Zapisnik 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 12. studenog 2019.g.,s početkom u 17:00 sati

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Vjekoslav Anušić.
Izostanak opravdali: Mirsada Popović Damjanović, Ivan Frićer.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Višnja Klobučar, ravnateljica Muzeja grada Pakraca Jelena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, predsjednik Vijeća talijanske nacionalne manjine Damir Bartoluzzi i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

Ž. Pejša Božić: Budući da se sud preselio u bivšu zgradu DPO, ima li planova za korištenje stare zgrade suda?
Gradonačelnica: Puno je zahtjeva za prostorom vrijednih udruga i ustanova. Grad je zainteresiran za korištenje stare zgrade suda, kao i još neke institucije. Ako ju dobijemo na korištenje, jedna od ideja je da tamo bude postava Muzeja vojne i ratne povijesti, kao i umjetnička ostavština prof. Berljaka koji ju želi pokloniti Gradu Pakracu.
Z. Hofman: Mogu li se postaviti uspornici ili učiniti nešto drugo da se uspori promet u Ulici radničkih sindikata zbog velikog broja djece?
M. Čar: Odsjek za graditeljstvo i kom. djelatnosti će na terenu vidjeti što se može učiniti.
M. Pavković: Može li se u Ulici braće Radića postaviti oznaka ili nekako usporiti promet zbog slijepih i slabovidnih, ali i starijih osoba koje koriste prostore u staroj školi?
Gradonačelnica: Da, provjeriti ćemo i nešto napraviti. Tamo ima i dosta djece, zbog koje smo i označili pješački prijelaz ispred stare škole.
M. Pavković: Moli pisani odgovor gđe Čar.
Dvorac baruna Trenka je jedna od najznačajnih zgrada u našem gradu i bilo bi šteta da se do kraja devastira. Što Grad planira s njom i kada možemo očekivati bar sanaciju?
Gradonačelnica: To je vrlo važan objekt, trudimo se održati ga „na životu“. Imovinsko-pravni odnosi su komplicirani, zgrada je trenutno u vlasništvu Srednje škole Pakrac, ali je Srpska pravoslavna crkva zatražila povrat imovine. Čim se to riješi, Grad će učiniti sve da se zgrada sanira. Imamo planove, prije nekoliko godina smo uložili sredstva u sanaciju krova, razgovarali smo sa stručnjacima, zatražili sanaciju od Ministarstva kulture. Dvorci su danas „in“ i puno je projekata moglo proći u tom objektu, ali do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ne možemo napraviti ništa konkretno.
M. Pavković: Bitno ju je sanirati da ne propada i jasno je da to nije u nadležnosti Grada. Bilo bi šteta izgubiti još jednu zgradu, kao što je bila Grgurićka, koje više nema zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
N. Garača: Zamoljen je od građana da pita može li gradonačelnica svojim autoritetom i inicijativom nešto napraviti kako bi Hrvatska poštanska banka dobila bankomat u gradu?
Gradonačelnica: Poslati ćemo upit i pokušati riješiti problem.
S. Hejtmanek: Kanalizacija u Badljevini je daleko od završetka, a g. Novinc je za Pakrački list izjavio kako je građevinski završena. Što Grad čini i u kojem roku će radovi biti završeni?
Moli pisani odgovor gđe Marije Čar.
D. Marin: Prije 4 godine, prilikom raspisivanja natječaja za tajnika Sportske zajednice, tražila se VSS ekonomskog smjera zbog kvalitetnijeg kadra i razvoja. Nedavno je bio objavljen natječaj u kojemu se tražila SSS za isto radno mjesto. Znači li to da se odustalo od nekadašnjih namjera i SZ se prepustila samo tehničkom vođenju?
Gradonačelnica: To je pitanje za predsjednika Sportske zajednice. Ovo je bila želja sportaša, s kojom se ne moramo svi slagati. Grad razmišlja o novoj instituciji koja bi vodila brigu o sportskim objektima.
D. Marin: Do koje razine se stiglo u postupku osamostaljenja više fizioterapeutske škole?
Gradonačelnica: Prije nekoliko dana potpisali smo ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu Prve zemaljske bolnice, u sklopu zajedničkog projekta sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb, kojim bi dobili neophodan prostor. Prostor koji se trenutno koristi nije dovoljan za treće usmjerenje, što je preduvjet za samostalnost ustanove.
D. Marin: Znači da postoji realna mogućnost da se osamostaljenje realizira, znamo li u kojem vremenu?
Gradonačelnica: To je teško reći, voljela bi da se ostvari za pet godina, ali realnije je za sedam.
Z. Krejči: Prije 7-8 godina počelo se raditi na projektu staračkog doma u Prekopakri, a danas je objekt još uvijek u roh-bau stanju. U kojoj je fazi ovaj projekt i kada možemo njegov završetak?
Gradonačelnica: Objekt je u vlasništvu Grada, a trenutno važeći propisi ne dopuštaju nam institucionalizaciju i otvaranje doma za starije u takvom obliku. Stoga smo izradili i kandidirali sličan projekt, kojim bi se na drugačiji način vodila briga o starijim osobama u tom objektu.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom.
Državni zavod za statistiku objavio je rezultate o iseljavanju i useljavanju i mi smo na 4. mjestu po iseljavanju u razdoblju od 2013. do 2018.g. sa gotovo 12%. Što Grad čini i može napraviti da se taj trend uspori ili zaustavi?
Gradonačelnica: Grad je uveo niz mjera kako bi se zaustavio odlazak ljudi i kako bi im se olakšao život. Što se tiče statističkih podataka, poznati su joj i većinom se odnose na primjenu Zakona o prebivalištu, koji se na ovakav način reflektirao na gradove slične Pakracu. Od PP Pakrac će zatražiti detaljnije podatke i dostaviti pisani odgovor.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, vidi se da gradonačelnicu zanima ovaj problem, a možda predloži i uvođenje nekih novih mjera kako bi ljudi ostali u našem gradu.
V. Eck: Može li Grad nešto poduzeti kako bi u pošti tijekom dopodneva radio još jedan šalter?
Gradonačelnica: Uočili smo poteškoće u poslovanju prvenstveno pravnih osoba i uputili dopis HP-u.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red
Predsjednik: Dostavljena je dopuna dnevnog reda točkom: Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g. Predlaže da to bude 4. točka dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći

Dnevni red

1. Dječji vrtić Maslačak Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2018./2019.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.,
2. Plan i program rada za 2020.g., Muzej grada Pakraca,
3. Izvješće o radu za školsku godini 2018./2019., Osnovna glazbena škola Pakrac,
4. Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g.,
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac,
6. Prijedlog Plana razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Zaključka o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca,
8. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca,
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
13. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
14. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca,
16. Prijedlozi i inicijative.

1. Dječji vrtić Maslačak Pakrac:
a) Izvješće o radu u pedagoškoj godini 2018./2019.
b) Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlozi se prihvaćaju.
V. Klobučar: Iz svega navedenog u materijalima, ističe dva važna projekta: jedan je opremanje zgrade matičnog vrtića i područnog u Prekopakri i drugi „Maslačak ispunjava želje“ kojim smo dobili smjenski rad od 5:30 do 21h, logopedinju i pedagoginju, te različite radionice.
Cijena vrtića ostala je ista, a u suradnji sa Gradom, roditeljima se olakšava plaćanje vrtića (program 3+, subvencije za liječnike, socijalni kriteriji).
U suradnji sa Gradom, prevozili smo djecu sa poteškoćama u razvoju u Centar „Rudolf Steiner“ Daruvar.
Gradonačelnica: Treba reći da je iz Ministarstva demografije osigurano 750.000,00 kn i 350.000,00 kn iz gradskog proračuna za poboljšavanje materijalnih uvjeta. Kroz projekt „Maslačak ispunjava želje“ nabavljena je i didaktička oprema za matični vrtić, a slijedeće godine će iz gradskog proračuna biti nabavljena didaktička oprema za područne vrtića.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju uz sve pohvale radu i nastojanju da se udovolji željama djece i roditelja.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan se prihvaćaju. Pohvale svim tetama i ostalim zaposlenicima, uz želju za još većim iskorakom u radu.
K. Milek: Postoji li tendencija pada broja djeca, obzirom na stalne priče o iseljavanju?
V. Klobučak: Ne, već nekoliko godina imamo oko 220 djece, nema neupisanih, a broj djece u skupinama je sukladan pedagoškim standardima.
Svake godine pedagoški rad diže se na veću razinu, sve u cilju što kvalitetnijeg razvoja djece.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: a) izvješće je jednoglasno usvojeno,
b) godišnji plan i program rada jednoglasno je usvojen.

2. Plan i program rada za 2020.g., Muzej grada Pakraca

J. Hihlik: Posla je puno i dalje ćemo predano raditi. Ode svega navedenog u materijalima, naglašava nastavak važnih arheoloških istraživanja, te izložbene i pedagoške aktivnosti.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za uspjehom u radu. Veseli vidljiva povezanost sa ostalim ustanovama i institucijama.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Ivančić: Posebno oduševljava spremnost Muzeja na suradnju bilo da se radi o pojedincima, udrugama ili ustanovama.
D. Marin: Predlaže da se arheološko nalazište ostavi vidljivo za građane, npr. prekriveno staklom.
Gradonačelnica: Arheološko nalazište nam je jako važno, ne samo zbog povijesti, već i zbog razvoja kontinentalnog turizma. Zbog njega smo izbacili i dio parkirališta, kada se istraživanje završi, sigurno će ostati vidljivo. Svake godine ovaj projekt kandidiramo u nadležno ministarstvo i s tom praksom ćemo nastaviti.
J. Hihlik: Uređenje arheološkog parka je u našem planu, malo je gradova koji u svom središtu imaju srednjovjekovnu utvrdu.
Z. Krejči: Godinama je završavao rasprave sa željom da ravnateljica dobije suradnike, što se ostvarilo. Obzirom da se djelokrug rada širi, možda postoji potreba za dodatnim zapošljavanjem. Radite li možda na EU projektima koji bi mogli financirati rad?
Kad god pomislim da ne može bolje, uvijek iznenadite još boljim radom.
J. Hihlik: Naravno da je cilj zaposliti što više ljudi. Stalno tražimo nove načine financiranja, redovito kandidiramo projekte u Ministarstvo kulture, a dio smo i velikog projekta u Spahijskom podrumu.
Gradonačelnica: Treba spomenuti i projekt prekogranične suradnje sa Mađarskom. Spahijski podrum je kandidiran i sve to zahtjeva dodatno kadrovsko pojačanje. Trenutno razmišljamo o još jednoj osobi i tražimo način da se zaposli.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

3. Izvješće o radu za školsku godini 2018./2019., Osnovna glazbena škola Pakrac

J. Hihlik (predsjednica Školskog odbora OGŠ Pakrac): Ispričava ravnateljicu koja je na stručnom usavršavanju.
Škola aktivno sudjeluje u mnogim događanjima, uspješno surađuju sa drugim ustanovama, institucijama, udrugama. Rade na projektima, a zahvaljujući OGŠ Pakrac imamo i „VAU park“.
K. Milek (Klub HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Sve pohvale školi koja ulaže izuzetan entuzijazam u rad sa djecom, koja redovito pobjeđuju na natjecanjima.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale radu škole.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće se jednoglasno usvaja.

4. Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g.

M. Lucić Fider: Planom se predviđa nastavak tradicionalnih aktivnosti i programa uz niz novih, koje proizlaze iz suradnje sa drugim ustanovama. Ta suradnja nekada je bila premošćivanje nedostatka kadrova, a danas je prerasla u niz zajedničkih aktivnosti.
Gradonačelnica: Ponosna je na rad gradskih ustanova.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale radu knjižnice.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želje za još boljim radom.
Z. Krejči: Jeste li istog mišljenja kao i lani što se tiče prostora? Čitaju li naši građani, obzirom na informatizaciju?
M. Lucić Fider: Što se tiče prostora, sretna je što će Spahijski podrum biti hibrid knjižnice i muzeja i vrlo atraktivno mjesto za rad. Pakračani čitaju, djeca dosta čitaju, nema bojazni, a danas ljudi više ne dolaze u knjižnicu samo zbog čitanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

M. Lucić Fider: Radi se o usklađivanju sa novim Zakonom o knjižnicama i nema većih izmjena.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D: Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Plana razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca

T. Petrač: Ovo je zakonska obveza predstavničkog tijela.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Prijedlog Zaključka o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Pakraca

Gradonačelnica: Do sada je Program predviđao maksimalno 200 ha za zakup, sada se predlaže izmjena na 30ha. Iz razgovora sa poljoprivrednicima, malim OPG-ovcima shvatili smo da je 200 ha prevelika površina za njih i odgovara samo manjem broju velikih proizvođača. Kako bismo pomogli što većem broju poljoprivrednika, predlaže se smanjenje površine za zakup na 30 ha.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća i pohvaljuje Grad koji osluškuje potrebe malih OPG-ovaca.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor se suglasan sa prijedlogom.
V. Pečanić: Temeljem zakonskih odredbi predlaže se uvođenje gradske riznice za naša tri proračunska korisnika (vrtić, knjižnica, muzej). Postupak će se provoditi u tri faze, korisnici time ne gube svoju pravnu samostalnost, samo se konsolidira sustav upravljanja financijama.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća. Ističe se zadovoljstvo što je 8 godina od njihove inicijative došlo do uvođenja riznice i očekuju se pozitivni efekti poslovanja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

M. Čar: Ovo je usklađivanje sa izmjenom uredbe, više terminološkog karaktera.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Gradonačelnica: Predlaže se imenovanje dvije nove ulice: Ulica Alojzije Janković (od križanja ulica A. Hebranga i hrvatske policije iz Domovinskog rata iznad Gradskog stadiona) i Ulica 104. brigade (nova ulica od Vukovarske do Osječke ulice). Ostalo su tehnička usklađivanja evidencije ulica i naselja.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca,
13. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

T. Petrač: Nakon inspekcijskog nadzora dobili smo pohvale da jako dobro radimo svoj posao, a naloženo nam je da terminološki uskladimo tek nekoliko navoda.
Što se tiče Vlastitog pogona, tu je potrebno uskladiti se sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
N. Garača: Predlaže da se Vlastiti pogon možda drugačije organizira, da gradonačelnica prenese više ovlasti na upravitelja. Za upravitelja se traži srednja stručna sprema, a navedena samostalnost u radu mu je ipak ograničena. Osim toga, postoje još neke nelogičnosti u odluci i pravilniku.
T. Petrač: Odluka je širi pojam, pravilnik uži i sve navedeno u dokumentima je u skladu sa zakonom.
N. Garača: Uvažava da je sve u skladu sa zakonom, što ne znači da je dobro u praksi.
Gradonačelnica: Vlastiti pogon ima autonomiju, jer da nije tako, bio bi dio Jedinstvenog upravnog odjela i ne bi imao upravitelja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 11. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan),
12. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan),
13. točka – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (13 za, 1 suzdržan).

14. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

T. Petrač: Budući da ističe mandat članovima vijeća mjesnim odbora i predstoje nam izbori, ovo je zakonska obveza predstavničkog tijela.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Zašto članovi GIP-a ne bi bili kao i kod izbora za gradsko vijeće sastavljeni od predstavnika stranaka, a ne nestranačko tijelo sastavljeno od zaposlenika gradske uprave?
Gradonačelnica: Mjesni odbori su nam važni, a GIP je nešto kao DIP na državnoj razini, nestranačko tijelo koje stručno treba odraditi pripremu i provođenje izbora, tiskanje listića i dr. Stranke će imati svoje predstavnike u biračkim odborima.
D. Marin: Ne misli da će GIP biti nestručan, već predlaže praksu demokratskih vrijednosti u ponašanju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 14. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
15. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

16. Prijedlozi i inicijative

N. Garača: Predlaže da se projekt preimenuje u „Visoku zdravstvenu školu“, jer tada prostor nije presudan resurs kojeg treba zadovoljiti, već kadar, a može imati i samo jedan program.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:40 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik:Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content