Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 11. prosinca 2017. godine - Grad Pakrac

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović, Vjekoslav Anušić.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, direktorica LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac Ivana Orban, predstavnici medija: „Pakrački list“ i „Compas“.

Aktualni sat

R. Matijašević: Što je sa programom energetske obnove stambenih zgrada i koliko će to koštati stanare?

Gradonačelnica: Pozdravlja sve nazočne i ispričava pročelnika koji zbog bolesti ne može nazočiti sjednici, a mijenjati će ga g. Pečanić, koji je jedno vrijeme bio v.d. pročelnika.

Sa zadovoljstvom može reći da su svi ugovori o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada stigli u Komunalac. Iz EU sufinancira se 60%, a udio stanara je 40%. Pravovremenom prijavom u fond Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, uspjeli smo za svih 19 zgrada dobiti dodatno sufinanciranje udjela stanara od 80%, pa će u konačnici stanari platiti tek 8% investicije.

I.Cavalli: Župan Bajs izjavio je da će željeznički promet na relaciji Banova Jaruga – Daruvar krenuti u prosincu, jeli to istina?

Što je sa izgradnjom vijadukta Krndija? Kada će krenuti izgradnja brze ceste sa izlazom na autocestu u Lipovljanima?

Gradonačelnica: U kontaktu smo sa nadležnim ministarstvom i prometovanje ovom dionicom neće krenuti u prosincu, već to najavljuju za veljaču.

Vijadukt Krndija ne može podnijeti teretni promet, koji nam je uz putnički jako bitan i uz puno truda uspjeli smo ući u proračun Hrvatskih željeznica za projektom izgradnje tog vijadukta.

Na sastanku u Ministarstvu prometa prihvaćeno ej idejno rješenje gradova Pakraca i Lipika za izgradnju brze ceste sa izlaskom na autocestu u Lipovljanima i to je sada njihov projekt.

Ono što predstoji je izmjena Prostornog plana Grada Novske i Općine Lipovljani, a realno je očekivati građevinsku dozvolu 2020.g., kako bi projekt mogao biti apliciran na neki od fondova EU.

I.Frićer: Plaća li vlasnik robne kuće naknadu za neaktivni poslovni prostor?

Što je sa uklanjanjem ruševina u gradu?

Gradonačelnica: PPK je vlasnik prostora i plaća svoje obveze, ne baš ažurno, već po opomenama.

Aktivno radimo na pripremama za nastavak uklanjanja ruševina, trenutno imamo oko 180 objekata sa suglasnostima vlasnika ili rokovima koji su pred istekom i na proljeće neće biti zapreka da MORH dođe i započne sa radovima.

D. Marin: Jeli Grad nešto poduzeo na mjerenju štetnosti postavljenih odašiljača, kao što je rečeno još u mandatu prošlog gradonačelnika?

Gradonačelnica: Odašiljači se ne bi mogli postaviti bez određenih suglasnosti. Možemo zatražiti odgovor od tijela koje izdaje građevinske dozvole.

M. Čar: Svi su imali građevinske dozvole i zakonska procedura je zasigurno poštovana.

D. Marin: Rečeno je da će Grad poduzeti nešto vezano uz mjerenje utjecaja na okoliš.

Gradonačelnica: Ako ne postoji studija, provjeriti ćemo postupak za njeno dobivanje.

D. Marin: Dali se nešto poduzelo na postavljanju spomen-ploče volonteru Veberu koji je poginuo u Pakracu? Podsjeća i moli da se to učini, to bi bila dobra i pozitivna stvar za naš grad.

Gradonačelnica: Ne zna, provjeriti će sa Konzervatorskim odjelom kakva je procedura obzirom na zaštićene objekte u kuriji i učiniti ćemo sve što možemo.

M. Popović Damjanović: Može li Grad nešto učiniti vezano uz problem ulaska divljači u mjesna groblja? (Pitanje za zamjenika gradonačelnice N. Ivanovića)

N. Ivanović: Grad zna za ovaj problem i već je dosta toga i napravio. Suradnjom Grada i Srpskog narodnog vijeća osigurana su sredstva za ograđivanje grobalja u Bučju, Glavici, Derezi, Cikotama i Omanovcu. Ovo je primjer dobre suradnje Grada sa srpskom zajednicom.

Gradonačelnica: Zakon o grobljima propisuej da ona moraju imati upravitelja. Mi smo dali mogućnost mjesnim odborima da odluče hoće li održavati groblja sami ili će to činiti Komunalac. Do problema dolazi kada ga seljani održavaju sami, jer nemaju dovoljno sredstava niti mogućnosti, pa tu uskače Grad sa nabavkom materijala, kupovinom kontejnera i sl.

M. Pavković: gdje smo mi u najavljenoj revitalizaciji željezničkog prometa prema Zagrebu? U medijima smo čuli najave da će se to desiti još krajem 2016.g., ima li kakvih informacija o tome?

Gradonačelnica: Cijelo vrijeme pokušavamo, tražimo, molimo, pokušavamo utjecati na HŽ, čak smo i konkretno predložili kada bi vlak iz Pakraca trebao kretati prema B. Jarugi i Zagrebu.

Rečeno nam je da je prometovanje neisplativo, da nema dosta putnika, da je problem vijadukt.

Prije oko dva tjedna dobili smo informaciju da će putnički vlak na relaciji B. Jaruga – Daruvar početi prometovati.

I dalje ćemo se truditi, ali svi zajedno moramo više putovati vlakom.

M. Pavković: Kada bi se mogla urediti staza na Lozincu, jer je u dosta lošem stanju?

Gradonačelnica: Trenutno ima drugih prioriteta i vrlo je teško odrediti što je važnije. Do sada smo Lozinac samo krpali, ali planiramo kompletnije uređenje i osvjetljenje te staze.

Ž. Pejša Božić: Što potpisivanje ugovora za aglomeraciju znači za nas građane? Što je sa akumulacijom Šumetlica?

Gradonačelnica: Započeo je projekt Slavonija. Direktor Voda Lipik konačno je potpisao ugovor za aglomeraciju 1. prosinca u Osijeku. Radi se o velikom projektu koji se financira iz EU fonda i uz sufinanciranje gradova Pakraca i Lipika. Očekujemo da će radovi započeti slijedeće godine.

Što se tiče akumulacije Šumetlica, Hrvatske vode pokušavanju iznaći rješenje kako se ne bi moralo ići u novu javnu nabavu i o tome pregovaraju sa zajednicom ponuditelja. Druga opcija je nova javna nabava. Raduje nas što bez obzira na sve ne odustaju od ovog projekta.

Z. Krejči: 179 učenika putuje autobusom u školu, prijevoznik APP u listopadu je povisio cijenu karte, subvencija nadležnog ministarstva je ostala ista, što znači da je udio roditelja znatno veći.

Hoće li se Pakrac kao i ostale JLS u našoj okolici uključiti u subvencioniranje kupovine autobusnih karata za srednjoškolce?

Gradonačelnica: Tvrtku APP je preuzeo novi vlasnik i razgovarali smo o tome. Teško je odlučiti kome i dali subvencionirati prijevoz kada se naša djeca (gimnazijalci) mogu školovati i u Pakracu.

Dobiti ćete pisani odgovor.

Z. Krejči: Nije u potpunosti zadovoljan odgovorom, jer u Daruvaru, osim gimnazije, postoji i niz za djecu atraktivnih smjerova. Moli pisani odgovor.

Zašto godišnja parkirna karta za fizičke osobe košta 600,00 kn, a  za pravne 2.000,00 kn? Želimo li razvijati poduzetništvo, ovo može biti način da poduzetnicima pokažemo da brinemo o njima.

Gradonačelnica: Pravilnik o cijenama je na snazi od prije 5 godina, kada ste vi bili predsjednik Gradskog vijeća i sada se ništa ne mijenja, već se potiče ljude da izvrše svoju obvezu.

Z. Krejči: Politika nije statična, ona je živi organizam i mijenja se. Tako su npr. stipendije nekada bile 400,00 kn, pa smo dodali i one od 800,00, a danas imamo i stipendije u iznosu od 1.200,00 kn.

K. Milek: Ima li kakvih informacija o samostalnosti bolnice, eventualnim kadrovskim pojačanjima ili nabavci opreme?

Gradonačelnica: Ovih dana očekuje se rješenje Trgovačkog suda o statusu bolnice kao samostalne ustanove. Imamo najave o dolasku dva liječnika, anesteziologinje i kirurga. Što se tiče opreme, u razgovoru sa Ministarstvom zdravstva i uz veliku pomoć dr. Glavića, ušli smo u projekt nabavke CT-a, a u tijeku je i nabavka UZV uređaja uz pomoć županije i svih gradova i općina iz naše županije.

M. Ivančić: Raduje ga što odluka o potporama za novorođenu djecu još živi i mijenja se na bolje.

Gradonačelnica: Odlučila je povećati naknade za novorođenu djecu za 500,00 kn, tako da će za prvo dijete iznositi 1.500,00 kn, za drugo 2.000,00, za treće 2.500,00, a za četvrto i svako slijedeće 3.500,00 kn.

Na ovo se nije odlučila samo zbog loše demografske slike, već i zbog porasta troškova i cijene opreme za novorođenčad.

M. Ivančić: Svako poboljšanje standarda je dobro i svaka je pomoć dobrodošla.

V. Anušić: Privatnik koji eksploatira stabla hrasta iz Kalvarije uništio je makadamsku prometnicu i njome se nemoguće voziti osobnim automobilom. Stanovnici su zvali policiju i komunalnog redara, ali cesta je još uvijek uništena. Može li Grad nešto učiniti da taj privatnik sanira prometnicu koju je uništio?

Gradonačelnica: Stalno se borimo sa takvim stvarima. Svako tko izvozi drvnu masu mora vratiti prometnicu u prvobitno stanje. Kada završe sa poslom, moraju se javiti komunalnom redaru koji će utvrditi stanje prometnice.

Mi smo vjerojatno jedini grad koji je Hrvatskim šumama jedne godine zabranio izvoz stabala jer su nam uništili cestu i ostavili je takvu.

U konkretnom slučaju u Ulici 105. brigade radi se o privatnoj šumi.

R. Matijašević: Koliko je Grad sudjelovao u izgradnji teniskih terena?

Gradonačelnica: Na inicijativu Udruge mladih „Mali most“, Grad je odradio veliki posao na izgradnji teniskih terena. Imali smo i veliku pomoć slijedećih donatora: Kamen Sirač, Radnik d.d. Križevci, Bravarija Grgić, Elektroinstalaterska radionica Martinović, Komunalac, Vode Lipik, Metalko, Autoprijevoznik Amić, Stragatrans, Niskogradnja Jurčak, Termo-metal.

Grad je u kupovinu materijala uložio oko 65.000,00 kn, ne računajući cijenu rada bagera, kamiona (136 radnih sati), vozača, djelatnika javnih radova i Vlastitog pogona koji su dva dana postavljali tenisit.

Otvorenje se planira za proljeće i predložiti će sa terenima upravlja Sportska zajednica.

M. Ivančić: Moli da pitanja na aktualnom satu budu što konkretnija.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik druge sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac,

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku  natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,

7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.,

8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018. g

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,

11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018. g

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,

15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:

a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,

b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,

c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,

f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,

g) održavanje javne rasvjete,

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,

17. Prijedlog Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana,

18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca,

19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca,

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine,

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,

22. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

V. Klobučar: Upravno vijeće utvrdilo je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu i dostavlja ga Gradskom vijeću na usvajanje. Novina je otvaranje mogućnost za zapošljavanje tajnika ustanove koja se pojavila odlaskom jedne kolegice u mirovinu, te smo predjeli mogućnost za zapošljavanje pedagoga i medicinske sestre.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća i pozdravljaju se kadrovska pojačanja i podizanje pedagoškog standarda u vrtiću.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnih prostora u objektima Poduzetničkog inkubatora Pakrac

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

I. Orban: Do prijedloga je došlo zbog objedinjavanja dvije odluke u jednu, otvaranja mogućnosti da se za zakup prijave i fizičke osobe sa namjerom otvaranja obrta, pa u tom slučaju obrt mogu prijaviti na adresi zakupljenog prostora. Obveza povlaštenih zakupoprimaca je da se pridržavaju razloga zbog kojih imaju povlaštenu zakupninu, u protivnom će morati vratiti iznos zakupa.

Gradonačelnica: U skladu sa zakonskim promjenama, Ivana je ovdje kao direktorica Lokalne razvojne agencije PCP.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je jedna od mjera za razvoj poduzetništva i obrta.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća sa željom da svi prostori budu popunjeni.

Koliko slobodnih prostora ima u inkubatorima?

I.Orban: U prvom jedan i jedan uredski prostor, u drugom također jedan.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku  natječaja za zakup poslovnih prostora u objektu Tržnice Pakrac

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

I. Orban: Povod za ovakav prijedlog je što nema zakupnika niti nakon dva natječaja. U dogovoru sa skupštinom, predlaže se sličan model kao i kod inkubatora. Uvodi se povlaštena zakupnina, te mogućnost da fizičke osobe sa namjerom otvaranja obrta mogu ući u zakup i imaju prednost pri odabiru.

Gradonačelnica: Ovo je jedna od mjera da potaknemo poduzetništvo i poduzetnike, odnosno obrtnike početnike. Jedini smo grad u županiji sa dva inkubatora, a prepoznavanjem i drugih prostora koji mogu poslužiti kao inkubator olakšati ćemo onima kreću u poduzetničke vode.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Bilo bi lijepo da lokali više ne budu prazni.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Prazan prostor je najskuplji prostor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Predlaže se izmjena čl. 1. Odluke na način da se u Odbor za financije i proračun umjesto Damira Špančića koji više nije vijećnik imenuje Vjekoslav Anušić.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o točkama 5, 6. i 7., što je jednoglasno prihvaćeno.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2017.g.,

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g.,

7. Prijedlog izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.g.

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Sve tri točke se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je prvi i jedini rebalans ove godine i posebno nas veseli višak prihoda. Da je prijedlog proračuna bio ovakav, rekli biste da je predizboran, ali bili smo oprezni i držali se planiranog. Proračunski manjak je minimalan i tek knjigovodstveni.

V. Pečanić: Prihodi se povećavaju za 4,8 mil. kuna, odnosno 17,8%, a rashodi za 5,2 mil. kuna, odnosno 20,5% od planiranog.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Pozdravlja i pohvaljuje gradonačelicu na racionalnom vođenju gradskog budžeta.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Temeljem čega je isplaćena otpremnina u iznosu od 173.000,00 kn, jeli to radno mjesto tehnološki višak ili nešto drugo?

V. Pečanić: Otpremnina je isplaćena prema važećem Kolektivnom ugovoru, a sa službenikom je potpisan sporazum o isplati na četiri rate.

D. Marin: Prema Kolektivnom ugovoru otpremnina nije u ovom iznosu.

Gradonačelnica: Čitali ste Kolektivni ugovor za državne službenika, ali Grad Pakrac ima svoj.

D. Marin: Moli pisani odgovor.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                       6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                      7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o 8., 9., 10., 11, 12. i 13. točki, što je jednoglasno prihvaćeno.

8. Prijedlog proračuna Grada Pakraca za 2018.g.,

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. G.

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018. g.,

11. Prijedlog Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018.g.

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2018.g.,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2018.g.

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): 8. točka prihvaća se većinom glasova, 9., 10., 11. i 12. Jednoglasno, a 13. točka većinom glasova članova Odbora.

Gradonačelnica: Proračun bi nazvala konzervativnim sa socijalnim elementima. Na stolovima je ispravak Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g., budući je došlo do nenamjerne greške kod potpora vjerskim zajednicama i ukupnom zbroju.

M. Ivančić: Dobili smo amandman Kluba vijećnika SDP-a i moli obrazloženje predlagatelja amandmana.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Predlaže se utvrđivanje iznosa od 150.000,00 kn za nabavku udžbenika učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole na način da se konto 6117 (povrat poreza i prireza na dohodak) sa 1.800,000,00 kn umanji na 1.650,000,00 kn. Predlaže se raspodjela sredstava za udžbenike na razdjel 003, konto 372 i uvođenje nove pozicije: nabavka udžbenika učenicima osnovne škole od 1. do 4. razreda u iznosu od 150.000,00 kn.

Ovo u suštini ne dovodi do promjena na drugim stavkama i kap je u nizu mjera za poboljšanje demografske slike u gradu.

Gradonačelnica: Ne prihvaća amandman, konto koji se navodi ne može se mijenjati. Ako bude mjesta za populističke mjere, predložiti će se na neki drugi način. Kada bude donesen kurikulum vidjeti ćemo postoji li mogućnost da sufinanciramo udžbenike svim učenicima, a ne samo od 1. do 4. razreda.

D. Marin: ovo nije populistička mjera, donošenje kurikuluma će trajati možda i 10 godina.

Gradonačelnica: Svi korisnici zajamčene minimalne naknade mogu ostvariti pravo na besplatne udžbenike, a Grad je nemali broj puta izašao u susret potrebitima kod kupovine udžbenika.

Opet smo bili oprezni kod planiranja, uvodimo nove mjere (za mlade liječnike i poduzetnike), a rebalansom ćemo eventualno povećavati proračun.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Proračun je razvojan, socijalan i racionalan.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Klub neće prihvatiti proračun jer nije prihvaćen minimalan amandman. Ostali programi se prihvaćaju.

Gradonačelnica: Ovo je ucjenjivanje, amandman se mogao i drugačije podnijeti. Bilo bi nestručno prihvatiti ga zbog smjernica temeljem kojih moramo planirati proračunske stavke.

K. Milek: Prijedlog je malo diskriminirajući prema ostaloj djeci, stvorio bi se nepotreban jaz među njima i bilo bi lijepo da svim osnovnoškolcima možemo nabaviti udžbenike.

D. Marin: Cilj je bio ne opteretiti proračun previše, ove godine ići sa ovakvim prijedlogom, iduće ga proširiti. Možda je stavka pogrešna, ali to se moglo promijeniti.

Z. Krejči: Osobno je bio za prijedlog da se kupe udžbenici učenicima od 1. do 8. razreda, ali to na Klubu nije prošlo, za čim sada žali, jer bi možda amandman bio prihvaćen. Iz grada svakodnevno odlaze ljudi, a mjere poput kupovine udžbenika, ukidanje prireza i sl. bile bi jasna poruka da Grad vodi brigu o ljudima i pruža ruku spasa onima koji još važu hoće li otići ili ostati.

Na što se odnosi stavka 3233 – usluge promidžbe i informiranja, zatim intelektualne usluge i dodatne usluge u zdravstvu – preventiva?

V. Pečanić: Na svakom kontu je zbrojeno više stavaka. Zaboravljamo nekoliko novih projekata koji će se provoditi u slijedećoj godini (Zaželi, 200 godina obrtništva, katastarska izmjera), a upravo se njihovi troškovi nalaze na spomenutim stavkama.

Intelektualne usluge se odnose konkretno na katastarsku izmjeru i arheološka istraživanja, a na dodatnim uslugama u zdravstvu uvodimo novu stavku za poticanje zapošljavanja liječnika.

N. Garača: Plan razvojnih programa je poprilično nelogičan, zašto je to tako?

V. Pečanić: Plan se mora izraditi prema metodologiji Ministarstva financija.

D. Marin: Kako stojimo sa indeksom razvoja, koji faktori se primjenjuju, demografski i ekonomski ili stari?

V. Pečanić: Indeksacija je izrađena po starim kriterijima, iako smo mi već u prijelaznom razdoblju.

M. Ivančić: Smatra da stanje u Pakracu ide na bolje, uvode se proračunske stavke usmjerene razvoju gospodarstva, povećavaju se potpore roditeljima novorođene djece. Trebamo napraviti sve što je u našoj moći da ljudi ostanu u Pakracu i da se oni koji su otišli vrate. Nada se i povećanju potpora tijekom slijedeće godine.

Gradonačelnica: Gradovi koji nemaju prirez nagodinu će se naći u lošoj situaciji, na neki će način biti kažnjeni i neće dobiti 100%-tnu potporu Ministarstva financija.

Što se tiče statističkih podataka, osobno im ne vjeruje i ne podudaraju se sa podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Žao joj je što ljudi odlaze, neka steknu nova iskustva i vrate se nazad. Ne treba isticati samo negativno i o tome pisati. Jeli netko razgovarao sa tri obitelji koje su se iz Daruvara doselile u Pakrac?

A.Frićer: Što će naši mediji napisati o ovome?

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 8. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv, 1 suzdržan).

                       9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     11. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     12. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

                     13. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Čar: Prijedlog su pripremile stručne službe gradova Pakraca i Lipika, te Komunalca. Jedina razlika u odlukama je u socijalnim kriterijima. Radi se o teškom prijedlogu i očekuje promjene nakon početka provedbe Odluke.

Kao grad smo otišli daleko u postupanju sa otpadom, ostaje nam još izraditi odlagalište biootpada, za što smo kupili čestice pored Crkvišta.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, ovo je usklađivanje sa zakonom i tekovinama EU. Nada se da će građani biti adekvatno educirani o načinu postupanja s otpadom.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ovime se podiže standard građana i njihove obveze, a slaže se da prema građanima treba ići edukativno i oprezno.

M. Pavković: Otkud ovim 6 kW u čl. 20. Odluke? Potrebno je terminološki uskladiti neiskorištenu nekretninu sa nekretninom koja se trajno ne koristi. Zašto unaprijed tražimo nešto što uredba ne propisuje kao obvezu? Imamo dobru evidenciju gdje ljudi žive, prebivališta i boravišta su provjerena i ažurirana.

M. Čar: I do sada je iskrenost ljudi bila problem. Stoga svatko mora dati izjavu živi li i li ne živi u nekoj nekretnini. Do ovakvog prijedlog smo došli s razlogom, da bi se zaštitili.

Paušal za struju je 6 kW mjesečno, stoga smo ga i uzeli.

Trajno nekorištenje nekretnine znači da u njoj nitko ne živi.

M. Pavković: Cilj uredbe je da se plaća stvarna cijena.

M. Čar: Bit ovog članka je utvrđivanje stvarnog (ne)korištenja nekretnine, a cilj nam je jednako plaćati usluge koje koristimo.

Z. Krejči: Uvodi li se opet odvoz glomaznog otpada jednom mjesečno (čl. 4.) i tko će kontrolirati ograničenje od 4m3 otpada? Odluka se čini nedefinirana i skuplja za Komunalac i građane.

M. Čar: Glomazni otpad odvoziti će se jednom mjesečno, odnosno po pozivu i Komunalac će provjeravati količinu otpada.

K. Milek: Ako idemo u smjeru recikliranja, možda se planira povećanje količine glomaznog otpada.

M. Ivančić: Puno toga je nedorečeno, sigurno će biti dorade ove Odluke. Nema sankcija za davatelja usluge, što je sa povjerenstvom za prigovore građana, hoće li se povećati cijena usluge?

Građani ovu promjenu moraju što manje osjetiti i svi se moramo potruditi da bude što kvalitetnija na njihovu dobrobit.  Svakako ih treba educirati.

Gradonačelnica: Gospodarenje otpadom je goruće pitanje u Hrvatskoj, jer je Strategija na državnoj razini previše puta mijenjana, sa svakom promjenom vlasti.

Člankom 18. uveli smo socijalne kriterije za građane. Što se tiče sankcija davatelju usluga, Komunalac ima Nadzorni odbor i Skupštinu, a mora jednom godišnje i podnijeti izvješće Gradskom vijeću.

Zaista se trudimo olakšati sugrađanima, kupili smo tri parcele za biootpad, imati ćemo kompostanu i sortirnicu, možemo puno toga nadograditi.

M. Čar: Kaznene odredbe za davatelja usluge nalaze su u Odluci o komunalnom redu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 suzdržan).

15. Prijedlozi odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti:

a) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,

b) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,

c) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),

d) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – izrada vertikalne prometne signalizacije

e) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,

f) održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal za nasipavanje makadamskih cesta i poljskih putova,

g) održavanje javne rasvjete

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.

M. Čar: Proveden je postupak izbora za sve navedene djelatnosti, a ugovori istječu sa 1. siječnjem 2018.g.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Svi prijedlozi se prihvaćaju, ponuđači i ponude su dobro elaborirani.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Čar: 1. Siječnja 2018.g. preuzimamo obvezu ispostavljanja i dostave rješenaj i računa za vodnu naknadu. Predlaže se da rok plaćanja za pravne osobe bude do 30. umjesto do 15. u mjesecu kako bi dobili i rješenja i uplatnice na vrijeme.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Prijedlog Odluke o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana

Gradonačelnica: Župnik je Gradu uputio prijedlog za imenovanje postojeće aleje pored crkve i do Tri Križa Alejom mons. dr. Josipa Pazmana, Vijeće mjesnog odbora Pakrac-centar je dalo svoju suglasnost, a predlažemo rješenje na način da građani ne moraju mijenjati osobne dokumente.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković: Pohvaljuje prijedlog, u njemu je puno simbolike.

M. Ivančić: Radi se o jednom od najpoznatijih Pakračana, koji zaslužuje ovakav prijedlog.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

18. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Ž. Pejša Božić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je prihvaćen većinom glasova.

Gradonačelnica: Ovom Odlukom želimo potaknuti mlade liječnike da dođu živjeti i raditi u Pakrac, ne samo u bolnicu već i druge zdravstvene ustanove.

Nakon razgovora sa liječnicima i njihovim udrugama, došlo se do ove četiri mjere i to je samo proba, da vidimo koliko će i za koje od njih liječnici biti zainteresirani. Trebamo pokušati nešto učiniti kako bismo riješili gorući problem nedostatka liječnika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Statistika kadra u našoj bolnici je porazna i nužno je dovesti mlade liječnike.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Cijeni se pokušaj gradonačelnice i ne sumnja se u dobre namjere, ali odluka je nedorečena i manjkava, a kriterije i uvjete će propisati gradonačelnica. Ovakve odredbe ostavljaju dosta prostora, trebalo je razraditi kriterije u prijedlogu.

Klub neće prihvatiti ovakvu nedorečenu odluku.

Gradonačelnica: To je pravo i ovlast gradonačelnice,a u suradnji sa HUBOL-om i strukom donijeti će se kriteriji.

Žali što ovako važnu odluku nećemo donijeti jednoglasno.

K. Milek: Problem je zaista ozbiljan. Trenutno u bolnici imamo 26 specijalista, 3 osobe rade starije od 65 godina, imamo 4 specijalizanta i 3 stažista. Prosjek godina je 51, prosjek godina kirurga 55, internista 50, a specijalizanta 31 godina. Nužne su nam mjere kako bismo privukli  mlade liječnike i osigurali opstanak bolnice.

M. Pavković: Ozbiljnost problema je neupitna i načelno podržava prijedlog.

Osobno smatra da subvencioniranje plaćanja dječjeg vrtića liječnicima koji u odnosu na druge imaju pristojne plaće, nije u redu prema drugima.

K. Milek: I njoj je to bio trn u oku. Ako pogledamo prosjek godina, možemo vidjeti da će tek manji broj liječnika (stažisti i specijalizanti) koristiti ovu mjeru. Njihove plaće nisu velike, a troškovi su im značajni, budući neće biti u Pakracu, već negdje druge na specijalizaciji. Za to vrijeme njihova će djeca biti u Pakracu, ići u vrtić i kamo sreće da imamo liječnika sa troje djece.

M. Pavković: osobno bi bila sretna da svi mogu imati besplatan vrtić, ali to je nemoguće. Radi se o načelima, a ovakav prijedlog je nespretan.

Gradonačelnica: Onda na idućoj sjednici možemo vratiti jedinstvenu cijenu vrtića tako da svi plaćaju isto, a upravo je SDP predlagao 5 različitih cijena vrtića.

Razgovaralo se prvenstveno sa mladim liječnicima i ovo je spominjano kao potreba. Ni jedan grad nema niti približne mjere za poticanje zapošljavanja liječnika, a većina nikakve.

N. Garača: Pozdravlja inicijativu za poticanjem zapošljavanja liječnika u ovoj krizi. Možda je došlo do greške u komunikaciji i koracima, ali mjere su tu sa razlogom.

Predlaže da se u čl. 2. izbriše ograničenje „do 2% kamate“.

Predsjednik daje na usvajanje prijedlog podnošenja amandmana usmenim putem.

Glasovanje: Prijedlog nije usvojen (4 za, 8 protiv, 2 suzdržana).

D. Marin: Ni malo ne sumnja u dobre namjere, ne smatra ih populističkima, ali odluka je nedorečena i ništa iz nje ne vidimo. Želimo kompletno rješenje, idemo ovo napraviti kako treba.

K. Milek: Naš najveći problem je što nemamo mladih pakračkih liječnik, a ako hoćemo da nam odnekud dođu, moramo nešto poduzeti.

N. Garača: Ne može vjerovati da nitko nije primjetio njegovu namjeru da se ukine ograničenje na najviše 2% subvencije kamatne stope i otvori mogućnost i za više.

K. Milek: Shvaća i podržava prijedlog.

V. Anušić: Pozdravlja ovu hvalevrijednu odluku. Što je sa doktorima dentalne medicine?

Gradonačelnica: Provjeriti će potrebe za doktorima dentalne medicine i ako postoji potrebe, biti će uključeni u mjere.

Z. Krejči: Apsolutno podržava mjere za dolazak liječnika i zadržavanje postojećih, čak i za više mjera od predloženih, samo želi znati više o njima.

Osobno mu se svidjela mjera za dodjelu kadrovskih stanova, ali sada je nema u prijedlogu.

Gradonačelnica: Stambeno zbrinjavanje je riješeno Odlukom o dodjeli kadrovskih stanova, pa nema potrebe da se i ovdje navodi ako mjera. Također se pregovara sa HZMO o predaji njihovih stanova na upravljanje Gradu.

Svoj posao obavlja pošteno i profesionalno, te si u obvezu i dužnost uzima izvijestiti Gradsko vijeće o kriterijima za sve mjere.

Z. Krejči: Klub vijećnika SDP-a ni najmanje ne sumnja u dobre namjere gradonačelnice. Predlaže da razmisli o izmjeni čl. 3.

M. Ivančić: Odluka se uvijek može mijenjati, a moramo učiniti sve da zadržimo ova 3 stažista i privučemo još mladih liječnika u Pakrac.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv, 1 suzdržan).

19. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Ovim mjerama želimo potaknuti otvaranje novih obrta i tvrtki, pomoći OPG-ima, ali i potaknuti ih na korištenje sredstava iz EU. Pakrac ima dugu tradiciju obrtništva koju želimo sačuvati i cijela iduća godina biti će u znaku obilježavanja 200 godina obrtništva.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog je prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Cijeni dobre namjere, ali ovako nedorečenu odluku, bez promjene članka 3. neće prihvatiti.

N. Garača: Cijeneći dobre namjere, zašto bi mi kao jedinica lokalne samouprave pored HZZ, sve poduzetničke infrastrukture, programa, bespovratnih sredstava trebali na ovaj način pomagati poduzetnicima?

Hoće li ovako gradonačelnica postati tržišni regulator?

M. Ivančić: Pakrac je oduvijek bio grad obrtništva, u ratu je uništen i svaka pomoć je dobrodošla i potrebna. Provedba će pokazati jeli odlika bila dobra ili ju treba mijenjati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (12 za, 3 protiv, 1 suzdržan).

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine

Gradonačelnica: Uvidjeli smo da nije korektno da studenti medicine imaju iste uvjete kao i ostali pa predlažemo produženje roka za traženje posla na području Grada Pakraca na godinu dana.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Garača: Ovo je na prijedlog korisnika stipendija ili nekog drugog?

Gradonačelnica: Stipendisti koji primaju 400,00 kn stipendije smatraju da nije u redu imati iste uvjete kao oni koji primaju znatno više.

M. Pavković: Kakvo je to deficitarno zanimanje koje u godini dana ne bi našlo posao?

N. Garača: 3. 11. 2017.g. objavljena je rang lista stipendista sa navedenim rokom za traženje posla od godinu dana. Zašto je stvar prejudicirana, prije odluke Gradskog vijeća?

Gradonačelnica: Ugovori još nisu potpisani, a pisano obrazloženje dati će pročelnik koji je pripremao prijedlog.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 protiv, 1 suzdržan).

21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2018.g.,

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

V. Pečanić: Iako su ove stavke već uvrštene u proračun, zakon nas traži da Gradsko vijeće donese i posebnu odluku.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

22. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Vijećnici su dobili male poklone i pozivnicu za božićni domjenak, koji će biti 19. prosinca u 19h, za kada najavljuje još jednu sjednicu Gradskog vijeća.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:17 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content