Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Sjednica održana 9. srpnja 2021. g. s početkom u 18h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Izostanak opravdale: Katarina Lahovsky Kobetić i Kristina Milek.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, privremeni pročelnici upravnih odjela Grada Pakraca Adriana Pepić, Tomislav Petrač, Vinko Pečanić i Marijan Širac, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, službenice u gradskoj upravi Marija Čar i Andrijana Grčević, tajnik VZ Pakrac-Lipik Zlatko Zerdin, vijećnik u Županijskoj skupštini Antun Frićer, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Alojz Herout, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Kozlović i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

T. Vujanić: Ima li gradonačelnica informacije o zabrinjavajućim napisima o otvaranju srednje medicinske škole u Pleternici?

Gradonačelnica: Ne i to nije nešto što nas treba zabrinjavati. Svaki grad ima pravo na razvoj.

T. Vujanić: Nije zadovoljna odgovorom, jer gotovo 70% naših učenika, odnosno njih 100-tinjak je iz tog kraja i otvaranjem medicinskog smjera u Pleternici ostali bi bez tih učenika. To znači i bez učenika u Đačkom domu, bez radnih mjesta, potrošnje i sudjelovanja te djece u društvenom životu grada.
Moli da se na to obrati pozornost.

Gradonačelnica: Bolje pitanje bi bilo zašto naša Srednja škola Pakrac ne razvija i ne uvodi nove smjerove i tako pokuša zadržati i privući nove učenike?
Srednja škola nam je važna i ponavlja da se stavlja na raspolaganje za pomoć u razvoju, ali inicijativa mora doći iz škole.

T. Vujanić: Hoće li biti riješen problem sa nedostatkom prostora za vrtić i hoće li sva djeca biti upisana?

Gradonačelnica: Da, interes nam je da sva djeca budu upisana. Trenutno su u tijeku radovi na prilagođavanju prostora vrtića u Kalvariji, a jedna skupina koristiti će prostor Župe, ali za provođenje redovnog programa. Uvjeti u našem vrtiću su jako dobri i ne čudi sve veći interes, što ujedno demantira navode da grad ostaje bez djece.

T. Vujanić: Drago joj je ovo čuti i nada se da će se naći stručan kadar. Treba razmišljati i što će biti sa spomenutom vrtićkom skupinom kada krene katolički program.

Gradonačelnica: Imamo razvojni plan i planira se izgradnja vrtića na istoku grada.
Radimo sve što možemo da pomognemo osigurati vrtiću neophodan kadar.

M. Vujić: Hoće li i kada tri ulice na maloj Krndiji biti obuhvaćene aglomeracijom?

Hoće li se igralište kod Srednje škole samo sanirati na mjestu prekopa ili cijelo?

Gradonačelnica: Investitor su Vode Lipik, a aglomeracija u tim ulicama kreće ove jeseni. Konkretniji odgovor možemo zatražiti od Voda Lipik.
Što se tiče sanacija, izvođač je dužan dovesti površinu u prvobitno stanje. Grad će sve svoje površine što je bolje moguće urediti. Od Županijske uprave za ceste smo također tražili da prate radove i saniraju svoje prometnice.

M. Čar: Cijelo igralište kod Srednje škole će biti sanirano.

Z. Krejči: Zašto je ocjena Instituta za javne financije o transparentnosti gradskog proračuna ove godine „dovoljan“ i kako se transparentnost misli povećati?

Gradonačelnica: Lani smo ocjenjeni sa odličnim i zanima ju zašto je ove godine drugačije. Osobno uvijek inzistira na objavi svih dokumenata i proračunskog vodiča za građane. Smatra da je Grad transparentan i moli voditelja Odsjeka za financije da odgovori na pitanje.

V. Pečanić: Iznenađen je ovakvom ocjenom, jer su svi dokumenti objavljeni i vidi se datum objave. Misli da je riječ o pogrešci Instituta za financije i zatražiti ćemo da isprave pogrešku.

Gradonačelnica: Moli da se uputi dopis Institutu za financije sa dokazima o objavi, kako ne bi bili insinuacija da nismo transparentni.

Z. Krejči: Drago mu je što se nešto pokrenulo i moli pisani odgovor nakon završetka.

Aglomeracijom nije zahvaćena zamjena azbestnih cijevi od vodozahvata Šumetlica do Pakraca. Razmišlja li se o tome, mogu li se iznaći sredstva iz EU fondova i u kojem vremenskom roku?

Gradonačelnica: Aglomeracija je projekt koji traje već 10-ak godina i vremenom se smanjivao zbog procjene opravdanosti, pa je vjerojatno i spomenuta dionica bila u planu, ali je maknuta jer je neekonomična. Postoji mogućnost da ishodimo sredstva iz EU fondova za zamjenu ovih cijevi, ali nakon aglomeracije, jer se ovaj projekt ne smije mijenjati. Paralelno s tim lociramo razne odvojke i dijelove naselja koji također nisu obuhvaćena aglomeracijom, kako bismo i dalje širili vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, što je preduvjet za razvoj.

M. Čar: Sva naselja koja su imala uvjete za izmjenu vodovodne i kanalizacijske mreže su obuhvaćena aglomeracijom. Što se tiče spomenutog magistralnog cjevovoda, radi se i na tome, ishođena je lokacijska dozvola, a radi se o projektu Hrvatskih voda. Očekujemo realizaciju u razdoblju od oko 5 godina.

N. Todorović: Hoće li Grad sufinancirati kanalizaciju u Sedlaru?

Gradonačelnica: Prioritet nam je nakon aglomeracije nastaviti poboljšavati infrastrukturu (voda, kanalizacija, asfalt) kako bismo poboljšali kvalitetu života građana.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik konstituirajuće sjednice.

Dnevni red

Predsjednik: Predlaže dopunu dnevnog reda točkom:  Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021.g.

Prijedlog dopune jednoglasno je usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

  1. Izvješće o radu za 2020. g. i plan rada za 2022. g., Vatrogasna zajednica Pakrac – Lipik,
  2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca,
  4. o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca,
  5. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca,
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pakrac za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma Pakrac“,
  7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021.g.,
  8. Prijedlozi i inicijative.

    1. Izvješće o radu za 2020. g. i plan rada za 2022. g., Vatrogasna zajednica Pakrac – Lipik

A. Skalnik (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Z. Zerdin: Od svega navedenog u materijalima ističe da su se vatrogasna društva odrekla 32.000,00 kn u korist stradalima u potresu na Banovini.
Problem sa nedostatkom mladih je izraženiji na području Lipika, dok ih u pakračkim društvima ima puno.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Sve pohvale našim vatrogascima, to više nije posao gašenja požara, već se proširio na sve djelatnosti civilne zaštite.

Prijedlozi se prihvaćaju uz veliku zahvalu na svemu.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz pohvale na rijetkoj dozi humanosti u nehumanim vremenima.

Gradonačelnica: Slaže se sa svim izrečenim, naši vatrogasci uvijek pokazuju humanost kada je teško i spremni su to dokazati u svim nedaćama.
Odrekli su se 32.000,00 kn i kao vatrogasci pomagali unesrećenima na Banovini.
Skromni su, potrebna im je pomoć u nabavci opreme i u proračunskoj rezervi će uvijek biti sredstava za njih.
Raduje puno  mladih koji se uključuju u rad DVD-a u V. Banovcu, Badljevini i Prekopakri.

Z. Zerdin: Vlada pomaže vatrogastvo značajnim sredstvima za opremanje, koja se su donedavno dijelila samo po Dalmaciji. Nada se da će na ovaj način dobiti potrebno veće navalno vozilo.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

A.Skalnik (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

A. Grčević: Nakon provedenog natječaja, pregleda i rangiranja ponuda, zaključeno je da su od 46 pristiglih prijava samo dvije nevažeće, a dvije sa manjom ponuđenom cijenom. Sve ide na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede i Požeško-slavonskoj županiji i biti će javno dostupno, a oni koji su udovoljili uvjetima, o tome su obaviješteni.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Želimo pomoći našim poljoprivrednicima, a greške koje su se desile nisu bile namjerne.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Pogreške se dešavaju u najboljoj namjeri i nenamjerno. Poljoprivrednici žele što prije dobiti zemlju, mnogi od nje žive.

M. Andrijanić: Pohvala Andrijani na strpljenu sa poljoprivrednicima.

Gradonačelnica: Slaže se sa svim izrečenim, ovo je jako važna odluka. U želji da što prije pomognemo poljoprivrednicima, desile su se pogreške. Sada smo na dobrom putu i pripremamo još jedan natječaj za slijedeću sjednicu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

M. Čar: Grad Lipik zatražio je prometovanje turističkog cestovnog vlaka i sada su se stvorili uvjeti za odobrenje.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Gradonačelnica: Prostorni plan se ne mijenja često, ovo je promjena PP iz 2007.g., a procedura traje već dvije godine. Uređenje prostora nam je jako važnom, komunicirali smo sa svima koji su imali potrebe za izmjenama, prvenstveno potencijalnim investitorima. Dokument je skup i izrađuje ga Županijski zavod za prostorno uređenje.

M. Čar: Zakonska procedura za izmjenu Prostornog plana je složena i zato drugo traje, ali nam je vrlo važno kako će prostor biti uređen.
Imali smo javni uvid, maksimalno smo izašli u susret svima koji su predlagali izmjene i zaprimali smo prijedloge i izvan propisanog roka.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Vidi se vizija budućnosti grada.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Radi se o velikom poslu i kompliciranoj proceduri, a sve nas veseli vizija razvoja grada.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca

M. Ivančić (Komisija za statut i poslovnik): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Radi se u usklađivanju sa višim aktima.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pakrac za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma Pakrac“

A.Skalnik (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Gradonačelnica: Radi se o projektu iz mjere 7.4.1. (kao i gradski trg), a da bismo se prijavili na natječaj, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća. Vrijednost projekta je između 3 i 4 mil. kuna sa opremom, uz 100% financiranja.

A.Pepić: Radi se opremi koja ne spada u standardnu vatrogasnu opremu, već je to namještaj i ostala oprema za uređenje prostora.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, vatrogasci su to zaslužili.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Dobro je vidjeti da se Grad prijavljuje na razne natječaje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Pakraca za 2021.g.

K. Rek: Novi Savjet mladih Grada Pakraca u svom planu rada do kraja ove godine predlaže:

– obilazak Muzeja vojne i ratne povijesti, budući da naša djeca nisu upoznata s tim,
– poticanje mladih na dobrovoljno darivanje krvi,
– akcija u cilju očuvanja okoliša „Volim zeleno“,
– okupljanje savjeta mladih sa područja naše županije povodom Sajam „Slavonski banovac“ i Grahfesta,
– organizacija druženja
– poticanje zapošljavanja mladih.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Raduje što se konačno stvorila ekipa mladih ljudi koja predlaže ideje i brine o sebi.
U ime Kluba i svoje osobno stavlja se na raspolaganje za bilo kakvu pomoć Savjetu mladih.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća Pohvala svakom iskazu interesa mladih ljudi da sudjeluju u životu grada, a posebno za akciju „Volim zeleno“.
Nije točno da naše škole ne odlaze u Muzej vojne i ratne povijesti, Srednja škola Pakrac to radi redovito sa prof. Križanom.

Poziva Savjet na suradnju sa Srednjom školom.

Gradonačelnica: I do sada smo imali savjete mladih, ali ovakav prijedlog nikada. Pohvala na inicijativama uz nadu da će pravdati dobre reakcije vijećnika.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva vijećnike da sudjeluju u programima „Pakračkog ljeta“.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:16 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                                                             

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content