Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 10. listopada 2013. g., s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Izostanak opravdao: Alen Dumančić.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, Zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, v. d. pročelnika Vinko Pečanić, županijski vijećnik Mario Seleši, predsjednik Gradskog savjeta mladih Krunoslav Otopal, ravnateljica OGŠ Pakrac Alfreda petani Grafina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, direktor „Komunalca“ Marijan Pierobon, Darko Baronica („Pakrački list“), Mario Barać (034portal).

Zapisnik

D. Colosetti: Umjesto prometnice G. Obrijež – V. Banovac – Toranj treba pisati: spojna cesta Omanovac – G. Obrijež, odnosno nepregledan dio ceste niže križanja.

N. Ivanović: Umjesto zgrade Preparandije treba navesti zgradu Bogoslovije.

Primjedbe su prihvaćene i postaju sastavni dio zapisnika.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Aktualni sat

M. Ivančić: Što se namjerava napraviti sa „Pakračkim listom“?

Gradonačelnik: Današnja sjednica sazvana je zbog hitnosti donošenja odluke o podjeli „Komunalca“, kako bi se u roku uskladili sa zakonom. Ostale točke dnevnog reda uvrštene su da bi rasteretili slijedeću sjednicu, na kojoj će se raspravljati o proračunu, a sve u dogovoru sa predsjednikom Gradskog vijeća.

Puno je upita o „Pakračkom listu“ nakon napisa o izlasku Grada Lipika iz vlasništva. List će biti i dalje tiskan zbog interesa građana, zbog toga što je to brand našeg grada, što se čita diljem Hrvatske i šire. Na sastanku sa županom, gradonačelnikom Lipika i direktorom „Pakračkog lista“ potvrđena je namjera županije i Lipika da izađu iz vlasničke strukture. Direktor je rekao da ne postoji mogućnost da djelatnici preuzmu udjele, pa će to činiti Grad Pakrac. Danas je pokrenut postupak za potpisivanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela na nas, uz mogućnost korištenje arhive Lista bez naknade. Grad Lipik i Požeško-slavonska županija platiti će obveze prema tiskari u iznosu od 100.000,00 kn do 31. ožujka 2014. g.

„Pakrački list“ treba sačuvati, naći model financiranja, voditi brigu o zaposlenicima i tiskanju novina, o čemu će biti riječi na slijedećoj sjednici.

M. Ivančić: „Pakrački list“ treba opstati, ali bilo bi zanimljivo znati zašto ostala dva vlasnika izlaze iz vlasništva, očito nešto nije bilo u redu i to treba popraviti.

Na prošloj sjednici predsjednik je govorio o šetnici kao projektu SDP-a. Trebalo bi reći čija je to ideja i od kada postoji.

Z. Krejči: Za dobre projekte zalaže se više stranaka, ne smatra da je to pravo samo jedne.

Gradonačelnik: Prije 10- ak godina, g. Ivančić je, kao tadašnji član Poglavarstva, inicirao uređenje pješačke zone u Ulici hrvatskih velikana.

Mišljenje gradonačelnika je bilo da nam ne treba šetnica po kojoj će ljudi šetati do Zavoda za zapošljavanje, što misli i danas. Međutim, danas postoji mogućnost da ovaj projekt sufinancira EU, zajedno sa uređenjem Trga bana J. Jelačića, za što smo dobili suglasnost Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, a u tijeku je priprema idejnog rješenja.

Naši mladi sugrađani, politički angažirana mladež i ostale zainteresirane udruge, proljetos su postavili štandove u Ulici hrvatskih velikana i na taj način približili građanima ovaj projekt. Isto se planira u prosincu (Božićni sajam) i za Dan Grada.

M. Ivančić: Nije želio nikoga prozivati, samo dati na znanje.

Ž. Kiš: Može li se raskrižje kod hotela Pakrac drugačije regulirati, kako bi frekventnija prometnica Lipik – Daruvar postala ona s prednošću prolaza?

Može li se objekt bivše škole u N. Majuru iznajmiti, jer postoji zainteresirani poduzetnik?

Gradonačelnik: Inicijativu za promjenu regulacije prometa uputiti ćemo Hrvatskim cestama na sastanku koji će se održati slijedeći tjedan. Jedan od argumenata za prednost prolaska u smjeru Daruvar – Požega je bio kamionski promet, koji je preusmjeren iz centra grada.

Bivša škola u N. Majuru je u vlasništvu Grada, prostor nije uređen i postoji mogućnost za iznajmljivanje po prethodno raspisanom javnom natječaju i uz uvjete kao u poduzetničkom inkubatoru, uz priznavanje ulaganja. Raduje što vijećnici i izvan Gradske vijećnice rade svoj posao.

Ž. Troha: Kada će biti nastavljena prije nekoliko godina započeta sanacija kanala i slivnika u Marinkovcu?

Što je sa izgradnjom ceste od Pedagoške akademije prema Aleji kestenova?

Gradonačelnik: Projekt sanacije kanala Marinkovac – Matkovac kandidiran je i u cijelosti prihvaćen u programu Hrvatskih voda za 2014. g.

Cesta u Aleji kestenova je stari projekt, nastao kako bi se svim kućama omogućio pristup na državnu cestu. Zapelo je kod vlasništva države i unatoč požurnicama, još nismo dobili odgovor. Od tada se tri puta promijenio sustav upravljanja državnom imovinom. Projekt je pripremljen do lokacijske dozvole i kandidirati ćemo ga u neki od fondova EU.

M. Pavković: U dijelu Bolničke ulice nema kanalizacije, kada će se to realizirati?

Gradonačelnik: Sa zadovoljstvom može reći da je projekt aglomeracije pripremljen i na listi je prihvatljivih za fondove EU. Do prije 1,5 god. nismo niti znali da dio centra grada nije priključen na kanalizaciju. Pripremili smo projektnu dokumentaciju i podnijeli zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Grad će osigurati sredstva, a „Komunalac“ izvesti radove do kraja godine.

M. Pavković: Može li se suradnja Grada i MO Pakrac-centar popraviti, jer nemamo povratnu informaciju o svojim planovima, ne raspolažemo sredstvima i ne znamo što se planira raditi na našem području?

Gradonačelnik: Ne samo da se može, nego i mora. Dajte nam malo vremena i pričekajmo da svi mjesni odbori dostave svoje planove za 2014. g. Praksa obilaska naselja i pozivanja gradskih mjesnih odbora će se nastaviti. Poziva sve mjesne odbore na partnerski odnos, osobito sada, u pripremi zimske službe, kod problematike razminiranja i sl.

N. Peić: Koliko će trajati radovi na mostu, koji otežavaju promet?

Gradonačelnik: Sanacija mosta je bila prioritet svih prioriteta. Hrvatske ceste će ga žurno, do zime obnoviti i ojačati nosivu konstrukciju. Poziva građane na strpljenje i korištenje drugih pravaca u slijedeća dva tjedna.

A. Skalnik: U kojoj je fazi spor sa „Stolarijom Barić“ i postoji li mogućnost da grad dobije parnicu?

Gradonačelnik: Spor je pokrenut prije 8-9 godina, nakon što nam „Stolarija Barić“ nije vratila sredstva koja su dobili za neizvršene radove, a koje je Grad još jednom platio drugom izvođaču. Spor je završen, dobili smo ga, dužni su nam uplatiti 1,1 mil. kn za radove plus sudski troškovi i troškovi odvjetnika. Najvjerojatnije se nećemo naplatiti, izgubiti ćemo ta sredstva i morati podmiriti troškove odvjetnika u iznosu od 122.000,00 kn.

D. Colosetti: Kada će se isplatiti naknade biračkim odborima za drugi krug i tko je to dužan platiti?

Gradonačelnik: To je obveza županije i ne zna kada će biti realizirana. Grad Pakrac je prvi u županiji isplatio naknade biračkim odborima za prvi krug.

Z. Krejči: Sugestija županijskom vijećniku Selešiju da ovo pitanje postavi na županijskoj skupštini i pokuša izlobirati rješenje.

D. Marin: Kada će se urediti Ulica I. B. Mažuranić, koja je kao poljski put?

Gradonačelnik: Ova ulica je, uz dio Ulice radničkih sindikata, posljednji neasfaltirani dio na području MO Pakrac – sjever. U 2014. g. planira se dovršetak asfaltiranja Ulice radničkih sindikata i odvojka prema kuglani. Ulica I. B. Mažuranić održava se kao nerazvrstana cesta i planira se urediti tijekom 2015.g.

N. Garača: U medijima se govori o novom administrativnom ustrojstvu. Znamo li koja je naša pozicija, čemu se smijemo nadati?

Gradonačelnik: Iz nepouzdanih izvora došli smo do karte nove regionalizacije RH, po kojoj smo dio regije sa centrom u Osijeku. To nije dobro za nas, na repu smo svih repova u toj regiji, ukoliko je stvarno tako, jer službeno nemamo nikakvih saznanja. Ukoliko se ovo ostvari, poduzeti ćemo sve radnje da to spriječimo ili promijenimo, te protestirati na kulturan i demokratski način.

N. Garača: Zadovoljan je odlučnošću gradonačelnika.

Z. Krejči: Imamo li razloga za strah od zatvaranja odlagališta otpada, koje ima privremenu dozvolu za rad do travnja 2014.g.?

Gradonačelnik: Nema panike, deponija je legalna, sva dokumentacija za sanaciju odlagališta je gotova, otkupili smo dio zemljišta, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prekjučer je raspravljao o ovom projektu, čija je vrijednost 34 mil. kn (Fond sufinancira 80-90%, ostalo gradovi Pakrac i Lipik). Nema ni primisli o zatvaranju odlagališta, naprotiv, uskoro će početi sanacija i uređenje reciklažnog dvorišta. Poziva građane da u što većoj mjeri odvajaju otpad, kako bi ga što manje došlo do deponije. U Njemačkoj smeće više nije smeće, već sirovina, što je i nama cilj.

Z. Krejči: Kakvi su planovi sa hotelom Pakrac, budući da još uvijek nema zakupoprimca, a rečeno je da će se u tom slučaju hotel predati Poduzetničkom centru na upravljanje? Grad je napravio puno, natječaj za zakup je izuzetno povoljan, ali objekt još uvijek stoji prazan.

Gradonačelnik: Odluka o davanju objekta na upravljanje već pola godine stoji nepotpisana, jer bi najbolja opcija bila to preuzme privatnik. Od zadnjeg natječaja je bilo 4-5 zainteresiranih zakupoprimaca, ali ništa se nije dogodilo. Najveća šteta je što nam ovako vrijedan objekt propada. Postoji ideja o zakupu ugostiteljskog dijela, gastroakademiji, što je bolje od sadašnjeg stanja. O prodaji za sada ne razmišljamo.

M. Delač: Da li će se program pomoći starijim i nemoćnim osobama nastaviti, budući uskoro istječe ugovor?

Gradonačelnik: Nemamo informacije o prestanku programa, komunikacija sa GD HCK Pakrac je dobra, vjerujemo da će ponovno kandidirati program i nastaviti ga provoditi.

M. Delač: Treba se potruditi da se tprogram nastavi, jer postoji potreba za takvim vidom pomoći, a i zaposliti će se nekoliko osoba.

M. Mandić Čolić: Postoji li mogućnost za povećanje širine parkirnih mjesta na 2,5 m zbog veličine automobila, kao što je već napravljeno u nekim gradovima?

Gradonačelnik: Konzultirati će struku i dostaviti odgovor u pisanom obliku. Grad upravlja parkiralištima, ako se struka pozitivno očituje, nema razloga da se to ne napravi, ali zbog proširenja ćemo izgubiti dio parkirnih mjesta.

D. Špančić: Čestita na otvaranju poduzetničkog inkubatora, osobno nije mogao nazočiti zbog obveza oko organizacije obilježavanja evakuacije bolesnika.

Javno izražava nezadovoljstvo odgovorom na vijećničko pitanje, ali i neugodnim telefonskim razgovorom sa direktoricom Poduzetničkog centra. Provjerio je podatke od dva najveća zakupoprimca dvorane, osnovne i srednje škole i evidentno je da prihod premašuje navedeno u izvješću i pokriva druge troškove PCP-a. Dvorana izvanredno posluje i može raditi samostalno, a PCP se treba baviti poduzetništvom- U dobroj namjeri traži od predsjednika Gradskog vijeća da sazove radni sastanak sa mjerodavnima na ovu temu.

Z. Krejči: Kontaktirati će direktoricu PCP-a vezano uz nezadovoljstvo vijećnika odgovorom i komunikacijom i provjeriti mogućnost organiziranja sastanka.

M. Vacek: Kada će se graditi nogostup u Ulici I. G. Kovačića i kojom dinamikom, jer neki stanovnici uređuju kolne prilaze?

Gradonačelnik: Projekt je gotov, čekamo građevinsku dozvolu za izgradnju nogostupa sa obadvije strane ulice. Ukoliko bude sredstava, u 2014. će se izraditi jedna strana. Trenutno imamo gotovih projekata za nogostupe i prometnice u vrijednosti od 5 mil. kuna, koje možemo kandidirati u Ministarstvo regionalnog razvoja.

Stanovnici koji uređuju svoje prilaze, rade to na zemljištu u vlasništvu Grada, bez suglasnosti.

M. Vacek: Može li se projekt kandidirati u neki od fondova EU?

Gradonačelnik: Da, ali je u tom slučaju rok izgradnje duži.

N. Ivanović: Što se tiče spomenute regionalizacije, ne možemo učiniti puno, jer bi svaka promjena značila i promjene strategija. Ulaskom u ovu regiju ne gubio ali niti ne dobijamo. Puno veći problem je status područja od posebne državne skrbi, odnosno naših više od 75% razvijenosti na razini RH. Ovime gubimo, ali imamo ljude koji mogu pripremiti projekte za fondove EU.

Z. Krejči: Sa zadovoljstvom konstatira kako su opet svi vijećnici iskoristili svoje pravo na postavljanje pitanja u aktualnom satu, kojeg nikada neće ograničiti na sat vremena.

Dnevni red

Gradonačelnik: Predlaže dopunu dnevnog reda točkom: Prijedlog Odluke o pristupanju Udruzi gradova u RH, budući od članstva u Udruzi sada možemo imati koristi.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

M. Ivančić: Klub vijećnika HDZ-a predlaže dopunu dnevnog reda točkom: Zaključak o davanju potpore Vukovaru.

Potaknuti nemilim događajima u Vukovaru i sličnim reagiranjima drugih jedinica, predlaže se davanje podrške Vukovaru, koji je, kao i mi, pretrpio ogromna ratna stradanja.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

  1. Prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac,
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2012/2013,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu 2012/2013. g,
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za radnu 2013/2014. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
  7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca,
  8. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pakraca Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj,
  9. Prijedlog Zaključka o davanju podrške Gradu Vukovaru,
  10. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. Pakrac

M. Pierobon: Ovo je zakonska obveza za osnivanje nove tvrtke, koja će biti isporučitelj vodnih usluga. Preduvjet za podjelu društva je da osnivači „Komunalca“, gradovi Pakrac i Lipik usvoje predloženu odluku.

Gradonačelnik: Zakon je jasan, upitno je da li je dobar. Lipik je na prošloj sjednici donio odluku o podjeli.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Nismo sretni zbog ovoga, ali zakonodavac nas sili na donošenje ovakve odluke. Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Da li su napravljene neke procjene, mijenjaju li se izvori prihoda, hoćemo li imati koristi?

M. Pierobon: Usluga mora pokriti troškove davatelja usluge, svaka ostvarena dobit mora se reinvestirati u obavljanje djelatnosti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o radu OGŠ Pakrac za školsku godinu 2012./2013.

A. P. Grafina: Od svega navedenog u materijalima, ističe veliki broj aktivnosti (36), što je jedna aktivnost tjedno, zatim Nagradu Marko Turčan, za koju se svake godine prijavljuje sve više kandidata. Svake godine škola organizira nešto novo, zadnje je održavanje koncerata u reprezentativnim prostorima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, do čega je došlo na inicijativu ravnatelja bolnice. Također ističe jako dobru suradnju sa Ministarstvom kulture, posebice sa umjetnicima koji u velikom broju traže suglasnost OGŠ Pakrac da svoje koncerte u Pakracu kandidiraju na natječaju Ministarstva kulture.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješeć se prihvaća. Dugo prati rad OGŠ Pakrac, svake godine su sve bolji i kvalitetniji, nisu se uljuljali u uspjeh.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. OGŠ Pakrac je posebno dodana vrijednost našeg grada.

Odbor za financije nije trebao raspravljati o ovome, jer nema financijskih pokazatelja, izvora financiranja i sl., o ovom je trebao raspraviti drugi odbor, koji trenutno ne radi.

A. Skalnik: Čestitka na radu. Postoji li mogućnost za organiziranje pripremnog programa za srednju školu?

Gradonačelnik: Financijski izvještaj se ne poklapa sa današnjim izvješćem o radu u protekloj školskoj godini. Škola se financira iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, decentraliziranih sredstava, gradskog proračuna.

A. P. Grafina: Pripremni program ide samo uz srednju školu, mi to po zakonu nismo u mogućnosti realizirati.

A. Skalnik: Postoji li mogućnost da imamo i srednju glazbenu školu?

A. P. Grafina: Osnivač srednje glazbene škole može biti županija, ne grad, ali najvjerojatnije ne bi imali dovoljno profesora.

Gradonačelnik: Zadovoljstvo je zahvaliti djeci i profesorima koji nastupaju na svim gradskim događanjima i koji su svake godine među nagrađenima. Najviše nas veseli što značajan broj naših učenika studira glazbu i nadamo se da će se vratiti i biti predavači u OGŠ Pakrac. Tek tada ćemo moći razmišljati o proširenju i srednjoj školi.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

 

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za radnu 2012./2013.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.

V. Klobučar: Izvješće je sastavljeno sukladno pedagoškim standardima i Zakonu o predškolskom odgoju. Vrtić pohađa 200 djece, sva su obuhvaćena predškolom, zaposleno je 26 odgajatelja i 13 ostalih zaposlenika. Radi se u 5 objekata tijekom cijele godine, uz 10-satni program (osim u područnim vrtićima). Od ove godine vrtić pohađaju 2 dječaka koja ne vide, uz pomoć rehabilitatorice i pedagogice. Ustanova se financira iz gradskog proračuna i participacije roditelja, ali se pokušavaju i aplicirati projekti u fondove EU. Vrtić kontinuirano radi od 1992., a djelatnost i dalje raste.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Od 1992.g kvaliteta je značajno povećana, a cijena je ostala gotovo ista, što je pohvalno i na tome treba čestitati gradskoj upravi. Izvješće se podržava.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se podržava. Vrtić je konstantna vrijednost grada i treba ga pratiti.

Predlaže da onaj tko ima veće prihode, plaća i veću cijenu vrtića, da se osjeti socijalna kategorija.

Ako je ekonomska cijena vrtića 1.600,00 kn, onda je 500,00 kn koje plaćaju roditelji 31%.

Gradonačelnik: I sada postoje kategorije, ne plaća se ista cijena vrtića za prvo, drugo ili slijedeće dijete u obitelji, a socijalno ugroženi korisnici mogu zatražiti od Socijalnog vijeća pomoć za pokriće troškova vrtića. Nekada je bilo 6 kategorija i bio je kaos. G. Marin je u pravu, udio roditelja u cijeni je 31%.

D. Marin: To je u redu, ali može se napraviti i kvalitetnije.

N. Ivanović: Pohvala radu vrtića. Hoće li Grad imati dovoljno sredstava za sanaciju vrtića?

Sudjelovanjem u programu „Comenius“ zaposlenici bi mogli više naučiti o radu sa djecom s posebnim potrebama.

V. Klobučar: Ako bude bilo potrebe, rado će se uključiti u ovaj program, iako spomenuta dva dječaka nisu jedina djeca s poteškoćama i s njima odgajateljice rade bez problema.

Što se tiče kategorija za plaćanje korištenja vrtića, nekadašnje potvrde o primanjima nisu bile dobra praksa, jer nisu bile provjerljive i bilo je svakakvih situacija. Nakon toga je Gradsko vijeće uvelo jedinstvenu cijenu uz već spomenute kategorije, ali uvijek se može iznaći i novi model.

Gradonačelnik: Grad će osigurati sredstva za sanaciju, a vrtić je naša prva ustanova koja je ušla u projekt certificiranja objekata. Postoji potreba za hitnom nužnom sanacijom krova koji curi, a naš djelatnik će provesti postupak javne nabave.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za radu 2013./2014. godinu

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

V. Klobučar: Godišnji plan sadrži obveze i zaduženja djelatnika, način rada, planove. Tri objekta ulaze u projekt energetskog certificiranja, planira se sanirati krovište, stara kotlovnica, stolarija, postaviti fotonaponske ćelije i izraditi internetsku stranicu. Također je u planu zapošljavanje pedagoginje, jer po zakonu vrtić sa 200 djece i 11 odgojnih skupina ima na to pravo.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnik: Zahvala djeci, tetama, ravnateljici na aktivnostima i sudjelovanju u gradskim događanjima. Suradnja sa vrtićem je jako dobro, zajednički smo zbrinuli dvoje dječice s posebnim potrebama. Malo je djece u RH koja imaju ovakav smještaj i uvjete u vrtiću. Jedinice lokalne samouprave imaju sve više obveza i pitanje je do kada će to naši proračunu moći podnositi.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Gradonačelnik: Predlažu se promjene odredbi o plaćanju vezanih uz legalizaciju, pa se predlaže obročna otplata, jednokratna uz umanjenje i oslobađanje od plaćanja za gospodarske poljoprivredne objekte.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Ovim prijedlogom ispunjava se predizborno obećanje, poljoprivrednici su u zaista teškoj situaciji i treba im pomoći. Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Colosetti: Pohvala prijedlogu. Kako će korisnici znati da se trebaju izjasniti o načinu plaćanja?

Gradonačelnik: Svi obveznici plaćanja dobiti će podatke o plaćanju.

V. Pečanić: Svaka stranka mora podnijeti zahtjev kod našeg referenta, koji će ih osobno upoznati sa načinima plaćanja.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanja): Odbor je suglasan sa prijedlogom da Igora Mateka u Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda zamijeni Marijan Širac.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju

Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanja): Predlaže se imenovanje slijedećih osoba u Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja:

Nikola Šimić, prof., za predsjednika,

Anamarija Blažević, upr. iur., za članicu,

Mihajla Pavković, mag. iur.,

Goranka Kansky Pupak, dr. med., za članicu,

Vlatko Adžijević, za člana,

Zlatko Ančić, za člana,

Goran Labus, za člana.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

8. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pakraca Udruzi gradova u RH

Gradonačelnik: Prije 1,5 god. predložio je izlazak iz Udruge gradova, jer tada nismo imali nikakve koristi od članstva. Ulaskom u EU situacija se promijenila, Udruga je dobila na važnosti i ima savjetodavnu ulogu u izradi nacrta zakona. Pristupanjem Udruzi možemo postići pomak i dobiti kvalitetne informacije.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Raduje što se gradonačelnik posipao pepelom i što popravljamo učinjenu pogrešku.

Gradonačelnik: To nije bila greška, već svjesno istupanje iz Udruge gradova uz podršku Gradskog vijeća.

M. Pavković: Trebamo li platiti i upisninu ili samo članarinu?

Gradonačelnik: Samo članarina.

D. Špančić: Malo pepela po glavi nije loše. Treba surađivati i ovo pristupanje Udruzi gradova raduje. Još 2003.g. potpisan je sporazum sa Gospodarskom komorom Štajerske, bila su nam širom otvorena vrata da vidimo kako se npr. zbrinjava otpad, ali ništa nismo učinili 10-ak godina.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

9. Zaključak o davanju potpore Gradu Vukovaru

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Potaknuti nemilim događajima u Vukovaru i sličnim reagiranjima drugih jedinica, zbog strašnih razaranja i žrtava koje je Vukovar podnio, po čemu smo slični, predlaže se da Gradsko vijeće na ovaj način, demokratskim sredstvima, doprinese rješavanju trenutne situacije u Vukovaru. To je naša moralna obveza.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Neće podržati prijedlog, jer je politikantske naravi, instruiran od strane HDZ-a. Ovo je dolijevanje ulja na vatru stanju u Vukovaru, gradu u kojem živi polarizirana mladež. Rat je završio, ne smijemo zaboraviti što se u Vukovaru dogodilo, ali nemojmo stalno izvlačiti prošlost. Ćirilica je vjekovno, tradicionalno pismo i Ustavni zakon treba poštivati. Ovim prijedlogom podržava se vatrena klima usmjerena ka rušenju legalno izabrane vlasti.

M. Ivančić: G. Marin nije u pravu, ovo su preteške riječi, treba još jednom pročitati zaključak. Nema nikakve direktive HDZ-a.

D. Marin: Slaže se sa točkom 3., ali ne i točkom 2., odnosno davanjem podrške udruzi (stožeru).

Gradonačelnik: Stožer nije udruga, već organizacija branitelja, koja poziva na mirno rješavanje problema u Vukovaru. Govorimo o ćirilici umjesto o puno važnijim stvarima i pitanje je tko je zakuhao i zašto. To nije nalog HDZ-a, što je očito i kod odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka, gdje su se vijećnici HDZ-a protivili donošenju ovakve odluke. Ovo što se dešava nije dobro, loša klima se prenosi na druga područja i sreća je što kod nas takvih problema nema.

N. Ivanović: Odaje puno poštovanje žrtvama Vukovara, slaže se da kod nas nema tenzija i siguran je da ih neće ni biti. Nažalost, ima ih na Baniji, Kordunu, u Lici, sjevernoj Dalmaciji.

Rješenje može biti samo dijalog i uvažavanjem različitosti, stoga podržava prijedlog predsjednika Josipovića. Ne želi da ulica preuzme vlast i traži poštivanje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Zbog svega navedenog, neće podržati prijedlog.

M. Vacek: Sa pravnog aspekta, g. Ivanović je u pravu. Ali sa aspekta stradanja Vukovaraca, trgovanja političkim odlukama koje su donijele dalekosežnu štetu i Hrvatima i Srbima, u trenutku kada su nam dužnosnici pod istragama i sankcionirani, kada Vlada nema pravog rješenja, kada veliki broj Vukovaraca nema posao, jedino rješenje je proglašavanje Vukovara gradom posebnog pijeteta. Ovo ej dobar način da izbjegnemo linč ulice, da dovedemo Vukovarce za stol, radimo na gospodarskom napretku. Ničime ne želi umanjiti ustavna prava svih nacionalnih manjina. Podržava prijedlog.

N. Garača: Kao pripadnik srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću u kao osoba emocionalno vezana uz Vukovar, ima moralnu potrebu reći da ne podržava ovakav prijedlog i kao vijećnik nema ovlasti nikoga osuđivati. Čini se da onaj tko ne podrži prijedlog ima nešto protiv Vukovara, što nije točno.

M. Ivančić: Možda branitelji imaju drugačije gledište u suosjećanje sa Vukovarom.

N. Garača: Iako nema formalni status, osobno se osjeća kao branitelj.

D. Špančić: G. Garača nije nosio oružje, ali je cijeli rat proveo u Pakracu, a ne kao neki, šuljajući se po Njemačkoj.

Kao branitelj i dragovoljac će podržati ovaj prijedlog, iako je loše napisan, koristi se u dnevno političke svrhe i nema veze sa poboljšanjem situacije u Vukovaru, a Gradsko vijeće ne treba sudjelovati u ovakvoj predstavi.

M. Ivančić: Vjerovali ili ne, prijedlog je nastao zbog moralnih, ljudskih, a ne političkih razloga. Takav zaključak donijela je i Skupština Osječko-baranjske županije.

D. Špančić: Osobno podržava prijedlog, ali ovaj se koristi u političke svrhe i vjerojatno će cijela situacija oko Vukovara završiti na Ustavnom sudu.

M. Pavković: Na osnovu kojih zakonskih ili podzakonskih akata Gradsko vijeće može donijeti ovakav zaključak? Možemo ovo podržati kao pojedinci, stranke, udruge ili sl., ali ingerencija Gradskog vijeća je upitna.

Predsjednik zaključuje raspravi u daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Priejdlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv – Z. Krejči, D. Marin, M. Pavković, N. Ivanović i 1 suzdržan – N. Garača).

 

10. Prijedlozi i inicijative

D. Špančić: Predlaže oživljavanje kino-predstava i u prostoru hotela Pakrac.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:07 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik:  Zoran Krejči

 

 

 

Back to top
Skip to content