Zapisnik 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 10. ožujka 2017.g. s početkom u 17:05 sati

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.
Ostali nazočni: obnašateljica dužnosti gradonačelnika Anamarija Blažević, zamjenik gradonačelnik Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za Opće poslove i društvene djelatnosti Marijan Širac, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, direktor tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac Zdravsko Vostri, predstavnici medija: Pakrački list, Compas.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

M. Ivančić: Akumulacija Šumetlica je krenula, ima li izgleda da i ostali projektu krenu u realizaciju?
A. Blažević: Od već spominjanih 15 projekata neke smo već završili, neke kandidirali, za neke čekamo na kandidaturu.
1. Odvodnja otpadnih voda u Badljevini – u tijeku je realizacija,
2. Aglomeracija – kreće u realizaciju,
3. Odvodnja u Bolničkoj ulici – projekt završen,
4. Vodoopskrba SZ dijela Grada – projekt prijavljen,
5. Akumulacija Šumetlica – potpisan ugovor o izgradnji,
6. Prometnica u Aleji kestenova ide
7. Nogostup u Ulici I. G. Kovačića – gotov je projekt,
8. Nogostup u Ulici knez Domagoja – završen,
9. Nogostup u Ulici I. Gundulića – završen,
10. Nogostup u Kalvariji – LAG dobio sredstva,
11. Rekonstrukcija Bolničke ulice – ide se u izgradnju nogostupa i biciklističke staze,
12. Spahijski podrum – čekamo natječaj,
13. VIšestambena zgrada sa 8 stanova – nakon razgovora sa državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, nagodinu se ide u izgradnju,
14. Dom za starije i nemoćne u Prekopakri – projekt prijavljen,
15. Odlagalište „Crkvište“ – završetak ove jeseni.
M. Ivančić: Kakav dojam je predsjednica stekla, jeli bilo prilika prezentirati joj naše projekte i možemo li očekivati neku konkretnu pomoć?
A. Blažević: Bila je velika čast ugostiti predsjednicu. Iskoristila je priliku upoznati ju sa onim što nas muči, ali i sa našom bogatom poviješću. Zanimalo ju je zašto nakon toliko godina još imamo ruševine, zanimali su ju mladi, odlaze li ili ostaju.
Odmah nakon odlaska predsjednice, poslali smo joj pismo zahvale i zatražili smo pomoć u konkretnim projektima.
M. Ivančić: Sigurno smo ostavili dojam, jer je današnji govor predsjednice u Vukovaru, gdje je rekla da država mora dati pozornost onima koji su stradali u ratu, pokazatelj da je shvatila da Vukovar nije jedini grad stradalnik, da su tu zasigurno i Pakrac i Lipik.
N. Peić: Kakva je dinamika nastavka uklanjanja ruševina? Hoće li se i kada urediti staza prema dječjem vrtiću?
A. Blažević: Pripremili smo 30-ak objekata za uklanjanje, vojska je trenutno u Lipiku i očekujemo da će poslije njih doći u Pakrac i nastaviti s radom, ali još nisu dobili službenu zapovijed.
15. ožujka kreću građevinski radovi i staza prema vrtiću će se urediti vrlo brzo, u travnju.
D. Špančić: U zgradu za bivše nositelje stanarskih prava u Pakracu uloženi su milijuni, Gradu se 2006.g. nudila izgradnja naselja za mlade, ali nije pokazan interes za tim, dok se spomenuta zgrada ipak gradila. Republika Hrvatska i dalje zbrinjava bivše nositelje stanarskih prava, koji su samovoljno napustili Hrvatsku.
Planira li Grad u perspektivi naći još neku lokaciju za zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava?
A.Blažević: Ne, ali ni spomenuta zgrada nije namijenjena isključivo nositeljima stanarskih prava, već je otvorena mogućnost da ju koriste mladi, kadrovi ili sl. Prioritet i orijentacija su nam mladi i pokretanje visokoobrazovanih kadrova da se vrate u Pakrac.
D. Špančić: Zadovoljan je odgovorom. Grad je davno jednom suradnjom napravio naselje Jug II za smještaj kadrova.
A. Blažević: U tom naselju čuvamo nekoliko stanova za kadrove, ali zbog potreba su ostali dodijeljeni socijalnim slučajevima.
D. Špančić: Jeste li predsjednicu zatražili pomoć u pronalasku dr. Šretera?
A. Blažević: Prvi susret sa predsjednicom bio je na Bučju, iskoristila je priliku da kaže nešto o dr. Šreteru i ostalim nestalima, pa i njenom djedu i poklonila je predsjednici knjigu o dr. Šreteru.
N. Garača: Treba razmisliti o drugačijoj regulaciji prometa u gradu, izlaz iz Prolaza baruna Trenka u Bolničku ulicu je lutrija, mali most je preopterećen dvosmjernim prometom, rad semafora je neusklađen, zeleno ne svijetli dovoljno dugo, a nema potrebe niti da radi cijelu noć. Kako praktičnije riješiti promet u što kraćem roku?
A. Blažević: Ove probleme smo već prepoznali i u planu je izrada strategije odnosno plana uređenja prometa temeljem mišljenja struke. Kada uredimo trg i pješačku zonu biti će neophodno drugačije regulirati promet u centru.
Semafori se nalaze na državnoj cesti i njima upravljaju Hrvatske ceste. Zatražili smo da ne rade cijelu noć.
M. Čar: Regulacija prometa je u skladu sa zakonom, ali slaže se da nije potpuno adekvatna. Što se tiče semafora, problem je uočen, reagirali smo, ali Hrvatske ceste su za to nadležne i ništa nas ne pitaju.
N. Garača: Svjestan je nadležnosti i zadovoljan odgovorom.
N. Ivanović: Moli stav gradonačelnice vezan uz događanja u GD HCK Pakrac. Gradski odbor SDSS-a je osudio pozive na čistke u HCK Pakrac i dizanje tenzija, smatra da treba primiriti situaciju i pozvati čelnike HCK da se ne povode za takvim ponašanjem.
A. Blažević: Nije sudjelovala u zbornim procesima u GD HCK Pakrac, ne zna o kakvim čistkama se govori, niti o stavu SDSS-a. HCK je udruga i treba svima biti na ponos.
G. Labus: Podržava napor da se uočava, osuđuje i reagira na ovakve pojave, ali moli sve, pa i g. Ivanovića, da prije ovakvih izjava prvo provjere sve činjenice. Radi se o stvarima izrečenim na skupovima GD HCK i manjina si ne bi trebala uzimati za pravo da rješava ovako nešto.
M. Pavković: Hoće li se popraviti nogostup u Ulici I. Gundulića, koji je očito loše izveden?
A. Blažević: Da, projektant je pogriješio, znamo za problem i zato nismo niti htjeli preuzeti nogostup prije uklanjanja nedostataka.
M. Čar: Projekt su vodile Hrvatske ceste, a financirao ga je MUP. Na tehničkom pregledu su upozoreni na nedostatke, a rok za njihovo uklanjanje je 90 dana (30-ak je već prošlo).
M. Pavković: Može li se što napraviti kako bi bili bolje prometno povezani sa središtem županije?
Stanje je nedopustivom, najveći problem je nemogućnost odlaska kod liječnika ili na školovanje, a samo ekonomska isplativost ne može biti razlog u ovakvoj situaciji.
A.Blažević: Razgovarali smo sa APP-om, koji je u privatnom vlasništvu, ali i sa županom o sufinanciranju prijevoza. Najveći problem je kada nastava završi.
Slaže se da je ovo nedopustivo, da ekonomska cijena ne treba uvijek biti presudna, ali isto tako trebamo i ljude koji će putovati autobusom.
M. Pavković: Možda bi trebalo napraviti istraživanje, jer ljudi danas niti ne traže autobusni prijevoz, kada znaju da ga nema.
M. Vacek: Jesu li radovi na uređenju trga i izgradnji spomenika, odnosno parkirališta kod policije zaustavljeni zbog konzervatora i što će to donijeti?
A. Blažević: Parkiralište i spomenik su dvije različite faze. Uređenje trga ide dalje, ali na parkiralištu nećemo ništa raditi dok se nalazište ne istraži i na to možemo biti ponosni. Projekt istraživanja prijavljen je na natječaj Ministarstva kulture.
D. Marin: Zašto čekati završetak nekog projekta kada imamo hitne potrebe u Aleji kestenova? Oštećenja i rupe su opasne i to treba što prije sanirati.
A. Blažević: Oštećenja će se sanirati, ali realizirati će se i cijeli projekt uređenja Aleje kestenova.
M. Delač: Vodoprivreda Daruvar napravila je divlju deponiju u Badljevini, koju do danas nisu uredili. Može li se dogovoriti sastanak s njima vezan uz ovaj problem?
A. Blažević: Ubuduće nemojte nikome dozvoliti da tako odlaže otpad, jer za to postoji odlagalište.
M. Delač: To je bilo u dogovoru sa Gradom, kako bi radovi bili što prije izvršeni.
Z. Krejči: Na Međunarodni dan žena gradonačelnica je bila u Zagrebu, na konferenciji na kojoj je Lipik dobio status grda prijatelja ženskog poduzetništva. Idemo li i mi u to smjeru ili ćemo biti samo promatrači?
A. Blažević: Na konferenciji je sudjelovala kao gošća, uspostavila je kontakte sa ženskim virtualnim poduzetničkim centrom i idemo u tom smjeru.
Imamo dobre temelje i lijepi broj žena poduzetnica i obrtnica. Obrtništvo nam je na prvom mjestu, treba ga razvijati bez obzira na spol.
Z. Krejči: Neke obitelji su tražile odštetu za nanesenu duševnu bol zbog buke u Bolničkoj ulici. Zna li gradonačelnica nešto o ovome?
A. Blažević: Čula je za to, ali ne zna o kakvoj se buci radi. Iz izvješća policije nemamo saznanja o većim problemima u Bolničkoj ulici.
N. Ivanović: Mora reagirati na obraćanje g. Labusa, čiji odgovor ponižava funkciju gradskog vijećnika i od nikoga još nikada nije dobio tako sarkastičan odgovor.
Postavio je vijećničko pitanje koliko puta se g. Labus pisano obratio predstavnicima srpske zajednice u Zagrebu i ima pravo dobiti odgovor.
T. Petrač: Prema čl. 48. Poslovnika vijećnik može iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje u trajanju ne dužem od dvije minute.
G. Labus: Ne želi opterećivati Gradsko vijeće unutarmanjinskim problemima. Odgovor na vijećničko pitanje napisan je pod dojmom, jer ovo Gradsko vijeće dvije godine ne zna koga g. Ivanović predstavlja.

Predsjednik otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.
A.Blažević: Predlaže dopune dnevnog reda dvjema točkama i to 11. Suglasnost za provedbu ulaganja „Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka staza“ i
12. Suglasnost udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“.
M. Čar: Otvoren je natječaj na koji možemo aplicirati ove projekte, ali samo jedan prijavitelj za jedan projekt, pa će nositelj drugog projekta biti udruga „Hrvatska žena Prekopakra“.
A.Blažević: Budući da je upitno hoće li Gradsko vijeće tada biti raspušteno i u želji da ovo ne propustimo, danas predlažemo donošenje ovih odluka.
Glasovanje o dopunama dnevnog reda: Dopune su jednoglasno usvojene.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Gradske knjižnice Pakrac,
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. g. Muzeja Grada Pakraca,
3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016. g.,
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.,
5. Statut Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pakraca,
6. Odluka o dodjeli javnih priznanja 2017. g.: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ i „Pečat Grada Pakraca“,
7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.,
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.,
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. g.,
10. Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“,
11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka staza“,
12. Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“,
13. Odluka o otpisu potraživanja – Stolarija Barić,
14. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,
15. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
16. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 01.07. – 31.12. 2016. g.,
17. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.g. Gradske knjižnice Pakrac

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
M. Lucić Fider: Osnovna djelatnost knjižnice odrađuje se na visokoj razini na koju su korisnici i vijećnici već navikli. Iz protekle godine ističe završetak projekta digitalizacije zbirke zavičajne povijesti, radi se o projektu koji će se nastaviti, uz potporu Ministarstva kulture.
Obavljen je stručni nadzor nad radom ustanove, koji je samo potvrdio dobar i kvalitetan rad knjižnice.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se usvaja, vidi se dobro gospodarenje, kvalitetan rad, a ravnateljica i djelatnici uvažavaju prijedloge vijećnika.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, odlično je napisano, knjižnica radi jako dobro.
D. Špančić: Čestitke na odličnom radu, vidi se da je ulaganje u mlade uvijek dobar kapital.
M. Pavković: Uspijeva li se sa ovoliko zaposlenika odraditi sav posao? Što je sa stručnim osposobljavanjem?
M. Lucić Fider: Nada se da uspijevaju kvalitetno odraditi posao, naravno da bi voljeli imati još jednog zaposlenika. Nema nezaposlenih diplomiranih knjižničara za stručno osposobljavanje.
A.Blažević: Užitak je čitati ovo izvješće i raditi sa svim gazdaricama u gradu. Knjižnica radi puno novih stvari i izašli su iz okvira osnovnih djelatnosti. Surađuju sa ustanovama i udrugama i obogaćuju nas.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016.g. Muzeja grada Pakraca

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Izvješće je jednoglasno usvojeno.
J. Hihlik: Pola izvješća pripada kolegici Lokner. Nakon dosta godina, Muzej je dobio stručnu zaposlenicu. Od važnijih stvari treba istaknuti digitalizaciju zbirke zavičajne povijesti i arheološko nalazište u centru grada.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz sve pohvale.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove. Osobno se nada da će se cijelo parkiralište raskopati i da ćemo na njegovom mjestu imati arheološko nalazište.
D. Špančić: Raduje ga ovakav rad, da nema ljudi i stručnjaka, ne bi bilo ničega. Također se veseli arheološkom istraživanju. Predlaže da se naglasi kulturocid koji je izvršen 50-tih godina prošlog stoljeća, kada su tzv. Amerikanci ostacima utvrde gradili zgradu u kojoj je danas gradska uprava.
J. Hihlik: Poziva sve na izložbu „Od banovca do kune“ koja, između ostalog, govori i o pakračkoj utvrdi.
D. Marin: U financijskom izvješću se ističe stavka za božićnice, nagrade, dar za djecu, protiv čega nema ništa, samo se čini nesrazmjerna.
J. Hihlik: Radi se o isplaćenim zaostacima za više djece.
M. Pavković: Tzv. Amerikanci su dovršili ono što je sa utvrdom započeo još grof Janković.
A. Blažević: Sve pohvale i ovoj gazdarici, jer smo dolaskom Jelene u Pakrac dobili zaista puno.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2016.g.

Z. Vostri: Gospodarenje otpadom ide u dobrom smjeru, neke stvari treba ubrzati, ali ne moramo se stidjeti drugih. Imamo zelene otoke, razdvajamo otpad, reciklažno dvorište u Lipiku radi, u Pakracu je u pripremi, imamo svu opremu.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, usvojene su primjedbe vijećnika i ide se u dobrom smjeru.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, primjedbe su usvojene. Pozdravlja postavljanje kontejnera za tkaninu.
Predlaže postavljanje kontejnera za metalne konzerve, na čemu bi se moglo i zaraditi. Postoji li financijska mogućnost da sva kućanstva dobiju kompostere?
Z. Vostri: U dogovoru sa Gradom, mogu se postaviti kontejneri za odlaganje metalnih limenki.
U dva navrata, podijeljeno je 850 kompostera, onim kućanstvima, koja su se prva javila na javni poziv. Može se, u dogovoru sa Gradom, opet ići prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i zatražiti dodatne kompostere. Smatra da ih ne treba nabavljati za ruralna područja.
A.Blažević: Pitanje je koliko građana uopće koristi kompostere koji su u vlasništvu „Komunalca“ u namijenjenu svrhu.
Ž. Troha: Kada će se otpad početi naplaćivati po volumenu?
Z. Vostri: Uskoro, u travnju će se napraviti testiranje,a ko sve prođe dobro, ide se u naplatu po volumenu. Treba odrediti realnu cijenu, ali i ne dozvoliti da se umanje prihodi „Komunalca“. Kućanstva sa većim brojem članova neće plaćati veću cijenu, ali samačka hoće.
D. Špančić: Planira li „Komunalac“, po uzoru na „Saubermacher“ u Štajerskoj kompostirati biootpad u zamjenu za npr. umanjenje komunalne naknade?
Z. Vostri: Mi smo premali za tako nešto i ne možemo o tome razmišljati.
D. Špančić: Samo želi sugerirati da se biomasa ne treba paliti, već iskoristiti za nešto drugo.
D. Marin: Hoće li za određivanje cijene biti bitan broj pražnjenja kanti?
Z. Vostri: Ne, već volumen otpada.
A. Blažević: „Komunalac“, Grad i naša suradnja prepoznati u su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Puno se radi, surađujemo, idemo u dobrom pravcu, a uvijek ima prostora za napredovanje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
A. Blažević: Radi se o tehničkoj odluci, a participacija se ne povećava.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

A. Blažević: Ponosna je što je konstituirano prvo Dječje gradsko vijeće i što imamo prvu dječju gradonačelnicu.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Pavković (klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Pakraca:
Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca i Pečat Grada Pakraca

T. Petrač: Temeljem mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja, predlaže se dodjela priznanja navedenim dobitnicima.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
A. Blažević: Prijedlozi za dodjelu priznanja prof. Berljaku i župniku Jurakoviću su zajednički prijedlog pomoćnika ministra D. Huške i gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ jednoglasno se dodjeljuje:
a) prof. dr.sc. Matiji Berljaku, za područje kulture,
b) Povijesnom društvu Pakrac-Lipik, za područje drugih društvenih djelatnosti,
c) brigadiru Damiru Vošu, za područje obrane i sigurnosti.
Pečat Grada Pakraca jednoglasno se dodjeljuje župniku Matiji Jurakoviću.
Z. Krejči: Predlaže održavanje objedinjene rasprave o 7., 8. i 9. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. g.

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Sva tri izvještaja jednoglasno su usvojena.
A. Blažević: Ponosna je na ovo izvješće, manjak je u velikoj mjeri smanjen, racionalno se raspolagalo sa sredstvima građana i minimalno trošila proračunska zaliha.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješća se prihvaćaju. Raduje smanjenje manjka, cilj je premašen i upućuju se sve pohvale na raspolaganju proračunskim sredstvima.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješća se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje o 7. točki: Izvještaj je jednoglasno usvojen.
Glasovanje o 8. točki: Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Glasovanje o 9. točki: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

10. Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
M. Čar: Nakon 10 godina i ovo je došlo na red. Vode Lipik su napravile sažetak projekta u materijalima, njegova vrijednost je 153 mil. kuna, gradovi Pakrac i Lipik sufinancirati će ga sa 3,73%, a naša obveza iznosi 3.334.000,00 kn.
Donošenje ove odluke je sastavni dio aplikacije projekta.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Ovaj projekt treba maksimalno podržati, njegova realizacija znači uvođenje osnovne komunalne infrastrukture i najviše će značiti onima koji nemaju kanalizaciju.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Špančić: Zbog svih projekata Hrvatskih voda koje će investirati u Pakracu, Siniši Šircu treba sagraditi spomenik, a predlaže da mu se slijedeće godine dodijeli titula Počasnog građanina. Veliko hvala i g. Novincu.
M. Ivančić: G. Širac je već dobio gradsko priznanje i zaslužuje veliku zahvalu.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka staza“

M. Čar: Ova odluka također je dio aplikacije projekta, a podrazumijeva uređenje trga i pješačke zone.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Ovo smo dugo čekali i o tome raspravljali, a projekt će Pakracu donijeti pravo lice grada.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“

M. Čar: Budući se na natječaj može prijaviti samo jedan prijavitelj sa jednim projektom, predlažemo da udruga „Hrvatska žena Prekopakra“ bude nositelj ovog projekta.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Lijepo je što jedna udruga žena ovo prihvaća ovaj zahtjevan posao.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Odluka o otpisu potraživanja, Stolarija Barić

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
V. Pečanić: Ovo je priča koja traje jako dugo, još od izgradnje sportske dvorane. Stolariji Barić su plaćeni radovi koji nisu izvedeni, nakon toga smo uzeli drugog izvođača, koji je završio posao. Pokrenuta je tužba za naplatu potraživanja, spor je trajao više godina, danas g. Barić nema svoju imovinu i ne možemo se naplatiti. Zbog iznosa potraživanja ova je odluka u nadležnosti Gradskog vijeća.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, jer je ovo jedino rješenje. Ova trakavica se konačno privodi kraju, nažalost nepovoljno za Grad.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Špančić: Kao netko tko je direktno povezan sa ovim slučajem, jako je razočaran presudom suda u Bjelovaru. Radi se o čistom lopovluku g. Barića, koji je uzeo milijun kuna, otišao sa gradilišta i nikad se nije vratio. Žao mu je što je došlo do ovakvog završetka i ne može prihvatiti prijedlog. Presuda je apsurdna i očito se umiješala politika.
Državno odvjetništvo pokrenulo je postupak i protiv njega, nakon 5 parnica i dokazivanja, oslobođen je svake krivnje. Kako bi dokazao nedužnost, morao je tražiti 5. situaciju iz arhive Ministarstva prosvjete, jer je nestala i nalazila se u privatnoj arhivi jedne djelatnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 protiv).

14. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.
T. Petrač: Ovoje tehnička odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća. Neke nekretnine smo već prodavali,a svrha prodaje je prihodovanje.
A. Blažević: Nekretnine od 2. do 13. točke smo već prodavali, a ona pod točkom 1. je nova, koju smo naslijedili.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Cilj je nešto prodati, ali procjena vještaka nije baš primjerena.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Delač: Procjena zemljišta u Badljevini je veća nego onog u centru Pakraca.
T. Petrač: To je zato što na toj parceli postoji objekt. Moramo poštivati procjenu vještaka, to je zakonska obveza.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

15. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Ž. Troha (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je prihvaćen sa 4 glasa za i 1 protiv.
T. Petrač: U posljednjih nekoliko godina ostali smo bez nekoliko djelatnika i posao je preraspodijeljen na druge. Ovdje se konkretno radi o gđi Špančić, koja je nakon odlaska g,. Ivanovića u mirovinu, preuzela njegove poslove. Mišljenja smo da je povećanje koeficjenta puno isplativije i poštenije.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Povećava se koeficjent, nema novog zapošljavanja, posao je preraspodijeljen i ovo je ustvari ušteda za proračun.
A. Blažević: Lako je nekoga zaposliti, ali moramo biti pažljivi zbog najavljenog smanjenja proračunskog udjela za plaće na 15%.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se ne podržava. Upozorava pročelnika da ne spominje imena, koeficjent se određuje za radno mjesto, ne za osobu.
Ne mijenja se sistematizacija i opis poslova, već samo koeficjent, što nije u redu. Poštuje želju da se uštedi, ali postoji mogućnost da se djelatnik nagradi za nadprosječne rezultate, da se posao preraspodjeli ili plate prekovremeni sati.
M. Ivančić: Slaže se da ne treba spominjati imena. Ovaj posao zaslužuje povećanje koeficjenta.
Što bi rekli drugi djelatnici da jednog nagrađujete više puta godišnje?
T. Petrač: U opisu poslova uvijek piše i „ostali poslovi po nalogu nadređenog“.
D. Marin: Osobno nema ništa protiv povećanja koeficjenta, ali novi opis poslova treba biti naveden u sistematizaciji, jer ovako nije u skladu sa propisima.
D. Špančić: Ovih 500-tinjak kuna nas neće spasiti, ali treba naći neko rješenje.
Dubravka je prošla golgotu, bila je maltretirana na poslu, prisiljena na liječenje u Dubravi, nakon čega je pila lijekove, pokrenula je sudski postupak zbog mobbinga, ali o tome se ne priča.
Z. Krejči: O ovoj odluci ćemo dobiti mišljenje Ureda državne uprave. Ako je sve u redu, osobno će se ispričati i posipati pepelom.
Zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 4 protiv).

16. Polugodišnji izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016.g.

A. Blažević: Iz izvješća izdvaja: kupovinu zemljišta za proširenje Zone male privrede bez kredita, uspješan povrat poreza, početak izgradnje vodozahvata Šumetlica (potpisan ugovor), uređenje Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata, novi režim javne rasvjete, uklanjanje ruševina, uspješan sajam „Slavonski banovac“ i „Pakračko ljeto“.
Ističe dobru suradnju sa svima, od udruga, ustanova, županije do ministarstava.
Vlastiti pogon puno toga odrađuje, zahvaljuje svim zaposlenicima gradske uprave i vijećnicima na sinergiji i razumijevanju, te podršci u radu.
M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i daje se podrška gradonačelnici u radu. Vidi se nastavak rada prethodnika, ali i puno novih stvari.
M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
D. Špančić: Čestitke obnašateljici dužnosti gradonačelnika na ovome što je napravila i što nije dozvolila da joj se pametuje.
Veliki broj djelatnika gradske uprave kaže da se klima promijenila, da prije nitko s nikim nije pričao. Stoga čestita i na međuljudskim odnosima i timskom radu. Također pohvaljuje i Lipik zbog fantastičnih rezultata i vjeruje da je Pakrac sada na istom putu, da ima dobru i svijetlu budućnost.
N. Garača: Treba iskoristiti naše okolnosti, jer Pakrac uz Vukovar također zaslužuje subvenciju države. Ukidanjem statusa PPDS-a izgubili smo neke benificije i trebamo ih ponovno zatražiti.
Zdravstveno veleučilište je prvi, spektakularan korak i Pakrac ga zaslužuje.
M. Ivančić: Podržava g. Garaču u razmišljanjima, braniteljske udruge rade upravo na tome, a ono što nam još treba je poštovanje.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

17. Prijedlozi i inicijative

A. Blažević: Pred nama je Dan Grada, poziva sve da se odazovu bogatom programu. Naglasak ovogodišnjeg obilježavanja je na djeci, s njima počinjemo i završavamo program.
M. Ivančić: Poziva sve na sutrašnji Križni put, na kojemu ćemo odati počast svima koji su dali živote za Hrvatsku.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:25 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content