Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac


Sjednica održane 24. listopada 2023.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić, Nada Todorović.

Ostali  nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Širac, Marijan Malogorski  Tomislav Petrač, referentica Mirela Ivičić, direktor Komunalca Josip Bišćanin, ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Katarina Lahovsky Kobetić, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Ana Romanić i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

Z. Hofman: U kojoj je fazi spajanje Voda Lipik sa Tekijom?

Kada će biti očišćena gradilišta i ruševine u Frankopanskoj ulici?

Gradonačelnica: Od prošlog puta kada smo razgovarali o Vodama Lipik nema novih saznanja, sve ide u skladu sa uredbom.

M. Malogorski: Komunalni redar je izdao rješenja za čišćenje, do nekih vlasnika je nemoguće doći pa će posao odraditi Grad o svom trošku, sukladno financijskim mogućnostima.

Gradonačelnica: Ove godine smo skoro u potpunosti utrošili sva sredstva za uklanjanje ruševina (oko 100 tis. kn). Ako vlasnik ne postupi po rješenju, Grad angažira treću osobu i upišemo se na vlasnički list. Na taj način vlasnik ne može prodati nekretninu dok ne podmiri dugovanje prema nama.

T. Novinc: Ima li informacija o vozilu koje treba doći u Muzej vojne i ratne povijesti, tko je vlasnik oklopnjaka u Prekopakri i može li biti izložen u Muzeju?

Gradonačelnica: Imamo izvrsnu suradnju sa voditeljem Muzeja vojne i ratne povijesti, trudimo se pomoći povećanju zbirke putem MORH-a. Ne zna čije je oklopno vozilo u Matkovcu, to bi trebalo provjeriti sa braniteljima, a drugo je izloženo u Bjelovaru.

N. Todorović: Može li se i kada urediti mrtvačnica na groblju na Gavrinici?

Gradonačelnica: Groblje je u vlasništvu Grada, a njime upravlja Komunalac. Ovisno o kakvim se radovima radi, dio će odraditi Komunalaca, a dio Grad o svom trošku.

N. Todorović: Postoji li mogućnost da autobusi koji voze umjesto vlaka opet stoje kod Konzuma?

Gradonačelnica: To nije u našoj nadležnosti, radi se o privatnom autoprijevozniku. Autobusni kolodvor i parkiralište kod Konzuma također nisu gradski.

M. Malogorski: Problem je poznat, ljudi se trebaju obratiti Čazmatransu.

Gradonačelnica: Predlaže da Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti uputi dopis Čazmatransu i Arriva-i upozna ih sa problemom.

V. Eck: Postoji li mogućnost za ponovno otvaranje ureda za branitelje kako ljudi ne bi morali ići u Požegu?

Gradonačelnica: To je aktualan problem u braniteljskoj populaciji i razgovarali smo o tome sa županicom. Od ovog četvrtka u gradskom prostoru koji koristi Udruga hrvatske policije opet će raditi g. Bagarić i biti braniteljima na raspolaganju.

V. Eck: Postoji li rješenje za odvodnju oborinskih voda na trgu u Prekopakri, jer kod svake veće kiše voda stoji i poplavljuje, a šahte su začepljene?

M. Malogorski: Krenuli smo u čišćenje slivnika i na tom prostora ima dosta začepljenih koje treba dovesti u funkciju. Svjedoci smo ekstremnih vremenskih uvjeta i ne postoji drugo rješenje od kanalica i slivnika.

A. Skalnik: Koje su sankcije i tko je nadležan za sve češće napade opasnih pasa na šetače?

Gradonačelnica: Komunalni redar je nadležan za nadzor držanja životinja, sve ostalo je na policiji i veterinarskom inspektoru. Postoji procedura, mjere za vlasnike, a ovlasti komunalnog redara u ovakvim su slučajevima male.

A.Skalnik: Imamo li u Pakracu veterinarskog inspektora?

M. Malogorski: Ne, ali dolazi iz Požege.

T. Vujanić: Koji su kriteriji da netko dobije dozvolu za kamionski prijevoz kroz centar grada?

M. Malogorski: Rješenja izdaje komunalni redar. Od 1. Siječnja sljedeće godine svima će biti zabranjen prolazak kroz centar, osim kamionima koji moraju ući u grad radi obavljanja svoje djelatnosti. Također postoji mogućnost za jednokratno odobrenje.

T. Vujanić: Ulice Strossmayerova i Kralja Tomislava su postale trkalište. Može li se pojačati policijski nadzor ili postaviti „ležeće policajce“?

Gradonačelnica: Imamo malu policijsku postaju sa nedovoljnim brojem patrola. Problem je što se radi o ulicama koje nisu  gradske, a glavne su prometnice u gradu. Slaže se da postoji problem i predlaže da u suradnji sa ŽUC-om pokušamo nešto napraviti u Strossmayerovoj. Za postavljanje „ležećih policajaca“ treba izraditi elaborat i dobiti potrebne suglasnosti.

M. Malogorski: Već je bilo razgovora sa ŽUC-om, oni su izričito protiv postavljanja uspornika na županijskim prometnicama, osim ako se radi o neposrednoj blizini škole i vrtića.

T. Vujanić: Možda bi se mogao postaviti semafor, kamere ili sl.

M. Vujić: Hoće li se i u prigradskim naseljima zamjeniti javna rasvjeta i postaviti LED lampe i u kojim?

Gradonačelnica: Zamjenu lampi radimo već nekoliko godina malo po  malo, u gradu je zamjenjeno više od 90% rasvjetnih tijela i krenuli smo u naselja.

M. Malogorski: Prošle godine smo krenuli prema prigradskim naseljima, pa su na Praulji i dijelu Radničkog naselja zamijenjene lampe, ove godine se nastavlja. Ovim tempom svake godine završimo 2-3 ulice.

M. Vujić: Što se može poduzeti na sanaciji Ulice G. Viteza nakon aglomeracije, jer je preuska za promet, a bankine su asfalt su oštećeni?

M. malogorski: Vraćanje u prvobitno stanje nakon aglomeracije je završeno. U toj ulici je potrebno ozbiljno projektiranje i veliko ulaganje, sigurno u nekoliko faza.

Gradonačelnica: Znamo za problem i to je trenutno najlošija ulica u gradu. Za sanaciju je potrebno projektiranje i temeljita obnova. Ove godine radimo projekt za Ulicu 103. brigade, sljedeće najvjerojatnije za Ulicu G. Viteza i pratimo  natječaje kako bismo osigurali sredstva.

Z. Krejči: Ima li gradonačelnica saznanja o prijedlogu zakona kojim bi se subvencionirala izgradnja dizala u višestambenim objektima? Na inicijativu europarlmentarke B. Borzan takav prijedlog je već postojao, ali nije realiziran.

Gradonačelnica: O to se sve više priča, nije vidjela zakonski prijedlog, ali potreba za ugradnjom dizala postoji i nada se realizaciji. Problem je što zgrade nemaju pripremljene projekte.

Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, ljudi su zaista zainteresirani za to.

Jesu li prije postavljanja antena na zgradu gradske uprave ishođene sve potrebne dozvole zbog sigurnosti objekta i ljudi?

T. Petrač: Jesu, preduvjet za postavljanje antena je bio ishođenje potrebnih dozvola, a suglasnost je dalo Gradsko vijeće. Postoji redoviti periodični pregled antena, a nakon potresa provjerena je i njihova statika.

K. Rek: U kojoj je fazi natječaj za zakup hotela?

Gradonačelnica: Prošli tjedan je potpisan ugovor sa novim zakupoprimcem. Imati ćemo novog poduzetnika i želi im puno životnog i poslovnog uspjeha. Tvrtka je u osnivanju, a radi se o mladom bračnom paru sa poslovnim iskustvom izvan i unutar RH.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik: Predlaže da pristigle dopune budu točka 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih  nepogoda nastalih u srpnju 2023.godine i 9. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje DVD-a Pakrac.

Dopune su jednoglasno usvojene kao i sljedeći

Dnevni red

 1. Komunalac d.o.o. – Izvješće o radu za 2022. godinu
 2. Dječji vrtić Maslačak:
  a) Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2022./2023.
  b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2023./2024.,
  c) Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac
 3. Osnovna glazbena škola Pakrac – Izvješće o radu, školska godina 2022./2023
 4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 5. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj u 2023.g.
 6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj-rujan u 2023. godini
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. godinu
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih  nepogoda nastalih u srpnju 2023.godine
 9. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje DVD-a Pakrac
 10. Prijedlozi i inicijative.

1. Komunalac d.o.o. – Izvješće o radu za 2022. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

J. Bišćanin: Prošlu godinu je obilježila promjena u plinskom poslovanju, prodaja Pakrac plina i investicije Komunalca koje su rezultat te prodaje.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Z. Krejči: Određuje li se minimalna cijena pričuve po m2 na razini države ili drugačije? Jeli naša pričuva dostatna za dobro i redovito održavanje zgrada?

J. Bišćanin: Zakonom je određen minimum od 1,53/m2, stanari mogu odlučiti o većem iznosu, ali ne manjem. Ovaj iznos pokriva osnovno troškove održavanja i nema mjesta za nove investicije, npr. lift.

Na godišnjoj razini se razgovara sa predstavnicima stanara o potrebnim investicijama i povećanju cijene pričuve po kvadratu kako bi se te investicije i realizirale.

Z. Krejči: U radu se vidi dašak svježine i proširivanje djelatnosti.

Jeste razmišljali o nekoj službi za održavanje, koja bi bila na tržištu? Postoji velika potreba za tzv. kućnim majstorima, Komunalac bi si tako povećao profit i olakšao život građanima.

J. Bišćanin: I sam priželjkuje takvu službu jer je potrebna, ali najveći problem je nedostatak kadra.

A. Skalnik: Mogu li velika vrata na ulazu u RKT groblje u Pakracu ostati otvorena za blagdan Svih Svetih?

J. Bišćanin: Može, apelira na građane da ne ulaze automobilima na groblje.

Predsjednik: Predlaže postavljanje stupića koji se mogu zaključati umjesto velike kapije.

Gradonačelnica: Sve pohvale direktoru na suradnji i upravljanju tvrtkom. Vidi se napredak, poboljšanje i proširenje djelatnosti nakon prodaje Pakrac plina.

Jedini problem je odljev stanovništva, došlo je vrijeme za povećanje plaća kako bi se zadržali vrsni ljudi.

T. Novinc: Postoji li mogućnost za odvoženje plastike 2 puta mjesečno?

J. Bišćanin: U ovom trenutku nema potrebe za tim. Razumije da plastika zauzima veći volumen, treba ju što više stisnuti, a ima i puno otpada kojemu tamo nije mjesto.

Gradonačelnica: Treba osvijestiti sugrađane o važnosti reciklažnog dvorišta i organizirati obilazak.

J. Bišćanin: Poziva građane koji imaju veću količinu plastike da ju dovezu u reciklažno dvorište.

M. Seleši: Postoji li mogućnost da se bar ljeti u Badljevini i drugim naseljima zelene kante odvoze jednom tjedno?

J. Bišćanin: Odluka o broju pražnjenja kanti donesena je temeljem jednogodišnje analize poslovanja koja je pokazala da u  Badljevini 10-ak kućanstava iznosi kantu više puta. Uvažava činjenicu da ljeti kante smrde, ali bez povećanja troškova poslovanja i veće cijene usluge to je neizvedivo.

M. Seleši: Nije zadovoljan, stanovnici to zaslužuju, ako je potrebno, neka se cijena poveća.

Gradonačelnica: Odluka je donesena pravedno i transparentno, temeljem duže analize. Cijena se plaća po iznošenju kante i upitno je koliko bi kućanstva u naseljima iznijelo svoje kante više od sadašnjeg broja.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


2. Dječji vrtić Maslačak:

a) Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada za pedagošku godinu 2022./2023.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2023./2024.,
c) Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi pod a) i b) se prihvaćaju, Kurikulum se prima na znanje.

K. Lahovsky Kobetić: Izvješće se uglavnom odnosi na mandat bivše ravnateljice.

Ističe 282 upisane djece u 6 objekata, 29 odgojitelja i cijenu od 600,00 kn koja se nije mijenjala završetak projekta „Sretno djetinjstvo u Maslačku“.

Zahvaljuje pročelnicima i gradonačelnici na podršci, razumijevanju i pronalasku rješenja.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz pohvale radu, sudjelovanju u kulturnom i društvenom životu grada.

Čestitke ravnateljici na izboru.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik: Sve pohvale radu vrtića. Jesmo li ušli u Vladino sufinanciranje vrtića i s koliko sredstava?

K. Lahovsky Kobetić: Da, ne zna sa koliko sredstava.

Gradonačelnica: Po prvi put Vlada sufinancira sve vrtiće (javne i privatne) i dobili smo veliku potporu od 326.490,00 €, odnosno 27.208,00 € mjesečno. Nama to znači jako puno, sad možemo ulagati u 6 objekata i povećanje plaća za 50-ak zaposlenih u vrtiću, a više od 40% izvornog proračuna odlazi na rad vrtića. Čeka nas puno posla, imamo projekt i građevinsku dozvolu za novi vrtić i spremni smo na kandidiranje za sredstva.

Puno sreće i čestitke novoj ravnateljici na imenovanju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Godišnje izvješće i Godišnji plan i program jednoglasno su usvojeni.


3. Osnovna glazbena škola Pakrac – Izvješće o radu, školska godina 2022./2023.ž

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

A. Petani Grafina: Iz izvješće ističe nastavak projekta „Tragom Jankovića“, jedinstvenu  „Nagradu Marko Turčan“, još jedan uspješan festival domoljubne pjesme,  ljetnu glazbenu radionicu i uspjehe na natjecanjima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale i želju za što više kadrova u školi.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale.

Predsjednik: Sve pohvale organizaciji festivala domoljubne pjesme koji je na sve većem nivou. Djecu treba odgajati u domoljubnom duhu, jer ćemo u suprotnom izgubiti dio budućnosti.

Gradonačelnica: Pridružuje se pohvalama djelatnicima, djeci i roditeljima. Naša škola je prva glazbena škola osnovana nakon Domovinskog rata, na čemu zahvaljuje onim koji su tako odlučili.

Kadrovi su problem u cijeloj državi, a stipendijama pokušavamo doći do domaćih.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

Gradonačelnica: Pokušavamo se držati planiranih stavki, ali proračun je živ i uvijek ima promjena.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Z. Krejči: Razumije da je proračun živ, ali dobronamjerno upozorava na minus od 451 tis. eura.

Gradonačelnica: Svjesni smo svega, radimo koordinirano i pažljivo. U velikom smo projektu „Svijet graševine“ za koji po tri mjeseca čekamo isplatu predfinanciranih ZNS-ova.

Nije zadovoljna minusom, ali Grad niti ne mora biti u plusu. Svi dobavljači su plaćeni u valuti, nemamo problema sa isplatom plaća i kada spomenuti projekt završi, biti će puno lakše.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj u 2023.g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

Gradonačelnica: Ovo izvješće se nastavlja na polugodišnji financijski izvještaj i rezultat je rada cijele gradske uprave, a obratila je pažnju i na prijašnje primjedbe vijećnika.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


6. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj-rujan u 2023. godini

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

Gradonačelnica: Radi se o zakonskoj mogućnosti za korištenja sredstava pričuve, izvješće obuhvaća 9 odluka, od kojih je najviše sredstava otišlo udruzi Pakračke mažoretkinje za odlazak na natjecanje.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. godinu

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

(Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih  nepogoda nastalih u srpnju 2023.godine

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

M. Širac: Vlasnici stambenih objekata ovom će odlukom dobiti 60% utvrđene štete.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči: Što znači odredba „do 60%“?

M. Širac: Dobili smo naputak kako napisati Odluku, a rečeno nam je da će građani dobiti 60% utvrđene štete.

T. Petrač: To znači da ne može biti više od navedenog iznosa.

Predsjednik: Trebamo zahvaliti Vladi na nikada većim sredstvima za elementarnu nepogodu.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


9. Prijedlog Odluke o davanju jamstva za kratkoročno zaduženje DVD-a Pakrac

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Radi se o EU projektu koji treba predfinancirati kratkoročnim zaduženjem na godinu dana. Projekt je iz Mjere 7.4.1. i završava u lipnju 2024.g. DVD Pakrac dobro posluje i neće biti problema sa zaduženjem.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


10. Prijedlozi i inicijative

T. Vujanić: Predlaže da Savjet mladih skupi podatke o svim stipendijama i napravi brošuru kako bi učenici bili upoznati sa mogućnostima koje se nude, obzirom da se radi o informacijama koje baš nisu u potpunosti dostupne.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:54 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content