Zapisnik 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 28. ožujka 2022.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali  nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenica Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, direktor Komunalca d.o.o. Pakrac Josip Bišćanin i Pakrački list.

Aktualni sat

M. Vujić: Koliko se automobila na električni pogon punilo u našoj punionici i naplaćuje li se to korisnicima?

U kojoj je fazi obnova stare psihijatrije?

M. Malogorski: nemamo podatak koliko je automobila koristili električnu punionicu, a Grad snosi trošak el. energije.

Gradonačelnica: Od Ministarstvo reg. razvoja i fondova EU dobili smo sredstva za staru psihijatriju, koja je predviđena za ustanovu koja će se skrbiti o veteranima i članovima njihovih obitelji. Ishođena je građevinska dozvola i dužni smo pratiti natječaje na koje možemo aplicirati sa ovim projektom.

Trenutno je u izradi novo zakonsko rješenje vezano uz skrb o veteranima, pa očekujemo da ćemo nakon usvajanja zakona biti pilot-projekt ili prvi projekt u Hrvatskoj sa ovakvim rješenjem za veterane Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i za to konstantno lobiramo.

T. Vujanić: Planira li se dodatno uređenje najvećeg dječjeg igrališta, onog u Hebrangovoj? Roditelji kažu da je zamijenjena sprava prevelika za malu djecu, žale se na nedostatak rasvjete i uređenje zelenih površina nakon aglomeracije.

Gradonačelnica: Da, nakon aglomeracije krećemo u ozelenjavanje, u planu je osvjetljavanje jednosmjernog dijela Hebrangove kod garaža. Dječje igralište treba i zaslužuje cjelovitu obnovu i idemo u tom smjeru.

T. Vujanić: Jesu li ponovno iskopane rupe u ulicama M. Gupca i Strossmayerovoj planirana aktivnost ili je bilo nekih problema?

M. Malogorski: Izvođač vrši tlačne probe cjevovoda i ako dođe do problema, moraju ponovno kopati da isprve nepravilnosti, kao što je to upravo napravljeno u Ulici M. Gupca. Što se tiče Strossmayerovo, tamo tek počinju radovi na izradi bypassa. Moguće je da će toga biti na još lokacija osim na onima gdje je sve provjereno i postavljen novi asfalt.

Gradonačelnica: Za sve tehničke stvari slobodno se obratite Vodama Lipik kao investitoru, koji vam moraju dati odgovor.

Z. Krejči: Popis stanovništva dao nam je alarmantne podatke i imamo 17% manje stanovnika. Koje nove mjere se planiraju kako bi osigurali ostanak, razvoj i povećanje nataliteta?

Gradonačelnica: Što se tiče gradskih mjera, već radimo dovoljno, ali za neke mjere treba vremenski odmak kako bismo vidjeli rezultate. Nastavljamo sa mjerama i dalje, revidiramo ih i dopunjavamo na prijedloge sugrađana i prihvaćamo sugestije. Radimo na povećanju kvalitete života ulaganjem u sport, udžbenike, produženi boravak u vrtiću i školi, što prvenstveno koriste mlade obitelji.

Također ulažemo u mjere za poduzetnike i obrtnike, u našoj zoni rade zaposlenice iz požeške Orljave.

Z. Krejči: Dijelom je zadovoljan odgovorom,a li smatra da treba ubaciti u 6. Brzinu i treba razmisliti o puno boljim mjerama.

Jeli osnovica za obračun plaće svih gradskih ustanova ista, povećava li se svima u isto vrijeme, ostvaruju li svi djelatnici ista materijalna prava (božićnica, regres i sl.)?

Gradonačelnica: Vrtić nije htio pristupiti Kolektivnom ugovoru i nemaju ista prava kao Gradska knjižnica i Muzej grada Pakraca koji su pristupili KU. OGŠ Pakrac je naša ustanova, ali njihove plaće se financiraju na drugi način, ne preko Grada. Svi koji su pristupili Kolektivnom ugovoru imaju ista materijalna prava.

Z. Krejči: Zanima ga i Poduzetnički centar.

Gradonačelnica: Oni nisu ustanova već trgovačko društvo koje je na tržištu i mogu sami odlučivati o plaćama.

T. Novinc: Hoće li opet biti naplate parkiranja?

Gradonačelnica: Ako ostane ovako, bez gužve u gradu, nećemo uvoditi naplatu parkiranja.

K. Rek: Hoće li se poštovati rok za završetak radova na aglomeraciji ili će biti produženja?

M. Malogorski: Izvođači kažu da će radovi biti završeni u roku, što je najviše njima u interesu.

K. Milek: O kakvim se neprilikama u Sportskoj zajednici radi i hoće li se riješiti?

Gradonačelnica: Osobno nije znala što se događa i bila je vrlo iznenađena situacijom na skupštini.

Sportsku zajednicu su osnovale sportske udruge, a mi smo im dali sportske objekte i terene na upravljanje. Dogovorili smo sastanak sa tajnikom i pročelnikom Šircem i priprema se nova skupština.

N. Todorović: Može li se zabraniti parkiranje kamionima kod groblja na Gavrinici?

M. Malogorski: Izaći ćemo na teren i provjeriti nosivost asfalta prije odluke.

Gradonačelnica: Napominje da se radi o županijskoj prometnici i treba obavijestiti ŽUC.

N. Todorović: Kada se može očekivati nasipavanje staza i puta u groblju na Gavrinici?

Gradonačelnica: Uređenje groblja je u ingerenciji Komunalca i svakako ga treba urediti.

M. Malogorski: Grad vodi brigu i reagirali smo da se uredi i parcela pored groblja.

Zapisnik

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Dobili smo prijedlog za dopunu dnevnog reda informacijom Komunalca o pronalasku strateškog partnera za prodaju Pakrac plina.

Prijedlog je jednoglasno usvojen, ako i slijedeći

Dnevni red

 1. Informacija o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom 100% poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. Pakrac u društvu Pakrac plin d.o.o. Pakrac,
 2. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pakraca
 3. Prijedlog Odluke o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac
 4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2021. g.
 5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2022.-2024. g
 6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2020.-2021.g.
 7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2022.-2025.g.
 8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001,  k. o. Pakrac
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac
 11. Prijedlozi i inicijative.

  1. Informacija o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom 100% poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. Pakrac u društvu Pakrac plin d.o.o. Pakrac

Gradonačelnica: Obzirom da je Gradsko vijeće dalo suglasnost da se ide u prodaju Pakrac plina, u redu je da i dobije informacije o tijeku postupka.

J. Bišćanin: Nakon provedenog postupka zaprimili smo obvezujuću ponudu HEP PLIN-a d.o.o. Osijek i pristupili zatvaranju transakcije, još preostaje potpisivanje ugovora.

Radi se o ozbiljnoj, drugoj najvećoj plinskoj kompaniji u Hrvatskoj, koja je stručna, kvalitetna i ima kapital. Dogovoreno je zadržavanje poslovanja na području Pakraca i Lipika i radnika najmanje 5 godina.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Informacija se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Informacija se prihvaća.

Gradonačelnica: Što to znači za korisnike koji su većinom prešli na EON?

J. Bišćanin: Opskrba i distribucija su dvije različite stvari. EON vrši opskrbu u obvezi javne usluge bez obzira na vlasnika plinske mreže, a HEP PLIN će bit vlasnik mreže.

Predsjednik: Nada se poboljšanju kvalitete plinske mreže.

Informacija se prima na znanje.

2. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

I. Šušnjić: Temeljem novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa Gradsko vijeće obvezno je donijeti ovaj Kodeks, a zakonski rok je svibanj.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a). Prijedlog se prihvaća i vjeruje da je to tek pisani dokaz onoga kako se vijećnici i ponašaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Odluke o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac
4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2021. g.
5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2022.-2024. g
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2020.-2021.g.
7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pakraca za 2022.-2025.g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.

M. Širac: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za 2020.-2021.g. trebale su biti donesene ranije, ne zna zašto je to službenik propustio napraviti. Sve ostalo su usklađivanja sa Zakonom o sustavu civilne zaštite.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Pohvale radu civilne zaštite, ovo su bile dvije iscrpljujuće godine za sve i teško da nam opet neće trebati njihova pomoć.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prihvaćaju se svi prijedlozi.

Predsjednik: Ovo su bile zahtjevne dvije godine, pojedinci su puno povukli i dobro radili. Nažalost ovo nije kraj njihovom angažmanu.

Zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,

4. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

M. Širac: Postojeća odluka je zastarjela i treba ju uskladiti sa Zakonom o zaštiti životinja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Kao Grad trebamo educirati ljude i reagirati na kršenje odredbi Odluke.

K. Milek: Neprihvatljivo je što neki ljudi ne kupe za svojim psom i apelira na sve vlasnike pasa da vode brigu o tome, pogotovo na mjestima gdje borave djeca.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

T. Petrač: ovo je zakonska obveza, jedino Gradsko vijeće može dati ili ukinuti status javnog dobra.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Zbog iznosa je ova Odluka u nadležnosti Gradskog vijeća.

Gradonačelnica: Ovlašteni procjenitelj odredio je vrijednost nekretnine koja se nalazi u Gospodarskoj zoni „Pakrac V“.

Sretni smo što konačno netko ne traži zemljište za 1 kunu i izvijestiti ćemo Gradsko vijeće o provedbi natječaja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Sjednicu smo sazvali jer se nakupilo materijala i jer na slijedećoj imamo opširnije točke dnevnog reda.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content