Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac


Sjednica održana 28. studenog 2023.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević i zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Ana Romanić, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Alojz Herout, predstavnici medija: Pakrački list.

Aktualni sat

N. Todorović: Kako  manjinska zajednica može biti vidljivija u Pakračkom listu?

Gradonačelnica: To je na manjinskoj zajednici, Grad ne može i ne smije voditi uređivačku politiku medija. Vjeruje da će lokalni  list objaviti svaku informaciju koju sa svoje stručne strane smatra važnom.

A.Skalnik: Kakvi se radovi izvode u bolnici, obzirom da je probijen jedan zid, hoćemo li možda dobiti novi magnet?

Gradonačelnica: Po njenim informacija, u tijeku su radovi za postavljanje novog uređaja za magnetsku rezonancu.

K. Rek: Ispred Savjeta mladih je poslao dopis gradonačelnici vezan uz učeničke stipendije, kakav je odgovor?

Gradonačelnica: Radi se o inicijativi za promjenu načina stipendiranja. Za sljedeću ćemo godinu pripremiti novi model stipendiranja sa većim iznosima stipendija. Prijedlog će biti na javnoj raspravi i na Gradskom vijeću.

Svake godine radimo istraživanje tržišta vezano uz deficitarni kadar, ali rijetko dobijamo odgovore.

M. Vujić: Može li se postaviti još jedno ogledalo na raskrižju kod križa u Prekopakri?

M. Malogorski: To raskrižje je u nadležnosti ŽUC-a i uputiti ćemo im upit. Svako takvo uređenje prometa treba i izradu elaborata.

M. Vujić: Do kada će biti na snazi štedni režim javne rasvjete po noći?

Gradonačelnica: Nema štednog režima, po Zakonu o svjetlosnom onečišćenju smo obvezni nekoliko sati imati ugašenu rasvjetu, a zbog uštede smo uveli LED rasvjetu.

Z. Krejči: Koliko je koštao i plaća li Grad najam za postavljeni plašt oko zgrade bivše Robne kuće?

Gradonačelnica: Grad ne plaća najam, tražili smo i dobili suglasnost za postavljanje.

Jučer je direktor PPK Bjelovar bio na sastanku, u izradi je projektna dokumentacija uređenja Robne kuće koju planiraju konačno dovesti u funkciju.

Dostaviti će pisani odgovor.

Z. Krejči: Projekt aglomeracije je 2017.g. koštao oko 25 mil. kuna, 2023.g cijena je 36,8 mil.kuna. Tko će i na koji način osigurati i platiti tu razliku u cijeni?

Hoće li nakon postavljanja novog separatora cijena usluge za građane porasti?

Moli pisani odgovor.

Gradonačelnica: Uređaj neće platiti građani i njegova cijena nije veća od planiranog troškovnika.

Zatražiti će od Voda Lipik podatke o svim troškovima i odobrenim sredstvima. U financiranju projekta, osim gradova Pakraca i Lipika sudjeluje i državni proračun.

Dostaviti će pisani odgovor.

Z. Krejči: Nije mislio na uređaj već cijenu usluge nakon njegovog puštanja u rad.

T. Vujanić: Promjena načina stipendija nije inicijativa Savjeta mladih, već SDP-a.

Predsjednik: Upozorava vijećnicu da ne može replicirati drugom vijećniku, već treba postaviti pitanje.

T. Vujanić: Postoji li statistika efikasnosti naših stipendija, koliko se studenata vratilo i radi u Pakracu?

Gradonačelnica: Imamo neke pokazatelje i većina studenata deficitarnih zanimanja se vratila u Pakrac. Tržište se brzo mijenja i današnji deficit često ne bude isti za 5 godina kada studij završi, izuzevši medicinu.

T. Vujanić: Treba naglasiti da su stipendije ugovorne obveze. Možda ne treba svakoga stipendirati, već samo one koji imaju budućnost u Pakracu.

Može li Grad pri potpisivanju ugovora sa Veterinarskom stanicom zahtjevati nešto kako bi se stvorili bolji uvjeti za držanje pasa na Bučju?

Jasno je da se radi o privatnoj firmi, ali postoji problem. Volonteri ne mogu pristupiti skloništu za pse, psi su konstantno zatvoreni u boksovima, unatoč informacijama na službenim stranicama kako imaju ograđeni prostor.

Gradonačelnica: Grad nažalost ima samo obveze, ne i prava. Cijene su dosta visoke, krenuli smo u poticanje udomljavanja kako bismo što prije oslobodili prostor.

Tijekom siječnja ćemo obići sklonište i razgovarati sa direktorom Veterinarske stanice o uvjetima držanja pasa.

T. Vujanić: Voljela bi da se o tome javno više razgovara.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik: Predlaže se dopuna dnevnog reda točkom: Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Prijedlog za dopunu jednoglasno je usvojen kao i sljedeći

Dnevni red

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca
 3. Prijedlog Odluke o sklapanju Memoranduma o razumijevanju između Grada Pakraca i Grada Mykhailivka, Zaporiška oblast, Ukrajina
 4. Prijedlog Statuta Grada Pakraca
 5. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca
 6. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz radnog odnosa
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca
 8. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca
 9. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
 10. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Pakraca
 11. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pakraca
 12. Prijedlog Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca
 13. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Gradonačelnica: Javni natječaj objavljen je u  Večernjem listu, pristigla je samo jedna prijava dosadašnje ravnateljice, koja zadovoljava sve natječajne uvjete.

Predlaže imenovanje Monike Lucić Fider ravnateljicom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Izuzetno su zadovoljni radom ravnateljice.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


2. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca

M. Širac: Odluka je usklađena sa novim Zakonom o savjetima mladih i ima dosta promjena.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Broj članova Savjeta se smanjuje na 3. Danas je teško naći nekoga da bude aktivan na ovaj način i nada se da će budući Savjet biti bar jednako aktivan kao sadašnji.

Predsjednik: Pohvale Savjetu mladih na radu i aktivnostima.

Gradonačelnica: Novi Zakon o savjetima mladih je smanjio broj članova upravo iz navedenih razloga, te propisao načine kako bi bili što aktivniji. Savjet svojim radom i idejama doprinosi boljem radu svih nas.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


3. Prijedlog Odluke o sklapanju Memoranduma o razumijevanju između Grada Pakraca i Grada Mykhailivka, Zaporiška oblast, Ukrajina

I.Šušnjić: Udruga gradova u srpnju nam je uputila poziv na sudjelovanje u projektu suradnje sa gradovima u Ukrajini na razini EU, mi smo to prihvatili, time i partnerstvo sa Gradom Mykhailivkom.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

U prijedlogu piše da se obvezujemo primiti službenike iz navedenog grada u razdoblju koje je već prošlo. Možda smo mogli ovu odluku donijeti ranije, da bude kronološki točno.

Gradonačelnica: Da, imali smo dvojbe o potrebi donošenja odluke na Gradskom vijeću, jer se ne radi o sklapanju prijateljstva. Da bi se projekt nastavio, moramo potpisati Memorandum i donijeti odluku i primjedba je na mjestu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


4. Prijedlog Statuta Grada Pakraca

T. Petrač: Prijedlog je usklađivanje sa zakonom i bolja organizacija mjesne samouprave na način da nemamo mjesne odbore, već zborove građana.

Gradonačelnica: Ovim mjesni odbori nisu brisani, ostavljena je statutarna mogućnost da opet rade ukoliko se stvore preduvjeti.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Još prije dva izborna ciklusa se vidjelo da nema ljudi koji su spremni dati sebe za svoje selo ili kvart. Vremena se mijenjanju i danas je ljudima puno lakše i jednostavnije ostvariti nešto putem svojih vijećnika nego mjesnog odbora.

Predsjednik: Ovim obveze vijećnik postaju još veće.

Gradonačelnica: Svakodnevno komuniciramo sa ljudima na sve načine i često niti ne znaju tko im je u mjesnom odboru. Zbor građana je puno bolje, demokratičnije i jednostavnije rješenje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

T. Petrač: Ovoje tehnička odluka koja regulira djelovanje Gradske uprave uz uvođenje Vlastitog pogona kao novog upravnog tijela.

Gradonačelnica: Vraćamo Vlastiti pogon u sustav Gradske uprave. Ukinuli smo ga zbog ograničenja iznosa za plaće od 20% vlastitih prihoda, a danas nam zakon dopušta 18% od svih prihoda, pa nema bojazni da ćemo prekršiti zakon. Još jedna važna stavka bilo je i plaćanje PDV-a Poduzetničkom centru.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Sretan je što se komunalni pogon vraća, puno je lakše i efikasnije kada su tu i hvala Bogu da nismo osnovali još jedno komunalno poduzeće

Gradonačelnica: Nismo ih ni mislili dugo ostaviti negdje drugdje. Vlastiti pogon moramo ojačati, malo ih je, izrađeni su i ne mogu biti svuda. Potrebno je osigurati sredstva za radne strojeve, kako bi svi bili zadovoljni.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


6. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz radnog odnosa

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Ovo je usklađivanje plaće gradonačelnika i zamjenika sa zakonskim odredbama i vezano je uz Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Valjda je onaj tko je to osmislio sagledao ekonomsku situaciju i gabarite gradova prije određivanja koeficijenata da se ne bi desili kao na državnoj razini gdje direktori javnih poduzeća imaju veće plaće od premijera i ministara, što nije normalno.

Gradonačelnica: Do ovoga ne bi došlo da nismo povećali plaće zaposlenicima. Što se tiče direktora, ni na lokalnoj razini situacije nije puno drugačija.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


7. Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona Grada Pakraca
8. Prijedlog Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca
9. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

T. Petrač: Svi prijedlozi odnose se na osnivanje i detaljnije uređenje poslovanja Vlastitog pogona.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Odluke donosi Gradsko vijeće, ali gradonačelnica je nadležna za sve ostalo.

Kakve će biti plaće zaposlenika, bilo bi neprihvatljivo da budu manje?

Gradonačelnica: Zaposlenici su sva materijalna prava prenijeli u PCP, imali su veće putne troškove i ništa neće izgubiti, a za razliku od gradske uprave, plaća im se svaki prekovremeni sat.

Odluka je na Gradskom vijeću jer im se dodjeljuju javne ovlasti, postaju dio Gradske uprave i teško da im Gradsko vijeće može davati sugestije o radu, to ne bi bilo operativno.

Predsjednik: Pohvaljuje dosadašnji rad Vlastitog pogona.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: 6. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Pakraca
10. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pakraca

  K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.

  T. Petrač: Zbog izmjene zakona ukidamo prirez, ostatak odluke ostaje isti.

  Što se tiče poreznih stopa, one su definirane zakonom i ovim prijedlogom ostaju otprilike na istoj razini.

  K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

  Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

  Što se tiče poreza na kuće za odmor, prihvatili bi povećanje, jer se radi o stambenim prostorima koji nisu prva nekretnina i na neki su način luksuz.

  Porez na plaće – 20% je zlatna sredina, 30% za veće plaće je pošteno i u redu.

  Gradonačelnica: Brzo ćemo doći i do spomenutog povećanja. Problem kod nas je što taj porez plaćaju samo 1-2 osobe prema podacima Porezne uprave, koja je nadležna za naplatu.

  Slaže se da oni koji imaju više moraju i platiti više.

  Stopa poreza na dohodak može ostati 20% jer smo dobili značajna sredstva iz državnog proračuna za financiranje rada vrtića, pa nam ostaje dovoljno sredstava za projekte i tekuće poslovanje.

  Prirez je ukinut, bio je 7% sa tendencijom smanjivanja.

  Z. Krejči: Na svojoj prosječnoj plaći je izračunao da će mu ukidanjem prireza ostati 11,00€.

  Gradonačelnica: To je dokaz da prirez nije bio velik, ali nam je dobro došao.

  Težili smo decentralizaciji i svaki grad treba sam iskalkulirati koliko sredstava treba za projekte i funkcioniranje.

  Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

  Glasovanje: 10. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

  11.točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


  12. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

  K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

  Gradonačelnica: Koeficijenti su korigirani za sve zaposlenike u gradskoj upravi, a  potpisnici Kolektivnog ugovora od 1. siječnja 2024. imaju i novu osnovicu.

  K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

  Z. Krejči (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća, posebno raduje suglasnost sindikata.

  Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

  Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


  13. Prijedlozi i inicijative

  T. Vujanić: Predlaže da se rasprave ne shvaćaju toliko osobno, da ne bude podizanja tonova i ovakvih odnosa.

  Predsjednik: Ne pravi razliku među vijećnicima i moli da se poštuje Poslovnik.

  Gradonačelnica: Najavljuje novu sjednicu 22. prosinca.

  Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:30 sati.

  Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                                               

  Predsjednik: Miroslav Ivančić

   

   

  Back to top
  Skip to content