Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 19. prosinca 2017. godine - Grad Pakrac

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, zamjenica ravnatelja Srednje škole Pakrac Ljiljana Rupena Kelemen, ravnateljica Osnovne škole braće Radića Pakrac Sanja Delač, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Zbog predblagdanskog ozračja i aktualnih tema koje su iscrpljene na prošloj sjednici, Klub vijećnika neće imati pitanja na aktualnom satu.
M. Pavković: Kada bi se mogao završiti nogostup u Ulici I. G. Kovačića, koji je započet još 1990.g.?
Gradonačelnica: Dio projektne dokumentacije za taj nogostup postoji i nadamo se da ćemo se uskoro moći javiti na neki natječaj.
M. Pavković: U kojem roku?
Gradonačelnica: To ovisi o natječajima, a nada se da će to biti u ovom roku.
M. Pavković: U kojoj fazi i kada bi se mogao realizirati projekt staračkog doma u Prekopakri?
Gradonačelnica: To je samo objekt sa namjenom da bude Dom za starije. Trenutno nema sredstava za tu namjenu, jer se ide u deinstitucionalizaciju ovakvog oblika skrbi. Kod nas postoji potreba za ovakvim objektima, prije oko 1,5 g. smo poslali projekt i u fond NATO-a, ali do danas nemamo povratnu informaciju.
M. Pavković: Bila bi zadovoljna sa se projekt što brže realizira.
Gradonačelnica: Svi bi bili zadovoljni i uvijek se trudimo pratiti potrebe građana.
N. Garača: Koje aktivnosti Grad poduzima kako bi dobili Visoku zdravstvenu školu sa redovitim studijem u Pakracu?
Gradonačelnica: Prije dva tjedna predstavnici Zdravstvenog veleučilišta bili su kod nas na sastanku zbog aktivnosti na jednom zajedničkom projektu. Raduje nas što nas nisu zaboravili i žele nastaviti suradnju. Što se tiče Visoke zdravstvene škole, najveći problem nam je prostor, ali i na tome cijelo vrijeme radimo.
D. Marin: U pohvalu na izgradnji dječjeg igrališta na Gavrinici, zanima ga zašto ono nije u potpunosti funkcionalno, mogu li se i kada urediti kontejneri i otpad koji se tamo nalazi?
Gradonačelnica: Subjektivno je reći da igralište nije funkcionalno, jer samo nije do kraja uređeno. Vlastiti pogon održava taj prostor koliko je moguće, posijati će travu, a urediti će se i tzv. zeleni otok.
Objekt pored kojeg je igralište je derutan i u vlasništvu RH, pa smo prije oko dvije godine zatražili prijenos vlasništva na Grad, kako bismo objekt uredili i priveli nekoj svrsi.
D. Marin: Nije mislio na funkcionalnost sprava na igralištu, samo na otpad i sl.
U kojoj je fazi izgradnja skijališta na Omanovcu?
Gradonačelnica: Projekt postoji, ali se ne može realizirati iz gradskog proračuna. Prije godinu dana postali smo vlasnici parcela na kojima treba biti skijalište i sada očekujemo natječaje na koje bi mogli kandidirati projekt, kojih u proteklih nekoliko godina nije bilo (za sportske infrastrukturne projekte).
Očekuje bolje pregovaračke sposobnosti Vlade donošenjem novog Operativnog programa konkurentnosti.
Z. Krejči: U protekla dva mandata planiralo se od zgrade stare bolnice napraviti Starački dom. Sada je to nestalo iz proračuna i planirana su sredstva za Dom za stare i veterane. Iz kojih sredstava će se financirati izgradnja i u kojem roku možemo očekivati realizaciju projekta?
Gradonačelnica: Radi se o Centru za pružanje usluga veteranima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Projekt je predstavljen i prihvaćen u Ministarstvu branitelja koji će ga kao prioritetnog prijaviti na neki od natječaja.
Z. Krejči: Djelomično je zadovoljan odgovorom, projekt je puno realniji od prijašnjeg, samo su rokovi u zraku.
U Ulici V. Lisinskog nalazi se nogostup koji zbog zaraslosti ne služi svrsi. Može li se očistiti, radi se o nogostupu u centru grada?
Gradonačelnica: Vlastiti pogon može očistiti taj nogostup,a li i vlasnici imaju obveze urediti prostor ispred svoje kuće. Ove godine krenuli smo sa pronalaženjem postojećih nogostupa u Prekopakri i Pakracu i njihovim uređenjem. Prolaskom aglomeracije konačno će se moći raditi na kvalitetnijem uređenju prometnica i nogostupa, sve prije toga bilo bi bacanje novaca.
M. Popović Damjanović: Kada će biti puštena javna rasvjeta u Bučju i Glavici, gdje su postavljeni stupovi?
Gradonačelnica: Dostaviti će pisani odgovor, budući nema gđe Čar koja radi na tome.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik treće sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića za školsku godinu 2016./2017.,
2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.,
3. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018. g,
4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac,
6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina,
7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca,
8. Prijedlozi i inicijative.

M. Ivančić: Predlaže da se do dolaska ravnateljice Osnovne škole održe rasprave po drugim točkama.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće ravnatelja Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016./2017.

Lj. Rupena Kelemen: Ispričava ravnatelja koji zbog drugih obveza nije mogao doći na današnju sjednicu. Iz njegovog izvješća vidljivo je su svi planovi realizirani, a suradnja sa vanjskim suradnicima dobra.
U sklopu Srednje škole nalazi se učenički dom, koji je bio popunjen djecom iz šest županija.
Školski odbor, Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja redovito su se radili svoj posao.
Najveći interes učenika prilikom upisa opet je bio za zdravstvena zanimanja, ove školske godine nadležno je ministarstvo ugasilo razredni odjel za građevinske tehničare zbog premalog interesa učenika za ovo zanimanje.
U cijeloj županiji postoji problem iseljavanja iz Hrvatske, pa se i u našoj školi zbog istog razloga ispisalo četvero učenika.
Učenici su sudjelovali na svim razinama natjecanja i postigli dobre rezultate, na što je škola iznimno ponosna.
Uvjeti rada su jako dobri, učionice i nastavno osoblje opremljeni su svom potrebnom tehnikom.
U školi se razmišlja o novim zanimanjima koja bi privukla učenike, pa se nakon provedenog istraživanja u osmim razredima došlo do dva zanimanja: medicinski kozmetičar i fasader. Sva potrebna dokumentacija sutra se šalje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Što se tiče ostalih projekata, upravo je realizirana obnova krovišta na zgradi bivše Pedagoške akademije i kandidirana je energetska obnova zgrade mješovitog učeničkog doma.
Državna matura protekla je u najboljem redu, bez ijedne primjedbe.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, ali bi voljeli da je detaljnije.
Srednja škola ima puno toga čime se može pohvaliti npr. liftom za učenike s posebnim potrebama, uspjesima na državnoj maturi, uspjesima na natjecanjima.
Nada se realizaciji svih projekata i uvođenju novih zanimanja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Slaže se sa kolegicom Milek.
Iako mu je osobno jasno, mišljenja je kako odgojno-obrazovni rad nije dovoljno zastupljen u izvješću. Predlaže se da ubuduće izvješće bude sadržajno šire i detaljnije.
Pozdravlja sve aktivnosti na uvođenju novih usmjerenja, a na tome politika i škola moraju zajedno raditi. Predlaže da Grad u suradnji sa poduzetnicima poveća stipendiju za zanimanje fasader, koje je deficitarno u cijeloj Hrvatskoj.
Izvješće se prima na znanje.
Gradonačelnica: Svake godine u suradnji sa poduzetnicima dolazi se do deficitarnih zanimanja i rado će predložiti podizanje iznosa stipendije za zanimanje fasader.
Raduje ju što je Srednja škola ovdje zbog razgovora, suradnje, poticanja na otvaranje novih smjerova. Kao gradonačelnica stoji školi na raspolaganju, dati će sve od sebe da pomogne i rado će otići u nadležno ministarstvo kada god bude potrebno.
Grad je bio spreman uključiti se u sufinanciranje ugradnje dizala, godinama smo financirali suradnika u nastavi, ali je u međuvremenu Županija iznašla sredstva za ugradnju dizala.
Srednja škola će uvijek u Gradu imati partnera.
Lj. Rupena Kelemen: Zahvaljuje, sve će prenijeti ravnatelju.
Predsjednik zaključuje raspravu.
Izvješće se prima na znanje.

3. Prijedlog plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2018.g.

M. Lucić Fider: Plan rada za slijedeću godina zasnovan je na zdravim temeljima i realno izvediv. Moguća su manja odstupanja, koja će ovisiti o financijskim sredstvima.
Još se čekaju rezultati za nastavak projekta digitalizacije, u tijeku je evaluacija projekta „Kulturni inkubator“.
Što se tiče financiranja rada ustanove, tu su Grad kao osnivač i Ministarstvo kulture, koje je za dodatnih 5.000,00 kn povećalo iznos sredstava za nabavku knjižne građe.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želju za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. U radu Gradske knjižnice vidi se entuzijazam, pozitivna energija i volonterstvo. Postoji li mogućnost da Grad podrži ustanovu na način da se kadrovski pojača?
Gradonačelnica: Rad knjižnice je prepoznat u gradu, sve što rade izvan svojih propisanih okvira je veliki dobitak za naše sugrađane. Ako prođe projekt „Kulturni inkubator“ sinergijom naših ravnateljica Pakračani će dobiti puno.
Što se tiče zapošljavanja, još će se malo strpiti sa postojeća tri djelatnika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Grada Pakraca za 2018. g,

J. Hihlik: U radu Muzeja za slijedeću godinu ističe obilježavanje 200 godina osnivanja Majstorskog ceha u Pakracu, tako da će i Noć muzeja biti posvećena obrtnicima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspjehom u radu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove, posebno jedan vanserijski projekt „MultiPak“.
M. Ivančić: Pohvaljuje rad Muzeja i raduje ga što su se uključili u projekte vezane uz Domovinski rat.
Gradonačelnica: Ravnateljica je samozatajna i skromna osoba koja se ne voli hvaliti, iako ima čime. Nije spomenula vrijedna arheološka istraživanja koja Grad nikada ne bi mogao realizirati bez pomoći djelatnica Muzeja.
J. Hihlik: Muzej napokon ima i arheologa, istraživanja će se nastaviti kroz više godina i to će u konačnici zasigurno biti dodatni turistički adut Pakraca.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. – Komunalac d.o.o. Pakrac

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Kakva je trenutno situacija na odlagalištu „Crkvište“?
J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
N. Garača: Izvješće je detaljnije i primjerenije od dosadašnjih. Poslovanje tvrtke je pozitivno, usluge nisu poskupile niti pojeftinile.
M. Popović Damjanović: Pohvaljuje izvedene radove na groblju na Gavrinici. Što se još tamo napraviti?
Z. Vostri: Groblje na Gavrinici uređeno je novim stazama i ogradom. Uloženo je više nego što je prihodovano, ali radovi će se nastaviti.
S. Hejtmanek: Može li Komunalac nešto učiniti kako bi se uredilo groblje u Badljevini?
Z. Vostri: Prije tri tjedna dobio je dopis predsjednika MO Badljevina vezan uz ovu problematiku, pozvao ga je na sastanak kako bi se dogovorili što se može napraviti, ali gospodin nije došao. Komunalac je i dalje spreman na dogovor.
Z. Krejči: Kakva je struktura troškova za usluge odvjetnika i bilježnika?
Z. Vostri: Radi se o troškovima vezanim uz ovršne postupke, tijekom kojih se većina tih troškova u konačnici i naplati.
V. Anušić: Neozbiljno je na kraju 2017.g. raspravljati o izvješću za 2016.g. Nije li ovo moglo i ranije doći na Gradsko vijeće?
Z. Vostri: Bio je na bolovanju do 1. listopada 2017.g.
M. Ivančić: Pohvaljuje pozitivno poslovanje, iako ono nije niti nužno, bitno je da nije negativno.
Puno toga je nedorečeno vezano uz sakupljanje otpada i promjene koje nam je donio novi zakon.
Moli da građani ne osjete ove promjene i da budu što više educirani.
Postoji li u Komunalcu Povjerenstvo za pritužbe?
Z. Vostri: Povjerenstvo bi trebalo postojati, sa jednim članom iz Osijeka je nemoguće kontaktirati i zatražiti će se njegova zamjena.
M. Ivančić: osobno će se potruditi kontaktirati Udrugu za zaštitu potrošača, jer je ovo bitno za naše sugrađane.
Gradonačelnica: Izvješće je korektno, samo bi voljela da se svi više upoznaju sa onim što je napravljeno na „Crkvištu“.
Z. Vostri: Na odlagalištu „Crkvište“ odrađeno je više od 90% ugovorenih radova, imamo reciklažno dvorište i spremnu opremu za njegovo opremanje. U ožujku slijedeće godine očekuje se tehnički pregled i nakon toga početak rada.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Braće Radića
za školsku godinu 2016./2017.

S. Delač: Važno je istaknuti da je broj razrednih odjela ostao isti, broj učenika otprilike isti, iako su trendovi takvi da gubimo 10-ak učenika, što nije alarmantno.
Škola provodi niz različitih projekata i aktivna je u traženju sredstava, od kojih treba spomenuti: asistente u nastavi u suradnji sa našom županijom, shemu školskog voća i mlijeka, besplatnu prehranu za 100 učenika, energetsku obnovu matične škole (krov, stolarija, fasada, kotlovnica), sudjelovanje u projektu ERASMUS PLUS (20.000 eura za edukaciju u državnoj školi za darovite u Pragu), nastavak rada u školskom vrtu, prezentaciju rada u izlogu nekadašnjeg Borova.
U ovoj školskoj godini planira se uvođenje e-dnevnika, škola je ušla u onih 200 škola koje su opremljene informatičkom opremom za obveznu nastavu informatike.
Pokušao se organizirati produženi boravak učenika u školi, ali i uz dobru volju Grada nije bilo dovoljno zainteresiranih roditelja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje. Pohvaljuje se rad škole uz želje za novim uspjesima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prima na znanje uz pohvale na radu, posebno u radu sa nadarenima. Primjećuje se „rukopis“ nove ravnateljice, a njoj i suradnicima žele da tako nastave.
N. Garača: Pohvaljuje rad ove važne institucije, koja unatoč trendovima zadržava isti broj djece i još zbrinjava tehnološki višak sa područja županije.
Posebna pohvala na sudjelovanju u projektu ERASMUS PLUS što pokazuje standard modernog obrazovanja i proaktivnosti ravnateljice i njenih suradnika, koji ne čekaju da se stvari dese same od sebe.
M. Ivančić: Pohvaljuje rad škole. Unatoč napisima o iseljavanju, to se u školi ne vidi. Ima odlazaka iz Pakraca, ali i dolazaka. Zahvaljuje na sudjelovanju u projektu „Mladi i Domovinski rat“ i nada se nastavku.
Predlaže da se kroz neki projekt potakne djecu da se bave tjelesnom aktivnošću, jer ovo što imaju u školi nije dovoljno.
S. Delač: Zvučati će nevjerojatno, ali djeca ne žele raditi tjelesni. U školi je dosta sportskih aktivnosti, ali ih učenici ne vole.
Gradonačelnica: Pohvaljuje rad škole i odličnu suradnju sa Gradom. Što se tiče produženog boravka, Grad je i dalje spreman pomoći.
Izvješće se prima na znanje.

6. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Predlaže se darovanje suvlasničkog dijela nekretnine, kako bi se ista objedinila prije provođenja katastarske izmjere. Projekti vezani uz ovu nekretninu i dalje idu u smijeru odgoja i obrazovanja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o tehničkoj odluci koja će pojednostaviti aktivnosti koje se planiraju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovo je tehnička odluka, budući savjetu ističe mandat i treba provesti postupak novog izbora članova Gradskog savjeta mladih.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Apelira na mlade ljude da se jave i na ovaj način sudjeluju u životu grada.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Budući da nije bilo prijedloga i inicijativa, predsjednik zaključuje sjednicu u 18:34.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content