Zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 5. listopada 2021. godine

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnica Ivana Šušnjić, pročelnici Marijan Širac, Tomislav Petrač i  Marijan Malogorski, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, direktor LRA PCP Vladimir Gazić, direktor Komunalca Josip Bišćanin, direktor Voda Lipik Marijan Pierobon, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Kozlović i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

T. Novinc: Ima li neugodan miris na šetnici veze sa aglomeracijom?

Gradonačelnica: Neugodan miris je zamijećen, a odgovor će dati pročelnik Malogorski.

M. Malogorski: Znamo za ovaj problem, u cijelom gradu će biti zamijenjeni poklopci sa otvorima i napraviti će se potrebna sifonizacija. Nadzor je obećao da će problem biti riješen do ljeta.

Što se tiče šetnice, na tome radi gđa Čar i biti će riješeno.

A.Skalnik: Koliko često se trg i šetnica čiste čistilicom, koliko traje jedno čišćenje,  dosta je neuredno?

Postoji li raspored uređenja zelenih površina, pogotovo u centru grada, da se ne dešava da zarastu u travu?

A.Delihodžić: Čišćenje trga i šetnice je svakodnevno ručno, a čistilicom dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom. Jedan djelatnik je završio obuku za rad na čistilici, ali uskače i u druge poslove. Baterija čistilice traje 8 sati i može očistiti 8000m2.

Svjestan je da grad može biti bolje uređen.

Gradonačelnica: Vlastiti pogon ima malo djelatnika (upravitelj i 5 zaposlenika) za područje od 358 km2 i 42 naselja. Svake godine očekujemo zapošljavanje u javnim radovima, tako i ove imamo 10 zaposlenika, ali to su ljudi kojima ne smijemo dati da rade na strojevima.

A.Skalnik: Bilo bi dobro da se zaposle bar 2 žene na održavanju cvjetnih nasada.

Tko je dužan održavati stolariju za Hotelu Pakrac, jer je dotrajala, a nalazi se u centru grada?

 T. Petrač: Grad je zadužen za investicijsko, a najmoprimac za tekuće održavanje. Prvo treba utvrditi o kakvom se održavanju i radovima radi, pa će se tada vidjeti tko je to dužan napraviti.

N. Todorović: Planira li se i kada urediti vodotok Pakre u Kusonjima?

Gradonačelnica: Zatražiti ćemo odgovor od Hrvatskih voda i dostaviti vijećnicima.

Djelomično se čekalo sa radovima zbog aglomeracije.

M. Pierobon: Za ovu investiciju Hrvatskih voda rok za završetak radova produžen je zbog izmjene projekta.

N. Todorović: Mogu li se kontejneri u Kusonjima negdje izmjestiti, jer su vrlo neuredni?

Gradonačelnica: Ovo nije samo problem u Kusonjima, već u cijelom gradu, „zeleni otoci“ su sve samo ne zeleni. O tome razgovaramo sa Komunalcem i najvjerojatnije ćemo ukloniti „zelene otoke“, a otpad će se odvajati i odvoziti na reciklažno dvorište.

Što se tiče Kusonja, na tom mjestu će se graditi dječje igralište, koje će biti ograđeno.

M. Andrijanić: U kojoj je fazi zadnji  natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i hoće li biti raspisan novi?

Gradonačelnica: Još nismo dobili suglasnost Ministarstva poljoprivrede na stari, ali već smo pripremili novi. Rastužuje što toliko čekamo suglasnost, jer je već jesen i poljoprivrednici su na gubitku zbog ovakve procedure. Poljoprivreda je na našem području egzistencijalno pitanje za mnoge obitelji.

K. Rek: Ima li gradonačelnica informaciju o zatvaranju Stručnog studija fizioterapija u Pakracu?

Gradonačelnica: Studij se ne zatvara u potpunosti. Naša djeca nisu pokazala zainteresiranost za studij u Pakracu i profesori ZVZ-a su predložili da I. godina prijeđe u Zagreb.

Poanta dislociranog studija je da obrazuje domaće stanovništvo, ali na našem području trenutno nema potrebe za tim kadrom, čak je u Srednjoj školi Pakrac upisan mali broj učenika koji se školuju za fizioterapeute.

Studij se ne zatvara, nismo u pitanju ni mi ni Zdravstveno veleučilište, već nepopunjenost studija.

Slijedeći tjedan je sastanak sa dekanom i nastaviti ćemo raditi na zajedničkim projektima.

K. Milek: Promet na državnoj cesti na Krndiji je prebrz i opasan, te predlaže postavljanje npr. solarnih ploča za mjerenje brzine.

Nogostup u toj ulici postoji samo na jednoj strani, dotrajao je i dodatno uništen radovima na aglomeraciji i trebalo bi ga sanirati.

Gradonačelnica: Radi se o državnoj cesti na kojoj ne možemo postavljati signalizaciju, ali možemo se obratiti Hrvatskim cestama i obavijestiti policiju o kršenju prometnih propisa.

Što se tiče nogostupa, nadzor nad aglomeracijom će utvrditi oštećenja nogostupa.

M. Malogorski: Obići će spomenuti nogostup i u suradnji sa izvođačem i nadzorom vidjeti što se može napraviti.

M. Vujić: Hoće li igralište kod Srednje škole biti asfaltirano u cijelosti?

Može li se nešto učiniti kako bismo imali autobusne linije prema Požegi i nazad?

Gradonačelnica: Igralište će biti u cijelosti asfaltirano idući tjedan.

Imamo problema sa prometnom povezanošću i ljudi su u pravu. Pokušali smo nešto učiniti sa ARRIVA-om i HŽ-om, ali privatnicima je to neisplativo. Grad ne može osigurati veće sufinanciranje prijevoza, ali možemo uputiti ponovljene zahtjeve prijevoznicima.

M. Malogorski: Postojala je linija između Požege i Pakraca, ali bila je u potpunosti neisplativa, ponekad je autobus vozio prazan. Bez sufinanciranja gradova prijevoznici neće nikada uvesti ovakve linije.

Ovim putem poziva mlade ljude da se bave prijevozom i pokrenu taxi službu sa prihvatljivim cijenama.

K. Lahovsky Kobetić: Postoji li mogućnost da se asfaltira staza između vrtića i osnovne škole, kojom prolazi veliki broj djece i roditelja?

Gradonačelnica: Prijedlog je dobar, ali to je improvizirana staza, dio zemljišta je u vlasništvu Grada, dio u vlasništvu škole i ne može obećati da će biti asfaltirano.

Z. Krejči: U kojoj je fazi izgradnja akumulacije Šumetlica? Radovi su se puno puta otvarali, obično oko izbora. Ove godine je opet bila suša i apeliralo se na štednju vode. Bivši župan i sadašnja županica govore o akumulaciji Kamensko i teško je povjerovati  da će dvije tako velike investicije biti realizirane.

Gradonačelnica: Projekt nije zaboravljen, a Kamensko ne isključuje Šumetlicu i obratno. Generalni direktor Hrvatskih voda rekao je da i dalje traže financiranje našeg projekta i nećemo biti izbačeni iz njihovog plana. Nažalost, imali smo nesreću potpisati ugovor sa Viaduktom koji je uskoro otišao u stečaj, a ostale tvrtke nisu imale tražene reference.

Uputiti ćemo i pisani upit Hrvatskim vodama da nas detaljnije izvjeste o projektu.

Z. Krejči: Bio bi zadovoljniji da je saznao rokove i volio bi da je gradonačelnica u pravu što se tiče Šumetlice i Kamenskog.

Gdje je i kada će biti u funkciji više puta spominjani vodomat?

M. Širac: Čekali smo tehnički pregled trga i šetnice, ishodili smo suglasnost Konzervatorskog odjela za postavljanje vodomata pored Turističke zajednice i kovnice novca.

T. Vujanić: Mladi ljudi su zainteresirani za atraktivnije nekretnine (stanove) od ovih koji se nude na našem području. Postoji li inicijativa za izgradnju stambene zgrade u kojoj bi mlade obitelji riješile svoje stambeno pitanje na njima prihvatljiv način?

Gradonačelnica: Imamo izuzetno bogato tržište nekretnina i raduje ju zainteresiranost mladih ljudi. Postoji projekt, imali smo već ideju za izgradnju zgrade, ali  nije bilo dovoljno zainteresiranih. Poziva sve zainteresirane da se jave u Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo (trebalo bi ih biti 20-ak), pa ćemo uputiti zahtjev nadležnom središnjem državnom uredu.

T. Vujanić: 20-ak obitelji je preoptimistično, može se izgraditi i manja stambena zgrada.

Zapisnik

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Dobili smo dvije dopune dnevnog reda: prijedlog za izmjenu Programa građenje komunalne infrastrukture u 2020.g. i prijedlog za izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. i predlaže da to budu točke 6. i 7.

Također predlaže objedinjavanje rasprava o točkama 5., 6. i 7.

Glasovanje o dopuni dnevnog reda: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Glasovanje o objedinjavaju rasprave: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

 1. Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada DV Maslačak za pedagošku godinu 2020./2021. godinu
 2. Izvješće o radu LRA PCP d.o.o. za 2020. godinu
 1. Izvješće o radu Komunalac d.o.o. za 2020. godinu
 2. Izvješće o radu Vode Lipik d.o.o. za 2020. godinu
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine,
 4. Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
 5. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 1. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 2. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d.
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pakraca
 4. Prijedlozi i inicijative.

 1. Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada DV Maslačak za pedagošku godinu 2020./2021. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

V. Klobučar: Izvješće se jednoglasno usvojeno na odgojiteljskom i upravnom vijeću.

Zaposlenici vrtića brzo su se prilagodili pandemiji i online programima. Zahvaljuje svim djelatnicima što je protekla godina prošla više nego dobro, iako je bilo stresno. Također zahvaljuje gradonačelnici i stručnom timu što su zbog većeg broja djece i nedostatak odgojitelja uspjeli organizirati rad vrtića.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale  zahvalu na predanom rau.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale. Vidi se da se teži ka savršenstvu i da smo blizu toga, ali ostaje problem sa nedostatkom stručnog kadra. Hoće li vrtić uspjeti pronaći potreban kadar?

V. Klobučar: Zasigurno hoće, dosta odgojiteljica se vraća sa porodiljnog, a dio ih završava studij. Odgojitelji su deficit u cijeloj Hrvatskoj.

Gradonačelnica: Pohvaljuje rad svih u vrtiću, od tehničke službe do odgojiteljica i uprave, te suradnju sa gradskom upravom. Vrtić je sudjelovao u velikom projektu, koji želimo nastaviti i Grad će to podržati i pratiti. Broj djece se povećava i to nas raduje.

Cijena korištenja vrtića nije se mijenjala godinama, a Grad sufinancira više od 75% ekonomske cijene.

Fokus nam je na djeci od najranije dobi, jer zadovoljna djeca znače i zadovoljne roditelje.

Što se tiče povećanja kapaciteta, tražimo projektante za novi vrtić u istočnom dijelu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


2. Izvješće o radu LRA PCP d.o.o. za 2020. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.

V. Gazić: Prošla godina je završila u blagom plusu, racionalno smo raspolagali novce. Unatoč COVID-u koji je obilježio godinu, vrlo uspješno smo sudjelovali u svim projektima sa Gradom, udrugama (posebno na projektu sa NK Hajduk)i GD HCK Pakrac. Sa 100%-tnim uspjehom smo pomogli poduzetnicima u ishođenju zajmova.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale ostvarenim prihodima u teškoj godini.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Vidi se da su prihvaćene sugestije od ranijih godina, puno se radi, projekata je sve više.

Od 13 zaposlenih, 7 ih radi na projektima uz sve veće mogućnosti za korištenje sredstava iz EU fondova i sve važniju ulogu PCP-a. Klub će uvijek podržati dodatno zapošljavanje ljudi koji rade na projektima.

Predlaže da PCP osmisli program kojim ćemo u grad privući tvrtke sa većim plaćama (tzv. bijele kute), kako bismo se odmakli od cijepanja drva, bez imalo umanjivanja vrijednosti takvih poslova.

Predsjednik: Klub HDZ-a je predložio da prednost pri sklapanju ugovora imaju tvrtke sa većim plaćama.

V. Gazić: Što se tiče osoba koje rade na projektima, osim zaposlenika PCP-a na tome rade i osobe u različitim udrugama koje provode projekte i tako se obučavaju.

Što se tiče razvoja i dolaska drugačijih djelatnosti, u Zoni male privrede pokrenuti će se proizvodnja kakve nema u Hrvatskoj, a imamo i viziju za bivšu upravnu zgradu Papuk-a.

Gradonačelnica: Apsolutno se slaže sa izrečenim,  o tzv. digitalnom inkubatoru sanjala je još prije Novske i Lipika. Tako nešto planiramo razvijati u bivšoj upravnoj zgradi Papuk-a, to je naš cilj.

Puno veći broj ljudi u gradu radi na projektima i njihovoj provedbi od ovih 7 u PCP-u. Kako bismo se približili udrugama i poduzetnicima, ali i  znali tko što radi, napravili smo ispostavu PCP-a u Gradu.

Otvaraju se velike mogućnosti za financiranja iz EU fondova koje ne smijemo propustiti. Također imamo inovatora u gradu koje treba poduprijeti.

V. Gazić: Jedini smo grad u RH koji ima 4 inkubatora i još uvijek postoji potreba za dodatnim prostorima.

Predsjednik: Godinama je govorio da PCP treba vući potencijalne korisnike za rukav i izrađivati im projekte. Sada smo konačno došli na tu razinu koja jako dobro funkcionira. Idemo u pravom smjeru i to treba podržati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


 1. Izvješće o radu Komunalac d.o.o. za 2020. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Predlaže se usvajanje izvješća.

J. Bišćanin: Najkompleksniji posao se odnosi na gospodarenje otpadom i već spomenute probleme sa „zelenim otocima“. Teško je pronaći održivo rješenje koje će odgovarati svima, a jedni bez drugih ne možemo funkcionirati.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale na tehničkoj izvedbi.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Koliko je zaposlenika u tzv. proizvodnji? Kada će biti nastavak energetske obnove stambenih zgrada i što je sa dvije zgrade koje nisu zainteresirane? Koliko će se odlazak djelatnosti vezane uz plin odraziti na poslovanje Komunalca? Radi li se na boljoj zaštiti zaposlenika u toj novoj tvrtki?

J. Bišćanin: Na terenu radi 19, a u upravi 12 zaposlenika.

Što se tiče energetske učinkovitosti, stanari 2 zgrade nemaju pripremljenu dokumentaciju jer se nisu mogli dogovoriti. Za sve ostale stambene zgrade dokumentacija je spremna za apliciranje čim se otvori natječaj.

Djelatnost plina čini veliki dio poslovanja Komunalca i kod prihoda i kod rashoda. Distribucija plina neće nestati i ne vidi realnu opasnost za zaposlenike, vjerojatno će ih i nedostajati. Jedan od uvjeta je zadržavanje postojećeg broja radnika 5 godina od prelaska u novu tvrtku.

T. Vujanić: Postoji veliki problem odlaganja otpada kod stambenih zgrada, gdje se stalno ostavlja glomazni otpad oko kontejnera, koji onda dugo ostaje na tom mjestu. U više navrata su stanari pokušali dobiti komunalnog redara, koji kaže da neće izlaziti na svaki poziv građana.

Kako uopće osvijestiti ljude da se odgovornije ponašaju?

J. Bišćanin: Bilo bi najjednostavnije jednostrano riješiti problem sa spremnicima kod stambenih zgrada, ali to bi stvorilo drugačije probleme. Pokušali su češće prazniti spremnike, ali ništa se nije promijenilo. Potreban je zajednički rad na mijenjanju svijesti građana, jer ovako narušavamo izgled grada i higijenu građana.

K. Milek: Postoji li dinamika pražnjenja spremnika ili se to radi prema potrebi? Koliko često bi ih trebalo prazniti da bude sve uredno?

J. Bišćanin: Postoji dinamika pražnjenja, ali ovisi od otoka do otoka, neki su uvijek u redu i bez problema.

Sustav gospodarenja otpadom u Pakracu je na jako visokoj razini, uskoro će svi građani kod kuće imati spremnike za odvajanje.

K. Milek: Spremnici za plastiku su zatvoreni, a otvori na njima su premali za svu ambalažu.

J. Bišćanin: Sva plastična ambalaža koja ne stane u otvore spremnika, uvijek se može odvesti na reciklažno dvorište.

Predsjednik: Jako je teško promijeniti mentalni sklop ljudi i zato nam treba edukacija od malih nogu i šira kampanja. Možda bi se Komunalac mogao javiti na neki od natječaja i dobiti sredstva za takvu kampanju.

J. Bišćanin: Slaže se sa izrečenim, edukacija je ključna, na tome se radi uz malo usporavanje zbog epidemioloških razloga.

Gradonačelnica: Edukacija se kontinuirano provodi od 2013.g. u suradnji sa vrtićem.

Letak nije edukacija, treba napraviti više. Imamo reciklažno dvorište za 21 mil. kuna koje kao građani ne koristimo dovoljno. Predlaže organizaciju izleta na reciklažno dvorište, kako bismo građanima približili ono što se tamo može učiniti sa otpadom. Također predlaže i prilagođavanje radnog vremena reciklažnog dvorišta do 19h kada su dani duži.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


 1. Izvješće o radu Vode Lipik d.o.o. za 2020. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Predlaže se usvajanje izvješća.

M. Pierobon: Izvješće je opširno i detaljno, stoji na raspolaganju za sva pitanja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Ako građanin primjeti nepravilnosti ili štetu izazvanu radovima na aglomeraciji, kome da to prijavi? Budući da cjevovod od Šumetlice do Pakraca nije ušao u projekt aglomeracije, postoji li neko alternativno rješenje da se te azbestne cijevi zamijene?

Jesu li plaće zaposlenika primjerene i dovoljne da bi ti ljudi ostali raditi i živjeti u Pakracu?

M. Pierobon: Građani trebaju prijaviti nepravilnosti Vodama Lipik i prigovor će se promptno proslijediti izvođaču i nadzoru na rješavanje.

Što se tiče akumulacije, ima iste informacije kao i gradonačelnica.

Cjevovod od Šumetlice nije ušao u aglomeraciju jer nije povezan sa kanalizacijskom mrežom. Radimo na tom projektu, trenutno smo na ishođenju lokacijske i čekanju građevinske dozvole, a postupak dugo traje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Osobno nije zadovoljan plaćama zaposlenika i svakodnevno strahuje od njihovog odlaska iz firme. Ljude treba pošteno platiti, a trenutno ih zadržava sigurnost i dobra klima u tvrtki.

Vode Lipik žive od prodane vode, a prodaje se relativno malo u odnosu na veličinu sustava, puno se investira, što stvara dodatne troškove.

K. Milek: Zašto postoji velika razlika u kvaliteti izvođenja radova na aglomeraciji? Negdje to ide glatko, a negdje traje po 6 mjeseci, kao npr. na Krndiji.

M. Pierobon: To je rečenica koju izgovara svakog ponedjeljka na sastanku sa izvođačem i nadzorom. Izvođači se razlikuju, mi smo tu gotovo nemoćni i uvijek dobijemo odgovor da se radi o gradilištu koje će biti predano u ugovorenom roku, koji ističe u srpnju slijedeće godine.

Predsjednik: Koje su sankcije za izvođača ako radovi ne budu izvedeni u roku?

M. Pierobon: Imamo deponiranu bankovnu garanciju od 15 mil. kuna i izvođač će platiti ugovorene penale ako ne ispoštuje ugovor.

Z. Krejči: Hoće li to jamstvo od 15 mil. kuna, obzirom na vrijednost radova biti dovoljno ako se radovi ne završe u roku i što u tom slučaju?

M. Pierobon: Trenutno nema nikakvih naznaka da će doći do probijanja roka, sve ide po planu.

A. Skalnik: Koliko traje postupak od zahtjev za priključenje na gradski vodovod do priključenja?

Je li cijena priključka ista u Pakracu i Lipiku? Je li moguće da u zapadnom dijelu grada cijena priključka za dvije strane ulice nije ista?

M. Pierobon: Trenutno ne možemo ispoštovati rok od 2 tjedna za priključenje na vodoopskrbnu mrežu, jer nemamo dovoljno kapaciteta zbog rada na aglomeraciji.

Cijene u Pakracu i Lipiku su iste.

Cijena priključka u SZ dijelu Grada je samo cijena rada i materijala. Oni koji žive na strani ulice u kojoj je cjevovod platiti će manje, jer nemaju trošak prekopa i polaganja cijevi preko ceste.

V. Eck: Zašto se ne zaposli nekoliko djelatnika na  određeno vrijeme da to odrade, sigurno će zaraditi plaću?

M. Pierobon: Ne rad se samo o izvođenju radova, treba nam na terenu i inženjer koji će se prije toga dogovoriti sa vlasnicima o mjestu radova, izraditi skice i nadgledati radove. Nedostaje nam cijeli lanac.

Gradonačelnica: Stvarni investitor su Vode Lipik, Grad je tehnička podrška. Ono što nas najviše zanima je uređenja nakon aglomeracije.

Grad sudjeluje u svim projektima Voda Lipik, rješavamo imovinsko-pravne odnose za njih jer nemaju kapaciteta, redovito podmirujemo sve svoje obveze i obveze mnogobrojnih udruga.

Što se tiče sufinanciranja priključaka na javni vodovod, toga više neće biti kao do sada i nećemo plaćati priključke nekome tko ne plaća vodu niti odvodnju, što se odnosi na lokalne vodovode.

Radimo jako puno na podizanju standarda i izgradnji komunalne infrastrukture i potičemo ljude da se priključe na javne sustave.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2020. godine,
6. Prijedlog izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
7. Prijedlog izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. Godini

Gradonačelnica: Revizija koja je u tijeku kaže da ove tri odluke trebaju biti usvojene na Gradskom vijeću, iako nas do sada to nisu tražili.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Sva tri prijedloga se prihvaćaju.

                (Klub vijećnika HDZ-a): Točke 5., 6. i 7. se prihvaćaju.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Sva tri prijedloga se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje:

Glasovanje:

5. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Gradonačelnica: Izvješće je vrlo detaljno što nije zakonska obveza. Sa 30. lipnjem iskazan je knjigovodstveni manjak od oko 130 tis. kuna, ali nemamo dospjelih nepodmirenih obveza. Uredno izvršavamo sve financijske obveze jer se sredstva moraju kretati.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale na dobrom radu u vrlo izazovnoj godini.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Temeljito je, istinito i nažalost zadnje od g. Pečanića. Nada se kontinuitetu rada i od strane novog šefa. Skreće pozornost na ukupne prihode i rashode, kako bi bili izjednačeni do kraja godine.

Gradonačelnica: Prihod je u godini prije bio još manji, ali smo došli do dobrog izvršenja na kraju godine. Državna riznica se čisti krajem godine, pa se to na kraju izravna.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen


9. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Gradonačelnica: Ovo izvješće u potpunosti prati polugodišnje financijsko.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Sve pohvale gradonačelnici na radu sad kada je ostala bez jednog zamjenika.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Biti će suzdržani. Ovo jest sažetak financijskog izvješća, ali trebalo je navesti i probleme sa kojim se suočavamo.

Jedini projekti koji se navode kod poboljšanja kvalitete života su aglomeracija i „Svijet graševine“ (osobno je skeptična oko ogromnog projekta „Svijet graševine“).

Pohvala svim potporama, koje trebaju biti veće (bar ona za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji).

Potpore za liječnike nisu takve da dovedu nekoga u Pakrac, možda tek za zadržavanje postojećeg domaćeg kadra, kojeg je trenutno malo na studiju medicine. Liječnicima nije potrebna subvencija kamata na stambeni kredit, jer si oni mogu priuštiti nekretnine. To nije kritika, samo zapažanje koje može dovesti do zajedničkih, boljih rješenja.

Gradonačelnica: To je vaše mišljenje na koje imate pravo. Dobila je mandat građana jer drugi nisu imali hrabrosti uhvatiti se ovog posla.

Programi se izrađuju u skladu sa financijskim mogućnostima, subvencije ne mogu biti veće jer sufinanciramo cijeli niz projekata.

Subvencije liječnicima su točno one koje su sami tražili, pokušavamo ih zadržati i tražimo suradnju svih u zdravstvenom sektoru.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (10 za, 3 suzdržana).


 1. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Kako bi mogli osigurati sufinanciranje svih projekata bez problema, predlaže se povećanje dozvoljenog prekoračenja na 5 mil. kuna.  Očekujemo 1,2 mil. kuna iz fonda za sufinanciranje koje smo već platili. Puno toga smo platili pretfinanciranjem od oko 6 mil. kuna.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Nada se da će Grad rijetko posegnuti za dozvoljenim minusom, to nije kredit.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


 1. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pakraca

M. Širac: Ovo je tehnička odluka kojom se Skupštini Požeško-slavonske županije predlaže imenovanje navedenih liječnika za mrtvozornike.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


12. Prijedlozi i inicijative

Predsjednik: Poziva sve na obilježavanje 30-te obljetnice stradavanja u Batinjanima i G. Obriježi.

Gradonačelnica: Zahvaljuje novim i starim pročelnicima i želi uspjeh u nastavku rada.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:43.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                              

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content