Zapisnik 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 11. veljače 2018.g. s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljsstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Požeška kronika.

Aktualni sat

I.Frićer: Kojim stručnim kadrom raspolaže Srednja škola i koji novi smjerovi se planiraju uvesti?

Gradonačelnica: Iako Srednja škola nije obvezna izvještavati nas o svom radu, jer im nismo osnivači, zbog interesa i važnosti za naš grad na prošloj sjednici smo saznali o planiranju uvođenja novih smjerova. Prema njihovim riječima, sva dokumentacija je poslana, nitko nas nije kontaktirao i to je sve što znamo. Zatražiti ćemo pisano očitovanje.

Pozdravlja sve koji su se odazvali u ovo nedjeljno popodne i dokazali da žele raditi na dobrobiti naših građana.

I.Cavalli: Koliko Grad ima državne zemlje na raspolaganju i koji su prioriteti u  dodjeli prema novom zakonu?

Gradonačelnica: Zakon još nije usvojen, a prema saznanjima prioritet će imati stočari. Grad ima oko 4300 ha poljoprivrednog zemljišta, a trenutno se privremeno koristi tek nešto više od 1000 ha. Veseli što će jedinice lokalne samouprave opet raspolagati  poljoprivrednim zemljištem.

M. Pavković: kada se planira izgradnja nogostupa u Pihirovom sokaku prvenstveno zbog velikog broja djece koja onuda prolaze?

Gradonačelnica: Radi se o prometnici u nadležnosti ŽUC-a. Ponudili smo se da izradimo projektnu dokumentaciju, ali ne smijemo izvoditi radove. Mišljenja smo da osim nogostupa u toj ulici  treba i napraviti i ovi sloj asfalta.

M. Čar: Na sastanku u ŽUC-u predložili smo im da izradimo projektnu dokumentaciju, ali nemamo konkretan odgovor.

M. Pavković: Može li se urediti dio prometnice koji iz Vukovarske ulice vodi prema Osječkoj, za što nije potrebno puno sredstava?

Gradonačelnica: Taj dio smo projektirali, čak i jednu novu ulicu sa izlaskom između  Komunalca i Šumarije. Trenutno čekamo potvrdu projekta u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU nakon čega ćemo ga kandidirati za sredstva iz nekog od fondova.

D. Marin: Besplatan internet je vrlo važna infrastruktura 21. stoljeća. EU je objavila natječaj kojim  dodjeljuje 120 mil. eura za uvođenje besplatnog interneta. Razmišlja li Grad o tome?

Gradonačelnica: Da, u projektu uređenja gradskog trga je i uvođenje besplatnog interneta i slaže se da nam je to potrebno. Zbog malog broja stanovnika nismo se mogli javiti na spomenuti natječaj. Predložili smo kombinaciju sa Općinom Brestovac i Gradom Lipikom, ali nismo dobili povratnu informaciju od njih. Nada se da će biti još natječaja ili da ćemo uspjeti pronaći drugi način da uđemo u program uvođenja širokopojasnog interneta.

D. Marin: Načelno je zadovoljan odgovorom i trebamo raditi u ovom smijeru, jer će i škole uskoro imati problema sa jačinom interneta.

Jeste li provjerili može li se na zgradi Muzeja postaviti spomen ploča Ursu Weberu, budući se približava Dan Grada i prigoda je da se ploča otkrije.

Gradonačelnica: Stručne službe su dobile nalog da to provjere.

D. Marin: Moli pisani odgovor.

N. Garača: Što je sa strategijom prometa i priključkom na autocestu u Lipovljanima?

Gradonačelnica: Što se tiče strategije prometa, još nisu objavljeni  rezultati natječaja.

Trenutno su u tijeku razgovori o izmjeni prostornih planova Novske i Lipovljana, kako bi se spojna cesta Pakrac-Lipik-Lipovljani mogla uvrstiti u iste. Do 2020.g. planira se ishođenje građevinske dozvole i nakon toga apliciranje projekta za dodjelu sredstava. Napominje da projekt ima podršku nadležnog Ministarstva prometa, a u cijelosti su ga preuzele Hrvatske ceste.

N. Garača: Kakav je odaziv na natječaj za gradske subvencije liječnicima i poduzetnicima?

Gradonačelnica: Prema njenim saznanjima, reakcije i zainteresiranost je vrlo velika, a 2-3 liječnika su u postupku dolaska u Pakrac.

Z. Krejči: Zaprepašten je povećanjem odvoza otpada prema novom cjeniku (30% bez biorazgradivog i do 45% na razini dosadašnje usluge). U prosincu je odluci raspravljalo Gradsko vijeće, nije bilo riječi o povećanju cijena, za što suglasnost daje gradonačelnica.

Temeljem čega je gradonačelnica dala suglasnost za ovako drastično povećanje cijene?

Gradonačelnica: Temeljem pravilnika i zahtjeva Komunalca. Radimo sve kako bi odvajali otpad na kućnom pragu. Kao Grad idemo u cilju odvajanja otpada na kućnom pragu i kada to napravimo, neće biti potrebe odvoziti otpad kao i do sada, jednom tjedno i na taj način neće doći do tolikog povećanja cijene. Vodimo brigu o odvajanju i zbrinjavanju otpada i jednom tjedno imamo sastanke na tu temu sa Gradom Lipikom i Komunalcem.

Z. Krejči: Nije zadovoljan odgovorom, jer se radi o prevelikom povećanju cijene. Gdje će završiti ovaj ekstra profit Komunalca?

11 godina od ideje, konačno se ide u izgradnju prometnice u dijelu Aleje kestenova u dužini od 275 m. Građani uz kolnik očekuju pješačku i biciklističku stazu, kako je i predsjednik Gradskog vijeća najavio. Hoće li i kada biti realizirana?

Gradonačelnica: Kada govorimo o biciklističkim stazama, one se odnose na glavne prometnice, a ne nerazvrstane ceste i poljske puteve. Neposredno uz novu ulicu prolazi državna cesta uz koju je planirana biciklistička staza i znati ćete kada će to biti.

M. Ivančić: Nakon što je ukinut 2013.g., opet smo dobili vlak. Pakrački list je vrlo neprimjereno napisao da je u euforiji učenicima i studentima obećan besplatan prijevoz. Tko je i što poduzeo da opet imamo vlak, jer kroz medije se provlači izjava o zaslugama samo jedne osobe.

Gradonačelnica: Vlak je ukinut 2014.g. zbog, kako nam je rečeno, nerentabilnosti. Od tada redovito pišemo HŽ-u i nadležnom ministarstvu tražeći vraćanje željezničkog prometa. Puno ljudi je zaslužno za ovakav rezultat, od gradova Pakraca i Lipika, Općine Sirač i Banove Jaruge, svih stručnih službi, županije Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske.

Naša županija potpisala je sporazum o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata sa HŽ Putničkim prijevozom, prema kojemu će se prijevoz sufinancirati preko Ministarstva prometa, a zamjenik M. Širac ima primjerak sporazuma, ukoliko nekoga zanima.

M. Ivančić: To nisu mala sredstva za našu djecu, a Pakrački list je vrlo ružno napisao da se radilo o euforiji.

Tko je organizator i odgovorna osoba za Svetosavsku akademiju koja se održala u Gradskoj vijećnici? Zašto je tijekom akademije skinuta slika dr. F. Tuđmana i što će Grad poduzeti da se to više ne događa?

Gradonačelnica: Organizator je Vijeće srpske nacionalne manjine i parohija, zna se kako se Gradska vijećnica koristi, Grad je uvijek svima na usluzi. Možemo donijeti pravila ponašanja i način korištenja ovog prostora.

M. Ivančić: Što žurnije treba donijeti pravila i uvesti sankcije za one koji ih ne poštuju. Ovakvo ponašanje ne pridonosi toleranciji i suživotu, ovo je omalovažavanje građana i treba biti zadnji put da se ovako nešto dešava u našem gradu.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

  1. Prijedlog Statutarne oduke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca,

  2. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca,

  3. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,

  4. Prijedlog Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,

  5. Prijedlozi i inicijative.

  1. Prijedlog Statutarne oduke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

M. Ivančić (Komisija za statut i poslovnik): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Gradonačelnica: Ova odluka je razlog današnjeg sazivanje sjednice, a rok za usklađivanje statuta sa zakonskim izmjenama  je 11. 2. Iako nema sankcija za nepoštivanje ovog roka, mi se maksimalno držimo zakona.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Nitko od nas nije kriv za donošenje ovog „lex šerifa“ koji nam ne donosi puno dobroga. Zakon omogućava da izvršna vlast sve četiri godine obnaša dužnost bez obzira na način na koji to radi, a instrument koji se nudi za opoziv je pretežak za realizaciju.

Gradonačelnica: Mi danas ne raspravljamo o zakonu i nada se da se izrečeno ne odnosi na naš grad.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovo je još jedna tehnička odluka kojom se usklađujemo sa zakonom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Nada se da će ovo funkcionirati i da će komunalni redari i nadležne službe moći odraditi svoj posao, ali  boji se da bi moglo doći do stvaranja novih deponija.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Ivančić: Dali je vlasnik zemljišta dužan ukloniti otpad bez obzira tko ga je odložio?

M. Čar: Da, sve ide na teret vlasnika.

D. Marin: Treba što više apelirati na svijest građana, a represiju odgoditi za kasnije.

Gradonačelnica: Svjesni smo svega i slažemo se da treba apelirati na svijest građana. Stoga smo pripremili projekt usmjeren na edukaciju djece i mladih, kako bi od malih nogu razvili svijest o ponašanju sa otpadom.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: I ovo je zakonska obveza, iako imamo svoju tvrtku koja se bavi ovom djelatnošću.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlog Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

D. Marin (komisija za izbor i imenovanje): Nakon razmatranja svih pristiglih prijedloga, za članove Ocjenjivačkog odbora predlažu se: Tea Lokner, Željka Pejša Božić, Nenad Peić, Robert Ružička, Sadmir Delihodžić, Stipo Hodak i Višnja Klobučar.

Gradonačelnica: Nakon isteka mandata Ocjenjivačkog odbora, od ustanova s kojim najviše surađujemo zatraženo je da predlože osobe koje će zasigurno dati kvalitetan doprinos radu ovog odbora.

K.  Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pozdravlja što se po prvi put pozivaju ustanove da daju svoje prijedloge i predlaže da se slijedeći put pozovu sve.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

  1. Prijedlozi inicijative

K. Milek: Postoji li mogućnost da se otpad tijekom ljeta odvozi po kilaži umjesto po kubikaži?

M. Čar: Da, ali to je vrlo skupo. Kante su čipirane i trenutno koristimo ovakav model, sve je moguće promijeniti, ali to ima svoju cijenu.

Gradonačelnica: Drago joj je da se ovdje razgovara o otpadu, to je za sve nas važna tema.  Grad ima viziju i strategiju, pratimo natječaje i javljamo se na njih, a i sanacija „Crkvišta“ je pri kraju.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content