, kada nismo „legli“ u siječnju, tijekom blokade od strane jednog izvođača radova i dospijećem kredita, sada sigurno nećemo.

V. Pečanić: Minus iz 2013.g. mora se ugraditi u ovogodišnji proračun, a do njega je došlo jer smo kredit, umjesto prošle, vratili ove godine, povratom sredstava iz IPA-e.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, bilo bi lijepo da se ostvare svi naši prihodi. Treba širiti optimizam, a ne crne prognoze, jer to ne doprinosi kvaliteti življenja.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava, osigurava se praćenje kapitalnih investicija. Možda se prihodi od poreza i prireza neće ostvariti u planiranom obimu, ali volio bi da griješi.  

Nekada je dobro čuti i drugu stranu, zbog samokontrole. Svi želimo dobro ovom gradu, bez politiziranja.

Z. Krejči: Normalno da smo optimisti, od prošle do ove sjednice krenulo se sa projektima u vrijednosti od oko 50 mil. kuna. Ne širimo pesimizam, realni smo i zabrinuti, ali pozitivno.

Jedino u čemu je pesimističan je planiranih 2 mil. kuna od prodaje nekretnina.

M. Ivančić: Ako želite dobro, onda probleme riješite razgovorom sa gradonačelnikom, a ne širenjem negativnih vibracija po gradu.

Z. Krejči: Vi sigurno širite i vraćate te pozitivne vibracije.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
13. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

14. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

V. Pečanić: Ovo je tehničko usklađenje sa naputkom Ureda državne uprave.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, to se ubuduće ne smije desiti.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


16. Prijedlog izmjene Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

A.Blažević: Ovo je također tehnička odluka, u skladu sa naputkom Ureda državne uprave.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


17. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

A.Blažević: I dalje se predviđa dodjela stipendija za sve redovne i redovite studente, uz uvođenje novih kategorija: deficitarnih zanimanja i socijalnog statusa.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Nekada su bila bolja financijska vremena, a ovom odlukom ćemo uštedjeti oko 200.000,00 kn.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Članovi Kluba glasovati će prema vlastitom nahođenju.

D. Špančić: Žali što se ovo moralo dogoditi, jer je samo lani iz Pakraca otišlo 22 visokoobrazovanih mladih ljudi.

N. Garača: Spreman je na suradnju ako gradonačelnik može sa sigurnošću tvrditi da će, pod novim uvjetima, isplata stipendija biti sigurnija i na vrijeme i to bi bio razlog za optimizam.

Gradonačelnik: Stipendiranje je uvedeno prije 8 godina, do tada nije niti postojalo, a bila su bolja vremena. U ovom trenutku ovo su pravedni kriteriji, ako bude više novaca, odluku možemo promijeniti.

D. Marin: Ne prihvaća prijedlog, jer se ne ostvaruje cilj, a to je dodjela stipendija socijali, odnosno onima kojima je i potrebna, a ne svima. Trebalo bi povećati sredstva za socijalnu kategoriju i deficitarna zanimanja, obvezati ih ugovorom da ostanu u gradu.

Gradonačelnik: Tvrdi da će na ovaj način isplata biti urednija.

Z. Krejči: Podržava prijedlog i želi pomoći gradonačelniku da se ovo razdoblje premosti. Ako ovo gradski proračun može podnijeti, neće biti protiv.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 1 protiv, 1 suzdržan).


18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za šk. godinu 2014./2015., Osnovna glazbena škola Pakrac

A. Blažević: ovo je naša zakonska obveza, važno je reći da se cijena nije mijenjala.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


19. Prijedlozi i inicijative

M. Pavković: Želi se odreći vijećničke naknade za ovu sjednicu u svrhu pomoći za sanaciju štete od poplave u Lipiku i predlaže vijećnicima da učine isto.

Poziva vijećnike da podrže prodajnu izložbu u Lipiku u istu svrhu.

V. Pečanić: Svaki vijećnik može svoju naknadu uplatiti u bilo koju svrhu.

D. Špančić: Predlože da gradonačelnik predloži Gradskom vijeću odluku o kreditnom zaduženju u svrhu stipendiranja, odnosno ulaganja u mlade.

A. Blažević: Poziva vijećnike na sutrašnji humanitarni koncert OGŠ Pakrac, kojim će se prikupljati sredstva za kupovinu instrumenta, koji je učenici Klari Rajković iz Lipika uništen u poplavi.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:57.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content