Zapisnik 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac


Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Zoran Hofman, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić,  Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, viša stručna suradnica za gospodarstvo i privremena ravnateljica LRA „PAK-RA“ Pakrac Zrna Garača, predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine Alojz Herout, predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Predsjednik predlaže da izvješće Mandatne komisije bude predtočka, kako bi novi vijećnik mogao sudjelovati u sjednici od početka.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

V. Eck (Mandatna komisija): Čita izvješće o mirovanju vijećničkog mandata Katarine Lahovsky Kobetić i početku mandata Zorana Hofmana.

Predsjednik čita prisegu na koju vijećnik Zoran Hofman priseže i potpisuje.

Aktualni sat

Z. Hofman: Kada će most u Kusonjima biti u funkciji? Kada će se nastaviti sa zamjenom javne rasvjete na Praulji?

M. Malogorski: U četvrtak će biti tehnički pregled, ako sve prođe kako treba, most će biti pušten u promet već u petak.

LED lampe na Parulji će se mijenjati prema planu koji je u izradi, još ne znamo točno kada i u kojoj ulici.

K. Rek: Kome da se obrate građani zainteresirani za kupovinu državnog građevinskog zemljišta?

Gradonačelnica: Za državno građevinsko zemljište treba se obratiti nadležnom ministarstvu, Grad je nadležan samo za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Bilo bi dobro i praktično da se raspolaganje državnom imovinom spusti bar u nadležnost županija.

Z. Krejči: Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 28. svibnja 2022.g. upoznalo javnost sa zakonskim izmjenama kojim se plaće u vrtićima trebaju izjednačiti sa plaćama u osnovnom školstvu, ako je to povoljnije za zaposlenike. Ministar je pozvao zaposlenike vrtića u kojim se ta zakonska odredba ne poštuje da tuže osnivače i upozorio na visoke kazne Prosvjetne inspekcije koje slijede ako se utvrdi nepoštivanje zakona.

Poštuje li se u našem vrtiću ta zakonska odredba, kako se odražava na stanje u proračunu i hoće li utjecati na cijenu vrtića?

Gradonačelnica: Plaće u vrtiću su već usklađivane prije dvije godine. Nismo dobili nikakav zahtjev iz vrtića, ali predstavnici Sindikata predškolskog odgoja su bili na sastanku i očekujemo izračune za usklađivanje plaća. Iz proračuna se izdvajaju značajna sredstva za vrtić, imamo vanstandardne programe i sigurno će doći do smanjenja nekim programa i broja zaposlenika.

Još ne zna o kojem se iznosu radi, ali to sigurno neće utjecati na cijenu vrtića za roditelje u ovoj pedagoškoj godini.

Z. Krejči: Nada se što skorijem rješavanju zbog velikih kazni i nepotrebnih troškova koji  mogu uslijediti zbog neusklađivanja sa zakonom.

Da li je zamijenjena plinska mreža u Ulici kralja Tomislava (Od Obrtničkog doma do Croatia osiguranja) obzirom na eksploziju plina koja se u toj ulici dogodila i u kojoj je smrtno stradao pravoslavni svećenik?

U kojoj je fazi sudski postupak vezan uz to, je li završen i kako?

M: Malogorski: Nema saznanja o tome, uputiti će dopis HEP Plinu.

Z. Krejči: Moli pisani odgovor.

A. Skalnik: Jesmo li i kome iznajmili hotel?

Gradonačelnica: Natječaj je završen, pristigla je jedna nepotpuna prijava i za sada hotelom i dalje upravlja Poduzetnički centar.

Malo ćemo pričekati dok se ne pojavi ozbiljan poduzetnik zainteresiran za zakup hotela i uložiti u opremanje kako bi prostor izgledao još bolje.

N. Todorović: Kada će početi izgradnja dječjeg igrališta i Društvenog doma u Kusonjima?

Gradonačelnica: Društveni dom još nije u planu zbog preskupe izgradnje koju naš proračun ne može podnijeti. Dječje igralište će biti završeno ove godine. Proveli smo postupak javne nabave koji moramo poništiti i ponoviti. Najveći problem koji usporava projekte je javna nabava, jer dobijemo loše projekte, loše troškovnike, prijave sa previsokim cijenama, nepotpune prijave i sl., pa se cijeli postupak mora ponavljati.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

Dnevni red

  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”,
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“,
  3. Prijedlozi i inicijative.

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca ”PAK-RA”

Z. Garača: Ovoje još jedan korak bliže radu ustanove i zakonska obveza Gradskog vijeća.

K.  Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Z. Krejči: U prijedlogu piše da Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, na svojoj sjednici održanoj danas.

Da li je gradonačelnica imenovala Upravno vijeće, tko su članovi i hoće li danas održati sjednicu i usvojiti Statut?

Da li je ustanova dužna podnositi godišnje izvješće Gradskom vijeću?

Gradonačelnica: U Upravno vijeće su imenovani pročelnici upravnih odjela.

Slaže se da preambula nije dobro napisana, to treba ispraviti da ne bude zabune.

Sve gradske ustanove su obvezne podnositi godišnja izvješća Gradskom vijeću.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog (sa izmjenama) na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

Z. Garača: Ovo je obveza kako bismo mogli kandidirati projekt na natječaj LAG-a „Zeleni trokut“.

Gradonačelnica: Predlaže tehničku izmjenu oznake projekta i troškovnika koja je dostavljena vijećnicima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17:34.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                              

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content