Zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća - Grad Pakrac

Zapisnik
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Pakraca,
održane 11. ožujka 2015.g. s početkom u 17h

Nazočni vijećnici: Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Željko Troha, Anita Skalnik, Zoran Krejči, Alen Dumančić, Mihajla Pavković, Dragan Marin, Neven Garača, Nikola Ivanović, Damir Špančić, Miroslav Vacek.

Ostali nazočni: gradonačelnik Davor Huška, zamjenici gradonačelnika Anamarija Blažević i Goran Labus, pročelnik Tomislav Petrač, voditeljica Odsjeka za graditeljstvo i komunalne djelatnosti  Marija Čar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Vinko Pečanić, ravnateljica Muzeja grada Pakraca jelena Hihlik, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac Monika Lucić Fider, direktor „Komunalca“ Zdravko Vostri, predstavnici medija: Pakrački list, 034 portal, Radio Daruvar, Požeška kronika.

Zapisnik:

D. Špančić: U točki 20., kod prijedlog da se „Bašča“ preimenuje u „Kod Baronka“ treba dodati da se radi o hotelu Pakrac, a kod prijedloga da se sprijateljimo sa B. Palankom treba dodati da je to zbog toga što sve više ličimo na palanku.

Primjedba se prihvaća i postaje sastavni dio zapisnika.

Zapisnik 9. sjednice Gradskog vijeća  jednoglasno je usvojen.

Z. Krejči: Svi vijećnici dobili su dopis ZT „Liberta“ Ploštine, kako bi se upoznali sa njihovim možebitnim problemima.

Aktualni sat

M. Vacek: Ima li gradonačelnik saznanja o koncesiji za radijsku frekvenciju sa našeg područja, za koju je zahtjev predao SDF? Da li je netko zatražio suglasnost Grada i kakav je stav gradonačelnika o ovome?

Gradonačelnik: Službeno nema nikakvih informacija, nitko od Grada nije ništa zatražio, ali o ovome je čuo od kolega i koordinacije udruga iz N. Gradiške. Njegov osobni stav o V. Džakuli je jasan, nema nikakvu komunikaciju s njim, ali ima otvoren odnos sa svim predstavnicima nacionalnih manjina.

G. Labus: Nije osobno sudjelovao u ovom projektu ali ima informacija o dodjeli radijske frekvencije, koja već 10 godina nije u funkciji. Radi se o ideji za osnivanje manjinskog radija, ne radija SDF-a, koji treba biti  neprofitan, te će se nakon dodjele koncesije zasigurno netko javiti  za sufinanciranje.

M. Vacek: U Ulici G. Šuška (kod PPK) na nogostup je pao dio fasade i nekoliko cigli. Što Grad može učiniti i zaštititi prolaznike?

M. Čar: Temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, i ovo ćemo staviti na popis, te obavijestiti inspektorat u Požegi, koji ne reagira na naše zahtjeve i dopise.

Ž. Troha: Zašto nestaje voda u višim predjelima grada?

Gradonačelnik: Problemi sa vodom su sve učestaliji, a vodozahvat Šumetlica je jedino rješenje. 2013.g. projekt vodozahvata su preuzele Hrvatske vode, 2014.g. poništen je natječaj i projekt je zaustavljen, reagirali smo, te je u srpnju prošle godine ipak aktivirana građevinska dozvola. Sada imamo informacije o raspisivanju novog natječaja i početka radova na vodozahvatu.

M. Delač: Što je sa nedovršenim radovima na kanalizaciji u Badljevini? Nakon održanog sastanka sa izvođačima, nitko nije ništa poduzeo, a ljudima propada imovina.

Gradonačelnik: Radovi su prekinuti lani, jer su maknuti iz programa Hrvatskih voda, sve će biti popravljano u garantnom roku, ali radovi se neće nastaviti do daljnjeg.

M. Delač: Što je sa kanalizacijskom šahtom kod gradske kuglane, koja ne funkcionira?

M. Čar: Taj dio kanalizacije predviđen je za sanaciju u okviru projekta aglomeracije. Slijedeći tjedan je sastanak u Hrvatskim vodama vezan uz ovaj projekt, ugovoren je tender i vjeruje da će radovi početi slijedeće godine.

M. Delač: Možda bi se ova šahta mogla bar sanirati.

M. Pavković: Može li se i u kojem roku sanirati oštećeni pješački most kod Vatrogasnog doma?

Gradonačelnik: U proteklih 10-ak godina smo 3-4 puta intervenirali na ovom mostu, u pravilo u proljeće, pa će tako biti i sada. Most je građevina Hrvatskih voda i možemo zatražiti da ju uvrste u svoj plan sanacije.

M. Pavković: Da li je Gtrad zajedno sa susjednim gradovima pokrenuo ikakvu inicijativu sa se građanima omogući bolja prometna povezanost javnim prijevozom?

Gradonačelnik: Ukidanje vlaka prema našem gradu, ali i ostalima je najtužnija aktivnost naše Vlade. Reagirali smo i nastaviti ćemo i dalje.

Ž. Kiš: Zašto dio nogostupa u Matkovcu nije bio očišćen od snijega duže vrijeme?

M. Čar: Vjerojatno se radi o dijelu na kojem nema kuća, ali provjeriti će.

Z. Krejči: Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada u Lipiku riješen je vrlo dobro, dinamika je bolja nego kod nas. Zašto?

Gradonačelnik: Imovinsko-pravni odnosi nisu u istoj fazi riješenosti, Lipik je imao sreću i taj problem riješio prije nekoliko godina. U Pakracu imamo duplo više stambenih zgrada, postoje problemi sa predfinanciranjem, ali Grad je maksimalno angažiran na ovome.

Z. Krejči: Kakvo je danas stanje u proračunu, odnosno što je sa plaćanjem obveza?

Gradonačelnik: Stanje se poboljšava, 4. ožujka imali smo 2,8 mil. kuna obveza, od čega  50% nije u obvezi plaćanja.

A.Skalnik: U Ulici 30. Svibnja u Prekopakri postoji neispravna kanalizacija, zvali su „Komunalac“, rečeno im je da to nije u njihovoj ingerenciji, ali nisu na nikog drugog upućeni.

Gradonačelnik: To je u ingerenciji Voda Lipik.

A.Skalnik:  Može li komunalni redar reagirati zbog neuređenih i zaraslih gradilišta, sa čijih se korov pruža do nogostupa?

Gradonačelnik: na ovakve probleme obično reagira mjesni odbor, dostavite točne podatke gđi Čar, pa ćemo reagirati.

N. Ivanović: Vodotok u Kraguju, Kragujskom putu i Šeovačkom putu je zatrpan i ugrožava stanovnike. Hoće li biti uređen ove godine i mogu li Hrvatske ceste bar urediti jarak?

Gradonačelnik: Dostaviti će pisani odgovor, trenutno nema podatke, osim onog što je sanirano nakon poplava. Grad će učiniti sve što je moguće.

N. Ivanović: Što Grad i Vode Lipik mogu učiniti da šumarija sječom drveća ne zamućuje vodu i tako ne stvara probleme u vodoopskrbi?

Gradonačelnik: Ovo je problem s kojim se mučimo godinama, jer je komunikacija sa šumarijom teška, ali pokušati ćemo sa novim ravnateljem. Imamo odlične uređaje za pročišćavanje, ali je nekada zbog prevelikog zamućenja nemoguće pročistiti vodu i takvo stanje je neodrživo. Jedino rješenje je vodozahvat Šumetlica.

M. Ivančić: Jesmo li spremni i možemo li financijski pratiti konačno otvorene natječaje za sredstva iz EU fondova?

Gradonačelnik: Prije nekoliko dana poslali smo županiji 16 projekata, izašao je pravilnik o mogućnostima kandidiranja u Europski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj, kojim su mogućnosti za kandidiranje prepolovljene. Imamo spremne projekte i javiti ćemo se na natječaj, iako nam je na raspolaganju puno manje sredstava od pripremljenih projekata.

M. Ivančić: Nadamo se uspjehu.

D. Špančić: U brošuri i izvješću navodi se ulaganje od 150.000,00 u hotel Pakrac, odnosi li se to na 2014. i 2015.? Da li je točno da je hotel u dubiozi od 8-10 tisuća kuna (ima provjerene informacije)? Uz sve to i direktorica najuspješnijeg Poduzetničkog centra najavljuje svoj odlazak.

Gradonačelnik: Iz investicija se vidi da se radi o 2 proračunske godine, Grad pokriva dio režijskih troškova hotela Pakrac, a informacije o dubiozama nisu točne. Može dostaviti i pisani odgovor.

D. Špančić: Drago mu je zbog toga i traži pisani odgovor sa izvodima iz knjigovodstva.

D. Marin: Imam vrlo afirmativan stav prema Poduzetničkom centru i zanima ga kako će se kvalitetno zamijeniti direktorica?

Gradonačelnik: Po svemu sudeći, direktorica odlazi, a poslije natječaja ćemo svi zasigurno biti zadovoljni njenom zamjenom.

D. Marin: 24.000,00 kn za uređivanje gradske internetske stranice je višestruko više od cijene koštanja i liči na „farbanje tunela“.

V. Pečanić: Radi se o ugovoru o djelu za urednika stranice.

Bez rasprave jednoglasno je usvojen slijedeći

Dnevni red

  1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te plan rada za 2015. g. Gradske knjižnice Pakrac,
  2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te plan rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca,
  3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2014. g.,
  4. Izvješće i popis važećih kandidatura za izbor članova i njihovih zamjenika u Savjet mladih Grada Pakraca,
  5. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ i Pečat Grada Pakraca,
  6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2014. G.,
  7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. G.,
  8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. G.,
  9. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa Zakonom o prostornom uređenju,
  10. Prijedlog Odluke o izmjenama iOdluke o komunalnoj naknadi,
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama iOdluke o komunalnom doprinosu,
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanjapapira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca,
  13. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca putem koncesije,
  14. Izvješće o elementarnoj nepogodi na području Grada Pakraca u 2014. G.,
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac,
  16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac,
  17. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 01.07. – 31.12. 2014. G.,
  18. Prijedlozi i inicijative.

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g., te plan rada za 2015. g. Gradske knjižnice Pakrac

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen, uz izdvojeno mišljenje g. Garače.

N. Garača: Iz financijskog izvještaja je vidljiv gubitak i to je trebalo konstatirati u izvješću, te u planu rada navesti što se planira s tim manjkom napraviti.

M. Lucić Fider:  Radi se o zakašnjenju sa plaćanjem nekih režijskih troškova, većinom grijanja, što je ove godine riješeno izlaskom iz sustava zajedničkog grijanja. Prihvaća primjedbu, izvješće ubuduće može biti i detaljnije.

Prošla godina bila je možda i najuspješnija, ispunjene su sve postavljene zadaće, a uz požešku, naša je knjižnica jedina završila postupak informatizacije. Dokazali smo da živimo u gradu i za grad, a suradnja sa ustanovama i udrugama bila je posebno uspješna.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove.  Manjak ne čudi, obzirom na cjelokupnu situaciju i biti će riješen. Knjižnica je imala i elementarnih nepogoda i sve je uspješno sanirano. Vidi se podbačaj sa sredstvima Ministarstva kulture, pa je Grad morao uskočiti.

M. Lucić Fider: Ne, sredstva Ministarstva kulture su ostala ista, a Grad je po zakonu dužan sufinancirati nabavku knjižne građe.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća i pohvaljuje rad ustanove koja puno radi.

D. Špančić: Podržava izvješće, koje je temeljito, iscrpno i kvalitetno i šteta je što knjižnica nema zaposlenu bar još jednu visokoobrazovanu osobu. Predlaže da se knjižnica, umjesto preseljenja u Spahijski podrum, koji je velik i skup za održavanje, proširi na cijeli kat na trenutnoj lokaciji, ako se radi o prostoru u vlasništvu Grada.

A. Blažević: Pohvala radu knjižnice, dobroj komunikaciji i suradnji i posebno volonterima. Treba reći da smo jedna od rijetkih sredina koje imaju čitateljski klub u sklopu knjižnice.

Gradonačelnik: Čestitke na radu, imamo jednu od najboljih knjižnica i to ne ovisi samo o fondu knjiga. Grad je lani za ovu ustanovu osigurao oko 400 tisuća kuna, što je trenutno naš maksimum. Manjkovi u poslovanju naših ustanova rezultat su financijskih poteškoća Grada.

M. Lucić Fider: Što se tiče kadra, pokušati će bez financijskih sredstava ući u neki od programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće i plan rada na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće i plan rada jednoglasno su usvojeni.


2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g., te plan rada za 2015. g. Muzeja Grada Pakraca

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno usvojen  uz izdvojeno mišljenje g. Garače.

N. Garača: Kao i kod knjižnice, potrebno je dati obrazloženje gubitka i plan njegove sanacije.

J. Hihlik: Do gubitka je došlo zbog vrlo sličnih razloga kao i kod knjižnice, odnosno visokih režijskih troškova koji nisu podmireni na vrijeme. Muzej je neprofitna ustanova, financira se iz gradskog proračuna i kandidiranjem projekata iz drugih izvora financiranja.

Otegotna okolnost što još uvijek radi sama. Suradnja sa školom, ustanovama i udrugama je jako dobra, muzej je postao mjesto učenja, škola nas sve više prihvaća i krenuli smo u izradu udžbenika o zavičajnoj baštini.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju, puno se radilo, programi su bili raznoliki i imalo se što vidjeti.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće i plan rada se prihvaćaju. Pohvaljuje se rad muzeja, koji obogaćuje sadržaj našeg grada i nada se da ravnateljica neće još dugo raditi sama.

D. Špančić: Osobne čestitke ravnateljici na dugogodišnjem radu i trudu. Poziva sve koji su 1991.g. ukrali eksponate iz tadašnjeg muzeja da ih anonimno vrate. Nešto treba učiniti da muzej dobije još jednu stručnu osobu i nudi  nastavak suradnje sa KPD-om „Sloga“.

N. Garača: Obzirom na odgojnu funkciju, predlaže da se obradi i nešto iz područja antifašizma, jer je to temelj hrvatske državnosti i u ovoj se godini obilježava niz jubileja iz II. Svjetskog rata.

Također predlaže još veću promociju brenda našeg banovca, o kojem šira javnost ne zna dovoljno.

A.Blažević: Čestitke na radu, posebno na edukativnoj djelatnosti.

Gradonačelnik: Čestitke jednoj osobi, koja radi sve. Mnogi od nas nisu znali gotovo ništa o banovcu do prije 7-8 godina, kada je osobno predložio da se kuje replika našeg banovca, po uzoru na viđeno u Varaždinu. Danas imamo originalne banovce u muzeju, muzej se razvija, raste i provodi sve više aktivnosti. Nada se da ćemo u ovom mandatu uspjeti još nekoga zaposliti u muzeju.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće i plan rada na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće i plan rada jednoglasno su usvojeni.


3. Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. o gospodarenju otpadom za 2014. g.

Z. Vostri: Dopunjuje izvješće podacima oo 15 setova „zelenih otoka“, od kojih su gotovo svi već postavljeni.

Uz gradove Pakrac i Lipik, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavljen je stroj za uređenje i održavanje odlagališta otpada. Nakon 9 godina završen je javni natječaj za uređenje odlagališta „Crkvište“, a idući tjedan izabrati će se izvođač radova.

Stanovnicima su podijeljeni komposteri, za koje je pokazan veliki interes, nabavljeno je komunalno vozilo , te ponuda za opremanje reciklažnog dvorišta, uz sufinanciranje Fonda.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, samo je naslov zbunjujući. Pohvale za sve učinjeno uz veliku ulogu gradske uprave. Potrebno je više edukacije građana vezane uz  prikupljanje i razvrstavanje otpada.

Z. Vostri: Slaže se da edukacija treba biti bolja, jer puno toga još ne znamo. Zakon ej donesen, ali nismo stvorili uvjete za njegovu primjenu. Svi projekti moraju ići preko Grada, svi su plaćeni, a „Komunalac“ je snosio trošak poreza.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća uz kritiku zbog nedovoljnog obrazloženja, obzirom na važnost teme.

N. Ivanović: Podržava izvješće i ovaj segment rada „Komunalca“. Postoji li rok za odvoz starih kontejnera, koje se nalaze na parkiralištu pravoslavnog groblja, a zbog radova na parkiralištu?

Z. Vostri: Kontejneri su već trebali biti odvezeni tijekom ovog tjedna, sutra će ponovno kontaktirati tvrtku iz Zagreba koja je to trebala odraditi.

M. Mandić Čolić: Treba li i kada će „Komunalac“ oprati kontejnere koji se nalaze pored stambenih zgrada?

Z. Vostri: U praksi se to ne radi, samo se prazne, ali trebalo bi ih nekud odvesti, oprati i vratiti.

Ž. Troha: Hoće li se otpad voziti na odlagalište i nakon završetka sanacije?

Z. Vostri: Odlagalište će se zatvoriti do 2018.g. i postojati će samo reciklažno dvorište.

M. Ivančić: Hoćemo li uskoro dobiti i cjelovito izvješće „Komunalca“?

Z. Vostri:  Još nije gotovo financijsko izvješće, ali biti će u roku.

Z. Krejči: Prihoduje li „Komunalac“ od odvojenog otpada, u šta se ulažu ta sredstva i što je sa velikom količinom sakupljenih lampiona?

Z. Vostri: Imamo 2 ugovora za prikupljanje otpada, a svako pražnjenje plaćamo 3.800,00 kn. Tvrtka koja je odvozila lampione izgubila je licencu i sada je to problem. Do sada nismo ništa plaćali niti dobijali za odvoz lampiona.

Z. Krejči: Znači li to da nema nikakvih prihoda od toga?

Z. Vostri: Imali bi prihod da je otvoreno regionalno odlagalište.

A. Dumančić: „Komunalac“ je mala tvrtka, ali ipak veća od „Metalka“, koji se bavi ovakvom djelatnošću.

D. Colosetti: Zašto je „zeleni otok“ postavljen samo u D. Obriježi, hoće li tako ostati, ako hoće, opet smo zakinuti?

Ima podatke o tvrtki koja besplatno odvozi plastiku.

Z. Vostri: „Zeleni otoci“ postavljeni su u dogovoru sa Gradom, ako ima potrebe, postaviti će se još jedan set.

Gradonačelnik: Ovo je u najmanju ruku najvažnija tema desetljeća ili bar petoljetke. Od 72 mil. kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na području naše županije, mi smo potpisali ugovore za 39 mil. kuna.

Zakonodavac nije definirao uvjete gospodarenja otpadom i tu ima problema. Nabavljeno je dosta opreme, ali još nedovoljno. „Zeleni otoci“ postavljeni su u dogovoru sa predstavnicima mjesnih odbora, ako ima potrebe, postaviti će se dodatni.

Otpad ćemo moći prodavati tek kada dobijemo reciklažno dvorište, a ministar je rekao da će naći kupce.

Zahvaljuje „Komunalcu“ na suradnji i nizu zajedničkih projekta.

Z. Vostri: Lipik je otišao daleko naprijed vezano uz energetsku učinkovitost stambenih zgrada i sve zgrade su certificirane. Sada je to prioritet i u Pakracu, koji ima 48 zgrada, a trenutno u certificiranje i obnovu može ići njih 35. Radi se o velikom poslu, koji traži maksimalnu angažiranost.

Z. Krejči: Nada se da ćemo uhvatiti korak s Lipikom.

Predsjednik zaključuje sjednicu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je jednoglasno usvojeno.


4. Izvješće i popis važećih kandidatura za izbor članova i njihovih zamjenika u Savjet mladih Grada Pakraca

T. Petrač: Ovo je logičan slijed radnji obzirom na odluku sa prošle sjednice. Provedena je zakonom propisana procedura, a Komisija za izbor i imenovanje utvrdila je listu važećih kandidatura.

Ž. Kiš (Komisija za izbor i imenovanja): Na javni poziv pravovremeno se javilo se 5 kandidata i njihovih zamjenika, sve kandidature udovoljavaju formalnim uvjetima i Komisija za izbor i imenovanja utvrđuje slijedeći popis važećih kandidata:

1. Alisa Birešić, kandidat, Antonio Ivanović, zamjenik kandidata, predlagatelj: DVD Pakrac

2. Matija Brinjak, kandidat, Rek Goran, zamjenik kandidata, predlagatelj: Mladež HDZ-a

3. Ivana Colosetti, kandidat, Ivana Giacometti, zamjenik kandidata, predlagatelj: DVD Veliki Banovac

4. Matija Rabuzin, kandidat, Sebastijan Žilić Petrišić, zamjenik kandidata, predlagatelj: Udruga djece branitelja Domovinskog rata

5. Denis Relota, kandidat, Alen Grgić, zamjenik kandidata, predlagatelj: Mladež HDZ-a.

T. Petrač: Bez obzira na broj kandidata, provesti će se tajno glasovanje, nakon čega će se utvrditi tko su izabrani članovi Savjeta mladih.

Pauza za glasovanje.

T. Petrač: Nakon provedenog tajnog glasovanja, utvrđuje se da su svi kandidati izabrani, a predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 30 dana sazvati konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


5. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ i Pečat Grada Pakraca

T. Petrač: Ovo je tradicionalna odluka koja prethodi Danu Grada. Na natječaj je stiglo 6 pravovaljanih i pravovremenih prijedloga, Ocjenjivački odbor za dodjelu javnih priznanja pregledao ih je i predložio Gradskom vijeću usvajanje dostavljenih odluka.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se svi prijedlozi, obzirom da su usvojeni i na Ocjenjivačkom odboru.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Biti će suzdržani kod glasovanja o prijedlogu javnog priznanja za Udruga 100%-tnih HRVI-a I. skupine, jer se članovi udruge koriste u političke svrhe, što je vidljivo iz obrazloženja prijedloga. Poštujemo žrtvu 100%-tnih invalida, ali zanimljivo je zašto im se nagrada dodjeljuje baš sada.

M. Ivančić: Ljude koji su dali najviše nije primjereno nazivati izmanipuliranima i osobama koje ne misle svojom glavom. Treba ih poštivati, jer se bore za prava hrvatskih branitelja, a ako netko ne primjećuje da su branitelji poniženi, to je njegov problem. Ti ljudi su na ulici više od 100 dana da bi svima nama braniteljima bilo bolje. Ne bore se za prava, već pravednost.

M. Pavković: Ovaj prijedlog je manipulacija, a ne članovi udruge. Da su predloženi lani, kada su bili u Pakracu, podržali bi prijedlog. Ne slaže se sa konstatacijom da se uloga branitelja omalovažava i marginalizira.

D. Marin: Glasovati će protiv ovog prijedloga, jer ne podržava ovakve prosvjede.

N. Garača: Prihvaća sve osim obrazloženja po kojem se nagrada dodjeljuje za budući, umjesto za minuli rad.

N. Ivanović: Biti će suzdržan kod ovog prijedloga, jer ne vidi kako je ova udruga utjecala na naš grad.

M. Ivančić: Tako što zastupaju nas, hrvatske branitelje.

Predsjednik zaključuje sjednicu i daje prijedloge na usvajanje.

Glasovanje: Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca:

a) Udruga 100%-tnih HRVI-a I. skupine – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (10 za, 1 protiv, 5 suzdržanih),
b) Udruga za promicanje inkluzije – prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 suzdržan),
c) Giovanni Riganello – prijedlog je jednoglasno usvojen

Pečat Grada Pakraca:

a) Streličarski klub „Kuna“ Pakrac – prijedlog je jednoglasno usvojen,
b) Nogometni klub „Hajduk“ Pakrac – prijedlog je jednoglasno usvojen,

c) Dubravka Vukoja – prijedlog je jednoglasno usvojen.


Z. Krejči: O 6., 7. i 8. točki provesti će se objedinjena rasprava i zasebno glasovanje.

6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2014. g.,
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. g.

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Sva 3 izvješća jednoglasno su usvojena.

Gradonačelnik: Iz navedenih izvješća vidi se da je rebalans poprilično precizno predviđen.

Mjere štednje (plaće, materijalni troškovi, vrtić, stipendije, udruge, javna rasvjeta) dale su rezultate od oko 2,5 mil. kuna uštede. Povećanje prihoda uvođenjem prireza nije ostvareno u punini, nismo mogli utjecati na zakonske promjene koje nam smanjuju prihode, ali nisu se dogodila niti katastrofična predviđanja, već smo smanjili proračunski minus.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prihvaćaju se sva 3 izvješća, raduje smanjivanje minusa i vidi se trud i želja gradske uprave.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prihvaćaju se sva 3, vrlo korektna izvješća.

D. Špančić: Ne prihvaća izvješća. Kao i proteklih  godina, glavna riječ za ovo je mazohizam, jer smo u višegodišnjim opakim minusima i višemilijunskim dubiozama, grad je u totalnom mraku, a mladi ljudi odlaze.

Šteta što je realizacija za Župu UBDM tek 40%, dok za ostale iznosi 100%.

Odredba da će se akumulirani manjak iz proteklog razdoblja podmiriti iz primitaka u predstojećem razdoblju ima težinu kao i to da Pakra teče od Kusonja prema Pakracu.

D. Marin: Minus nikoga ne veseli, ali ovo je izvještaj o prošlogodišnjem stanju u proračunu. Čini se kao da se minus malo prikriva, da li je sve u ovih 3,4 mil. kuna?

Gradonačelnik: Da, sve je tu.

D. Marin: Onda je u redu.

N. Ivanović: Teško možemo utjecati na ove prihode i rashode, ali trebamo se potruditi da nam bude bolje. Ako su nam prioritet EU fondovi, postavlja se pitanje sufinanciranja i moramo se konsolidirati. S ovakvim kontinuiranim manjkom boji se budućnosti.

Gradonačelnik: 2014.g. završili smo u plusu, minus je smanjen, a cilj je anulirati ga do kraja mandata.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješća na usvajanje.

Glasovanje:

6. točka – izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 protiv),
7. točka – izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 suzdržan),

8. točka – izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 suzdržan).


9. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa Zakonom o prostornom uređenju

M. Čar: Došlo je do zakonskih promjena koje se odnose na naš Prostorni plan i dužni smo se s tim uskladiti. Radi se o mogućnosti građenja, uvođenju urbanističkih planova uređenja.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Gradonačelnik: Ovo je prva faza izmjene Prostornog plana, slijedi javni poziv građanima. Donošenje današnje odluke otvara nam mogućnost za kandidiranje izmjene Prostornog plana u EU fond.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

M. Čar: Radi se o usklađenju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odnosno o izmjeni uvjeta za obveznike plaćanja komunalne naknade.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

N. Ivanović: Neće podržati prijedlog. Nije obrazloženo s kojim člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu se predlaže ova izmjena. Neka sela nemaju javnu rasvjetu, u njih se malo ulaže, a moraju plaćati komunalnu naknadu.

M. Čar: Plaćati će svi koji se nalaze unutar građevinskog područja, a ispunjavaju 3 navedena uvjeta. Grad održava ceste, zimska služba ih čisti, što košta puno više od naplaćene komunalne naknade.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 suzdržan).


11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

M. Mandić Čolić (Odbor za financije i proračun): Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

M. Čar: Usvajanjem ove odluke Grad više neće morati osiguravati sredstava u ukupnom iznosu za koji se nekoga oslobodi od plaćanja komunalnog doprinosa.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća uz primjedbu da se o ovom moglo i prije voditi računa.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je usvojen većinom vijećničkih glasova (14 za, 1 suzdržan).


12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog  papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca

M. Čar: Donošenjem ove odluke dobijamo mogućnost da apliciramo uza sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za opremu komunalnog vozila.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


13. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca putem koncesije

T. Petrač: Radi se o tehničkoj odluci i usklađenju sa zakonom.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


14. Izvješće o elementarnoj nepogodi na području Grada Pakraca u 2014. g.

T. Petrač: Ne možemo utjecati na ovo, već samo konstatirati činjenice iz izvješća. Odluku o visini  naknade donijela je Vlada, a Grad je uputio zahtjev za naknadu štete nastale na infrastrukturi, koja se financira iz EU fonda i još nemamo odgovor.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Ovo je sramotno, više je koštao rad komisije od naknade za štetu. Što bi se desilo da ovo ne prihvatimo?

T. Petrač: Ništa se ne bi desilo, izvješće je samo informacija o poduzetim radnjama.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća. Naknada štete od elementarne nepogode uvijek je bila ovako niska.

D. Colosetti: Ne trebamo se čuditi, trebali su jednostavno reći da nema novca. Mnogi su prošli puno gore od nas.

D. Marin: Mizerno, jadno i bijedno, ali uvijek je tako bilo, vez obzira na vlast. Treba tražiti da se sustavno nešto primijeni na razini države, putem saborskih zastupnika ili sl.

Z. Krejči: Minimalistički, kao i uvijek. Vlada je odobrila 1,7 mil. kuna za sanaciju cesta i klizišta na našem području, a trebali bi razmisliti o nekom fondu, koji bi na drugi način osigurao ljudima materijalno obeštećenje u ovakvim situacijama. Kada se ovako nešto desi i najgore osiguranje je dobro i to je najpametnije rješenje.

Gradonačelnik: Sustav nam je odličan, ali odluku o visini naknade donosi Vlada. Kažu da nema više sredstava niti za poljoprivrednike, a odobrili su nam 1,7 mil. kuna za štetu na cestama.

D. Marin: Namjera je odrediti minimume i stvoriti pravni okvir, a ne politizirati.

Gradonačelnik: Slaže se, ali premijer je prvo izjavio da će država sama sanirati štetu, pa su donijeli ovako sramotnu odluku za poljoprivrednike i na kraju Gradu dodijelili 100% traženih sredstava iz EU fonda.

N. Ivanović: Kakva je dinamika pripreme projekata izvođenja radova na sanaciji i može li se izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju?

Gradonačelnik: Natječaj će provesti Hrvatske ceste, uvid se može izvršiti kod g. Lapaša u uredu, a zahtjev je prihvaćen u punom iznosu.

N. Ivanović: Radi li se o refundaciji ili nekom drugom načinu?

Gradonačelnik: Nema refundacije.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 protiv).


15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac

T. Petrač: Radi se o tehničkoj odluci osnivača. Na natječaj je pristigla samo jedna prijava i to dosadašnje ravnateljice.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

D. Marin: Ovo nije tehnička odluka, Gradsko vijeće ju ne mora prihvatiti.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje prijedlog na usvajanje.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

A. Blažević: ovo je zaista tehnička odluka i usklađenje sa zakonskim promjenama.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Prijedlog se prihvaća.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Prijedlog se prihvaća.

Glasovanje: Prijedlog je jednoglasno usvojen.


17. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika 01.07. – 31.12. 2014. g.

Gradonačelnik: Izvješće se napravljeno u skladu sa zakonom, podijeljeno je po segmentima, od kojih je najvažnije gospodarstvo, te bogate društvene djelatnosti. Prilog izvješću je brošura o investicijama u proteklom razdoblju. Ističe dobru suradnju sa županijom i angažiranost župana da lobira za naše projekte.

M. Ivančić (Klub vijećnika HDZ-a): Izvješće se prihvaća, svi pratimo rad gradonačelnika i zaslužuje sve pohvale.

M. Pavković (Klub vijećnika SDP-a): Izvješće se prihvaća.

D. Špančić: Ovo je mazohizam. Uz podatke o zaduženju uz suglasnost, trebalo je napisati i tko je zadužio Grad za više od 5 mil. kuna bez suglasnosti Gradskog vijeća.

Prije 10-ak godina za Dan Grada smo trčali na otvaranja kapitalnih objekata, za razliku od danas.

Ne prihvaća izvješće.

D. Marin: Koliko ima zaposlenih u inkubatoru i koliki je koeficjent složenosti njihovih poslova? Trebamo razmišljati o zadržavanju visokih škola u gradu, stvoriti vlastiti kadar, prvenstveno na Zdravstvenom veleučilištu.

Gradonačelnik: Samo je jedan mućak u inkubatoru, postoji još jedan prazan prostor u starom  i jedan u novom prostoru. Situacija nije na očekivanoj razini, sretni smo zbog četvrtog talijanskog investitora i ne možemo puno birati što će raditi.

Što se tiče visokog obrazovanja, danas je za Zdravstveno veleučilište upisana 3. generacija studenata, imamo 40% svog nastavničkog kadra sa ciljem povećanja i nema razloga da ovako ne nastavimo dalje.

Na svečanoj sjednici za Dan Grada potpisati ćemo sporazum sa Veleučilištem „Baltazar“ iz Zaprešića, koji će otvoriti 2 studijska programa u Pakracu, što garantira 80 novih radnih mjesta.

Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješće na usvajanje.

Glasovanje: Izvješće je usvojeno većinom vijećničkih glasova (15 za, 1 protiv).


18. Prijedlozi i inicijative

N. Ivanović: Predan je zahtjev za dodjelu koncesije za radijsku frekvenciju na području Pakraca, a koncepcija uključuje sve ranjive skupine (branitelje, nacionalne manjine, žene, dugotrajno nezaposlene). Ako ima pitanja, rado će svima pojasniti o čemu se radi.

Predlaže da pozovemo predstojnicu Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirelu Stanić Popović, kako bi riješili probleme stambenog zbrinjavanja i obnove građevina kao što su kuća Grgurić i slične i nudi pomoć u tome.

M. Ivančić: Uz sve uvažavanje srpske nacionalne manjine, osoba koju naši građani smatraju odgovornim za ratna događanja, ne može voditi ovakav projekt. Kada to budu radili mladi ljudi, čistih ruku, prijedlog će se prihvatiti.

Gradonačelnik: Prije godinu dana bili smo kod gđe Popović, pozvali ju u Pakrac i još se ništa nije dogodilo.

D. Špančić: Poziva sve na „Tjedan irske kulture“ u Hrvatski dom i predlaže da g. Baronica u  naslovu napiše da je proračun godinama u minusu.


Predsjednik zaključuje sjednicu u 20:30 sati.

Zapisnik vodila: Tatjana Luksetić

Predsjednik: Zoran Krejči

 

 

 

Back to top
Skip to content