Zapisnik 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca - Grad Pakrac


Sjednica održana 7. ožujka 2023.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Miroslav Ivančić, Kristina Milek, Mihael Andrijanić, Tomislav Novinc, Vlado Eck, Marijo Seleši, Karlo Rek, Anita Skalnik, Katarina Lahovsky Kobetić, Zoran Krejči, Tamara Vujanić, Mile Vujić,  Nada Todorović.

Ostali nazočni: gradonačelnica Anamarija Blažević, zamjenica gradonačelnice Mirsada Popović Damjanović, pročelnici Ivana Šušnjić, Marijan Širac, Marijan Malogorski i Tomislav Petrač, ravnateljica Osnovne glazbene škole Pakrac Alfreda Petani Grafina, direktor „Komunalca“ Josip Bišćanin i predstavnici medija: Pakrački list i Compas.

Aktualni sat

Z. Krejči: Što je sa već prije spomenutom dodjelom javnog priznanja generalu Gotovini, koje mu ni nakon 10 godina nije uručeno? Jeli pozvan na ovogodišnju svečanu sjednicu Gradskog vijeća?

Gradonačelnica: Nije u to vrijeme obnašala dužnost, ali priznanje je pronađeno i nije mu uručeno. Svake godine, pa tako i ove, pozivamo ga na svečanu sjednicu. Osobno joj je žao što je general Gotovina jedini dobitnik gradskog priznanja koji ga nije preuzeo, nije se niti ispričao niti javio.

M. Ivančić: Generala Gotovinu su za Počasnog građanina predložile braniteljske udruge u jednom vremenu kada su to mnogi gradovi stihijski radili. Prema njegovim saznanjima, nije bio  ni u jednom gradu osim u Novskoj gdje je ranjen.

Z. Krejči: Trebalo ga je kontaktirati prije predlaganja, možda nije niti želio postati Počasni građanin.

Da li je predsjednik Milanović pozvan na 32. obljetnicu početka Domovinskog rata?

Gradonačelnica: Nije, zbog prošlogodišnje neugodne scene o kojoj ovdje neće govoriti.

Z. Krejči: Nije znao da se lani nešto dogodilo. Pitanje je postavljano jer se radi o vrhovnom zapovjedniku OSRH koji je odlikovao pok. Stipu Širca i nije u redu ne pozivati ga na ovakve obljetnice.

T. Vujanić: Igralište sa umetnom travom je završeno, ali se ne koristi. Zašto?

Gradonačelnica: Završeno je, ali čekamo uporabnu dozvolu kako bi se moglo koristiti.

T. Vujanić: Što je sa studijem fizioterapije, budući nismo dobili pisani odgovor?

Gradonačelnica: Uputili smo im dopis i bili na sastanku sa tajnikom i prodekanom za nastavu.

Najveći problem je mali broj upisanih studenata sa našeg područja i okolnih gradova, koji se umjesto u Pakrac upisuju u Zagreb na studij fizioterapije.

Izrazili smo i potrebu za studijem sestrinstva, oni neće odustati od studija fizioterapije za koji postoji važeća dopusnica za rad i razmotriti će naš prijedlog o studiju sestrinstva.

T. Vujanić: Slaže se da nam je studij sestrinstva potreban i vrlo je popularan.

A. Skalnik: Planira li se nastaviti sa poticajima za poduzetnike, hoće li biti isti ili se nešto mijenja?

Gradonačelnik: Izradili smo program poticanja poduzetnika i obrtnika koji će biti javno predstavljen na Danu poduzetništva 17. ožujka u okviru obilježavanja Dana grada. Popularnije mjere ojačavamo, one za koje poduzetnici i obrtnici nisu baš zainteresirani ostavljamo po strani.

Natječaj će biti raspisan 20. ožujka.

M. Vujić: Kakvo je stanje gradskih financija i podmiruje li Grad uredno svoje obveze?

Gradonačelnica: Financijsko stanje je dobro, obveze se uredno podmiruju, koristimo dozvoljeni minus zbog još nerealiziranih ZNS-ova koje smo predfinancirali.

M. Vujić: Je li Hotel Pakrac iznajmljen i kome?

Gradonačelnica: Na natječaj je stigla jedna prijava koja još nije obrađena, jamčevina je uredno uplaćena i ovih dana će povjerenstvo pregledati pristiglu prijavu.

Bilo bi dobro da poduzetnik preuzme posao sa 1. travnjem.

N. Todorović: Što je sa uređenjem obraslih nekretnina u vlasništvu države, nekretnina u privatnom vlasništvu čiji vlasnici su u inozemstvu i hoće li oni koji ne uređuju svoje nekretnine te iste ostaviti Gradu?

Gradonačelnica: Tu ima puno posla i s tim smo se uhvatili u koštac. Državne nekretnine su donekle uređene, privatne vlasnike opominjemo, uređujemo na njihov trošak i stavljamo zabilježbu na vlasnički list.

T. Petrač: Uspijevamo se naplatiti tamo gdje možemo podnijeti ovršni postupak, ako je to nemoguće, onda ide zabilježba na nekretninu.

Gradonačelnica: Važno je biti dosljedan.

N. Todorović: Što je sa potporama u poljoprivredi za brdsko-planinska područja koja Lipik ima, a mi ne?

Gradonačelnica: Sudjelovali smo u raspravi i uputili primjedbe tijekom e-savjetovanja. Prije 10-ak dana je objavljena studija u kojoj  nas nema, možda greškom, to ćemo saznati na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede na koji smo pozvani.

Mi smo i dalje brdsko-planinsko područje, kvaliteta tla se nije popravila i učiniti ćemo sve da to dokažemo i pomognemo poljoprivrednicima u ostvarivanju potpora.

Predsjednik: Na ovogodišnjem obilježavanju početka Domovinskog rata potpredsjednik Vlade Tomo Medved obećao je izgradnju stalnog smještaja za hrvatske branitelje i hostela za smještaj mladih ljudi koji dolaze u posjet Pakracu.

Gradonačelnica: Projekt izgradnje objekta za smještaj veterana Domovinskog rata, članova njihovih obitelji i oboljelih od Alzheimera u prostoru  nekadašnje psihijatrije imamo već nekoliko godina, kao i građevinsku dozvolu. U pripremi je natječaj na koji ćemo se javiti s tim projektom. Prema riječima g. Medveda, Pakrac bi to trebao dobiti.

Što se tiče hostela, radi se o nastavku odlične suradnje sa Memorijalnim centrom Domovinskog rata Vukovar, koja je rezultirala najavljenim dolaskom oko 4000 osnovnoškolaca koji će nas posjetiti ove godine. Plan je kao i u Vukovaru, da posjet postane dvodnevna aktivnost, pa bi se u tu svrhu izgradio hostel u prostoru stare gimnazije. Objekt je nakon dugo godina vraćen osnivaču Srednje škole Pakrac, Požeško-slavonskoj županiji. I sama je bila iznenađena što je g. Medved te dvije stvari spomenuo u svom obraćanju.

Bez rasprave, jednoglasno je usvojen zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red

Predsjednik predlaže zamjenu redoslIjeda 6. i 7. točke i objedinjavanje rasprave o 7. i 8. točki.

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni, kao i sljedeći

Dnevni red

 1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2022. godini, Komunalac d.o.o. Pakrac
 2. Izvješće o radu za 2022. godinu, Savjet mladih Grada Pakraca
 3. Suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u š.g. 2023./2024., OGŠ Pakrac
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca
  a) Pečat Grada Pakraca
  b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“
 5. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca
 6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca,
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
 8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grad Pakraca za 2022.g.,
 9. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.g. za Grad Pakrac,
 10. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/veljača u 2023. g.
 11. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
 12. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o gospodarenju otpadom u 2022. godini, Komunalac d.o.o. Pakrac

J. Bišćanin: Od svega navedenog u izvješću, ističe nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za škole i vrtiće u suradnji sa Gradom, nabavku kompostera, prikupljanje plastike na kućnom pragu.

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša nabavljena je dodatna oprema potrebna za kvalitetnije zbrinjavanje otpada.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

Količina miješanog otpada se smanjuje, ali ne dovoljno. Razmišlja li se o rigoroznijim metodama kao npr. u Zagrebu kako bi se ta količina smanjila?

J. Bišćanin: Za sada se o tome ne razmišlja. 30% otpada je biootpad i forsiranjem tog segmenta smanjiti ćemo količinu miješanog otpada, što je za sve nas iznimno bitno. Mišljenja je da će kažnjavanje dovesti do stvaranja divljih odlagališta.

Gradonačelnica: Dosta o tome razgovaramo, trudimo se stvoriti sve uvjete za razdvajanje otpada i stvaranje što manje količine miješanog otpada. Kažnjavanje će sigurno dovesti do stvaranja divljih odlagališta i skupe sanacije o trošku gradskog proračuna. Ulažemo puno sredstava u kvalitetno zbrinjavanje otpada i svake godine plaćamo penale zbog nedovoljnog smanjenja količine miješanog otpada.

Z. Krejči: od 142 tone otpada manje sigurno je dio završio na divljim odlagalištima.

Koliko iznosi kazna, odnosno penali za prošlu godinu?

Treba ići u smjeru da komunalni redar rigorozno kažnjava one koji stvaraju divlja odlagališta.

Gradonačelnica: To i radimo, ne bi bilo prvi put da idemo sa prekršiteljima na sud, ali ako ih se ne uhvati na djelu, na sudu to ne prolazi.

Penalizaciju zbog prevelike količine miješanog otpada plaćaju gradovi i ona je sve veća, oko 11000 eura. Ljudi ne shvaćaju da je ovakvo ponašanje skupo za gradski proračun.

M. Malogorski: Tijekom 2022.g. očišćeno je 30-ak divljih odlagališta otpada, na nekima su pronađeni i osobni podaci ljudi, kontaktirali smo ih, ali na sudu sve pada u vodu ako nisu uhvaćeni na djelu.

M. Seleši: Pohvaljuje gradsku aplikaciju za prijavu komunalnog nereda i rad Komunalca.

Hoće li se ukloniti betonska postolja na kojima su bili zeleni otoci, jer uzurpiraju javne površine (npr. u Badljevini kod dječjeg igrališta)?

Može li se provesti edukacija o zbrinjavanju otpada po mjesnim odborima?

J. Bišćanin: Nisu razmišljali o uklanjanju jer se tamo još uvijek nalaze spremnici za staklo, ali  u dogovoru sa mjesnim odborima može se pronaći nova lokacija i ukloniti postojeća.

Edukacija nije nikakav problem, doći ćemo gdje god nas pozovu.

M. Seleši: Moli gradonačelnicu da organizira sastanak sa mjesnim odborima vezan uz edukaciju.

Gradonačelnica: Komunalac će doći na edukaciju kad god hoćete.

Predsjednik: Kojim sredstvima su nabavljeni novi kamioni?

J. Bišćanin: Nakon prodaje Pakrac-plina tijekom 2022.g. uloženo je u  nabavku opreme, a novi kamion je u 100%-tnom iznosu kupljen iz tih sredstava.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


2. Izvješće o radu za 2022. godinu, Savjet mladih Grada Pakraca

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Izvješće se prihvaća.

K. Rek: Plan nažalost nije u cijelosti realiziran zbog vremenskih uvjeta i raštrkanosti članova Savjeta tijekom godine.

Zahvaljuje gradonačelnici i pročelnicima na podršci, a Udruzi djece branitelja i T. Novincu na odličnoj suradnji.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad Savjeta mladih uz želje za još više uspjeha.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad Savjeta mladih.

Predsjednik: Pridružuje se čestitkama i zahvaljuje na suradnji sa Udrugom policije branitelja Pakraca i Lipika.

Gradonačelnica: Sve pohvale konačno aktivnom Savjetu mladih, čije članove je sa zadovoljstvom primila u Hrvatskom saboru, gdje je u tijeku priprema novog Zakona o savjetima mladih.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


3. Suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2023./2024., OGŠ Pakrac

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

A. P. Grafina: Odluke je identična prošloj, samo u novoj valuti.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.


4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Pakraca
a) Pečat Grada Pakraca
b) Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

K. Rek (Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja): Ocjenjivački odbor predlaže da se javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ dodjeli Deanu Nagy-u, Ivici Turuku, Marijanu Gašparu (posthumno), Peri Tutiću, Zlatku Grčeviću, Željku Trohi, a Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ sljedećim dobitnicima:Tei Silađi za područje kulture, Slavku Vuiću za područje fizičke kulture, Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik za područje zdravstva i socijalne skrbi.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz čestitke dobitnicima.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju uz čestitke dobitnicima.

Predsjednik: Pridružuje se čestitkama i drago mu je što smo se na ovaj način mogli bar posthumno odužiti M. Gašparu na svemu što je napravio za svoj grad.

Zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Pojedinačnim glasovanjem javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“ jednoglasno se dodjeljuje Deanu Nagy-u, Ivici Turuku, Marijanu Gašparu (posthumno), Peri Tutiću, Zlatku Grčeviću, Željku Trohi.

Pojedinačnim glasovanjem javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ jednoglasno se dodjeljuje: Tei Silađi za područje kulture, Slavku Vuiću za područje fizičke kulture, Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik za područje zdravstva i socijalne skrbi.


5. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

M. Malogorski: Prijedlog je usklađenje sa novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

T. Vujanić (Komisija za izbor i imenovanja): Prihvaća se prijedlog dostavljen u  materijalima.

M. Širac: Radi se o usklađenju sa novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

T. Vujanić (Komisija za izbor i imenovanja): Prihvaća se prijedlog dostavljen u  materijalima.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grad Pakraca za 2022.g.
9. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.g. za Grad Pakrac

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Oba prijedloga se prihvaćaju.

M. Širac: Ovo su standardne odluke kao i svake godine.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlozi se prihvaćaju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: 8. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.
9. točka – prijedlog je jednoglasno usvojen.


10. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Pakraca za razdoblje siječanj/veljača u 2023. g.

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

T. Petrač: Sukladno Zakonu o proračunu dužni smo svaka tri mjeseca izvijestiti Gradsko vijeće o trošenju proračunske zalihe.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


11. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina

K. Milek (Odbor za financije i proračun): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnica: Na prijedlog tvrtke ICES za zamjenu  nekretnine izradili smo elaborat procjene vrijednosti i predlažemo zamjenu kojom ćemo dobiti zemljište veće tržišne vrijednosti za izgradnju ceste i proširenje zone male privrede.

K. Milek (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

T. Vujanić (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


12. Prijedlozi i inicijative

Predsjednik: Svim gospođama želi sretan sutrašnji Dan žena.

Gradonačelnica: Zahvaljuje i poziva vijećnike da sudjeluju u događanjima u povodu Dana grada, koji počinje 11. ožujka, a završava svečanom sjednicom Gradskog vijeća 20. ožujka u 11h.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:27 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Nemet                                                                                             

Predsjednik: Miroslav Ivančić

 

 

Back to top
Skip to content