Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 16. prosinca 2021.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, pročelnici Ivana Šušnjić, Zrna Garača, Tomislav Petrač i Marijan Malogorski, voditelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove Adriana Pepić, viša stručna suradnica za poljoprivredu Andrijana Grčević, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina i novinar Pakračkog lista Darko Baronica.

Aktualni sat

K. Rek: Što je sa Stručnim studijem fizioterapije, na prošloj sjednici čuli smo da se ne zatvara?

Gradonačelnica: Zajedno sa pročelnicom Ureda Grada aktivno sudjeluje u prepiskama sa Zdravstvenim veleučilištem. Studentima je omogućeno da slušaju predavanja online i ne moraju ići u Zagreb. Studenti 3. godine moraju Zagreb na praksu, jer u našoj bolnici ne postoje svi odjeli koje moraju proći. Suradnja sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb se nastavlja, idemo dalje u zajedničke projekte i razgovaramo o uvođenju novih smjerova. ZVZ smatra da je njihov loš marketing djelomično odgovoran za mali broj studenata.

T. Novinc: Hoće li biti ulaganja u nove nogostupe?

Gradonačelnica: Da, i to je vidljivo iz prijedloga proračuna za slijedeću godinu. Čim završi aglomeracija, ide se u sanacije i izgradnje nogostupa zbog sigurnosti prvenstveno djece u prometu.

M. Seleši: U više navrata postavljano je pitanje o izgradnji kanalizacije u Badljevini. Što je sa tim projektom?

Gradonačelnica: To nam je boljka, jer je izvođač radova ostavio stanje na terenu ovakvo kakvo je danas. Opet ćemo uputiti upit Hrvatskim vodama i Vodama Lipik i dostaviti pisani odgovor.

A. Skalnik: Planira li se u budućnosti povećanje iznosa od 150,00 kn božićnice za umirovljenike i promjena cenzusa?

Podsjetite na sve na sve gradske programe kojim se pomaže sugrađanima.

Gradonačelnica: Božićnica za umirovljenike sa najnižim mirovinama je od prošle godine novost u gradskom proračunu, za što će se izdvojiti 35-40 tisuća kuna. Nada se povećanju iznosa slijedeće godine kao i korekciji cenzusa.

Više godina dajemo potpore gospodarstvenicima (1,3 mil. kuna), poljoprivrednicima (300 tis. kuna), donacije zbog COVID-a iznose 105 tis. kuna, za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 517 tis. kuna, Program „Tri plus“ 347 tis. kuna, za novorođenčad 160 tis. kuna, subvencije liječnicima 76 tis. kuna, za stipendiranje 300 tis. kuna, produženi boravak djece u školi 35. tis. kuna, udžbenike 365 tis. kuna.

Grad sufinancira boravak djece u vrtiću sa visokih 85% ukupne cijene.

M. Vujić: U Ul. G. Viteza postoji deponija na jednoj parceli, što je s tim?

Kada će početi aglomeracija na Maloj Krndiji?

M. Malogorski: Prema dosadašnjim saznanjima, ne radi se o deponiju, već navoženju građevinskog materijala na privatnu parcelu. Uputiti ćemo dopis vlasnicima i dostaviti vijećniku odgovor.

Što se tiče aglomeracije, radovi ma Marinkovcu i u Ulici G. Viteza kreću ove zime i moli stanovnike tih ulica za strpljenje.

Gradonačelnica: Nije znala za spomenutu deponiju, uputiti će se dopis vlasniku, kojemu se ne može određivati što će raditi na svojoj parceli.

Aglomeracija na Maloj Krndiji se čekala zbog završetka radova u gradu, koji su bili prioritet. Nismo htjeli da rade na previše mjesta, jer onda ne mogu završiti radove u razumnom roku.

T. Vujanić: Kakva saznanja o budućnosti naše bolnice ima gradonačelnica kao saborska zastupnica?

Gradonačelnica: O reformi zdravstva se priča, ali nije vidjela niti jedan dokument o tome. Misli kako se to neće posebno odraziti na našu bolnicu, jer je već funkcionalno spojena sa požeškom.

T. Vujanić: Malo je zabrinjavajuće što drugi put dobija neodređeni odgovor o sudbinama važnih ustanova u gradu, Srednjoj školi i bolnici.

Gradonačelnica: Komentar vijećnice je bio suvišan i neće odgovarati na njega. Što se tiče Srednje škole Pakrac, ne vidi kako bi jedna institucija mogla ugroziti drugu, obzirom na manjak medicinskog kadra.

T. Vujanić: Može li se na prošloj sjednici spomenuti projekt izgradnje stambene zgrade sa 30 stanova staviti po strani i krenuti u javni poziv i izgradnju POS-ovih stanova kao što to radi Lipik?

Gradonačelnica: Na prošloj sjednici je pozvala mlade da iskažu svoj interes za stambenim zbrinjavanjem na ovaj način i ako postoji potreba, može se provesti javna rasprava. Moli vijećnicu da animira mlade ljude da se jave.

Postoji projekt za zgradu na pilani.

T. Vujanić: Zgrada na pilani je predaleko i nitko od mladih tamo ne želi ići. Pitala je za POS-ove stanove kao i u Lipiku, nije dobila odgovor.

Gradonačelnica: Van svake pameti je vrijeđati stanovnike pilane, koja je othranila veliki dio Pakračana i izgradila grad.

T. Vujanić: Neprimjereno je reći da je njena izjava „van svake pameti“ i nije joj bila namjera vrijeđati ljude koji tamo žive. Sigurno se možemo složiti da je život u centru grada atraktivniji.

Z. Krejči: Razmišlja li se o novim tehnologijama i uvođenjem optičkih kablova kao što je učinio Lipik? Poduzetništvo se diže na jedan veći nivo,a to ne ide bez bržeg interneta.

M. Malogorski: Da, već je održan radni sastanak sa tvrtkom koja je obavila radove u Lipiku i čekamo povratnu informaciju o njihovoj zainteresiranosti za razvoj optičke mreže u Pakracu.

Z. Krejči: Jesu li prije spominjani projekti u Prekopakri (Društveni dom i Dom za starije) još uvijek u fokusu Grada, ako nisu, što će se raditi umjesto njih?

Gradonačelnica: Oba projekta su prijavljena na natječaje, jer ih nije moguće financirati samo iz gradskog proračuna. Prošli su već nekoliko razina, na indikativnoj su listi i čekamo rješavanje.

Z. Krejči: Drago mu je zbog toga i nada se što bržem rješavanju, jer ovako povoljni uvjeti za realizaciju sredstava iz EU fondova neće još dugo trajati.

N. Todorović: Groblje na Gavrinici je dobilo lijepo uređeno parkiralište, ali put koji ide kroz groblje je loš. Može li se urediti, nasipati ili asfaltirati? Također je potrebno urediti živicu uz ogradu.

Gradonačelnica: Što se tiče živice, poslati ćemo komunalnog redara da snimi stanje i obavijesti Komunalac. Slaže se da treba urediti i put, odnosno staze. Groblje je financijski neodrživo, ali Grad je otvoren za suradnju, jer smatramo da groblja zaslužuju biti uređena.

K. L. Kobetić: Može li se projekt u kojemu je radno vrijeme vrtića bilo do 21h nastaviti i bez sredstava iz EU fondova?

Gradonačelnica: Danas je stigla potvrda da će se projekt nastaviti uz 100% financiranje europskim novcima. Nakon završetka prvog projekta, Grad je nastavio sufinancirati rad nekoliko zaposlenika, kako bi vrtić i dalje mogao raditi do 21h.

K L. Kobetić: Kada možemo očekivati  nogostup u novouređenoj Ulici A. Janković?

M. Malogorski:  Slijedeće godine. Sa jedne strane će biti pješačka, sa druge pješačko-biciklistička staza.

Gradonačelnica: Potpisali smo Okvirni sporazum o izgradnji u trajanju od tri godine, a već slijedeće će vjerojatno biti sve završeno, uključujući završni sloj asfalta i nogostup sa obje strane ulice.

K. L. Kobetić: Izgradnja nogostupa na Gavrinici je odlična stvar zbog velikog broja djece koja idu u školu. Jeli moguće označiti pješačke prijelaze kojih sada nema ili uputiti zahtjev nadležnima?

Gradonačelnica: Upravo zbog mogućnosti da se označe pješački prijelazi, idemo u izgradnju nekoliko  metara nogostupa u Ulici P. Polaka. Nakon toga ćemo moći zatražiti od ŽUC-a označavanje prijelaza na njihovoj prometnici.

K. Milek: Radovi na Krndiji su započeli u listopadu 2020.g., nogostup je još uvijek raskopan, na cesti su rupe provizorno označene opasnim željeznim šipkama. To predugo traje, opasno je za pješake i vozače i više nema mjesta strpljenju. Kada će to završiti i nogostup biti saniran?

M. Malogorski: Na svakom sastanku, zajedno sa g. Pierobonom, ulaže se prigovor zbog radova na Krndiji. Izvođač je više puta obećao da će to sanirati, ali još nije. Prije nekoliko dana opet su išli na teren i obećali sanaciju za 15-ak dana. Stvarno nastojimo ubrzati i riješiti svaki problem, ali odgovor je uvijek da se radi o gradilištu.

K. Milek: Te šipke su zaista opasne, može li to riješiti policija ili Hrvatske ceste, jer je to državna prometnica?

Gradonačelnica: Predlaže da Grad uputi dopis i policiji zbog opasnosti za pješake i vozače.

M. Andrijanić: Kakva je trenutna situacija sa starom bolnicom i što se tamo planira?

Z. Garača: Imamo dva projekta za dva objekta. Stara psihijatrija predviđena je za Centar za pružanje usluga socijalne skrbi ranjivim skupinama. Završena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i spremni smo za izgradnju. Projekt je kandidiran kao prioritetan.

Zgrada nekadašnje Prve zemaljske bolnice predviđena je za Medicinski centar u kojemu će se provoditi zdravstveni turizam, edukacije, istraživanja. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a projekt nam je također prioritetan.

Predsjednik: Kakva događanja će Grad ponuditi sugrađanima u ovo blagdansko vrijeme?

Gradonačelnica: Sutra će se održati Božićni sajam, za doček ćemo imati vatromet. Nismo se odlučili za veća okupljanja jer čuvamo zdravlje svojih sugrađana.

I.Šušnjić: Organiziramo događanja u skladu sa epidemiološkim mjerama i naputkom HZJZ-a, koji preporučaju izbjegavanje većih okupljanja. Adventski program je krenuo 1. prosinca, redovito obavještavamo građane o svim događanjima.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća

Dnevni red

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o točkama 10. – 13., 15. – 20., te 24.-25.

Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

 1.  Plan i program rada i kurikulum DV „Maslačak“ za pedagošku godinu 2021./2022.
 2. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
 3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u Gradu Pakracu,
 4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete komunalne usluge -dimnjačarski poslovi u Gradu Pakracu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva,
 8. Prijedlog Plana rada i programa Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. g.,
 9. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH
  a) za 2021. g.
  b) za 2022. g.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2021.g.
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. g.
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka za 2021. g.,
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o uvođenju riznice,
 15. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu
 16. Prijedlog Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. g.,
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2022.g.
 19. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2022. godini
 20. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu
 21. Izvješće o upravljanju imovinom u Grada Pakraca za 2020. g.,
 22. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 23. Prijedlog Odluke o koeficijentima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
 24. Prijedlog Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
 25. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti LRA PCP d.o.o. Pakrac,
 26. Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja komunalnog otpada,
 27. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
 28. Prijedlozi i inicijative.

  1. Plan i program rada i kurikulum DV „Maslačak“ za pedagošku godinu 2021./2022.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

V. Klobučar: Iz materijala ističe da vrtić radi u 6 objekata, ima 54 zaposlenika, 262 djece i niti jedno dijete nije ostalo neupisano. Zahvaljujući naporima gradonačelnice i zajedničkom projektu, radno vrijeme vrtića je od 5:30 do 21h.

U komunikaciji sa gradonačelnicom i saborskim zastupnicom pozvani smo sudjelovati u raspravi o novom prijedlogu Zakona o predškolskom odgoju.

Gradonačelnica: Predškolski odgoj nam je važan i sve je važniji u cijeloj RH, jer ej to ulaganje u budućnost.

Stručne službe su dale sve od sebe i brzo smo reagirali kako bi uspjeli smjestiti 60 djece, tako da nitko ne ostane neupisan. Što se tiče novog Zakona o predškolskom odgoju, ide se smjeru stvaranja mreža vrtića sa intencijom da sva djeca budu upisana, a sve JLS morati će imati vrtić.

Uspjeli smo osigurati europska sredstva kako bi se projekt sa vrtićem nastavio.

V. Klobučar: Budući su odgojitelji deficitarno zanimanje, imali smo problem, ali i riješili ga uključivanjem studenata predškole u rad, u kombinaciji sa starijim kolegicama.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz sve pohvale. Radi se besprijekorno uz lijepu suradnju sa Gradom.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale, posebno na fleksibilnosti u kurikulumu i valorizaciji rada.

K. Milek: Koliko ima korisnika do 21h?

V. Klobučar: Do 10 djece.

Gradonačelnica: Imamo 6 objekata o kojima vodimo brigu, idemo u izgradnju vrtića na pilani za dvije skupine, vrtić u Badljevini ne zadovoljava naše standarde i tu će se nešto morati napraviti. Raduje nas što vrtić prepoznaje nastojanje Grada da unaprijedi uvjete boravka i rada.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

A. P. Grafina: Prošla školska godina bila je takva kakva je, prilagodili smo se. Unatoč situaciji, sva planirana događanja su uspješno organizirana, neka uživo, neka online. Najbitnije je što je nastava većinom odrađena individualno, jer je jako teško nekoga naučiti svirati online.

Gradonačelnica: Posebno ističe i zahvaljuje na organizaciji koncerta „Croatio, iz duše te ljubim“.

Nagrada Marko Turčan dodijeljena je po 13. put i to je uvijek posebno emotivan trenutak, koji dokazuje veličinu naše škole.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale na radu u vrlo izazovnoj godini.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale.

K. L. Kobetić: Zašto se kadrovi tako kratko zadržavaju u školi i što im nudite da ostanu?

A. P. Grafina: Fluktuacija kadrova nema veze sa radom škole. Radi se većinom o nestručnom kadru, za koje se svakih 5 mjeseci mora raspisati novi natječaj. Nažalost, izgubili smo prof. Gašparovića, koji je dobio posao u Osijeku iz kojeg je svakodnevno putovao u Pakrac na posao.

Nudimo im gradski stan, čemu se svi čude, drugo im ne možemo ponuditi.

K. L. Kobetić: Jeli istina da smo jednog profesora izgubili, a mogao je ostati u našoj školi (g. Golub)?

A. P. Gafina: Zahvaljuje na pitanju jer je čula dosta dezinformacija o odlasku g, Goluba. Naime, g. Golub nije diplomirao, unatoč tome ponuđeno mu je radno mjesto na određeno vrijeme kao nekvalificiranom radniku, što je odbio i otišao raditi u Novsku također na određeno. Cijelu godinu je bez problema odlazio na tjedan dana zbog fakultetskih obaveza u Puli, u nadi da će diplomirati.

Gradonačelnica: Grad se trudi pratiti OGŠ, osiguravamo određena proračunska sredstva, jer predstavljaju važnu dodanu vrijednost našem gradu. Poziva vijećnike da dođu na koncerte i zajedno sa našim sugrađanima shvate da u svojoj glazbenoj školi možemo besplatno slušati glazbenike za čije se nastupe plaćaju skupe ulaznice.

Predsjednik: Zahvaljuje na partnerstvu u projektu sa Udrugom policije branitelja.

A.P. Grafina: Poziva sve na koncert 22. prosinca.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u Gradu Pakracu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Malogorski: Ovo je zakonska obveza, a prema nalogu Državne revizije.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete komunalne usluge -dimnjačarski poslovi u Gradu Pakracu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Malogorski: Ovo je također zakonska obveza, kao i kod prethodne točke.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

M. Malogorski: I ovo je zakonska obveza, a promjena se odnosi na prelazak Aleje kestenova u I. zonu zbog uređenosti.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

M. Malogorski: Još jedna zakonska obveza prema nalogu revizije, a radi se o usklađenju sa zakonom, u dijelu koji se odnosi na kretanje osoba s posebnim potrebama.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoju poduzetništva

Z. Garača: Ovo je izmjena i dopuna postojeće Odluke iz 2018.g., a odnosi se na dvije stvari:

– umjesto mjere sufinanciranja zakupa poslovnog prostora u LRA PCP, mjera će se odnositi općenito na zakup poslovnog prostora,

– dodaje se nova mjera: razvoj inovacija i patenata, koje želimo poticati i sufinancirati.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, posebno nova mjera, što je lijep napredak.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Plana rada i programa Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Čekali smo nekoliko mandata da dođe Savjet mladih koji ima planove i ideje. Komunikacija s njima je jako dobro, uvažavaju i prijedlog Grada. U četvrtak će u Našicama potpisati Sporazum o suradnji sa Savjetom mladih Našica. Postoji inicijativa da dodjeljujemo nagrade za volontere.

K. Rek: Želi pohvaliti odličnu suradnju sa gradonačelnicom i Vlastitim pogonom, koji im uvijek pomaže.

Za slijedeću godinu planira se nastavak suradnje sa Turističkom zajednicom, Udrugom djece branitelja i ostalima i nada se realizaciji plana.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i podržava. Ovo je najdraža točka dnevnog reda,  posebno raduje što mladi ljudi široko razmišljaju, a vrlo su skromni sa financijskim sredstvima.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Posebno raduju edukacije za mlade ljude, koji većinom nisu svjesni ili ne znaju što i kako mogu ostvariti. Puna podrška ekološkim akcijama i uvijek se možete obratiti za suradnju Srednjoj školi Pakrac.

T. Novinc: Pohvala radnoj akciji na dječjem igralištu kod Vatrogasnog doma.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH
a) za 2021. g.
b) za 2022. g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.

A. Grčević: Ovoje zakonska obveza temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a prihod će se koristiti za potpore u poljoprivredi, naknadu štete od divljači i aktivnosti u provedbi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Gradonačelnica: Prihod nije samo gradski, 65% ide gradskom proračunu, 10% PSŽ, 25% državi.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2021.g.
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021.g.
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka za 2021. g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Sva četiri prijedloga se prihvaćaju.

Predsjednik: Dobili smo amandman gradonačelnice o koji postaje sastavni dio prijedloga rebalansa.

Gradonačelnica: Proračun se svakodnevno mijenja, pa je i ovaj amandman predložen zbog usklađenja sa stvarnim stanjem. Nema većih odstupanja, imamo povećanje prihoda na koje nismo ni računali i dobro gospodarimo sredstvima.

A.Pepić: Unatoč smanjenju ukupnog proračuna, nema smanjivanja sredstava za gospodarstvenike, građane, različite subvencije i sl.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Ovo je strahovit uspjeh u izazovnoj godini i ponosni smo na izvršenje proračuna.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Sva četiri prijedloga se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
13. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvođenju riznice

T. Petrač: U postojećoj Odluci produžuje se rok za implementaciju, jer prelazimo na novi softver.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i raduje što se ide u nešto što je SDP predložio još prije 8 godina.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu
16. Prijedlog Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. g.
18. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2022.g.
19. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka u 2022. godini
20. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prihvaća se svih šest prijedloga.

Gradonačelnica: Proračun je najvažnija odluka Gradskog vijeća. Predloženi od 70 mil. kuna je realan, vjerojatno će se tijekom godine i povećati zbog realizacije projekata, jer očekujemo puno toga u godini koja je pred nama. Nismo izbacili  niti jedan program važan za razvoj grada, sutra će biti potpisivanje ugovora za još neka sredstva kojima se nismo nadali. Proračun je realan, socijalan i razvojan.

Zahvaljuje stručnim službama, posebno ženama koje su preuzele veliki posao na sebe, nakon što smo se našli u neugodnoj situaciji.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju. Raduje ovako veliki proračun, kojega ne bi bilo bez EU. Pohvala mladom, sposobnom kadru pod palicom gradonačelnice. Ovo daje nadu mladim ljudima da će imati prekrasan grad.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Veseli nas ogroman proračun i veliki projekti. Klub neće podržati proračun jer se zalažemo za ukidanje prireza, jer se ne planira povećanje sredstava za novorođenčad, jer nema subvencija za prijevoz umirovljenika, jer su sredstva za Božićni sajam gotovo ista kao i za stipendije.

Proračun nije dovoljno detaljno razrađen.

Ostale prijedloge će prihvatiti.

Predsjednik: Kada je na državnoj razini bio na vlasti SDP, Pakrac je dobio 100-tinjak tis. kuna, a sada, zahvaljujući lokalnoj, županijskoj i državnoj vlasti dobijamo milijune. Takvu podršku Pakrac nije imao od Domovinskog rata.

Ne prihvatiti ovakav proračun je čisto politikantstvo.

T. Vujanić: Danas ju se opet optužuje za nešto što nije rekla i prekorava zbog izraženog mišljenja. Pohvalila je opseg proračuna i projekte, te navela razloge zbog kojih neće prihvatiti prijedlog.

Predsjednik: Nije imao namjeru vrijeđati, ali ima pravo reći svoje mišljenje.

K. Milek: Nije joj jasno zašto SDP prihvaća Plan javnih potreba u kulturi (u kojemu je Božićni sajam), ali ne i proračun?

Z. Krejči: Kada je SDP bio na vlasti u državi, nismo bili u EU. 30% proračuna su europska sredstva. Osobno  misli da ovo nema veze sa politiziranjem, samo izražavanjem svog mišljenja. Neće odustati od pet stvari za koje se više godina zalažu.

Svaka čast stručnim službama na radu i borbi za nove projekte.

Gradonačelnica: Proračun je izrađen zakonski određenoj 3. razini.

Cijeni svačije mišljenje, a SDP je ovdje uvijek bio konstruktivna oporba. Kada je u državi bio SDP na vlasti, osobno je sa g. Krejčijem, tada predsjednikom Gradskog vijeća, obilazila ministarstva i dočekivala državna izaslanstva u Pakracu. SDP je u Pakracu dao svoj obol i suradnja s njima je i dalje dobra.

Z. Krejči: Nikada nije niti rekao drugačije, svima nam je u interesu boljitak života u gradu.

Zbog jako lošeg odnosa tadašnjeg saborskog zastupnika SDP-a g. Ronka sa tadašnjim gradonačelnikom Huškom, izgubili smo Veteranski centar i on je izgrađen u Lipiku (na inicijativu g. Ronka).

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

15. točka – prijedlog je prihvaćen sa 10 glasova za i 3 protiv.
16. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
17. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
18. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
19. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
20. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

21. Izvješće o upravljanju imovinom u Grada Pakraca za 2020. g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Ovo je zakonska obveza usklađena sa Strategijom o upravljanju imovinom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

22. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Z. Garača: Ovo je zakonska obveza, a prijedlog sadrži popis mjera, njihovih nositelja, procjenu neophodne opreme i sl.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća u nadi da nam neće trebati.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

23. Prijedlog Odluke o koeficijentima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Za plaće možemo koristiti određeni dio proračunskih sredstava. Ovim prijedlogom povećati će se plaća srednjoj, višoj i visokoj stručnoj spremi. Svjesna je da plaće nisu velike i da mladi obrazovani ljudi mogu puno više zarađivati u realnom sektoru. Voljela bi ponuditi i više, ali ne može zbog odgovornosti prema financijama.

U posljednjih nekoliko godina pojedincima je porasla plaća i do 1.500,00 kn.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

24. Prijedlog Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
25 . Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti LRA PCP d.o.o. Pakrac

Gradonačelnica: PCP se doregistrirao za obavljanje komunalnih djelatnosti, imaju kadar koji može uskočiti i pomoći Vlastitom pogonu.

Budući da su nam sredstva za plaće zakonom ograničena i ne možemo ojačati Vlastiti pogon, ovo je način da se kadrovski osnaže. Vlastiti pogon je vrijedan i samozatajan, ali treba im pomoć jer je posla sve više.

Razvojni odjel ostaje u PCP i čekamo nova zakonska rješenja da vidimo što će biti s njima.

Što se tiče posla, ne mijenja se ništa, samo izdvajanje iz Grada i pripajanje Poduzetničkom centru, a moći će i zarađivati na tržištu.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Z. Krejči: Što je sa plaćama i ostalim pravima zaposlenika Vlastitog pogona, budući da PCP nema plaće i koeficjente kao Grad?

Gradonačelnica: Založila se za njih i plaće im neće biti manje, očekuje i njihov rast. Zadržati će sva prava, postojao je problem sa jubilarnim nagradama, ali i to smo riješili.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

24. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
25. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

26. Prijedlog Odluke o načinu prikupljanja komunalnog otpada

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Malogorski: Temeljem novog Zakona o gospodarenju otpadom mijenja se formula izračuna i neki pojmovi,a li nema povećanja cijena.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči: Imate li informacija o usklađivanju na način da plaćamo otpad prema količini ili ostaje kao i do sada?

M. Malogorski: Za sada ostaje isto.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

27. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti putem ugovora

T. Petrač: Ovo je zakonska obveza temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Gradonačelnica: Imali smo tzv. komunalnu reviziju, u tijeku je i financijska, pa je puno odluka na dnevnom redu upravo zbog toga.

Nalaz revizije biti će na slijedećoj sjednici, neke stvari nisu vođene ažurno, ali trudimo se raditi što bolje.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

28. Prijedlozi i inicijative

Predsjednik: Želi svima sretne i blagoslovljene blagdane i nada se boljoj , ljepšoj godini bez pandemije.

Gradonačelnica: Zbog epidemioloških mjera nismo organizirali domjenak, ali svima smo pripremili poklone. Svima želi sretan Božić i sretnu 2022. godinu.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:00 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content