Zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sjednica održana 3. lipnja 2019.g., s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Igor Cavalli, Vlado Eck, Saša Hejtmanek, Željka Pejša Božić, Kristina Milek, Ivan Frićer, Josip Delorenci, Robert matijašević, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Mirsada Popović Damjanović.
Izostanak opravdao: Vjekoslav Anušić.
Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenici gradonačelnice Marijan Širac i Nikola Ivanović, pročelnik Tomislav Petrač, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Marija Čar, upravitelj Vlastitog pogona Almir Delihodžić, direktor Komunalca d.o.o. Pakrac Josip Bišćanin, direktor LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac Vladimir Gazić, upravitelj LAG-a „Zeleni trokut“ Igor Matek, zapovjednik VZ Pakrac-Lipik Ilija Turković i predstavnici medija (Pakrački list i Kompas).

Aktualni sat

K. Milek: Potaknuta negativnom konotacijom članka u Pakračkom listu „Tišina na gradilištima“ moli komentar gradonačelnice i informacije o rokovima i dinamici gradnje na gradskom trgu, u Aleji kestenova i aglomeraciji.
Gradonačelnica: Radovi na trgu su konačno krenuli, nismo bili zadovoljni dinamikom, ali nakon svakodnevnih kontakata i sastanka sa izvođačima i nadzorom, rečeno nam je da ne trebamo brinuti i da su u rokovima.
U sklopu ovih radova ide i dio aglomeracije, kod koje je u tijeku javna nabava i nažalost ima nekoliko žalbi.
U Aleji kestenova je najveći problem vrijeme, a rok za završetak radova je početak 2020.g. Novost je da idemo u obnovu cijele Aleje kestenova, od hotela do Ančića, a preko LAG-a ćemo kandidirati rekonstrukciju nogostupa.
D. Marin: Postoji li mogućnost i volja da, kao i Bjelovar, objavimo podatke o proračunu na gradskim stranicama? Naš proračun je transparentan, ali bi ovako bio jasniji građanima.
Gradonačelnica: Moguće je, ali osobno nije sklona takvim populističkim stvarima. Ako itko ima ikakvih pitanja, odgovor uvijek može dobiti u Odsjeku za gospodarstvo, proračun i financije.
D. Marin: Očekivao je pozitivan odgovor.
Koliko su, iz sredstava za Slavoniju, dobili naši gospodarstvenici?
Gradonačelnica: Nema takav podatak, dostaviti će pisani odgovor. Ono što zna je da su poduzetnici dobili dodatne bodove zbog statusa brdsko-planinskog područja, a što se tiče konkretnih pokazatelja, Poduzetnički centar će provesti anketiranje kako bismo došli do podataka.
V. Eck: 29. svibnja u Zagrebu je prikazan dokumentarni film o najhumanijoj akciji u Domovinskom ratu, temeljen na knjizi „Pouka o čovječnosti“. Kao branitelja, zanima ga kada će i gdje film biti prikazan u Pakracu?
Gradonačelnica: Ponosna je i sretna što već dvije godine, autori knjige, Marijana Braš i Veljko Đorđević promoviraju naš mali grad gdje god stignu. Film je odličan, odlazi na Pula film festival, nakon čega će biti prikazan u Pakracu i na festivalu dokumentarnog filma u Moskvi.
V. Eck: Bilo bi dobro da se prikaže na mjestu događanja.
N. Garača: Kakve će biti sankcije za građane koji ne prijave kućne ljubimce gradskoj upravi i zašto se ne koriste podaci koje ima Veterinarska stanica?
Gradonačelnica: Prikupljanje podataka je naša zakonska obveza i neće biti sankcija i osobno ju također zanima možemo li iskoristiti spomenute podatke.
M. Čar: Podatke o kućnim ljubimcima već skidamo sa službene stranice nadležnog ministarstva.
N. Garača: Postoji li mogućnost za postavljanje dodatnih klupa na dječjem igralištu na jugu, npr. uz sprave?
Gradonačelnica: Naša intencija je povećanje broja klupa i uskoro će biti postavljene.
Z. Krejči: Neviđena devastacija naših šuma poprimila je mitske razmjere. Što o tome misli gradonačelnica i što Grad može poduzeti da se to zaustavi?
Kalvarija je proglašena šumom sa posebnom namjenom za sport i rekreaciju. Što je Grad od tada poduzeo, ako nije kada će i što učiniti?
Gradonačelnica: Grozi se sječe i ljuti ju takvo postupanje sa šumom. Grad je reagirao, pisao Hrvatskim šumama i odgovor je da je to u njihovom planu gospodarenja šumama. Dobro je da će 2020.g. usvojiti novi plan, za koji smo zatražili potpuno izuzeće oko područja Omanovca.
Kada god reagiramo, kažu nam da imamo šumski doprinos, kojega ćemo se rado odreći samo da prestane ovakva sječa.
Što se tiče Kalvarije, redovito prijavljujemo projekte na natječaje Ministarstvo turizma, ali ih baš ne prihvaćaju. Da bismo opravdali projekte, moramo imati događanja i nećemo dozvoliti devastaciju šume.
Z. Krejči: Zadovoljan je odgovorom, to treba što prije dovesti svrsi.
Kako je završena trakavica sa gradskim vodomatom?
M. Širac: Na dva javna poziva za zakup nije se nitko javio, sada slijedi još natječaj za prodaju aparata.
Z. Krejči: Nada se rješenju do iduće sjednice i prodaji aparata po cijeni koja neće biti niža od one za koju smo ga nabavili.
M. Pavković: Jeli Grad predvidio sredstva za pokriće troškova uporabnih dozvola za građane, koje će neki morati ishoditi nakon katastarske izmjere?
Gradonačelnica: Grad i Državna geodetska uprava u cijelosti su osigurali sredstava za katastarsku izmjeru, što je velika pomoć građanima. Za ostalo sredstava nisu predviđena.
Moli pisano obrazloženje pitanja, kako bismo ga mogli uputiti katastru i vidjeti o čemu se točno radi.
M. Pavković: Na koji način će dostojanstveno biti obilježena nova spomen-kosturnica na groblju na Gavrinici?
M. Čar: Prema traženju Udruge antifašista, biti će postavljena mramorna ploča sa zvijezdom petokrakom.

Bez rasprave, jednoglasno je usvoje zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća.
Bez rasprave, jednoglasno je usvojen i slijedeći

Dnevni red

1. Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ u 2018.g.,
2. Izvješće o radu u 2018.g. i Plan rada za 2020.g., Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik,
3. Izvješće o radu u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac,
4. Izvješće o radu u 2018.g., LRA Poduzetnički centar Pakrac,
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019./2020., Osnovna glazbena škola Pakrac,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
8. Prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja,
9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“,
10. Prijedlog Odluke o izradu urbanističkog plana Gospodarske zone „Pakrac 1“,
11. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
12. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
13. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva sa Općinom Bednja,
14. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu LAG-a „Zeleni trokut“ u 2018.g.

I.Matek: Uz sve navedeno u izvješću, ističe provođenje već drugog natječaja iz mjere 6.3., odluke su pravomoćne i četiri korisnika već koriste sredstva. Trenutno je u tijeku natječaj iz mjere 7.4.1.
Gradonačelnica: Budući smo jedan od osnivača ovog LAG-a dobro je da imati informacije o njihovom radu, koje samo primamo na znanje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prima na znanje.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prima na znanje. Očekivali su kvalitetnije i bolje izvješće, ako je to samo reda radi, onda nam nije ni potrebno.

2. Izvješće o radu u 2018.g. i Plan rada za 2020.g.,
Vatrogasna zajednica Pakrac-Lipik

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlozima.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan se prihvaćaju.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan se prihvaćaju.
M. Ivančić: Vatrogasci zaslužuju svaku pohvalu zbog svega što rade u našoj zajednici, nikada nisu rekli da nešto ne mogu ili neće, bili su velika pomoć Udruzi hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika pri organizaciji događanja.
Gradonačelnica: Naša Vatrogasna zajednica je primjer dobrog funkcioniranja. Uvijek su na usluzi, odlično surađujemo, posebno je vidljiva suradnja našeg Vlastitog pogona i DVD-a Pakrac. Izmislili su kamp za mlade, kako bi radili s njima tijekom zimskih mjeseci.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

3. Izvješće o radu u 2018.g., Komunalac d.o.o. Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
J. Bišćanin: Tijekom prošle godine, najviše posla odrađeno je na području energetske obnove zgrada i gospodarenja otpadom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, napisano je jasno i lijepo.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pozdravlja urednost poslovanja tvrtke.
N. Garača: Izvješće je dobro napisano kako i priliči kada se netko obraća Gradskom vijeću.
Dobro je što prihodi rastu, ali to može biti i loše ako znači da su cijene prevelike. Zaključuje da stabilnost poslovanja može ostati ovakva i bez povećanja cijena.
Gradonačelnica: Suradnja i komunikacija sa direktorom je jako dobra, najmanje na tjednoj bazi. Razmišlja se široko i traži prostor za napredovanje.
Djelatnici Komunalca su uz podršku Grada i PCP-a odradili veliki posao na energetskoj obnovi višestambenih zgrada.
Crkvište je pri kraju, reciklažno dvorište pred otvaranjem i znamo što nas čeka.
M. Ivančić: Moli da uz slijedeće izvješće o radu bude dostavljeno i ono financijsko.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.

4. Izvješće o radu u 2018.g., LRA PCP Pakrac

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.
V. Gazić: Ono što je obilježilo 2018.g. je veliki broj projekata, financijsko i kadrovsko jačanje, te pozitivan trend projekata koji su prošli natječaje.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se ne prihvaća jer nije kompletno i nedostaje dosta podataka i pokazatelja. Podržava se rad PCP-a, koji treba biti pokretač, ali ne i ovakav način izvješćivanja.
N. Garača: Sa ponosom se obraća kolegi, novom direktoru LRA PCP Pakrac. Treba obratiti više pozornosti tekstu u kojemu ne smije biti toliko pravopisnih pogrešaka.
Negativan rezultat poslovanja stvoren je zbog subjektivnih i objektivnih razloga. Ne postoji besplatna usluga, sve se može iskazati mjerljivim pokazateljem.
Izvješće ne prikazuje vrlo važne stvari koje su vaša misija, što nije dobro.
Tiskani mediji prolaze, portali su budućnost. U izvješću piše da Pakrački list loše stoji, a osnovna djelatnost tvrtke je tek 10% veća od Pakračkog lista.
U budućnosti koristite pokazatelje, ne mjere.
Direktoru želi puno sreće u radu.
D. Marin: Lani je PCP imao oko 580 tis. kuna manjka, ove godine oko 400 tis. kuna, što nigdje nije prikazano. Rečeno je da će se manjak anulirati u slijedeće dvije godine, sad vidimo da se stvara novi.
Kako mislite anulirati manjak? Imate li nenaplaćenih potraživanja?
V. Gazić: Kritike su na mjestu što se tiče manjka prihoda. Lani je formiran cjenik i usluge se naplaćuju. Postavlja se pitanje treba li udrugama naplaćivati prijave na natječaj.
Cilj je ojačati se i zapošljavati nove ljude.
Ovo nije krvna slika poduzeća, likvidni smo, nema neplaćenih računa, ali imamo dosta imovine i veliku amortizaciju. Dešava se i da inkubator koji mjesec ne bude popunjen, da nema prihoda od nekog projekta i sl.
M. Ivančić: Pri osnivanju PCP-a cilj je bio dobiti potpornu instituciju i to je ostvareno. Osobno ima odlična iskustva, jer udruga koju vodi nikada sama ne bi mogla izraditi i prijaviti projekt u kojemu će, ako prođe, biti zaposleno 12 ljudi na dvije godine.
K. Milek: Novom direktoru želi puno uspjeha u radu i nada se detaljnijem izvješću slijedeće godine.
Koliko se tiskanog Pakračkog lista proda i postoje li planovi za modernizaciju portala?
V. Gazić: Proda se oko 300 komada. Modernizacija portala je u planu, ali to traži dodatna sredstva.
D. Marin: Podržava rad za udruge, ali to treba iskazati u izvješću. Grad može i daj dio posla subvencionirati.
Z. Krejči: Novska je lijep primjer kako zaposliti ljude koji zarađuju više od minimalne plaće. Trebali bi pokušati dovesti investitore takvog kalibra.
Gradonačelnica: Svaki investitor je dobrodošao i svi bi htjeli da zaposlenici imaju veće plaće.
Naš PCP je oduvijek bio pionir u svemu i treba čestitati svim dosadašnjim direktoricama koje su i u teškim razdobljima uspjele održati ovu tvrtku.
Na prekretnici smo i razgovaramo u kojem smjeru treba ići.
Slaže se da ništa nije besplatno, sve se može iskazati nekom vrijednošću.
PCP je tijekom 2018. puno radio i donio dosta europskog novca, a od ove će godine imati znatno drugačiju ulogu.
Što se tiče Pakračkog lista, zbog tradicije i starijeg stanovništva, nema srca ukinuti tiskanje novina.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (11 za, 4 protiv).

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019./2020., Osnovna glazbena škola Pakrac

Gradonačelnica: Ovoje zakonska obveza osnivača, a cijena se nije mijenjala već duži niz godina.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik predlaže objedinjavanje rasprave o 6. i 7. točki dnevnog reda.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

D. Marin (Komisija za izbor i imenovanja): Komisija predlaže da se umjesto Dajane Vacek u povjerenstva imenuje Dominika Babac.
Gradonačelnica: Radi se o tehničkoj odluci zbog odlaska na porodiljni dopust.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje o 6. točki: prijedlog je jednoglasno usvojen.
Glasovanje o 7. točki: prijedlog je jednoglasno usvojen.

8. Prijedlog Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja

Gradonačelnica: Do ovog prijedloga dovela je izvrsna suradnja sa Povijesnim društvom Pakrac-Lipik, kojemu zahvaljuje na trudu i uloženom vremenu.
Sva ova dobra zaslužuju zaštitu i biti će kao takva evidentirana u Ministarstvu kulture.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća uz pohvale Povijesnom društvu.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
M. Pavković: Pohvale prijedlogu. Imamo i stećke u Šeovici, koje bi trebalo zaštititi.
M. Ivančić: Šeovica je na području Grada Lipika.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Odbor je suglasan sa prijedlogom.
Gradonačelnica: Ovo je važna odluka. Kupili smo zemljište bivšeg Papuk-a i spojili ga sa postojećim Sada ćemo formirati Gospodarsku zonu „Pakrac 1“ i dati ju LRA PCP Pakrac na upravljanje. Odrediti ćemo kakve djelatnosti želimo na kojoj parceli, krećemo u obnovu infrastrukture, koja je u strašno lošem stanju. Nada se da će Poduzetnički centar ozbiljno shvatiti ovaj posao, jer već sada imamo dosta zainteresiranih investitora.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog je prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se podržava uz nadu da će se realizirati i nek razmišljanje SDP-a vezano uz investitore.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

10. Prijedlog Odluke o izradu urbanističkog plana Gospodarske zone „Pakrac 1“

Gradonačelnik: Ovo je još važnija odluka koja će nam dati smjernice o izgledu nove gospodarske zone. Nakon toga možemo ići u reviziju Strategije razvoja Grada Pakraca.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća, radi se o zaista važnoj odluci.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz želju da Grad bude hrabriji u definiranju svojih želja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

11. Odluka o komunalnom redu

J. Delorenci (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.
Gradonačelnica: Najznačajnija izmjena je vezana uz gospodarenje otpadom, u skladu sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
M. Čar: Usklađivanje sa novim zakonom se većinom odnosi na postupanja komunalnog redara.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
K. Milek: U čl. 122. Određene su kazne vezane uz odlaganje otpada u i pored spremnika. Nemoguće je veću plastičnu posudu odložiti u spremnik koji ima mali otvor, postoji li mogućnost da bar na jednom mjestu u gradu bude postavljen kontejner sa većim otvorom?
M. Čar: ne postoje drugačiji kontejneri i nitko neće biti kažnjen ako ostavi plastiku pored kontejnera na zelenom otoku.
Pročelnik: članak 122. vezan je uz čl. 105. i odnosi se na miješani komunalni otpad.
Gradonačelnica: U postupku smo nabavke kanti za plastiku za domaćinstva.
Z. Krejči: Ne shvaća podjelu ulica i kuća vezanu uz držanje domaćih životinja. Kako je moguće da u jednoj ulici do nekog kućnog broja ili s jedne strane ljudi mogu, a sa druge strane ulice ne mogu držati domaće životinje (Ulica ZNG-e)?
M. Čar: Trebalo bi pogledati kartu i obići svaku ulicu, pa će puno toga biti jasnije. Gradsko vijeće sve ovo može promijeniti i dozvoliti držanje životinja i u drugim ulicama.
Gradonačelnica: Ovakve odluke prolaze kroz sve odsjeke. Počeli smo sa centrom u kojemu se ne smiju držati domaće životinje, širili radijus i povećavali mogućnost za držanje životinja.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

12. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Gradonačelnica: Ovo je još jedna zakonska obveza.
K. Milek (Klub vijećnik HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

13. Odluka o uspostavi prijateljstva sa Općinom Bednja

Gradonačelnica: Zahvaljuje svima na podršci, Povelja o prijateljstvu je potpisana. Sa Bednjom imamo najmanje dvije poveznice: Domovinski rat i stanovnike novog Majura, koji su se doselili sa područja Bednje. Nada se lijepom prijateljstvu i suradnji i najavljuje mogućnost takvog povezivanja i sa Ravnom Gorom.
K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.
D. Marin (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.
Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

15. Prijedlozi i inicijative

M. Ivančić: Poziva sve na zajedničko obilježavanje pogibije Vlade Laučana i blagdana Duhova u Španovici u nedjelju, 9. lipnja, a pozivnice će biti poslane mailom.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:50 sati.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet 

 

 

Back to top
Skip to content