Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 12. ožujka 2014.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željo Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije, direktorica Poduzetničkog centra Pakrac Vida Iličić, vijećnik u Županijskoj skupštini PSŽ Ivica Mateš, v.d. direktora Pakračkog lista Darko Baronica, predstavnici medija (Pakrački list, 034 portal, radio Daruvar, Kompas)

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

M. Pavković: Pitanja za g. Pečanića: iz kojih sredstava će se financirati obnova dječjeg igrališta u Badljevini, prema obećanju gradonačelnika i njegove zamjenice, obzirom da te stavke nema u proračunu?

V. Pečanić: Nema informacije o tome, pitanje treba uputiti gradonačelniku.

M. Pavković: Traži pisani odgovor.

U kojem iznosu i sa koje stavke će se isplatiti sredstva udrugama, koja nisu isplaćena lani, a temeljem dopisa gradonačelnika?

V. Pečanić: Zna za dopis udrugama, u potpisu je gradonačelnik. Eventualna isplata spomenutih sredstava treba se osigurati rebalansom proračuna.

M. Pavković: Traži pisani odgovor.

M. Ivančić: Kakvo je stanje gradskog proračuna, priča se da neće biti stipendija i gradom se šire razne dezinformacije?

Gradonačelnik: Predstavlja novog pročelnika T. Petrača, nada se korektnom poslu i suradnji sa pročelnikom, koji je desna ruka gradonačelnika.

Otvorenim pismom u medijima, pojasnio je stanje gradskog proračuna u trenutku kad je bilo najteže. U ovom trenutku imamo 2,8 mil. kuna obveza, 1,2 mil. kn u različitoj ročnosti. Ne prijeti nam blokada kao u siječnju, nemamo većih obveza prema dobavljačima, odnosno izvođačima. Stipendije se isplaćuju uobičajenim tempom, kao i do sada, ovaj mjesec idu uplate za siječanj. Do kraja listopada imamo kredit od 3,5 mil. kuna. Obveze servisiramo bez većih problema i očekujemo dolazak revizije.

M. Ivančić: Dezinformacije ne doprinose boljitku, širi ih jedna politička opcija, bilo je i najava rušenja gradonačelnika i raspisivanja novih izbora. Namjerno stvaranje krize nije u redu i poziva sve političke stranke u Gradskom vijeću da rade u interesu grada, a ne sitnih političkih smicalica.

D. Špančić: Isprika što mora napustiti sjednicu nakon aktualnog sata.

Pitanje za gradonačelnika kao predsjednika skupštine Poduzetničkog centra: da li okončan sudski postupak sa ugostiteljskim objektom „9-K“, kako je završio, kakve su međusobne obveze?

Gradonačelnik: Spor je u tijeku, radi se o dugovanju za najam, pokušava se iznaći način za podmirivanje većeg dijela, a dio bi se regulirao priznavanjem ulaganja u objekt.

D. Špančić: Radi se o 32.000,00 kn dugovanja, moli da se postupak ubrza, a podmirenje bi promijenilo i izvješće PCP-a.

Jeste li razmišljali o izgradnji mini hidrocentrale u Filipovcu, u suradnji sa Lipikom? Stručnjak je obišao lokaciju i utvrdio da ima potencijal. Dobivena energija mogla bi se iskoristiti npr. za javnu rasvjetu.

Gradonačelnik: Ne, jer je prije 3-4 godine tvrtka iz Rijeke provela mjerenja Pakre i Bijele i utvrdili su da na Pakri, nažalost, nema potencijala, na Bijeloj ima, i to je rezultiralo privatnom investicijom u Badljevini.

Rado će stupiti u kontakt sa spomenutim stručnjakom i zamoliti ga da provede mjerenja, a zasigurno će isto prihvatiti i gradonačelnik Lipika.

D. Špančić: Rado će posredovati u tome.

Z. Krejči: Da se razjasne nejasnoće: gradonačelnik je u Kompasu izjavio da su obveze proračuna 2,2 mil. kn, danas je rekao da je to 2,8 mil. kn. Kakvo je stanje proračuna na današnji dan, što znače dospjele obveze od 1,2 ili 1,6 mil. kn i jesmo li u prekršaju?

Gradonačelnik: Od izjave u Kompasu došle su nove fakture (krovište stare gimnazije, javna rasvjeta). Revizija će reći jesmo li u prekršaju zbog ugovora o obročnoj otplati.

Jučer smo prebacili 150.000,00 kn vrtiću za plaće, do Josipova očekujemo isplatu plaća svim korisnicima. Ne zna zašto netko želi širiti paniku o proračunu, jer je stanje sve bolje i bolje, kao i nalaz revizije. Raduje nas ovakav odnos prema trošenju proračunskih sredstava i tako će se i nastaviti. Ne zna točno današnje stanje proračuna.

Z. Krejči: Traži pisani odgovor.

Pitanje za g. Pečanića: koliko kredita smo podigli, za koju namjenu i sa kojim rokom otplate? Da li smo se obvezali cesijom nekom vraćati kredit? Kolike su kamate, da li je bilo prolongiranja otplate i kako je odabrana banka? Da li je gradonačelnik trebao zatražiti suglasnost za zaduživanje od Gradskog vijeća i jeste li ga upozorili na to?

V. Pečanić: U svibnju 2013. podigli smo kredit od 3 mil. kuna, u listopadu još 3,5 mil. kuna.

Cesijom otplaćujemo kredit GD HCK Pakrac za kupovinu zgrade u Prekopakri.

Bilo je odgoda za prvi kredit 3 mjeseca poslije grace perioda, a otplata se nastavila od prosinca 2013.g. i traje do kraja ožujka 2014.g.. Drugi kredit kreće u otplatu od travnja 2014.g. u iznosu od 500.000,00 kn. Odluku o zaduživanju je donio gradonačelnik i u skladu sa ovlastima dao nalog za izvršavanje. Uže gledano, trebalo je provesti javnu nabavu za odabir banke.

Nema ovdje podatke o iznosu kamata i dostaviti će pisani odgovor.

M. Vacek: Kakva je dinamika čišćenja korita Pakre, jer se nagomilava pijesak i smeće na kaskadama?

Gradonačelnik: Radi se o javnom vodnom dobru u ingerenciji Hrvatskih voda, korito se čisti svake 2 godine, a ako postoji potreba, zatražiti ćemo da se to odradi i češće.

M. Vacek: Komunalni redar treba utvrditi kakvo je stanje.

U kojoj je fazi izgradnja nogostupa u Ulici I. G. Kovačića?

Gradonačelnik: Imamo građevinsku dozvolu i tražimo sredstva za realizaciju projekta, jer u gradskom proračunu nema dovoljno sredstava.

A. Dumančić: Gradonačelnik je nekoliko puta izjavio da je CT u bolnici opasan za ljude, otkud takve informacije? Kontaktirao je upravu bolnice i Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost koji mjeri zračenja i rekli su da nisu zabilježili nikakvu dozu opasnog zračenja.

Gradonačelnik: Informaciju je dobio od ljudi koji rade sa tim uređajem, nema razloga da izmisli tako nešto, a izjavio je to jednom, prilikom posjeta dr. Ćorušića. CT je na izdisaju i pokrenut je postupak servisiranja.

A. Dumančić: Povećana doza zračenja ne može biti nečiji dojam, to se treba provjeriti. Izjavili ste da je CT opasan za djelatnike i pacijente u najtežem trenutku za našu bolnicu

Da li je Grad Pakrac platio svoj dio sufinanciranja projekta „Stazama lipicanca i kune“ (140.000,00 kn), jer građani Lipika pričaju da njihov gradonačelnik plaća naše fakture?

V. Pečanić: Temeljem sporazuma o sufinanciranju projekta, sve naše obveze su podmirene.

Gradonačelnik: Kao i ja, nasjedate na dezinformacije. Na CT aparatu je napravljen servis i utvrđeno je da je neispravan ventilator.

A.Dumančić: Pričate o ventilatoru, ne o opasnom zračenju.

Ž. Troha: Može li se ukloniti opasna ruševina „Bećarske kuće“ na Pilanskom putu i zatvoriti bunari u istoj ulici?

Putni jarci na Marinkovcu su zatvoreni, treba ih očistiti.

Gradonačelnik: Nije znao za otvorene bunare, treba provjeriti gdje se točno nalaze i u čijem su vlasništvu.  

Za „Bećarsku kuću“ smo napravili projekt, kandidirali obnovu i dobili odgovor da nadležno ministarstvo neće obnavljati taj objekt, a u međuvremenu je istekla i građevinska dozvola. Jedino što možemo učiniti je ukloniti objekt na teret gradskog proračuna.

Što se tiče čišćenja kanala na Marinkovcu, trebate se javiti gđi Čar i stručne službe će utvrditi što treba napraviti.

N. Ivanović: Pitanje za gradonačelnika: jeste li zadovoljni izgledom groblja na Gavrinici i radom „Komunalca“ na njemu?

Gradonačelnik: Ne.

N. Ivanović: Pitanje za zamjenika gradonačelnika: što Grad radi na unapređenju infrastrukture u selima naseljenima pretežito srpskom zajednicom?

G. Labus: Radi se o ogromnim izdacima nastalim zbog godina nebrige i značajnijeg ulaganja. Sad se situacija poboljšava, u dogovoru sa Gradom i proračunskim mogućnostima, radi se na održavanju vodovoda, puteva, javne rasvjete, mostova, a uvijek ima i neplaniranih situacija (npr. mjesni vodovod u Dragoviću). Zadovoljan je voljom i komunikacijom, a 4 godine mandata biti će dovoljno da se vide rezultati.

Dostaviti će i pisani odgovor.

Ž. Kiš: Kakvo je stanje u bolnici, da li je istina da se neke službe gase?

Gradonačelnik: Do 31. ožujka bi trebao biti prihvaćen sanacijski program, koji ne predviđa veća gašenja niti otpuštanja u bolnici. Dešava se to da naši vatrogasci gube prihod od servisiranja vatrogasnih aparata, jer će to raditi netko iz Požeštine, a od tamo se i vozi krumpir za bolničku kuhinju. U kontaktima sa ravnateljem, dr. Glavićem, ima informacije da se našoj bolnici garantira opstojnost sa 4 odjela, ali ne znamo što to znači za nezdravstveno osoblje. Neke informacije izazivaju strah među zaposlenicima. Treba raditi što više i kvalitetnije, da sačuvamo bolnicu i dokažemo da može biti samostalna ustanova.

M. Mandić Čolić: Kakve su povratne informacije o novoj regulaciji prometa u Bolničkoj ulici?

Gradonačelnik: Osobno nije čuo ništa negativno.

M. Čar: Nema nikakvih povratnih informacija.

N. Peić: Postoji li mogućnost za uklanjanje ruševina u gradu i hoće li komunalni redar imati veće ovlasti?

M. Čar: Ukratko, nova zakonska regulativa koja se odnosi na uklanjanje ruševina, dio poslova građevinske inspekcije prenosi komunalnom redarstvo. Komunalni redar može postupati, ali samo ako se radi o objektima koji nisu kulturno dobro i koji su izvan zaštićene zone. Trenutno se radi evidencija građevina i traži se način za realizaciju. Na kraju uvijek postoji pitanje koliko ćemo imati proračunskih sredstava za uklanjanje ruševina?

N. Peić: Da li je istina da su zaustavljeni radovi na vodozahvatu Šumetlica?

Gradonačelnik: Istina je, natječaj je poništen, nema sredstava u državnom proračunu. 1. srpnja izlazi građevinska dozvola koju smo sufinancirali sa oko 600.000,00 kn sa Hrvatskim vodama, što bi moglo biti oko 20 mil. bačenih kuna.

N. Peić: Iznenađen je i uvrijeđen. Jesu li ta sredstva trebala doći iz EU fondova ili iz drugih izvora?

N. Garača: Gradonačelnik je u Kompasu izjavio da Grad ima oko 4 mil. kuna potraživanja, kako će se to riješiti? Ima li nepodmirenih obveza prema LAG-u?

Gradonačelnik: Obveze prema Gradu su i nešto veće, najveći dio je 1,1 mil. kuna za plaćene, a neizvedene radove na sportskoj dvorani. Sudski postupak je okončan, dobili smo parnicu, ali se, nažalost, nećemo moći naplatiti. Stručne službe poduzimaju sve zakonske mogućnosti naplate potraživanja (opomene, ovrhe) prema naputku revizije.

D. Marin: Jedan djelatnik javnih radova je tužio Grad  i dobio spor. Ne radi se o velikom iznosu, predlaže da ubuduće osiguravamo zaposlenike, da se ovo više ne desi.

Gradonačelnik: Da, jedan djelatnik tvrdi da je prilikom orezivanja pao sa grane i ozlijedio kralježnicu, iako i dalje radi „u fušu“. Izgubili smo spor, potpisali nagodbu i isplatili pola iznosa.

D. Marin: Udruga „Delfin“ dobila je pisano očitovanje od LAG-a da ne može biti član, jer neki politički čimbenici nisu s tim suglasni. Cilj je napraviti sinergiju, a ne ovako postupati.

Gradonačelnik: Prvi put čuje za ovo, čudi se ovakvom načinu ophođenja i poziva sve koji mogu i žele, da se uključe u LAG.

M. Delač: Zašto radovi  na kanalizaciji i vodovodu u Badljevini stoje?

Gradonačelnik: Zato što Hrvatske vode nemaju sredstava za nastavak radova. Predloženo im je da bar urede ovo što su do sada napravili (kanalizacija). Što se tiče vodovoda, Hrvatske vode neće potpisati ugovor dok ne završi postupak registracije nove tvrtke (Vode Lipik).

M. Delač: Jedan privatnik je u Badljevini izgradio mini hidrocentralu, uredio okoliš, koji nagrđuje ruševina stare željezničke stanice. Može li se što učiniti, jer čovjek bi to uklonio o vlastitom trošku?

Gradonačelnik: Nekoliko puta smo se obraćali HŽ-u, ali nikada nismo dobili odgovor. Predlaže da se vlasnik obrati Gradu sa prijedlogom za uklanjanje ruševine o svom trošku, uz suglasnost HŽ-a, pa ćemo prijedlog proslijediti HŽ-u.

A.Skalnik: Može li se sanirati krovište nadstrešnice na ŠRC-u Matkovac i očistiti kanali?

Gradonačelnik: Čišćenje kanala, tj. potoka Pakurnovac je u programu održavanja vodotoka Hrvatskih voda i biti će realizirano tijekom svibnja, na način da će se u travnju ispustiti jezero i sanirati obaloutvrdni pojas.

Što se tiče sanacije nadstrešnice, Grad može kupiti ploče (treba zatražiti predračun), a korisnici ŠRC-a Matkovac to mogu odraditi.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Izvještaj o radu Pakračkog lista d.o.o. Pakrac za 2013.g.,
 2. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2013.g.,
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac za prodaju poslovnih prostora na tržnici,
 4. Informacija o stanju i radu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac,
 5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.,
 6. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.,
 7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.,
 8. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.g.,
 9. Izvještaj o gospodarenju otpadom za 2013.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
 10. Izvještaj o stanju u prostoru za 2013.g., Zavod za prostorno uređenje PSŽ,
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca: a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“, b) „Pečat Grada Pakraca“,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,
 13. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga dječjeg vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca,
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu,
 15. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca,
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014.g.,
 17. Izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2013. do 31. 12. 2013.g.,
 18. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvještaj o radu Pakračkog lista d.o.o. Pakrac za 2013.g.

 

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

D. Baronica (v. d. direktora Pakračkog lista): Uz prošlogodišnje izvješće nalaze se podaci o 17-ogodišnjem razdoblju rada Pakračkog lista. Godina je završena sa financijskim gubitkom od 19.000,00 kn, jedan od razloga je neplaćanje obveza tadašnjeg suvlasnika, Grada Lipika. Zabilježen je porast prihoda od oglašavanja, zahvaljujući lokalnim izborima.

Ono što nismo odradili, a svakako trebamo, je pokretanje portala.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća da bi se moglo ići dalje u promjene. Povijest Lista je velika i lijepa, ali mu treba svježine.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Šteta što se jedna epoha završava, možda je trebalo prije pokrenuti portal. Vjeruje da će Pakrački list ostati list građana, a ne postati bilten gradske uprave.

D. Colosetti: Koji su to rashodi od 17.000,00 kn?

D. Baronica: Radi se o fakturi za izradu naslovnice portala.

N. Ivanović: Podržava izvješće, nema većih primjedbi, osim praćenja problema manjinske zajednice.

Z. Krejči: Siguran je u autonomnost i oštrinu novinara, sve drugo bio bi korak unazad. Pohvala svim dosadašnjim izvješćima u kojima su jedino Pakrački list svake godine prikazivao plaće djelatnika. Do pada prodaje došlo je zbog manjeg broja stanovnika i gospodarskih subjekata. Postoje li dugovanja političkih stranaka?

M. Ivančić: Plaće su tajna i ne treba ih prikazivati. Bilo je prigovora da Pakrački list nije politički neutralan, što je jedan od razloga izlaska Lipika iz vlasničke strukture.

D. Baronica: Prema završnom računu, ukupna dugovanja u proteklih 17 godina su 80.200,00 kn. Sa Gradom i Lipikom i Požeško-slavonskom županijom potpisali smo ugovor, prema kojemu su obvezni uplatiti svaki po 50.000,00 kn na ime dugovanja.

Gradonačelnik: Pakrački list smo sačuvali, iako je bilo i drugačijih ideja, a ovo je način da opstanu na tržištu. Pad prodaje nije rezultat smanjenja broja stanovnika.

Poduzetnički centar Pakrac dobija tvrtku sa značajnim gubitkom i nije nam cilj dovesti odlično poslovanje PCP-a u pitanje. PCP će se dodatno angažirati na prodaji oglasnog prostora u Pakračkom listu, treba pokrenuti portal, biti moderniji. Poziva sve koji žele pisati za Pakrački list (poduzetnici, udruge i dr.) da se jave.

Nije bilo niti će ikada biti pritiska na uređivačku politiku.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.


2. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2013.g.

 

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.

V. Iličić (direktorica PCP-a): Unatoč teškim tržišnim uvjetima, PCP je postigao pozitivan rezultat, broj zaposlenika je ostao isti, plaće nisu smanjene. Nakon investicijskog ulaganja u postavljanje solarnih panela, počeli smo i prihodovati od prodaje struje. Ovo ulaganje povećalo je vrijednost objekta za 220.000,00 kn koje smo dobili od Ministarstva poduzetništva i obrta.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, sve pohvale radu Poduzetničkog centra. Šteta što ovako prolaze i što im stalno dodjeljujemo dodatne poslove.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Žali što će ovi utezi postati balast Poduzetničkom centru. Došlo je vrijeme da se balasti stave na noge uz možda širi angažman stručnih ljudi. Podržava gradonačelnika u namjeri sa se ne dovede u pitanje poslovanje PCP-a.

V. Iličić: Zahvaljuje na sugestijama. Prihod od najma dvorane (od osnovne i srednje škole) smanjen je za 127.000,00 kuna, ali smo dodatnim angažmanom uspjeli osigurati 50.000,00 kn od zakupa rekreacijskih termina.

Gradonačelnik: Škole to nisu napravile svojom voljom, već im je država smanjila decentralizirana sredstva.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.


3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Poduzetničkom centru Pakrac za prodaju poslovnih prostora na tržnici

 

Gradonačelnik: Predlaže se da PCP raspiše natječaj za prodaju lokala za koje ne postoji interes za zakup, kako bi konačno bili u funkciji i kako bi se došlo do sredstava za radove na tržnici (sanaciju krovišta, zamjenu vrata, krečenje, pokrove štandova, proširenje el. mreže). Postoje zainteresirani kupci.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se podržava, u prostor tržnice nije su dugo ulagalo.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

G. Labus: Što je sa prostorom koji je koristio Ured za prognanike?

V. Iličić: Koristili su 4 ureda, sada će raditi samo u jednom, što znači smanjenje mjesečnih prihoda od 3.500,00 kn.

Z. Krejči: Podržava prijedlog, ali izražava bojazan u realizaciju zbog sveopće situacije. Hoće li se ponavljati natječaj uz smanjenu cijenu u slučaju da se nitko ne javi na prvi?

T. Petrač: Jedan zakon ne predviđa smanjenje cijene, dok drugi to dopušta. Odluka o raspolaganju nekretninama određuje poštivanje tržišne vrijednosti nekretnine.

Gradonačelnik: Sve što se bude dešavalo, doći će na Gradsko vijeće.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje:

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Informacija o stanju i radu Gradskog društva Crvenog križa Pakrac

 

D. Kliček (ravnatelj GD HCK Pakrac): 1992.g. započeo je sa radom Dom za stare u Marinom Selu, 1998. pokrenuta je Pučka kuhinja, zatim izgradnja Dječjeg odmarališta „Cvrčak“ na Viru, uz inicijalna sredstva gradova Pakraca i Lipika.

GD HCK Pakrac je jedno od najvećih društava u RH, sa 25 zaposlenih i prosječnom plaćom od oko 4.000,00 kn, a djeluje u prostoru kojeg nam je Grad Pakrac dodijelio bez plaćanja najma. Djelatnosti koje se provode su: humanitarna, dobrovoljno davanje krvi, prva pomoć sa osnovnoškolcima, služba traženja, u sklopu Društva djeluju Klub dijabetičara, i vrlo ambiciozan Tim za palijativnu skrb. Društvo se financira iz vlastitih prihoda i proračuna gradova Pakraca i Lipika (3,2 %). Nažalost, kao korisnici proračuna ne možemo se javljati na natječaje. 2011.g. ukupan proračun iznosio je 3,5 mil. kuna, 2013.g. 4,1 mil. kuna, što je rezultat rada i pojačane suradnje i pomoći gradova.

Legalizacija odmarališta na Viru je u tijeku, broj korisnika je povećan kao rezultat ulaganja u protekle 2 godine (1,5 mil. kuna).

Dom za starije u M. Selu je maksimalno popunjen (65 osoba), za dio kreveta imamo ugovor sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, dio je na tržištu, a danas imamo ljude koji čekaju na red da budu smješteni u Domu. Sredstvima gradova Pakraca i Lipika i nadležnog ministarstva, sagrađen jepročistač otpadnih voda u M. Selu i na taj način riješene jedna veliki problem Društva. GD HCK Pakrac kandidirao je projekte izgradnje solarnih kolektora u M. Selu i na Viru, te zamjenu stolarije na Viru.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Podržava se rad GD HCK Pakrac, vidi se da se puno radi. Predlaže da se, po uzoru na akciju „Kruh za poslije“ započne sa „Obrokom za poslije“ u Pučkoj kuhinji.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Veseli da GD HCK ispunjava svoju ulogu i diže ju na veću razinu, da prihodi rastu, kao i vrijednost objekata. Hoće li Društvo morati platiti kaznu za nelegalizirani dio, odnosno 22% objekta na Viru?

D. Kliček: Neće biti problema, jer nije ništa dograđeno, već je samo spojen objekt.

M. Delač: Što se dešava sa programom pomoći starijim osobama koji je provodio HCK?

D. Kliček: Program je opet kandidiran u Hrvatski zavod za zapošljavanje (14 osoba).

N. Ivanović: Puna podrška ravnatelji i zaposlenicima, ovo je primjer što se dešava kada se promijeni vodstvo.

Z. Krejči: Treba podržati rad vezan uz palijativnu skrb, jer će to biti jako bitno zbog određivanja krevetne mreže u bolnici.

M. Ivančić: Imaju li Pakračani dovoljno kapaciteta za ljetovanje na Viru, svakako bi trebali imati prednost? Što je sa školom u prirodi?

D. Kliček: Naravno da Pakračani i Lipičani imaju prednost, a koriste oko 20% kapaciteta. Za školu u prirodi je potrebna licenca, koju GD HCK Pakrac nema, ali je sklopljen sporazum sa APP-om, koji to  može provoditi na Viru.

A. Blažević: Sve pohvale Društvu i jako dobroj suradnji. Koliko GD HCK Pakrac ima članova? Poziva sve vijećnike da se učlane.

N. Garača: Kao bivši ravnatelj Doma za starije M. Selu može reći da ovi ljudi rade težak posao za male novce, imaju duh poduzetništva i samoodržavanja, što je za svaku pohvalu i čestitke.

Gradonačelnik: Nakon zastoja u radu i suradnji, dolaskom g. Kličeka na mjesto ravnatelja, ponovno se puno radi, posebno sa mladima, iako je i suradnja sa gđom Lipušić bila u redu. Kupovina objekta u Prekopakri je bila mogućnost da pomognemo Društvu, kao i dodjela prostora za rad bez plaćanja najma, uz uvjet da GD HCK Pakrac skrbi o tom prostoru, za koji Grad Plaća najam OŠ braće Radića.

Predlaže da se uz pomoć Grada obnove donatorski odnosi sa Nijemcima.

Sve pohvale radu uz želju za uspješnim nastavkom posla.

Informacija se prima na znanje.


Z. Krejči: O 5., 6. i 7. točki provesti će se objedinjena rasprava i zasebno glasovanje.

5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.,
6. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.,
7. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.

 

M. Čar: Radi se o obvezama temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Gradonačelnik: Iz izvještaja se vidi ono što smo odlučili prihvaćanjem zadnjeg rebalansa.

Glasovanje:

5. točka – izvještaj je jednoglasno usvojen,
6. točka – izvještaj je jednoglasno usvojen,

7. točka – izvještaj je jednoglasno usvojen.


Z. Krejči: O 8. i 9. točki također će se provesti objedinjena rasprava i zasebno glasovanje.

8. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.g.,
9. Izvještaj o gospodarenju otpadom za 2013.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

 

M. Čar: Ovo je zakonska obveza „Komunalca“ kao isporučitelja usluga i izvršnog tijela.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješća se prihvaćaju. Dosta je divljih deponija, predlaže postavljanje kontejnera kod ulaza na smetlište, kako bi ljudi mogli ostaviti otpad i kada je smetlište zatvoreno.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješća se prihvaćaju.

Z. Krejči: Hoćemo li dobiti novu dozvolu za „Crkvište“, budući nam postojeća ističe u travnju?

M. Čar: Ukoliko se ne utvrdi tko je nelegalno odložio otpad, komunalni redar može naplatiti kaznu vlasniku zemljišta na kojem se otpad nalazi.

Kontejner ne može biti kod odlagališta.

Na „Crkvištu“ će biti reciklažno dvorište i cilj nam je što više otpada odvojiti. Danas smo dobili odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju nabavke kompaktora u vrijednosti od 2 mil. kuna.

M. Ivančić: Moramo biti fleksibilniji i ponuditi prijelazno rješenje do izgradnje reciklažnog dvorišta.

A. Dumančić: Krajnji rok za razvrstavanje otpada je 1. 7. ove godine i trebamo započeti sa implementacijom.

M. Čar: Na slijedeću sjednicu ide Plan gospodarenja otpadom, pa će puno toga biti jasnije.

Gradonačelnik: Ne možemo odvajati otpad koji nemamo gdje odvojenog deponirati. Do sada je uloženo oko 700.000,00 kn u projektnu dokumentaciju (70% Fond, 30% Grad), 2013.g. smo dobili građevinsku dozvolu, a od studenog 2013.g. ne možemo doći na dnevni red sjednice Vlade, što je neophodno zbog iznosa investicije.

Nabavku kompaktora kandidiramo već godinu i pol dana, sada smo dobili odluku o sufinanciranju, što znači da Grad mora osigurati oko 400.000,00 kn kojih trenutno nemamo.

Dozvola za „Crkvište“ se automatski produžava do početka sanacije, a sve to traje već 8 godina.

Ž. Troha: Tko će platiti smeće bačeno u šumu?

M. Čar: Hrvatske šume.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaje na usvajanje.

Glasovanje:  

8. točka – izvještaj je jednoglasno usvojen,

9.točka – izvještaj je jednoglasno usvojen.


10. Izvještaj o stanju u prostoru

 

M. Čar: Ovoje zakonska obveza za četverogodišnje razdoblje.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća, može se naći puno zanimljivih podataka o našem gradu.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća.

G. Labus: Da li su podaci u tablici 3. iz Popisa stanovništva?

M. Čar: Da, svi podaci u izvještaju su vjerodostojni.

N. Ivanović: Iz izvještaja se vidi da imamo puno zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i moramo se strateški opredijeliti za neke oblike poljoprivrede. Trebalo bi provjeriti do kuda se u Ministarstvu zaštite okoliša stiglo sa određivanjem područja od posebnog ekološkog interesa, što bi trebali iskoristiti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.


11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:
a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“,
b) „Pečat Grada Pakraca“

 

A. Blažević (Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja): O svim prijedlozima provedena je pojedinačna rasprava i dostavljaju se Gradskom vijeću na odlučivanje.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Svatko će glasovati po svojoj savjesti, ima onih koji su više ili manje zaslužili priznanje.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se podržavaju.

M. Delač: Ne može podržati dodjelu priznanja ministru Marasu zbog postupka predstečajne nagodbe, koja je donijela samo loše poduzetnicima.

M. Ivančić: Raspoloženje vijećnika HDZ-a je da se ne podrži ministar Maras, ali osobno će podržati prijedlog, jer vjeruje da će Klub vijećnika SDP-a poduzeti sve kako bi naši poduzetnici imali neke koristi. Ne bude li tako, ovo je osobno zadnja podrška prijedlogu SDP-a za dodjelu, a potruditi će se da tako naprave i ostali vijećnici HDZ-a.

N. Garača: Ispričava se ako je neinformiran, kakva je dosadašnja politika dodjeljivanja gradskih priznanja, da li ovo politički oportuno? G. Tomčića osobno dugo pozna, zaista je uspješan i sposoban, ali treba li dobiti gradsku nagradu?

N. Peić: Podržati će ministra Marasa zbog mira u kući.

D. Marin: U ovakvim stvarima ne treba misliti stranački, SDP bi podržao svaki prijedlog HDZ-a koji se odnosi na nekoga tko je to zaslužio. Razumije g. Delača, osobno također nije zadovoljan provođenjem predstečajne nagodbe, ali radi se o ministru koji je dao najveći doprinos.

M. Ivančić: Lani ministar nije bio ovdje niti nam koristio.

A. Dumančić: Ova točka očito nije dobro pripremljena. Bilo bi poštenije da glasate protiv, nego ovako.

M. Ivančić: Razočaran je što dio kolega iz SDP-a ne radi u interesu grada.

Z. Krejči: ne pamti da je ijedan prijedlog za dodjelu javnih priznanja bio odbijen. Nagrađivani su ljudi koji su danas u zatvoru ili pod istragom, neće niti spomenuti iz koje su stranke.

I  ministar Ostojić je bio u Pakracu, otvorio Objedinjeni hitni medicinski prijem, a nismo ga predložili. Godinama smo se borili protiv isključivosti, ne pristajemo na to da nam je samo jedna stranka donosila dobro i ne možete nam uzeti pravo da na to i ukazujemo. Politika je stalna borba, a treba igrati časno i pošteno.

G. Labus: Priznanje treba biti ponos, a ne taoc politike SDP-a i HDZ-a. Ministar Maras je ipak nešto donio gradu, g. Tomčić ne živi ovdje, ali može nam pomoći i poruka predlagatelja je dobra.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

a) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca:

–        ministar Gordan Maras – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (9 za, 4 protiv, 1 suzdržan),

–        Ivica Mateš – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan),

–        Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova ( 13 za, 1 suzdržan),

b) Pečat Grada Pakraca:

–        Urs Weber – prijedlog je jednoglasno usvojen,

–        Tihomir Tomčić – prijedlog je jednoglasno usvojen,

–        Petar Božić – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).


12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

 

A. Blažević: Radi se o usklađivanju sa novim Zakonom o predškolskom odgoju, a budući se mijenjaju dosta važne stvari u Statutu, predlaže se donošenje novog. Osnivač je po zakonu dužan dati prethodnu suglasnost na statut.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


13. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga dječjeg vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

 

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je usvojen sa 3 glasa za i 1 suzdržanim.

A. Blažević: Cijena vrtića zadnji put se mijenjala 2010.g. za 50,00 kn. Sada se predlaže plaćanje u 5 razreda, ovisno o prihodima članova domaćinstva.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Nismo sretni zbog dodatnog opterećivanja građana, ali ovo se mora napraviti. Sufinanciranje vrtića je veliko opterećenje za gradski proračun. Do sada smo imali najniže cijene vrtića, a podjela prema kategorijama pokazuje socijalnu osjetljivost. Klub vijećnika SDP-a predložio je viši iznos, ali pokazali smo spremnost za kompromis i dogovorili se.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, budući je usvojen prijedlog veće gradacije zbog socijalne osjetljivosti. Da li je napravljena simulacija kako će se ovo odraziti na gradski proračun?

N. Garača: Ovo je primjereno, neće biti većih problema, platni razredi su dobro izbalansirani.

M. Ivančić: Ipak smo opteretili neke kategorije građana.

N. Garača: Nada se istome i kod prireza.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).


14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na projekt izgradnje Veteranskog centra u Pakracu

 

Gradonačelnik: Ministarstvo branitelja pozvalo je 24 jedinice lokalne samouprave da prijave projekte izgradnje veteranskih centara. Jedan od uvjeta je i podrška Gradskog vijeća.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se podržava. Počelo se na krivi način, prvo se trebalo obratiti braniteljskim udrugama i ne bi se desila situacija sa Lipikom. Ovako ste iskoristili situaciju z apolitičke bodove. Boji se da projekt neće zaživjeti u Pakracu i nada se da griješi u tome. Svi zajedno trebamo pokušati realizirati ovaj projekt.

Nedorečeno je tko može biti korisnik, to bi trebali biti samo hrvatski branitelji, ovako izgleda da to mogu biti i četnici iz II. Svjetskog rata.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava. Nije najbitnije što je potekao iz SDP-a, raduje što smo svi suglasni, a zapreke treba zajednički rješavati.

Z. Krejči: Nije bilo nikakvih političkih igara oko ovoga, a SDP je u kampanji predložio drugu lokaciju za ovu namjenu. Nismo prvo kontaktirali braniteljske udruga jer je inicijativa išla od strane Ministarstva branitelja. Nije bilo nikakvih problema u komunikaciji sa gradskom upravom i gradonačelnikom, koji je na čelu koordinacije udruga. Da je bio pozvan, rado bi došao na koordinaciju. Što se tiče korisnika Veteranskog centra, radi se o propisanoj šabloni, koja je takva zbog mogućnosti osiguravanja sredstava. Vrlo smo blizu vrha, imamo sve predispozicije, ali kod nas se uvijek nešto mora zakomplicirati, ovaj put vlasništvo nad zemljištem. Poduzeli smo sve što smo mogli, neće biti lako, a rok za prijavu je 31. 3. 2014.g.

Novi gradonačelnik Lipika ne bi odustao od projekta, stari možda

M. Ivančić: Šteta što se gradonačelnik nije više uključio.

Gradonačelnik: Uključio se sekundu prekasno. Imamo odlične uvjete, postoji zainteresiranost oko 500 korisnika na našem području, u Pakracu i Lipiku neće biti dovoljno kapaciteta za sve. Dogovor je da se ide u obadva projekta i u Pakracu i u Lipiku.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


15. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca

 

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća sa 3 glasa za i 1 protiv.

Gradonačelnik: Drugu godinu zaredom ukinuta nam je pomoć iz državnog proračuna, pitanje je što će se dogoditi ukidanjem područja od posebne državne skrbi, a uvođenje prireza je mogućnost za stabilizaciju proračuna. Predlaže se stopa od 10%, po zakonu to može biti do 12%. Ako se uvede od travnja, prihod od prireza do kraja godine biti će 700-750.000,00 kn. Sredstva bi se koristila za sufinanciranje projekata Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od slijedeće godine, ovaj bi prihod garantirao opstojnost vrtića i sufinanciranje projekata. Očekuje potporu ovom prijedlogu, jer su članovi HDZ-a prihvatili neke prijedloge SDP-a, a suradnja znači primanje i davanje. Ovo je interes svih građana Pakraca, ako se ne prihvati, do kraja mandata više neće predložiti uvođenje prireza. Najugroženije stanovništvo prirezom neće doživjeti udar na kućni proračun, a nama će pomoći da ostanemo JLS koja radi i priprema projekte, a ne otpušta zaposlenike.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Traži pauzu za Klub.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Iako je prije bio protiv ovog prijedloga, treba ga prihvatiti, jer je upitno funkcioniranje Grada. Povećanja za građane su manja nego kod vrtića. Ova vlast nam je bila maćeha, ukinuti će i PPDS.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Svatko će glasati prema svom nahođenju. Prije 2 mjeseca prihvatili smo proračun, prilikom čega je nagovješteno uvođenje prireza. Nismo ga očekivali ovako brzo, bahato, bez obrazloženja, argumenata, simulacija i bez rebalansa. Svi volimo ovaj grad i želimo stvoriti uvjete da mladi ljudi ostanu u njemu, ali ne na ovakav način. Kao vijećnik, osjeća se povrijeđen ovakvim materijalima.

M. Ivančić: Možda bi i bilo dobro da je ovaj prijedlog išao uz proračun. Oko cijene vrtića smo se mogli dogovoriti, to ste prihvatili.

N. Ivanović: Ovo nije pitanje koliko će netko plaćati, već kako će se sredstva potrošiti, to je pitanje za ili protiv financijskog vođenja Grada. Srpska zajednica neće baš biti pogođena uvođenjem prireza zbog niske zaposlenosti, odnosno nepoštivanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Prihvaćanje prijedloga neće biti u cilju povećanja prihoda, već odraz želje da gledamo naprijed, iskaz dobre volje za suradnju sa gradskom upravom i rješavanjem problema srpske zajednice.

N. Garača: Svi porezi imaju mrtve terete i nekoga će izbaciti. Ozbiljnost odluke o porezu traži i ozbiljnost procedure. Trebali smo dobiti više dokumenata, rebalans proračuna i više voditi računa o rashodima. Nema razloga da gradonačelnik ne želi više predložiti uvođenje prireza ako danas ne prođe. Zašto ne, uz dobru argumentaciju?

M. Ivančić: Da li je netko od vas nešto poduzeo da dobijemo sredstva od Vlade? Mogli ste otići kod svog premijera i tražiti da nam pomogne. Uvođenje prireza je posljedica toga što Vlada nije pomogla ovom gradu stradalniku.

Z. Krejči: Odakle ovakva žuč i argumenti da nismo ništa napravili, od ove Vlade smo dobili 2 mil. kuna, od Kosorice i Sanadera ništa.

Gradonačelnik: Nije istina, lažete.

Z. Krejči: Kao da nam je prije ove Vlade tekao med i mlijeko.

Gradonačelnik: Nama je.

Z. Krejči: Sjetite se dopusnice za Visoku zdravstvenu školu, koju nije potpisala gđa Kosor. Nije u redu ovako grubo reći da se ništa ne radi, jer se radi maksimalno, ali novaca nema.

Funkcioniramo od sjednice do sjednice, rečeno nam je da će se ove godine prihod od prireza koristiti za otplatu kredita, a nagodinu za sufinanciranje vrtića. Shvaća ozbiljnost trenutka, ali uzimamo građanima 1 mil. kuna, a pitanje je jesmo li povukli ručnu kod trošenja. Treba li nam medijsko praćenje za 75.000,00 kn, treba li udrugama dati sredstva koja nisu dobili lani, ići na skupštine i obećavati sredstva kojih nema. I bez populističkih mjera, dobro bi prošli na izborima. Mogli smo možda prvo stati na loptu, vidjeti što se može prolongirati i nagodinu uvesti prirez.

N. Garača: Država je prekrasan izgovor za dobro i loše. Poziva vijećnike da ne dozvole ovakvu proceduru uvođenje prireza.

A. Dumančić: Gradski proračun je kao i kućni: mama i tata (država) nam daju novac, a kad prestanu, mi se naljutimo i čekamo pomoć.

M. Ivančić: Nismo mi uništili ovaj grad, a red je da nam država pomogne da se izvučemo iz krize.

D. Marin: Problem je u pristupu i proceduri, ničemu drugom. Nije protiv prireza, sve košta, ali ne na ovakav način.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 2 protiv, 2 suzdržana).


16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2014.g.

 

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Gradonačelnik: Radi se o tehničkom usklađenju sa zakonom, odnosno, iznos pričuve mora biti naveden u odluci.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


17. Izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2013. do 31. 12. 2013.g.

 

Gradonačelnik: Napravljeno je puno, ali uvijek se može i više. Budući nema novaca u državnom proračunu, okrenuli smo se sebi, svom radu  i financirali projekte za EU fondove. Ističe veliku ulogu PCP-a i I. Orban u iskorištavanju sredstava iz sva 3 predpristupna fonda (jedini u RH).

Nakon najave povrata sredstava za izgradnju inkubatora, povrat je stopiran, nekome je bilo u interesu da to propadne. U siječnji smo ipak dobili povrat sredstava, bilo je teško, a iz vaše tiskovne se vidi da ste samo čekali da Grad ne isplati plaće zaposlenicima. Naša suradnja je pomalo dvolična, zajedno smo bili kod predsjednika RH, a čekali ste da podnesete kaznenu prijavu protiv mene. Nije lijepo lagati, gradski vijećnici uvijek mogu dobiti podatke, vrata gradske uprave su im otvorena.

Nismo dijete koje plače, ne molimo pomoć, razumijemo situaciju i treba nam dati da radimo i okrećemo se prema Europi.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća. Nisu sve udruge dobile dopis o isplati sredstava iz 2013.g., ali bilo bi ružno smanjiti sredstva onima koji rade.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća. Ima pomaka od prošlog, ali potrebno je još mao samokritičnosti.

Z. Krejči: Neisplata plaće je kazneno djelo, a neki vaši zabrinuti zaposlenici su pitali što da rade u tom slučaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.


18. Prijedlozi i inicijative

 

Z. Krejči: Poziva sve vijećnike da sudjeluju u programu obilježavanja Dana Grada.


Predsjednik zaključuje sjednicu u 21:50 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić   

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content