Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac


Sjednica održana 27. lipnja 2023.g. s početkom u 18h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Tamara Vujanić,  Nada Todorović.

Odsutni vijećnik: Mile Vujić

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, Mirela Ivičić, referentica UO za pravne poslove i financije, izvjestitelji: Ilija Turković mlađi, zamjenik zapovjednika VZ Pakrac-Lipik, Marijan Pierobon, direktor društva Vode Lipik i Monika Lucić Fider, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac kao i predsjednici vijeća češke, talijanske i srpske nacionalne manjine: Alojz Herout, Bruno Brunetta i Ana Romanić te predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

AKTUALNI SAT

T. Vujanić:  Zašto se Grad Pakrac i Savjet mladih, a nakon najave i započete organizacije u suradnji sa Srednjom školom Pakrac, nisu prijavili na projekt „Od izvora do mora“?

Gradonačelnica: Nije upoznata s razlogom, tražit će pisano obrazloženje od pročelnika Malogorskog i predsjednika Savjeta mladih Karla Reka.

Koga se može pozvati na odgovornost u slučajevima izbijanja šahti na lokaciji Petlja?

Gradonačelnica: Da li su poznate lokacije na kojima se to događa? Potrebno je sa konkretnim lokacijama javiti se nadležnom gradskom upravnom odjelu i društvu Vode Lipik zbog projekta aglomeracije.

Z. Krejči: Smatrate li da su plaće zaposlenih u gradskoj upravi te zaposlenicima gradskih ustanova adekvatne i dostatne ili je to možda razlog odlaska 9-10 zaposlenih iz uprave i ustanova?

Gradonačelnica: Plaće zaposlenih rasle su uvijek sukladno mogućnostima i proračunu, trenutno nismo u mogućnosti povećavati plaću zaposlenima u gradskoj upravi. Na inicijativu Grada povećane su plaće gradskom Muzeju i Knjižnici, a od 1.9. odgajateljima u gradskom Dječjem vrtiću će rasti plaće. Plaće nisu ni velike ni male, adekvatne su uvjetima i stanju gradskog proračuna.

Z. Krejči: Da su plaće veće odlazaka ne bi bilo, treba se više pozabaviti pitanjem povećanja plaća.

Kakva je situacija s uporabnom dozvolom za igralištem sa umjetnom travom? Koji su razlozi ostavki čelnik ljudi NK Hajduka, da li je možda zbog financija?

Gradonačelnica: Odlazak čelnih ljudi NK Hajduk nije zbog financijskih sredstava, koja se inače dodjeljuju Sportskoj zajednici Grada Pakraca te oni, sukladno Pravilniku, raspoređuju sredstva svojim sastavnicama/članicama. Više se radi o manjku ljudi koji žele raditi, došlo je do situacije kada od 15 ljudi, njih 2-3 rade. Poseban naglasak dalje želimo dati mladima, naglasiti važnost mladih ekipa. Također, Grad je dao prijedlog da se povede briga i o najvjernijim navijačima kluba kroz npr. besplatne ulaznice i sl.

Vezano za uporabnu dozvolu, ona je u fazi ishođenja, NK Hajduku kao nositelju projekta se naglasilo da se utakmice ni treninzi nikako ne smiju odigravati bez uporabne dozvole. Vezano za opremanje, potrebno je još postaviti mreže i panele. 

Z. Hofman: Kakva je situacija u ulici Grigora Viteza po pitanju pukotina i širine ceste koja je poprilično uska?

M. Malogorski: Nalog za saniranje udarnih rupa na spomenutoj cesti izdan je cestama Bjelovar koji su obećali doći na teren. Izvođač radova kasni s radovima. U planu je proširenje navedene ulice, stavljena je stavka u proračun za 2024. godinu,  međutim sredstva za proširenje su prevelika za gradski proračun te će se bez dodatnih EU sredstava teško provesti projekt.

N. Todorović: Kada je u planu nastavak projekta malih komunalnih akcija?

Gradonačelnica: U ponedjeljak će na stranicama Grada biti obavljan poziv sa pripadajućim obrascem koji će također biti poslan i gradskim vijećnicima te mjesnim odborima. Projekt se nastavlja, iznos sredstava planiran u proračunu za projekt iznosi 50.000 eura, a rok za podnošenje prijava je 18. kolovoz 2023. godine.

Kakva je situacija sa prilazom pješaka na most u Kusonjama i nogostupom?

Gradonačelnica: Radi se o projektu Hrvatski cesta jer se radi o državnoj cesti. S obzirom da je to njihov projekt uputit ćemo im pisani upit. Grad planira kroz svaku ulicu s jedne strane postaviti nogostup, naravno radi se o većem financijskom trošku. Svakako je u planu.

M. Malogorski: Osobno ću otići na lokaciju i vidjeti situaciju, sanacija nogostupa u Gundulićevoj ulici planirana je u drugoj polovici godine, a u planu je započeti i projektiranje nastavka nogostupa od Gundulićeve ulice do mosta u Kusonjama.

A. Skalnik: Kakva je situacija s upisima u gradski dječji vrtić, ima li planova za proširenje vrtića?

Gradonačelnica: Nakon razgovora sa ravnateljicom DV Maslačak dobila sam podatke o tek završenim upisima te je 79 prijavljene djece upisano njih 59- 20 djece nije upisano iz razloga što ta djeca imaju nezaposlene roditelje kao i što neka djeca nisu s područja Pakraca (nego iz Sirača, Dežanovca, Novske i sl.). sva djeca upisana su prema istim kriterijima za sve sukladno Pravilniku i bodovnoj listi.

Vezano za proširenje kapaciteta, Grad trenutno brine o 6 lokacija dječjeg vrtića, projekta dokumentacija za izgradnju vrtića na Pilani je izrađena. Zadovoljstvo je vidjeti da raste broj djece u Gradu Pakracu, a na gradskoj upravi je pobrinuti se za kapacitete.

M. Andrijanić: Kada će biti otvoren poziv mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja?

U pripremi je poziv koji će najvjerojatnije biti objavljen tijekom sljedećeg tjedna. S obzirom da je Središnji državni ured za demografiju i mlade izrađivao Program čekali smo da isti bude objavljen. Uvjeti će u našem pozivu ostati isti, ali uz napomenu kako za razliku od prije svi troškovi od zaključenja zadnjeg poziva će biti prihvatljivi, a ne samo troškovi u periodu otvaranja novog poziva.

K. Milek: Oborinske šahte na lokacijama Krndija i u Aleji Kestenova su stalno zaštopane i začepljene. Kada će se taj problem riješiti? Mogu li se rešetke češće čistiti?

M. Malogorski: Slivnici na državnim cestama (kao u ova dva slučaja) u nadležnosti su Hrvatskih cesta. Grad će za navedeni problem poslati upit PZC koji im održava slivnike.

DNEVNI RED

Predsjednik Gradskog vijeća: Predlaže dopunu Dnevnog reda i to: 18. Prijedlozi i inicijative.

Glasovanje o dopunama: Dopuna je jednoglasno usvojena kao i sljedeći dnevni red:

 1. Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik, Izvješće o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2024. godinu
 2. Vode Lipik d.o.o., Izvješće o radu društva za 2022. godinu
 3. Gradska knjižnica Pakrac, Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa
 5. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu
 7. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine
 8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu
 9. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 10. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022.godini
 11. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2022. godinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu
 13. Prijedlog Izmjena i dopuna programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023. godini
 14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 15. Prijedlog izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini
 16. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini
 17. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/svibanj u 2023. godini
 18. Prijedlozi i inicijative

1. Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik, Izvješće o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2024. godinu

K. Milek (Odbor za financije): Izvješće se prihvaća. Zahvala na odličnom radu VZ.

I. Turković: Dato Izvješće i Plan rada sadrže detaljne informaciju o radu VZ.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća. Pohvala i zahvale na radu VZ.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Pohvale i zahvale na radu VZ.

Predsjednik:  Zahvala na radu VZ, pohvale na angažiranosti i na društvenim događanjima.

Gradonačelnica: Zahvala VZ, pohvale svim DVD-ovima, bilo je puno intervencija, puno radnih sati . Grad Pakrac puno ulaže u vatrogasnu opremu, koja rastu iz godine u godinu, a iz NPOO za novu opremu odobreno je 69.250,00 eura. Zahvala na održavanju vatrogasnih vježbi i sinergiji koju društva imaju, posebice ona iz susjednih mjesta i gradova.

Veliko hvala Zlatku Zerdinu, donedavnom tajniku VZ na odličnoj dugogodišnjoj suradnji i izvrsnosti u obavljanju svojih zadaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće i plan na usvajanje.

Glasovanje: Jednoglasno usvojeno.

2. Vode Lipik d.o.o., Izvješće o radu društva za 2022. godinu

K. Milek (Odbor za financije): Izvješće se prihvaća uz čestitke na ostvarenoj dobiti društva.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Z. Krejči: Na što se odnose odvjetnički troškovi u 2021./2022. godini i kojem odvjetničkom društvu su isplaćeni? Koje su projekcije vezane za povećanje cijene vode? Koji su razlozi radi kojih nisu usklađene plaće zaposlenika?Koja je situacija sa azbestnim cjevovodom u Šumetlici? Koja je situacija sa seoskim vodovodima? U kojoj fazi se nalazi moratorij na spajanje gradskih tvrtki za vodno upravljanje?

M. Pierobon: Odvjetnički troškovi odnose se podnošenje žalbe na financijsku korekciju u projektu aglomeracije koji su u žalbenom postupku i otklonjeni, radi se o 10% korekciji. Radi se o odvjetničkom društvu Kožul i partneri iz Zagreba. Manji dio odvjetničkih troškova odnose se na ovršne postupke.

Povećanje cijene vode uzročno posljedičnu vezu imaju zbog projekta aglomeracije, a odnose se svakako na povećanje troškova društva s upravljanjem odvodnje. Usklađenje plaća zaposlenika je bio samo plan, takve situacije događaju se zbog toga što se uvijek pokušava kompletirati tim sukladno važećoj sistematizaciji, a plan uključuje maksimalni broj zaposlenika prema istoj.

Projekt Šumetlica ne predstavlja zdravstveni problem zbog azbesta za stanovnike. Radi se o projektu rekonstrukcije, zahtjevnom projektu. Trenutno postoji dosta zapreka, većinom onih administrativne prirode, tj. imovinsko-pravni odnosi. Seoski vodovodi nisu u sustavu javne vodoopskrbe, nakon okrupnjavanja društva potrebno je provesti postupak i odlučiti što s njima. Spajanje tvrtki. Aktualna je ustavna tužba vezana uz način spajanja tvrtki. Zakon je u redu, ali uredba je ukinuta te je do 15.7. potrebno donijeti novu uredbu. Kad i ako ta uredba stupi na snagu (a žalbe su uvijek moguće) tada je rok za spajanje društava 6 mjeseci.

Z. Krejči: Zadovoljan s odgovorima i moli za osobno mišljenje ako bi bilo bolje da se tvrtka spoji s Tekijom?

M. Pierobon: Osobno mišljenje je da ne bi bilo bolje.

M. Seleši: Naselje Badljevina ima novih 107 korisnika, a još uvijek naselje nije spojeno na gradsku mrežu? Koji je razlog za to?

M. Pierobon: Radi se projekt za distribucijsku mrežu. Mreža je djelomično izgrađena. Kada se skupi dovoljan broj korisnika koji želi biti spojen na gradsku mrežu tada se može krenuti u postupak priključivanja.

M. Seleši: Nije zadovoljan odgovorom. Tko treba provesti postupak kojim će se utvrditi dovoljan broj korisnika koji to želi? Kome se potrebno javiti? Da li je društvo provelo anketu možda? Kontaktiralo mještane? Koji su uvjeti priključenja? Kako informirate mještane o svemu?

M. Pierobon: Niti jedan mještanin do sada službeno nije podnio zahtjev za priključenje, osim g. Lujanca koji je u Nadzornom odboru pa pokrene to pitanje na sjednicama Odbora. Potrebno je skupiti dovoljan broj zainteresiranih te krenuti u postupak. Zainteresirani mogu podnijeti zahtjev u društvu.

Predsjednik: A koji su uvjeti? Kako planirate obavijestiti građane o svemu? Potrebna je određena inicijativa društva.

M. Pierobon: Društvo može poslati obavijesti na kućne adrese sa svim informacijama. Mreža je djelomično izgrađena pa će se tim kućanstvima poslati obavijesti da se mogu priključiti.

N. Todorović: Kakva je situacija sa seoskim vodovodom u Kusonjama? Mještani plaćaju paušalno jer nemaju brojila na šahtama, a ne realnu potrošnju vode. Kada se može očekivati da brojila budu postavljena na šahte?

M. Pierobon: Trenutno se oko 50-tak priključaka nalazi na listi za priključenje, mali zaostatak u priključivanju zbog projekta aglomeracije i krenulo se pojačano u postupak realizacije tih priključenja.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

3. Gradska knjižnica Pakrac, Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2022. godinu

K. Milek (Odbor za financije): Izvješće se prihvaća.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća uz pohvalu rada Knjižnice.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz pohvale, zabrinjava manji broj muškaraca koji prema statistici iz izvještaja čitaju knjige iz Knjižnice. Pohvale na vizualnom izgledu izvješća i sadržaju istog.

M. Seleši: Pohvale na radu Knjižnice. Kada se može očekivati da ulične knjižnice se popune knjigama?

M. Lucić-Fider: Ulične knjižnice se popunjavaju knjigama, mogle bi i budu više. Dosta je bilo vandalizma i neke se iz tog razloga i uklonjene.

Z. Krejči: Može se knjižni fond otpisati kroz javni poziv i darovati ustanovama, građanima.

Gradonačelnica: Pohvala vrijednom radu Knjižnice. Grad stoji na raspolaganju.

Predsjednik: Pohvala i ispred udruga.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa

K. Milek (Odbor za financije): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Ovo je zakonska obveza, radi se o kulturnom dobru i objektu „Projektonog biroa“.

Gradonačelnica: Grad ne planira kupnju ovog objekta, nažalost zbog nedovoljno sredstava za buduće potrebno uređenje/obnavljanje. Potrebna su velika sredstva za rekonstrukciju zgrade, ta sredstva Grad nema. Dužni smo se odreći prava prvokupa kako bi vlasnici mogli dalje u proceduru prodaje tog objekta.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

K. Milek (Odbor za financije): Prijedlog se prihvaća.

M. Malogorski: Radi se o tehničkoj odluci sukladno Zakonu o grobljima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

6. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ u Pakracu

K. Milek (Odbor za financije): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Radi se samo o promjeni roka za dostavu prijava, s 8 na 15 dana. U planu je raspisivanje novog natječaja za zakup hotela.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

7. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine

K. Milek (Odbor za financije): Izvješće se prihvaća.

Gradonačelnica: ovo izvješće rezultat je ne samo mog nego i svih zaposlenih u gradskoj upravi. Priložen je i presjek financijskih sredstava i natječaja, ali i izazovi s kojima se gradska uprava susreće u svom svakodnevnom radu. Najveće probleme i izazove imamo su oni s javnom nabavom, ali to je generalni problem svugdje.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Mišljenje je da se i slaba prometna povezanost Grada Pakraca s većim središtima trebala navesti kao izazov u izvješću.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Predsjednik: Predlaže se objedinjavanje rasprava o točkama 8. do 11.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu

9. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

10. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022.godini

11. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom  na području Grada Pakraca za 2022. godinu

K. Milek (Odbor za financije): Sve četiri točke se prihvaćaju (prijedlog i tri izvješća).

Gradonačelnica: O gradskom proračunu se uredno vodi briga što dokazuju i svi doneseni dokumenti, uz izvršenje od 90-100%. Iznosi su takvi jer se odnose i na razne projekte koji se  provode, sufinancirani iz fondova EU, a sredstva za iste se isplaćuju po podnesenim ZNS-ovima svaka tri mjeseca. Mi ta sredstva moramo prvo uložiti/isplatiti da bi nam retroaktivno ista bila isplaćena po odobrenim zahtjevima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog i izvješća se prihvaćaju.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog i izvješća se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog i izvješća na usvajanje.

Glasovanje:

Točka 8. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

Točka 9. – izvješće je jednoglasno usvojeno,

Točka 10. – izvješće je jednoglasno usvojeno,

Točka 11. – izvješće je jednoglasno usvojeno.

Predsjednik: Predlaže se objedinjavanje rasprava o točkama 12. do 16.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu

13. Prijedlog Izmjena i dopuna programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2023. godini

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama plana Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

15. Prijedlog izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

16. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2023. godini

K. Milek (Odbor za financije): Svih 5 prijedloga se prihvaća.

Gradonačelnica: Ovo je prvi rebalans ove godine, a napravljen je zbog raznih projekata koji su Gradu odobreni od donošenja proračuna u prosincu prošle godine. Također, novoosnovana razvojna agencija donijela je svoj financijski plan koji treba uvrstiti u proračun. Stavke koje su uključivale rashode za medije sada su objedinjene i ne vode se više prema određenim događanjima/manifestacijama nego imaju zasebnu svoju stavku, ponajviše zbog planiranog raspisivanja javnog poziva medijima.

M. Ivičić: Natječaji koji su provedeni i za koja su odobrena sredstva sada će imati svoje stavke, a vrtić, muzej i knjižnica sa svojim financijskim planovima također su uvrštene u rebalans.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje:

Točka 12. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

Točka 13. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

Točka 14. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

Točka 15. – prijedlog je jednoglasno usvojen,

Točka 16. – prijedlog je jednoglasno usvojen.

17. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/svibanj u 2023. godini

K. Milek (Odbor za financije): Izvješće se prihvaća.

Gradonačelnica: Radi se o zakonskoj obvezi. Proračunska zaliha koristila se isključivo u izvanrednim okolnostima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

18. Prijedlozi i inicijative

Nije bilo prijedloga i inicijativa.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19:48 sati.

Zapisnik vodila: Ivana Šušnjić

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content