Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Zapisnik 2. sjednice gradskog vijeća Grada Pakraca

održane 10. rujna 2013. g. s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Izostanak opravdao: Nenad Peić.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenica gradonačelnika Anamarija Blažević, zamjenik gradonačelnika Goran Labus, v. d. pročelnika Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, viša stručna suradnica za europske integracije i međunarodnu suradnju Ivana Orban, Ivica Mateš (vijećnik u Županijskoj skupštini), Marijan Širac (viši stručni suradnik za gospodarstvo), Darko Baronica i Igor Pleša („Pakrački list“).

Z. Krejči: Otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i upoznaje ih sa informacijom da je Gradsko vijeće Grada Pakraca prvo u našoj županiji i među prvima u državi, koje ima prijenosna računala i elektronsku dostavu materijala. Korist od ovakvog načina rada je višestruka (financijska, daje mogućnost većeg i bržeg protoka informacija, ali i pruža mogućnost za još bolju suradnju sa građanima).

Izvješće Mandatne komisije

A.Dumančić (Mandatna komisija): 8. kolovoza 2013.g. zaprimljena je pravodobna i pravovaljana ostavka g. Viktora Šeparovića, kojeg u Gradskom vijeću zamjenjuje g. Miroslav Vacek.

2. rujna 2013. g. zaprimljena je pravodobna i pravovaljana obavijest o mirovanju mandata g. Marijana Širca, a zbog obnašanja nespojive dužnosti. Istog dana zaprimljena je i obavijest Gradskog odbora HDZ-a Pakrac, temeljem koje g. Marijana Širca u Gradskom vijeću zamjenjuje g. Željko Troha. Mandatna komisija utvrđuje da ne postoje zapreke za početak vijećničkog mandata g. Miroslava Vaceka i g. Željka Trohe.

Novi vijećnici polažu i potpisuju prisegu.

Zapisnik

N. Garača: U zapisniku je pravilno oslovljen, kao predstavnik Kluba vijećnika SDP-a, a ne kao SDP (budući nije član stranke), kako je navedeno u tisku.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Aktualni sat

 M. Ivančić: U kojoj je fazi uređenje, odnosno asfaltiranje ulica 103. i 105. brigade, koje je bilo dio predizbornog programa?

Gradonačelnik: Pozdravlja nove vijećnike. Asfaltiranje ulica 103. i 105. brigade predviđeno je nakon izgradnje kanalizacije, kao dijela projekta aglomeracije.

Ž. Troha: U kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u ulicama G. Viteza i Marinkovac?

Može li se što učiniti sa 2 suha kestena u Aleji kestenova 13?

Gradonačelnik: Projekti su gotovi, izdana je lokacijska dozvola, a Hrvatske vode će cjelokupnu aglomeraciju Pakrac – Lipik kandidirati u fondove EU. Vrijednost tog projekta je oko 140 mil. kuna, a naša obveza je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Realno je očekivati da će radovi započeti 2015. g.

Sutra će stručne službe otići u Aleju kestenova i sanirati stabla.

M. Pavković: Kada će biti izgrađen nogostup u Ulici kneza Domagoja, koja je kritična i kroz koju prolazi puno djece?

M. Čar: Projekti izgradnje nogostupa u ulicama I. G. Kovačića, Kneza Domagoja, Kalvarija i I. Gundulića su u tijeku. Problem je ucrtavanje županijske prometnice, jer je na naš zahtjev za istim, Županijska uprava za ceste odgovorila da će to napraviti kada im bude u interesu i kada budu imali dovoljno sredstava. Nakon toga smo predložili ŽUC-u da to naprave o našem trošku i čekamo odgovor.

M. Pavković: Kakva je mogućnost da se na mjestu nekadašnje sinagoge u Pakracu postavi spomen-obilježje?

Gradonačelnik: Prije 1,5 god. posjetili su nas predstavnici Židovske zajednice, uspostavili smo dobar odnos, dogovorili smo razminiranje i čišćenje židovskog groblja. Nema razloga da ne prihvatimo prijedlog i na neki na čin ne obilježimo dio svoje povijesti. Prijedlog ćemo uputiti i Židovskoj zajednici u RH.

M. Vacek: Pitanje gradonačelniku, kao bivšem predsjedniku Upravnog vijeća OŽB Pakrac: u kojoj je fazi sanacija bolnice, obzirom na negativne financijske rezultate u prvih 6 mjeseci ove godine (3 mil. kn), slabu popunjenost i povećane troškove za zaposlene (68.000,00 kn). Među građanima vlada sve veća zabrinutost zbog statusa bolnice.

Može li se asfaltiranje parkirališta kod crkvice Sv. Ivana Nepomuka, koje se nalazi u centru grada, staviti u prioritet?

Gradonačelnik: Vlada je razriješila UV bolnice, donijela odluku o sanaciji, imenovanju sanacijskog vijeća i sanacijskog upravitelja. Iz svakodnevne komunikacije sa sanacijskim upraviteljem saznao je da je sanacija u visokoj fazi gotovosti, manjak nije spomenutih 3 mil. kuna, nema potrebe za nikakvom panikom. Predsjednik sanacijskog vijeća, g. Davor Vašiček, u više je kontakata i sastanaka rekao da se sanacija naše bolnice može provesti uz najmanje bolne rezove. Obavljeni su razgovori sa nezdravstvenim djelatnicima, koji imaju uvjete za mirovinu, dokup staža i sl., a kojih je previše. To nije krivnja sadašnje uprave, već bivših uprava, koje su zapošljavale preveliki broj nezdravstvenog osoblja.

Praksa Gradskog vijeća u protekla 2 mandata je pozivanje ravnatelja ustanova kojima nismo osnivači (bolnica, škole) da nas upoznaju sa stanjem, tako da možemo pozvati sanacijskog upravitelja bolnice i saznati više o postupku sanacije.

Parkiralište kod crkvice Sv. Ivana Nepomuka je prioritet, u skladu sa financijskim mogućnostima.

Ž. Kiš: Kada će se nastaviti izgradnja nogostupa u Ulici S. Širca u Prekopakri?

Može li se urediti zarasla površina u blizini željezničke stanice?

Gradonačelnik: Izgradnja nogostupa biti će u prijedlogu proračuna za 2014. g., a vrijednost radova je 150 – 160 tisuća kuna.

Zarasla površina je u privatnom vlasništvu obitelji iz Zagreba, Grad to ne može urediti, ali možemo ponovno uputiti poziv vlasnicima da to učine.

z. Krejči: Na službenoj gradskoj stranici 1. kolovoza je objavljen članak o završenim asfalterskim radovima. Raspored uloženih sredstava je slijedeći: Prekopakra 184.607,88 kn, D. Obrijež 124.456,24 kn, Badljevina 33.080,50 kn, Pakrac 36.986,00 kn, što znači da je u sam grad nije uloženo niti mizernih 10% sredstava, a još uvijek je pun ratnih ožiljaka. Što ovime poručujete stanovnicima Pakraca, ali i ostalih naselja?

Gradonačelnik: Radovi su izvedeni u skladu sa proračunom koji je donio prošli saziv Gradskog vijeća. Osobno ne može biti zadovoljan ovakvim stanjem, ali Županijska uprava za ceste uložila je sam grad višestruko više sredstava nego u okolna naselja.

Z. Krejči: 15. lipnja 2013. , u organizaciji Mladeži HDZ-a i Grada na dva dana je oživjela pješačka zona, što je odjeknulo pozitivno kod građana. Koji je slijedeći korak?

Gradonačelnik: Raduje nas obostrano zadovoljstvo. U slijedeće 2 godine pripremiti će se projektna dokumentacija za sanaciju kompletne infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, struje) i izvesti sanacija prije samog uređenja. Kratkoročno rješenje je povremeno zatvaranje ulice vikendom, što će se desiti prilikom održavanja Božićnog sajma, u organizaciji Mladeži HDZ-a, a u suradnji sa udrugama. Dugoročno rješenje je kreditno zaduženje za ovaj projekt, uz suglasnost Gradskog vijeća.

Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, ideja o povremenom zatvaranju ulice je dobra.

A. Skalnik: Postoji li mogućnost za saniranje ili zamjenu dotrajalih oglasnih ploča u Prekopakri?

Gradonačelnik: Da, upravo se priprema zamjena oglasnih ploča u Prekopakri i postavljanje novih u gradu, tamo gdje su to zatražili mjesni odbori. U tijeku je prikupljanje ponuda, a realizacija se očekuje na proljeće.

A. Dumančić: Što se može učiniti na boljoj organizaciji prikupljanja otpada, odnosno postavljanju većeg broja kontejnera za staklo, plastiku, papir ili bar češćem pražnjenju istih? Gdje se stalo sa uklanjanjem ruševina?

Gradonačelnik: Pitanje je odlično, jer nam novi Zakon o otpadu uvjetuje da do 2015. g. imamo uređeno reciklažno dvorište i uređene zelene otoke za odlaganje različitih vrsta otpada. Prije nekoliko dana dogovoren je odlazak predstavnika gradova Pakraca i Lipika, te „Komunalca“ u posjet tvrtki „Čakom“ Čakovec, koja može biti primjer u zbrinjavanju otpada.

Što se tiče uklanjanja ruševina, time se aktivno bavi zamjenik gradonačelnika, a najveći problem su suglasnosti vlasnika objekata.

G. Labus: Interes Grada je čist i uređen grad, osobno će dati svoj doprinos kako bi ishodili suglasnosti vlasnika za uklanjanje ruševina.

D. Colosetti: Kada će biti asfaltirana cesta koja spaja 2 županijske prometnice u G. Obriježi?

Gradonačelnik: Do 6. listopada 2013.g. cesta će biti pripremljena gotovo do asfaltiranja, putni jarci uređeni, ali postoji problem kod uklanjanja raslinja, koji će rješavati naš Vlastiti pogon.

D. Colosetti: Može li se zbog nepreglednosti postaviti ogledalo na križanju G. Obrijež – V. Banovac – Toranj?

Gradonačelnik: Već smo intervenirali kod ŽUC-a, bez odgovora, stručne službe će opet otići na teren i poslati ŽUC-u i županu zahtjev za postavljanje ogledala. Realno je očekivati realizaciju slijedeće godine.

D. Marin: Čini se da je MO Pakrac- sjever daleko od očiju i srca. Kada će biti nastavljeno asfaltiranje Ulice radničkih sindikata?

Gradonačelnik: Stanovnici su zadovoljni, radovi će biti nastavljeni kada bude sredstava, vodimo brigu o tome, ali to nije 1. prioritet. Prioritet su područja sa većim brojem stanovništva, osobito djece. Na području MO Pakrac – sjever uloženo je daleko više sredstava u komunalnu infrastrukturu nego u ostala područja.

D. Marin: Postoji li mogućnost za postavljanje ploče poginulom volonteru iz Davosa? Ti mladi ljudi su došli u Pakrac dragovoljno, volontirali, a jedna je , nažalost, poginuo. Postavljanje ploče ne iziskuje velika sredstva, a sigurno će imati puno efekta.

Gradonačelnik: Ovo nije prva ovakva inicijativa, udruga „Delfin“ je također predložila isto, htjeli smo to realizirati do obilježavanja Svjetskog dana volontera, ali nije bilo dovoljno vremena. Prijedlog će se proslijediti stručnim službama na realizaciju.

N. Garača: Što je sa sigurnošću plinske mreže obzirom na predstojeću sezonu grijanja?

Gradonačelnik: Prema informacijama iz „Komunalca“, sanirana su najkritičniji dijelovi mreže, vrši se kontrola i poduzima sve kako bi mreža bila sigurna.

N. Garača: Kako javnim prijevozom otići u Lipik ili središte županije i do kada ćemo biti prometno izolirani?

Gradonačelnik: Nakon 22 godine dobili smo direktnu autobusnu liniju do Zagreba, imamo željezničku vezu, autobus do Požege. Zbog automobila, nema komercijalne isplativosti linija, a ako ne budemo koristili javni prijevoz, linije će se ukinuti.

D. Špančić: Lampa na pješačkom prijelazu kod „uglovnice“ je zarasla i nema svoju funkciju, treba ju urediti.

Stanovnici Ploština pitaju kada će biti izgrađen most na Bijeloj kod mlina, gdje stanovnici obrađuju zemlju? Prema informacijama iz Hrvatskih voda, Grad je trebao osigurati materijal, a Hrvatske vode bi izvele radove. Zašto do toga nije došlo? MO Ploštine moli da se uvrste kao prioritet za nasipavanje putova.

Gradonačelnik: Most će biti izgrađen tijekom 2014. g., a do realizacije nije došlo jer se na natječaj javila samo jedna tvrtka koja ne ispunjava uvjete.

D. Špančić: Zašto se natječaj nije ponovio?

Grupa građana čula je izjavu direktorice Poduzetničkog centra da će se u Zoni male privrede graditi vrtić. Da li je to istina, ako je, raduje ga?

Gradonačelnik: Veću glupost već dugo nije čuo, sumnja da je direktorica PCP-a to izjavila, a u Zoni više nema slobodnog zemljišta.

N. Ivanović: Kao predstavnik srpske zajednice zahvaljuje gradskoj upravi na obilasku terena i nada se nastavku suradnje kako sa Gradom, tako i sa mjesnim odborima.

Kada će se sanirati most u Kričkama i hoće li to odraditi Hrvatske vode?

Da li je podnesen zahtjev za obnovu objekta „Preparandije“ i hoće li Grad taj prostor ustupiti Vijeću srpske nacionalne manjine? Traži pisani odgovor.

Gradonačelnik: Hrvatske vode obećale su tijekom rujna osigurati sredstva za sanaciju mosta u Kričkama.

M. Čar: Grad je podnio zahtjev za obnovu zgrade „Preparandije“, izdana je građevinska dozvola, Srpska pravoslavna crkva se žalila i dozvola je pala. Nakon toga više nije bilo aktivnosti, a Grad je vlasnik zemljišta.

M. Delač: Može li poludnevni boravak u vrtiću u Badljevini postati cjelodnevni i na koji način?

Gradonačelnik: U Badljevini je u vrtiću trenutno 15 djece od 3-6 godina na poludnevnom boravku. Ukoliko više od 50% roditelja zatraži uvođenje cjelodnevnog boravka, to se može realizirati uz povećanje cijene za korištenje vrtića i povećanje proračunskih sredstava.

Slična inicijativa provedena je u D. Obriježi, gdje su djelatnici i djeca sami skupili određena sredstva za nabavku krevetića.

M. Delač: U čijem je vlasništvu novoizgrađeni objekt preko puta „Papuk“-a, koji je zapušten i obrasao u korov?

G. Labus: Država je izgradila zgradu, bilo je problema sa izvođačem radova, nakon čega je raspisan natječaj za sanaciju i završetak radova. Voditeljica nadležnog ureda će doći u Pakrac, pa ćemo imati više informacija, a interes Grada je dobiti 25 stanova.

M. Mandić Čolić: Što se može učiniti na sprečavanju kršenja javnog reda i mira u Bolničkoj ulici (video nadzor, skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata)?

Gradonačelnik: U Bolničkoj ulici imamo 2 problema: kršenje javnog reda i mira u kafićima i na javnim površinama. Prije 1,5 god. Vijeće za prevenciju predložilo je postavljanje video nadzora korištenjem sredstava UNDP-a, ali, nažalost, ta sredstva iz nekog razloga nismo dobili. Danas su 2 kafića koja mogu raditi 24h dnevno samoinicijativno skratili radno vrijeme za dva sata (umjesto do 6h raditi će do 4h) i angažirati profesionalne zaštitare. Razlog tome je učestalo kršenje javnog reda i mira od 4h do 6h ujutro. To daje mogućnost policiji da učinkovitije djeluje. I dalje postoji prijedlog da se postave kamere na zgradu u Bolničkoj ulici 1.

M. Mandić Čolić: Postoji li mogućnost za izgradnju dječjih igrališta na Leptirovom brdu ili drugdje u tom dijelu grada?

Gradonačelnik: Da, u slijedeće 4 godine osigurati će se sredstva za nekoliko dječjih igrališta, uključujući i spomenuto.

Z. Krejči: Ovo je prvi put otkad pamti da su svi gradski vijećnici iskoristili pravo na postavljanje pitanja na aktualnom satu.

Dnevni red

M. Pavković: Predlaže zamjenu točke 10. i 13., jer se u 10. točki navodi da je Grad već kupio objekt od GD HCK Pakrac, o čemu će se raspravljati tek na 13. točki.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik daje na usvajanje slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije za statut i poslovnik,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,
3. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1 siječnja do 30. lipnja 2013. g.,
4. Izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. g.,
5. Izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2012. godinu,
6. Prijedlog Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca od 2013. do 2017. g,
      a) radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova,
      b) radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,
      c) radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,
      d) izrada vertikalne prometne signalizacije,
      e) radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba)
      f) materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe,
7. Prijedlog Odluke o odabiru ponuđačza komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete na području Grada Pakraca od 2013. do 2017. g.,
8. Prijedlog Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa,
10. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za realizaciju projekta Doma za stare i nemoćne osobe,
11. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom „Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“,
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013-2020. g,
13. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetnički inkubator – druga generacija“,
14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca,
15. Prijedlozi i inicijative.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije za statut i poslovnik

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanja): Predlaže se izbor Željka Trohe umjesto Marijana Širca.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Odbora za financije i proračun

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanja): Komisija za izbor i imenovanja zaprimila je prijedloge političkih stranaka za izmjenu Odluke o izboru Odbora za financije i proračun, u skladu sa čl. 15. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca, a zbog mirovanja mandata g. Marijana Širca. G. Marijana Širca u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje g. Željko Troha, koji ga ujedno zamjenjuje i u Odboru za financije i proračun. Kao ovlašteni predlagatelji, predlažemo Gradskom vijeću da se za predsjednicu Odbora za financije i proračun izabere gđa Morena Mandić Čolić, dipl. uč. (dosadašnja članica Odbora), a za člana g. Željko Troha, kao i da se o prijedlogu koji je prvotno dostavljen u materijalima ne glasuje.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio izvještaj.

Gradonačelnik: Izvršenje proračuna je manje od planiranog, što je uobičajeno u prvom dijelu godine, iako nešto više nego što smo očekivali. Razlog tome su drugačije informacije o sredstvima iz resornih ministarstava, koja se, unatoč našim očekivanjima, nisu našla u Državnom proračunu. Da bi premostili pad prihoda, a zbog obveze sufinanciranja projekta iz predpristupnog fonda IPA, digli smo kratkoročni zajam u skladu sa člankom 88. Zakona o proračunu, prema kojem za ovakvo zaduživanje nije potrebna suglasnost predstavničkog tijela. Zajam se uredno vraća i biti će iscijeljen početkom slijedeće godine.

Osim spomenutog projekta, sufinanciramo iz one sa Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sve zakonom propisane obveze u potpunosti izvršavamo. Postoji mogućnost odgode nekih projekata, ukoliko ne bude dovoljno sredstava, pa će predložiti njihovu realizaciju u 2014. g., a zbog poštivanja Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji više ne dozvoljava da budemo u proračunskom minusu.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Ne možemo biti zadovoljni prihodima, ali to je realno stanje u državi, gdje vlada nepoduzetnička klima i strah od budućnosti, što se reflektira i na nas. Pomoć države također je izostala, za razliku od prethodnih godina. Proračunski manjak je ostao isti, što dokazuje da gradska uprava i Gradsko vijeće realno raspolažu sredstvima.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prihodi nas ne vesele, nije u redu samo kriviti državu, ako smo sami propustili nešto napraviti da popravimo stanje.

Možemo li utjecati na strukturu poslova koji se nude, kako bi i proračun imao veće koristi? Koliki je efekt poduzetništva na gradski proračun?

Izvještaj je korektan i objektivan, prihvatiti će ga.

Gradonačelnik: Djelomično se slaže sa izlaganjem, sigurno će doći vrijeme kada ćemo moći uvjetovati poduzetnicima kojim djelatnostima da se bave, ali trenutno nije tako. Pitanje je da li je bolje da u nekoj tvrtki radi 40 vrlo dobro plaćenih ljudi ili 400 manje dobro plaćenih koji time hrane isto toliko obitelji?

D. Marin: Slaže se da je trenutno tako, ali predlaže da se ozbiljnije počnemo baviti i drugačijim pristupom, ako će to dugoročno imati pozitivan efekt.

N. Garača: Način i odgovornost lokalnog ponašanja ukazuju i na dio naše odgovornosti za ovakvo stanje.

M. Ivančić: Nitko ne bježi od odgovornosti, ima grešaka, ali stanje u državi je takvo kakvo je, što se reflektira i na nas. Sve dosadašnje vlade su nam pomagale, osim ove.

D. Špančić: Budućnost proračuna je upitna i do kraja godine će biti u velikim problemima. Sredstva se troše protuzakonito, manjak od 2,5 mil. kuna je pokriven upitno podignutom pozajmicom namjenskih sredstava za inkubator (prema informacijama iz revizije), o čemu će najvjerojatnije revizija nešto reći slijedeće godine. Kapitalne investicije su totalni promašaj uz fantastičan proračun od 30 mil. kuna. Ima i dobrih planova, ali izvršenje im je nikakvo, posebno veliki broj udruga, koje još nisu dobile ni kunu iz proračuna. Nada se boljoj realizaciji iz nadležnosti Odsjeka za graditeljstvo u drugom dijelu godine.

Tesla bi rekao: „Nije mi žao što mi kradu ideje, već što nemaju svoje“.

Kakvi su uvjeti pozajmice, kada će biti vraćena, kolika je mjesečna rata? Što je to negativna tečajna razlika?

Iako vlada idilično-patetična atmosfera, neće prihvatiti izvješće.

M. Ivančić: Udruge koje rade, dobiju sredstva, za razliku od onih koji ne održavaju niti skupštine.

D. Špančić: Ne radi se o jednoj, već cijelom nizu udruga.

Gradonačelnik: Revizija nije utvrdila protuzakonito korištenje sredstava, po prvi put smo dobili bezuvjetno mišljenje. Razumljivo je da g. Špančić ne može shvatiti neke stvari, jer se kao gradonačelnik rijetko hvatao u koštac sa proračunom. Pozajmica iznosi 3 mil. kuna na 7 mjeseci i jednostavno je izračunati mjesečnu ratu. Zvuči nevjerojatno da vam je netko iz revizije rekao da je to protuzakonito.

Tim sredstvima, realiziranim u svibnju ove godine, ne može se pokriti minus iz kraja prošle godine.

Kad sam postao gradonačelnik, proračunski minus je iznosio 3 mil. kuna, rekli ste da ćete to riješiti, ali nikada niti kuna nije došla u proračun, pa smo morali dignuti kredit za plaćanje dugova, dva puta plaćenih radova Stolariji Barić i sl. To je bio kredit, koji je, uz suglasnost Gradskog vijeća, potrošen na vraćanje naslijeđenih dugova. Teško je prihvatiti poraz, a širenjem raznih priča o meni i gradskoj upravi podsjećate na vrača i predizbornu kampanju.

Z. Krejči: Upozorava gradonačelnika i g. Špančića da raspravu ne pretvaraju u poluprivatni sukob, a gradonačelnika da paušalno ne ocjenjuje nečije znanje.

D. Špančić: Zahvaljuje predsjedniku na zaštiti. Svatko govori onako kako zna. U svom se izlaganju obraćao više vijećnicima nego gradonačelniku i nije očekivao ovako neugodnu repliku.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je usvojen većinom vijećničkih glasova ( 13 za, 2 protiv – D. Špančić, M. Vacek).

4. Izvještaj o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. g.

M. Ivančić (Klub HDZ-e): Izvještaj se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća, tehnički je dobro napisan, ali nedostaje malo kritičkog osvrta na ono što možda nije napravljeno.

N. Garača: Što je sa brzom cestom do Novske?

D. Špančić: Neće prihvatiti izvješće, jer nema veze sa točkom dnevnog reda i spominje projekte koji nisu predmet izvješća (npr. vodozahvat Šumetlica).

D. Marin: Suradnja sa mjesnim odborima u gradu trebala bi biti bolja na način da gradonačelnik obilazi i te mjesne odbore, kao što obilazi okolna naselja. Možda misli da mu ne bi bilo ugodno, ali to nije tako.

Gradonačelnik: Slaže se da nedostaje kritički osvrt u izvješću, ali još nikada nismo dobili naputak kako bi to izvješće trebalo izgledati i što sadržavati. Pokušava biti afirmativan i upoznati vijećnike sa aktivnostima. Kada je postao gradonačelnik, organizirao je održavanje sjednica Poglavarstva po mjesnim odborima, ustanovama, tvrtkama, što je bila dobra praksa. Danas toga više nema, ali i dalje se radi na terenu. Pakrac je baza i najviše se obilazi, a u sela jednostavno morate otići i utvrditi probleme i potrebe.

Brza cesta do Novske – studija utjecaja na okoliš je u visokoj fazi završenosti, teren je razminiran, ali direktor Hrvatskih cesta u nedavnom je razgovoru rekao da trenutno nema sredstava za nastavak projekta.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaj je usvojen većinom vijećničkih glasova (31 za, 2 protiv – D. Špančić, M. Vacek).

5. Izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pakraca za 2012. g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor prihvaća izvještaj.

Gradonačelnik: Iako je nekome muka od ovakvog izvješća, možemo se pohvaliti što smo dobili bezuvjetno mišljenje revizije od kad postoji Grad. Prije 15-ak godina, izvješće je bilo uvjetno, na 150 stranica, sa elementima za kaznenu prijavu i bilo je preteško objasniti vijećnicima što se i kako radilo. Do ovakvog izvješća došlo je prvenstveno radom gradske uprave, posebno financija, graditeljstva i g. Petrača.

Ako netko misli da sam radom uspio prevariti reviziju, grdno se vara. Neobično je da je Državni ured za reviziju lani rekao da neće dolaziti slijedeće 3 godine, a onda su, po nalogu nadređenih, došli na Josipovo, kada slavimo Dan Grada, kako bi izvješće bilo gotovo do lokalnih izbora. Budući do tada nisu naišli na nepravilnosti, nastavili su sa revizijom uobičajenim tempom i rezultat je danas pred nama. Zahvaljuje svima koji su pomogli da dođe do ovoga, uključujući revizore, koji su uvijek na raspolaganju kada nam je potrebna pomoć.

Z. Krejči: Moli gradonačelnik da se suzdrži od prozivanja.

D. Marin: Ne moramo se svi slagati, ali atmosfera treba ostati uljuđena.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): U 2 mandata Gradskog vijeća i kao član Poglavarstva, nije doživio ovakav nalaz revizije. Ovo je garancija da možemo vjerovati u zakonit rad, bez sakrivanja i makinacija. Pohvala radu stručnih službi.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće primamo na znanje. Zanimljivo je, raduje što je bezuvjetno, treba tako nastaviti, a Gradsko vijeće je tu da svojim kritikama i prijedlozima pomogne. Zašto tako nije bilo i ranije?

M. Ivančić: Treba pogledati izvješća drugih gradova, koja nisu ovakva.

D. Špančić: Neće prihvatiti izvješće. Vrijeme će uskoro pokazati koliko je drugih elemenata poslovanja bilo u 2012.g. Ne sumnja u stručnost revizije, ali oni su pregledali ono što im je servirano. Nekada se puno gradilo, situacija je bila drugačija.

Z. Krejči: Iako je već dugo vijećnik, još nije doživio bezuvjetno mišljenje revizije, što dokazuje da je način rada i smijer kojim idemo dobar.

Gradonačelnik: U državi je 6-8 jedinica lokalne samouprave sa bezuvjetnim mišljenjem revizije.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvještaj na usvajanje.

Glasovanje: Izvještaje je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 protiv – D. Špančić, 1 suzdržan – M. Vacek).

6. Prijedlog odluka odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca od 2013. do 2017. g.

          a) radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova,
          b) radovi održavanja asfaltnih cesta i nogostupa,
          c) radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije,
          d) izrada vertikalne prometne signalizacije,
          e) radovi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba),
          f) materijal – sol za ceste u zimskim uvjetima (zimska služba)

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio prijedloge.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Šteta što nema više domaćih izvođača radova.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju. Treba osposobiti što više naših tvrtki da zadovolje tražene uvjete.

N. Garača: Dobro je što su uvjeti za raskid ugovora nekvaliteta i nepravovremenost i o tome treba voditi računa.

Predsjednik zaključuje raspravi u daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: a) prijedlog je jednoglasno usvojen,
                b) prijedlog je jednoglasno usvojen,
                c) prijedlog je jednoglasno usvojen,
                d) prijedlog je jednoglasno usvojen,
                e) prijedlog je jednoglasno usvojen,
                f) prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Odluke o odabiru ponuđača za komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete na području Grada Pakraca od 2013. do 2017. g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, raduje što je izabrana domaća tvrtka.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

M. Čar: U prošlom mandatu usvojena je odluka o novoj regulaciji prometa u Bolničkoj ulici, ovo je njena izmjena i dopuna.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Naša uloga je da budemo vlast naroda, a ova odluka je dokaz o usvajanju inicijative građana da Bolnička ulica bude jednosmjerna.

Trebalo bi proglasiti dio grada od Đačkog doma do crkvice Sv. Ivana Nepomuka zonom smirenog prometa zbog velikog broja učenika koji onuda prolaze.

N. Garača: Zahvaljuje na odluci o Bolničkoj ulici. Sada je raskrižje kod parka na Trgu bana Jelačića najopasnije i najprometnije, treba razmisliti o postavljanju semafora ili sl.

D. Špančić: Odluka je pogrešna, pogoduje se samo ugostiteljima, a građanima donosi dodatne troškove jer moraju kružiti 2 km po gradu. Regulaciju prometa treba vratiti na staro i podignuti razinu gospodarstva da nam ulice ne budu prazne.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa

V. Pečanić: Radi se o tehničkoj odluci, predlaže se da umjesto Krunoslava Kelemena, koji više ne radi u gradskoj upravi, predstavnik Grada bude Marijan Širac.

Ž. Kiš (Odbor za izbor i imenovanje): Odbor prihvaća prijedlog.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju da se što prije vidi korist od LAG-a.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za realizaciju projekta Doma za starije i nemoćne

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor jednoglasno prihvaća prijedlog.

Gradonačelnik: Ideja za kupovinu ove nekretnine rodila se prilikom posjeta Domu za starije u M. Selu, prije 10-ak mjeseci. HCK Pakrac ima u vlasništvu nedovršenu građevinu sa namjenom, za čiji završetak nemaju sredstva. Novcem od prodaje završili bi uređenje odmarališta na Viru i platili obveze prema izvođaču radova, što je svima u interesu. Grad bi kandidirao obnovu objekta u Prekopakri u neki od fondova isključivo u svrhu Doma za starije i nemoćne, te ga predao HCK Pakrac na upravljanje. Ovakvu odluku prihvatio je Upravni odbor i Skupština GD HCK Pakrac.

Sredstva za kupovinu osigurati će se u proračunu za ovu i slijedeću godinu.

Ministarstvo socijalne politike srećom je produžilo je rok za prijavu projekata do 20. rujna, pa ćemo moći pripremiti kandidaturu.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se podržava. HCK Pakrac je naš, odmaralište na Viru koristi veliki broj naših građana, Dom za stare nam je potreban, iako lokacija nije idealna. Srećom, stvari su se dobro posložile i prijedlog treba podržati.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Mora li se objekt kupiti po ekonomskoj cijeni ili je to pomoć GD HCK Pakrac?

N. Garača: Iz osobnog iskustva tvrdi da ovo može biti sasvim profitabilno i od javnog interesa, što je rijetkost.

Gradonačelnik: HCK Pakrac je i formalno naš, jer u slučaju da prestane s radom, sva imovina prelazi na Grad. Na ovaj način indirektno im pomažemo.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanja: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom „Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog.

I. Orban: Razlog izgradnje ovog objekta je bila nedostatnost kapaciteta postojećeg inkubatora. Odluka je preduvjet za postupak natječaja za zakup poslovnog prostora.

Logično je da i ovim inkubatorom upravlja Poduzetnički centar Pakrac, koji će po dobivanju uporabne dozvole, raspisati natječaj za zakup.

Tehnički pregled objekat zakazan je za 18. rujna 2013.g.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, PCP je najkompetentniji za ovaj posao.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, logičan je.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u objektu „Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog.

I. Orban: Razlika između odluke za postojeći inkubator i ove je da je ovaj objekt namijenjen isključivo proizvodnim i servisnim djelatnostima. Javni natječaj za zakup će biti otvorenog tipa, u njemu će moći raditi poduzetnici početnici i to za proizvodne djelatnosti 5, a za servisne 7 godina.

Ovim putem poziva vijećnike na svečanost otvorenja novog inkubatora 27. rujna 2013.g.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, radi se kvalitetnom i provjerenom rješenju.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnik: Mnogi gradovi nam zavide i na prvom inkubatoru. Cilj je napuniti objekt proizvodnim djelatnostima, da iz inkubatora izađu tvrtke kao što su D.E.M, Elekta, ICES koje u zoni zapošljavaju veliki broj ljudi.

Zahvala Ivani, ekipi iz gradske uprave i Poduzetničkog centra na odlično odrađenom poslu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013. – 2020. g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog.

I. Orban: 2012. g. darovnim ugovorom osigurana su sredstva za izradu Strategije. Napravljena je analiza postojećih dokumenata, u suradnji Grada, Poduzetničkog centra i vanjskih konzultanata odrađene su radionice, određeni su razvojna vizija i strateški ciljevi, te je obavljeno javno predstavljanje. Uz korištenje propisane metodologije, Strategija je usklađena sa onima na višoj razini. U izradi su uz već spomenute sudjelovali građani, privatni, javni i društveni sektor. Za provedbu Strategije imenovati će se radna grupa sastavljena od predstavnika svakog od sektora nadležnog za provedbu aktivnosti.

Cilj nam je da do 2020. g. budemo ideal opisan u viziji.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Da ovo ostvarimo sa 50%, bili bi grad idealan za življenje. Gradsko vijeće će dati svoj doprinos kvaliteti i razvoju grada, što nam je i svrha postojanja.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, to je osnova za razvoj i želimo da se ostvari. Čestitke na zasigurno mukotrpnom poslu prilikom izrade dokumenta.

N. Ivanović: Podržava prijedlog. U pripremi su bile nedovoljne samo 4 radionice; kapaciteti su nam niski za široke rasprave. Neprimjereno je da se u demografskoj analizi ne spominju nacionalne manjine, a nabrajaju se vrste ptica koje imamo. Mjere su prekopirane iz strateških dokumenata države, što je dobro, ali pitanje je imamo li kapaciteta za provedbu. Veseli što su predviđeni radovi na infrastrukturi (Kusonje, Kragujski put). Svi moramo raditi na ispunjenju mjera i stvoriti dobru sinergiju.

D. Marin: Kod društvenih djelatnosti, u analizi školstva nije sve obuhvaćeno. Lokalna sredina ne razvija neke dijelove, kako bi školstvo moglo znati i planirati obrazovanje potrebnih kadrova. To se iz predočenog ne vidi, a trebalo bi.

N. Garača: Čestitke na odrađenom teškom zadatku. Sigurno je bilo teškoća u prepoznavanju snaga koje imamo. Da li je baš skijalište i klizalište toliko važno i da li je odvoz smeća naša snaga? Promet kao infrastrukturna snaga nije dovoljno zastupljen i razrađen.

I. Orban: Što se tiče broja radionica, napominje da je između njih bilo sastanaka, konzultacija i sl.

Prihvaća prijedlog vezan uz demografsku analizu. Svrha rasprave je dopuniti i poboljšati dokument.

Analiza postojećeg stanja u školstvu je napravljena uz suglasnost Srednje škole Pakrac. Možemo dodati da podatak ne odgovara postojećem stanju. Mjera planiranja potrebnog kadra je uključena u Strategiju, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Srednjom školom Pakrac.

Skijalište i klizalište su dio cjelokupnog razvoja Omanovca, ne samo u zimskom razdoblju.

Odvoz smeća je, prema riječima konzultanata, naša snaga, jer to mnogi gradovi nemaju.

Sastavni dio Strategije je Akcijski plan, koji će se dopunjavati, analizirati i mijenjati.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

14. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prihvaća se uz želju da se nekretnine prodaju.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlozi i inicijative

Z. Krejči: Nakon rata i godina čekanja, kino se vratilo u Pakrac. U petak, 20. 9. je svečanost otvorenja modernog, digitalnog kina, uz nazočnost ministrice kulture. Poziva sve vijećnike da nazoče događaju.

D. Špančić: Kakva je procedura za komentiranje odgovora na vijećničko pitanje?

Z. Krejči: Možete postaviti pitanje na aktualnom satu.

N. Garača: Predlaže da se kod ovako dugih sjednica napravi stanka.

Predsjednik zaključuje raspravu u 20:30 sati.

Zapisnik vodila:Tatjana Luksetić

Predjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content