Zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Zapisnik

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca, održane 1. rujna 2016.g. s početkom u 18h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: obnašateljica dužnosti gradonačelnika Anamarija Blažević, zamjenik gradonačelnika Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Marijan Širac, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac Višnja Klobučar, predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Kronika Požeško-slavonske županije.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća.

Aktualni sat

M. Vacek: U kojoj je fazi uklanjanje ruševina, obzirom da utječu na izgled i sigurnost u gradu?

A. Blažević: Imamo dobre vijesti, potvrđeno je da će do kraja listopada na teret Ministarstva obrane biti uklonjene ruševine za koje je pripremljena potrebna dokumentacija. Grad će sudjelovati u troškovima na način da osigura smještaj i hranu za vojnike koji će izvoditi radove.

M. Delač: Kada će se nastaviti radovi na izgradnji kanalizacije u Badljevini i vodoopskrbe SZ dijela područja Grada?

A. Blažević: Prije nekih mjesec dana održan je sastanak u Hrvatskim vodama, nakon kojeg su rebalansom osigurali 2 mil. kuna za nastavak izgradnje kanalizacije u Badljevini. Uskoro očekujemo početak radova. Vodoopskrba 11 naselja SZ dijela Grada biti će uvrštena u proračun Hrvatskih voda za 2017.g.

N. Ivanović: Može li se zatražiti interventni izlov divljači na našem području, jer stvara veliki problem stanovnicima kako grada tako i okolnih naselja?

A. Blažević: Uputili smo dopise prema nadležnom ministarstvu, veterinarima, lovcima i svi se ograđuju oko nadležnosti. I dalje ćemo nastojati riješiti ovaj problem.

Ž. Kiš: Hoće li biti uklonjena i kuća Grgurić?

A. Blažević: I taj je objekt pripremljen za uklanjanje, a konačnu odluku će donijeti Hrvatska vojska nakon uvida na terenu. Osobno će dati sve od sebe da se kuća Grgurić ukloni.

M. Pavković: Kakvo je stanje sa ambrozijo, posebno u napuštenim okućnicama?

Da li je bilo prijava komunalnom redaru i koliko i da li je postupao po službenoj dužnosti?

A.Blažević: Bilo je prijava i postupanja po službenoj dužnosti, ali ne zna brojčane podatke i dostaviti će pisani odgovor.

Ne smijemo ući u privatno vlasništvo, vlasnicima šaljemo opomene, ali vrlo je teško uvesti red.

Z. Krejči: Bivši gradonačelnik je zbog dubioza u proračunu i mjera štednje uveo restrikciju javne rasvjete, za koju je rečeno da će prestati sa 1. 1. 2017.g. Tko će i kada upaliti javnu rasvjetu i vratiti svjetlo u grad?

A. Blažević: Nakon što stručni suradnik pripremi izvješće o trenutnom stanju i dobre prijedloge za izmjene dosadašnjeg režima. Do promjene će sigurno doći 1. siječnja 2017.g., a možda i ranije, jer je proračun dobro stoji. Problem su mjerna mjesta HEP-a i ne možemo uvijek dobiti ono što želimo.

Z. Krejči: Prije pola godine Pakrački list je zbog bolovanja jednog djelatnika počeo izlaziti svaka tri tjedna. Hoće li se vratiti na dvotjedno izlaženje, obzirom da se i djelatnik vratio na posao?

A. Blažević: Hoće, povratkom zaposlenika opet će izlaziti svaka dva tjedna, što i osobno podržava.

D. Marin: Hoće li se i kada urediti Aleja kestenova, koja je opasna za prolaznike, posebno za djecu?

Obećanje o uređenju je staro više od 20 godina, ponovljeno je prije 2 godine, ali još uvijek se ništa nije napravilo.

A.Blažević: Tijekom nevremena smo se uvjerili koliko je to drveće opasno. Svako drvo ima svoj vijek trajanja, vrijeme sadnje. Slaže se da Aleju kestenova treba obnoviti i založiti će se da taj projekt što prije krene.

D. Marin: Stvaraju li se materijalni uvjeti za rad više škole i izvan prostora bivše Pedagoške akademije, kako bi dobili novu dopusnicu?

A. Blažević: Dopusnica ističe u svibnju 2017.g., a materijalni uvjeti nemaju veze sa dopusnicom, važni su kadrovi.

Uvjeti koje Grad osigurava (kupovina opreme, planirano uvođenje klimatizacije i dr.) su u cilju što ugodnijeg i lakšeg rada. Imamo višegodišnji ugovor o korištenju prostora sa Srednjom školom i tu  neće biti nikakvih problema. Unatoč tome, sve snage usmjeriti ćemo na izgradnju nove zgrade za potrebe stručnog studija.

M. Ivančić: Da li je istina da je financijsko stanje i stanje vezano uz kadrove u bolnici puno bolje nego prije?

A. Blažević: Prema informacijama koje ima, financijska situacija je gora nego prije sanacije, manjak liječnika je očit i nezadovoljni su. Čini se da sada saniramo sanaciju.

Poziva sve da se uključe u postupak ponovnog dobivanja samostalnosti bolnice.

M. Ivančić: Treba utvrditi pravo stanje, jer je sanacija očito bila promašaj.

Z. Krejči: Čita pisano očitovanje vijećnika Nikole Ivanovića, kojim on od današnjeg dana, kao nestranačka osoba, predstavlja Samostalnu demokratsku srpsku stranku u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

M. Ivančić: Kako nestranačka osoba može predstavljati neku stranku, to se čini kontradiktorno?

T. Petrač: Prema tumačenju Ministarstva uprave, mandat vijećnika nije obvezujući, može odlučiti da će predstavljati nekog drugog i mijenjati političke opcije, bez suglasnosti političke stranke.  Izjava je deklaratornog karaktera i stvar je političke kulture.

Što se tiče zahtjeva za isplatu sredstava, to nije u skladu sa čl. 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti.

N. Ivanović: Nije član niti jedne političke stranke i ne želi biti ničiji politički poltron.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

1.       Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac,

2.       Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016.g.,

3.       Polugodišnji izvještaj o radu gradonačelnice za 2016.g.,

4.       Prijedlozi i inicijative.

1.       Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

V. Klobučar: Pozdravlja nazočne, ispričava se zbog pogrešaka i zahvaljuje na prijedlozima.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća. Što je sa objektom vrtića i djecom, obzirom na kašnjenje radova?

V. Klobučar: Radovi su kasnili, bilo je problema sa (ne)vremenom. Zahvaljuje gradonačelnici, gđi Čar i nadzornoj inžinjerki na zajedničkom očitovanju vezanom uz stanje radova.

Vrtić je počeo sa normalnim radom danas, 1. rujna.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Delač: Prije dvije sjednice pokrenuo je inicijativu za uvođenje cjelodnevnog boravka djece u vrtiću u Badljevini. Vrlo brzo održan je sastanak sa roditeljima, predstavnicima vrtića, uklonjeni su nedostaci, prostor je uređen i stvoreni su uvjeti za cjelodnevni boravak. To je velika stvar za jedno selo i sa zadovoljstvom danas zahvaljuje ravnateljici, gradonačelnici i svima koji su omogućili da se ova inicijativa realizira.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2.       Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2016.g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

A. Blažević: U prvih 6 mjeseci proračunski prihodi su ostvareni sa 46,3%, a rashodi 39,6%.

Manjak od 1,2 mil. kuna je lijepa brojka, a višak od 2,8 mil. kuna još ljepša.

Osobno je jako zadovoljna, nemamo puno obveza, u valuti smo plaćanja prema svim dobavljačima, osim onih sa kojima imamo potpisan sporazum o obročnoj otplati.

Kako i zašto je došlo do ovakvog stanja? Dobili smo dva puta po dvije dvanaestine iz državnog proračuna, štedilo se, došla je nova krv u gradsku upravu i danas imamo 1,4 mil. kuna na računu.

V. Pačanić: Došlo je do stabilizacije proračuna, nema više velikih obveza, a manjak na jučerašnji dan iznosi samo 46.000,00 kn.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvještaj se prihvaća.

Ovo je rezultat svih mjera štednje, koje su osjetili korisnici proračuna, ali i djelatnici gradske uprave.

Došao je novi vjetar i klima iz središnje vlasti i lakše je doći do sredstava.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvještaj se prihvaća.

D. Špančić: Čestita gradonačelnici na ovakvom izvješću, nova je samo jedna osoba, djelatnici su ostali isti. Ne slaže se sa obrazloženjem o manjku prihoda, treba reći da je do takvog stanja došlo zbog lošeg poslovanja jedne osobe.

Predlaže da nadležne službe riješe slučaj u Prekopakri, gdje javna rasvjeta gori cijelu noć samo oko jedne kuće.

Slaže se da je vlast SDP-a bila maćehinska prema Pakracu, novci su se slijevali u neke selendre.

Također treba reći da je gradonačelnica naslijedila manjak u proračunu zbog lošeg vođenja gradske uprave bivšeg gradonačelnika.

Nada se da će Pakrac, kao i Lipik, postizati zavidne rezultate i da će nam nakon 11. rujna biti još lakše.

M. Ivančić: Rekao je da su došli novi vjetrovi iz Zagreba, a ne iz gradske uprave.

Z. Krejči: Primjećuje da su svi izuzetno korektni unatoč predstojećim izborima. Vlast nije bila maćehinska, već je razumno trošila, a manjkovi u gradskom proračunu su nastali i puno prije.

D. Špančić: Kao bivši djelatnik jednog ministarstva, kojemu nisu dali da radi, zna da je tadašnji ministar Grčić mogao u Pakrac poslati puno sredstava, ali iz nekih razloga nije htio. Najbolji primjer za to je fond za male, ratom postradale gradove. Možemo reći da je Grčić direktno usporio razvoj ovog grada zbog ideoloških ili nekih drugih razloga.

Z. Krejči: Četiri od pet gradova/općina koji su dobili milijunsku pomoć vode gradonačelnici/načelnici iz HDZ-a.

M. Ivančić: Trebalo im je 4 godine za raspisivanje natječaja za vodozahvat Šumetlica.

Z. Krejči: Šumetlica se gradi već desetljećima, vlast se promijenila i opet nije ništa napravljeno.

D. Marin: Način smanjenja minusa u gradskom proračunu je bila štednja, to je radila i država. Putem je vjerojatno i pogriješila i time se „očešala“ u Pakrac.

Stanje u gradu je također pokazatelj štednje, samo smo malo farbali, nismo išli u veće projekte i neka. Sada trebamo krenuti sa kapitalnom izgradnjom, ne trebamo se baviti visokim razinama.

M. Ivančić: Nažalost, visoka razina se tiče svih nas i nisu se samo „očešali“ o Pakrac.

D. Špančić: Ne možemo samo tako izbrisati nekoliko godina. U Lipiku su proteklih nekoliko godina radili, lobirali, dovodili investitore i uvjerili gospodarstvenike da ulože novac u Lipik, to je dobra politika gradonačelnika.

D. Marin: Greške su napravljene i prije 20 godina i to se odrazilo na razvoj grada.

A. Blažević: Karte su se posložile, bez problema može doći u bilo koje ministarstvo, dobijamo veliku pomoć države. Ne slaže se da smo samo farbali, imamo dosta kapitalnih ulaganja.

Stvari su se tek zahuktale i veseli se godišnjem izvještaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3.       Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za 2016.g.

A.Blažević: Svaki dan očekujemo strojeve na vodozahvatu, nastavlja se projekt aglomeracija,

sanacije Crkvišta, za Ulicu hrvatske policije iz Domovinskog rata dobili smo sredstva iz dva ministarstva, realizirali smo projekt modernizacije javne rasvjete i uvođenja nove.

Što se tiče društvenih djelatnosti, želi pohvaliti udruge i ustanove koje odlično rade, a suradnja sa Slovacima se nastavlja na još višoj razini. Redovito isplaćujemo stipendije, suradnja sa županijom i ministarstvima je na visokoj razini, veseli nas što uvijek možemo reći što nam treba.

Imamo 15 projekata sa građevinskim dozvolama i taj popis se širi.

Zahvaljuje gradskoj upravi i Gradskom vijeću na čelu sa predsjednikom na suradnji i doprinosu.

Suradnja sa g. Huškom je jako dobra i bez njega se ne bi ovako snašla.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad gradonačelnice.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

D. Marin: Izvješće izgleda kao dobar literarni sastav, dosta sterilan. U izvješću očekuje buduće nakane i kritičan osvrt, te određene smjernice za budućnost.

M. Ivančić: Klub vijećnika SDP-a daje kritiku na svoj račun.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4.       Prijedlozi i inicijative

Z. Krejči: Poziva vijećnike da se u što većem broju odazovu na obilježavanje pogibije Bjelovarčana u Kusonjima 8. rujna.

D. Špančić: Poziva sve na obilježavanje 80. obljetnice rada KPD „Sloga“ 9. rujna, posebno na program i koncert Đanija Stipaničeva.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:08 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

Back to top
Skip to content