Zapisnik 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 3. rujna 2019.g., s početkom u 20h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert Matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdao: Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, direktor Voda Lipik d.o.o. Pakrac Marijan Pierobon.
Predstavnici medija: Pakrački list, Compas, Gordan Vukić.

Aktualni sat

Ž. Pejša Božić: Zašto je transparentnost gradskog proračuna ocjenjena kao dobra i jesmo li mogli bolje?
V. Pečanić: Ocjenjivanje transparentnosti provodi Institut za javne financije i po njima smo zadovoljili tri kriterija, iako se zapravo radi o četiri, budući su snimanje stranice provodili u trenutku kada četvrti dokument nije bio objavljen. Uvijek može bolje, pripremamo izradu proračunskog vodiča za građane i slijedeća ocjena će sigurno biti bolja.
Ž. Pejša Božić: Kakvi su planovi sa Vukovarskom ulicom, Osječkom ulicom i A. Hebranga?
Gradonačelnica: Za spajanje spomenutih ulica i ulice iznad Gradskog stadiona izrađuje se idejno rješenje i planira se uređenje u četiri faze:
1. faza – asfaltiranje, odvodnja i javna rasvjeta iznad Gradskog stadiona;
2. faza – uređenje Vukovarske ulice,
3. faza – probijanje nove ulice do zgrade Komunalca,
4. faza – otkup zemljišta i izgradnja kružnog toka.
M. Ivančić: Kakvo je mišljenje gradonačelnice i što se može učiniti da se zaustavi ovakvo rušenje šume prema PD Omanovac? Ne protivi se rušenju kada je to i koliko je potrebno, ljudi od toga žive, ali neki dijelovi ne bi smjeli biti devastirani kao što su sada.
Gradonačelnica: Ne ulazi u mišljenje struke, ali nešto svakako treba poduzeti, prvenstveno zbog zaštite Omanovca. Očuvanje prirode je naša obveza i trudimo se da ju sačuvamo. Uložili smo sredstva u projektnu dokumentaciju za izgradnju adrenalinskog parka na Omanovcu i nećemo podržati nikakvu devastaciju šume niti bilo kojeg drugog prirodnog bogatstva. Zatražili smo od Hrvatskih šuma da to područje izuzmu iz svog plana gospodarenja šumama.
M. Ivančić: Treba zatražiti i sastanak sa upraviteljem Hrvatskih šuma u Bjelovaru.
Gradonačelnica: I to smo učinili.
Z. Hofman: Kada će početi radovi u Aleji kestenova?
Gradonačelnica: Sutra se završava izgradnja nove ulice od bivše Pedagoške akademije do Ulice M. Držića, a isti izvođač se javio na natječaj i za spomenute radove u Aleji kestenova. Još nisu uvedeni u posao, nadamo se da će započeti tijekom rujna. Slijedeće godine biti će završena cijela Aleja kestenova.
I.Cavalli: Prije više od godinu dana na sastanku sa mjesnim odborom je zatraženo postavljanje autobusnih stajališta u zapadnom bazenu, a još uvijek ih nema.
Gradonačelnica: To je u nadležnosti ŽUC-a, od kojeg smo i zatražili postavljanje stajališta. Gđa Čar će vam dostaviti pisani odgovor sa očitovanjem ŽUC-a.
M. Pavković: Izgradnja nogostupa u Ulici I. G. Kovačića se provlači još od 2013.g. U toj ulici ima puno djece i zanima ju što se do sada napravilo, hoće li se i kada izgraditi nogostup.
Gradonačelnica: Raduje nas što ima puno djece i namjera je da svaka ulica ima nogostup bar sa jedne strane.
Osobno je to bio njen prvi izbor, ali trenutno ne zadovoljavamo natječajne uvjete zbog toga što se ne radi o zasebnoj katastarskoj čestici. Ukoliko ne uspijemo dobiti sufinanciranje putem nekog natječaja, napraviti ćemo ga sami ako se proračun nastavi ovako puniti.
M. Pavković: Možda bi trebalo provjeriti koliko košta formiranje jedne čestice.
Ulica D. Duchača, odnosno Pihirov sokak je izuzetno nepregledna ulica, nesigurna prvenstveno za djecu. Kojim tempom ide njeno uređenje?
Gradonačelnica: Ovo je još jedna ulica u ingerenciji ŽUC-a. Grad će financirati projektnu dokumentaciju sa oko 200.000,00 kn, a slijedeće godine ćemo zajedno sa ŽUC-om kandidirati uređenje te ulice na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova.
N. Garača: Održavanje, odnosno košenje trave uz prometnicu prema Daruvaru ove je godine dovelo do toga da su znakovi bili nevidljivi. Može li gradonačelnica nešto učiniti da se to više ne dešava i da bude bolje?
Gradonačelnica: Radi se o državnoj cesti, slaže se da treba češće kositi i da ove godine stanje uz tu cestu nije bilo dobro, o čemu je u više navrata i razgovarala sa upraviteljem Vlastitog pogona. Prihvaća činjenicu da je vrijeme takvo da trava raste cijelo ljeto, ali trebali su doći više od dva puta.
N. Garača: Zašto nema rasvjete u dijelu Prolaza baruna Trenka?
Gradonačelnica: Vjerojatno zbog radova na središnjem trgu. Možete zatražiti podatke i od stručnih službi, pa će provjeriti.
N. Garača: Ako ej zbog trga, možemo malo otrpjeti.
D. Marin: Ima primjedbu jer nije dobio pisani odgovor na pitanje sa prošle sjednice o sredstvima koja su dobili gospodarstvenici.
M. Ivančić: Ispričava se zbog propusta.
D. Marin: U novoj ulici u Aleji kestenova nogostup je označen na način da je 2/3 biciklistička staza, a 1/3 staza za pješake. Jesu li to neki standardi ili se tako dogodilo i može li se ispraviti?
Gradonačelnica: Projekt su izradili ovlašteni projektanti, na temelju projekta smo dobili građevinsku dozvolu i radovi su izvedeni prema standardima.
Pisani odgovor dobiti ćete od gđe Čar.
D. Marin: Pješak mora biti zaštićeniji, radi se samo o obilježavanju.
Od 147 učenika upisanih u Srednju školu Pakrac samo je 25 iz naše osnove škole. Smatra da je problem u ponuđenim programima. Osnovna škola prati gdje se djeca upisuju i temeljem tih podataka Grad se može intenzivnije uključiti u promjenu programske strukture u Srednjoj školi.
Gradonačelnica: Voljela bi da nas Srednja škola Pakrac uključi u te postupke, važni su nam i želimo suradnju sa njima.
Najveći problem su nastavnici kojih nema za nove programe, a postojeći se ne mogu prekvalificirati.
Smatra da bi škola trebala biti maštovitija i osmisliti programe koji se mogu izvesti sa postojećim kadrovima.
D. Marin: Zna čime je škola limitirana, ali ima prostora da se nešto napravi.
Z. Krejči: Energetska obnova sportske dvorane košta 7,73 mil. kuna, od toga 3,9 mil. kuna sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku. Zna li se koliko će Grad dobiti sredstava iz Ministarstva regionalnog razvoja za sufinanciranje tog projekta, hoće li nam biti opterećenje ako ne dobijemo sufinanciranje i jesmo li financijski spremni na to?
Gradonačelnica: Prijavili smo se za sufinanciranje, još nema rezultata, mislimo na sve, imamo dovoljno sredstava i dozvoljeni minus i sufinanciranje projekta neće ugroziti normalno funkcioniranje Grada.
Z. Krejči: Nada se dobrom gospodarenju, ali izražava stanovitu zabrinutost, jer jedan veliki projekt može nam „pojesti“ višak.
U kojoj je fazi akumulacija Šumetlica? Požeško-slavonska županija izmjenila je Prostorni plan zbog izgradnje akumulacije Kamenska. Hoće li zbog Kamenske izgradnja naše akumulacije biti usporena ili maknuta, je li realno graditi dvije akumulacije i kada bi se izgradnja naše mogla realizirati?
Gradonačelnica: Generalni direktor Hrvatskih voda rekao je da su ove akumulacije neovisne jedna o drugoj i nema zapreke da se grade obadvije. Nebrojeno puta je bila sa direktorom Voda Lipik na sastancima u Hrvatskim vodama, oni su investitori i postoji problem sa izvođačima radova. Nikoga ne veseli što se još ne radi, ali nisu nas još izbacili.
Z. Krejči: Znam da iskreno govorite, ali odgovorom bih bio zadovoljan da ste rekli nekakav rok za izgradnju i plaši me što ste rekli da nas nisu još izbacili.
I. Frićer: Kada će biti izgrađen nogostup u Matkovcu?
Gradonačelnica: Nogostup u Matkovcu je završen, a o izgradnji nekoliko metara na koje mislite, dobiti ćete pisani odgovor od gđe Čar.
V. Eck: Ističe zadovoljstvo sanacijom slivnika u Ulici D. Duchača u Prekopakri. Kada će biti saniran pružni prijelaz u istoj ulici?
Gradonačelnica: To je u nadležnosti Hrvatskih željeznica, kojima smo uputili zahtjev.
V. Eck: Kada će započeti izgradnja nogostupa u Ulici S. Širca u Prekopakri?
Gradonačelnica: Radovi će započeti u tjednu od 16. do 19. rujna.
K. Milek: Kojom dinamikom će se nastaviti zamjena postojeće rasvjete LED lampama?
Gradonačelnica: Lani smo počeli u centru grada, nastaviti ćemo, a iduće godine idemo prema periferiji. Rasvjetna tijela koja su skinuta postaviti će se u zapadnom bazenu na svaki drugi rasvjetni stup.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća.
Jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu za 2018.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac,
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.,
7. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu za 2018.g., Vode Lipik d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
Postoji li plan da se gubitak od 135.000,00 kn ne gomila i imali pomaka u prvom dijelu ove godine? Puno projekata je u postupku javne nabave, jeli se u međuvremenu što promijenilo i što je sa aglomeracijom? Kakvo je stanje na vodocrpilištu?
M. Pierobon: Do gubitka je došlo iz nekoliko razloga, prvenstveno zbog sve većih projekata, zahtjevnijih postupaka, a cijene se nisu mijenjale od 2011.g. Da bi se moglo upravljati tim projektima i sustavom, morali smo se ekipirati, a da bi dobili licencu za rad, morali smo zaposliti dodatne kadrove.
Polugodišnje izvješće ne pokazuje poboljšanje, a najveći problem je premala potrošnja vode unatoč većem broju priključaka.
Nema problema sa plaćanjem obaveza, isplatom plaća i sl.
Što se tiče javnih nabava vezanih uz aglomeraciju, tri nadmetanja su okončana, otvorene su ponude za opremu i izvođenje radova i slijedi objava natječaja za izgradnju pročistača.
Zahvaljujući trudu i radu, investiranju u opremu i uređaje, izmjenu cjevovoda, nema problema sa vodoopskrbom.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća, izrađeno je izuzetno kvalitetno, sa puno informacija.
S. Hejtmanek: Kakva je dinamika radova na izgradnji kanalizacije u Badljevini i tko će vršiti kontrolu?
M. Pierobon: Ovo nam je svima mučna tema i uvijek sve završi na novcima. Projekt je krenuo još 2011.g., 80% sredstava osiguravaju Hrvatske vode i nastojimo se izboriti da projekt koji započnu i završe u razumnom roku.
Gradonačelnica: Bez obzira na to što nam Hrvatske vode 2013. i 2014.g. nisu dale sredstva, problem je bio i izvođač radova koji nije bio u stanju izvesti radove za 2 mil. kuna, pa je 2017., nakon licitiranja sa cijenom pristao odraditi posao za oko 500.000,00 kn.
K. Milek: Postoji li izračun za koliko bi se trebala povećati cijena vode da bi se anulirao manjak?
M. Pierobon: Otprilike 7-10%, odnosno nešto manje od 1 kn/m3.
D. Marin: Kao korisnik, zadovoljan je pruženom uslugom. Hoće li se stanje poboljšati završetkom vodovoda u zapadnom dijelu? Može li se povećati prihod izlaskom na šire tržište? Može li se ukinuti naknada Nadzornom odboru kako bi se uštedjelo?
Smatra da bi se unutarnjim potezima i voljom uprave gubitak mogao smanjiti.
Predloženo povećanje nije drastično, ali uvijek loše zvuči među građanima.
M. Pierobon: Što se tiče vodoopskrbe SZ dijela, iz dosadašnjeg iskustva sa područja Lipika, to je gubitak, ali i zakonska obveza. Zakon nam određuje što možemo i smijemo raditi i tu smo limitirani.
Nije na nama da odlučujemo o naknadama Nadzornom odboru.
D. Marin. Školski odbor u ustanovi koja zapošljava više djelatnika nema naknadu.
Gradonačelnica: Vode Lipik imaju dva osnivača.
Što je sa plaćanjem odvodnje onih kućanstava koji koriste bunare?
M. Pierobon: To nisu u mogućnosti kontrolirati. Veći problem su oni koji imaju priključak, ali ne i potrošnju vode, jer koriste bunar.
Gradonačelnica: Postoji li nekakav sustav mjerenja odvodnje?
M. Pierobon: Da i vrlo je skup.
I. Frićer: Što je sa vodovodom u Kusonjima i drugim naseljima koja imaju svoje bazene?
M. Pierobon: To su lokalni vodovodi koji nisu u našoj nadležnosti u vlasništvu su mještana i nikome ne plaćaju potrošnju. Novi zakon predviđa da i ti vodovodi uđu u sustav vodoopskrbe.
N. Garača: Imamo paradoksalnu situaciju: izgradili smo sustav, a ne možemo potrošiti dovoljno vode da bude održiv. Veća cijena je uvijek poticaj da se kupuje manje i to bi mogao biti problem. Jedno od mogućih rješenja je subvencioniranje cijene vode.
M. Pierobon: Razmišljali smo i na taj način, razmotrili sve i uvidjeli puno zakonom nametnutih troškova koje moramo ispoštovati.
I. Cavalli: Koliko će koštati priključak u SZ dijelu i kada će se moći priključiti?
M. Pierobon: Rok za završetak radova je studeni, a sa priključenjem se kreće na proljeće slijedeće godine.
Nema naknade za priključenje, plaća se samo materijal i rad, a ljudi mogu i sami iskopati kanal. Trošak će otprilike biti između 1.500,00 i 3.000,00 kn.
Z. Krejči: Ako će završetkom ovog vodovoda Vode Lipik imati još veći trošak, što će tek biti kada se izgradi akumulacija? Hoćemo li za skoro vrijeme plaćati vodu kao i struju?
Gradonačelnica je dobro rekla da tvrtka ima još jednog suvlasnika. Kakva je odnos njihovog Gradskog vijeća i gradonačelnika sa tvrtkom?
M. Pierobon: Akumulacija je u vlasništvu Hrvatskih voda, oni će njome upravljati, a mi samo uzimati vodu i to neće utjecati na našu cijenu vode.
Što se tiče cijene vode, usporedite svoje troškove telefona i interneta, sigurno su puno veći.
Odnos suvlasnika unutar tijela društva je korektan i postoje različita razmišljanja.
Izvješće o radu je na lipičkoj sjednici Gradskog vijeća prošlo bez rasprave.
S. Hejtmanek: Moli pisani odgovor o nastavku izgradnje kanalizacije u Badljevini.
I. Frićer: Planira li se možda izgradnja vodovod prema Međuriću, kako bi se povećao broj korisnika?
M. Pierobon: Zakon dozvoljava da prodajemo vodu drugoj firmi, ali ne i da gradimo izvan svog područja.
M. Ivančić: Troškovi se povećavaju jer je povećana i kvaliteta usluge. Treba pokušati smanjiti troškove poslovanja i bolje kontrolirati velike sustave. Možda je bilo malo preuranjeno kupiti zgradu.
Gradonačelnica: Povećanje cijene u ovakvim situacijama je naša obveza, ali za to će tražiti jako dobro opravdanje. Osobno je sklona nepovećanju ili tek blagom povećanju cijene vode.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima.
Gradonačelnica: Ovi su prijedlozi bili na pretprošloj sjednici prema naputku Agencije za plaćanje u poljoprivredi. U međuvremenu je došao drugačiji naputak u kojemu piše da odluke ne mogu biti usvojene prije raspisivanja natječaja, pa ovim prijedlozima donosimo nove, a stare stavljamo van snage.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: 2. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen,
3. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2383 u k.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Radi se o prostoru bivšeg Papuk-a, odnosno nekadašnjem pogonu SLS-a. Grad je uložio sredstva da se objekt privede svrsi, priključiti ćemo ga na infrastrukturu i dati u zakup. Upotrebljiv je, ali biti će potrebna dodatna ulaganja. Na natječaj smo se odlučili zbog upita poduzetnika, a prostor je namijenjen isključivo proizvodnoj djelatnosti.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
K. Milek: Ovo je dobar početak razvoja poduzetništva u tom prostoru.
A. Frićer: Što ako nešto uzme prostor u zakup, a ne koristi ga?
Gradonačelnica: Uvjeti korištenja odrediti će se natječajem i ugovorom.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Bez obzira na višak, bila bi sretnija da smo na nuli. Grad dobro posluje, ova vlada nam je novim zakonom dala višestruko puta više nego što su nam neke ukinule.
Višak sredstava koristiti će se za sufinanciranje projekata.
Veća odstupanja na nekim stavkama su zbog situacija koje su se desile i morale biti riješene, npr. nabavka auto-ljestava za DVD Pakrac zbog dotrajalosti i nesigurnosti starih i primjereno uređenje ove vijećnice.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, veseli kontinuitet dobrog poslovanja i nastavak realizacije projekata. Sve pohvale radu gradonačelnice i gradske uprave.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
Postoje značajnija odstupanja na nekim stavkama, npr. sitni inventar, reprezentacija, usluge promidžbe ili samopromidžbe, kapitalne donacije. Jesmo li o tome trebali biti ranije informirani?
Gradonačelnica: Moli vijećnike da koriste pozicije umjesto stavaka radi jednostavnijeg snalaženja.
Što se tiče promidžbe, ne koristi nikakvu samopromociju, već se radi o izradi različitih brošura, suvenira, filmova i sl. Sitni inventar su većinom sredstva za rad Vlastitog pogona. Povećanje kapitalnih donacija ne treba posebno ići na Gradsko vijeće.
V. Pečanić: Trenutno provodimo 9-10 EU projekata i svaki od njih mora potrošiti određena sredstva na promidžbu i vidljivost.
D. Marin: Kod samopromidžbe nije mislio na gradonačelnicu, već na sve što Grad financira.
V. Pečanić: Ako itko ima pitanja, nedoumica, bilo što, slobodno neka dođe u gradsku upravu i dobiti će odgovor. Podaci moraju biti dostupni svima, pogotovo gradskim vijećnicima.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvještaj je jednoglasno usvojen.

6. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g.

Gradonačelnica: U ovom izvješću ima i grafikona. Ne radi se samo o izvješću o radu gradonačelnice, ovo je izvješće o radu cijele gradske uprave i napravljeno uz pomoć suradnika.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Opširno je i veseli što gradonačelnica prihvaća prijedloge i primjedbe. Pohvaljuje rad gradonačelnice uz želju za uspješnim nastavkom i uz svesrdnu podršku vijećnika.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.
N. Garača: Korištenje suradnika i delegiranje poslova je dobra vještina i normalna stvar. Izvješće se razlikuje od prethodnog, drago mu je što ima i tablica, ali jedno obećanje nije ispunjeno,a to je postavljanje izvješća na gradsku web stranicu, kako bi svi građani bili upoznati sa radom gradonačelnice.
Pohvala uređenju Aleje kestenova i rješavanju dugogodišnjih problema građana koje je netko prepoznao i brzo riješio.
Gradonačelnica: Cijeni mišljenje vijećnika i voljela bi da svi materijali budu vidljiviji na gradskoj web stranici.
Z. Krejči: Vidi se napredak i izvješće je dobilo prolaznu ocjenu. Čini se kao da nemamo nikakvih problema, ne spominje se odlazak građana, loša prometna povezanost sa županijom niti suradnja sa županom i županijom.
Gradonačelnica: Ova gradonačelnica rješava probleme, a vi vjerojatno nikada nećete znati kako je pisati ovakvo izvješće. Radi se o izvješću o učinjenom.
D. Marin: Ovo je bio osoban i nekorektan komentar. Možda je moglo biti još podataka u izvješću, ali je u redu.
K. Milek: G. Krejči svaki put uspije srezati raspoloženje. Grad nam se pretvorio u gradilište, postoje problemi sa nedostatkom radnika, dugotrajnom javnom nabavom, sve to traje dugo, ali imamo gradonačelnicu koja sve to drži pod kontrolom i odlično balansira. Kao žena joj se divim i uvijek nađe nekakvo rješenje problema. Svaki put pričamo o odlasku ljudi, ali mnogi će se vratiti u bolje od onoga što su ostavili.
M. Ivančić: Posao oporbe je da kritizira.
Z. Krejči: Slaže se, zadatak oporbe nije da vlast izbaci iz takta, već da ukaže na probleme. Ovdje se radi o dobronamjernim kritikama radu gradonačelnice.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

7. Prijedlozi i inicijative

Gradonačelnica: Poziva vijećnike na sudjelovanje u komemoraciji u Kusonjima u nedjelju, 8. rujna.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 22:30 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet

Predsjednik: Miroslav Ivančić 

 

 

Back to top
Skip to content